Wmo-vervoer (regiotaxi)

Wmo-vervoer is een vervoersvoorziening die vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) kan worden geregeld.

De Wmo is er om ervoor te zorgen dat alle burgers mee kunnen blijven doen in de samenleving en zelfstandig kunnen blijven (wonen). Daartoe behoort ook Wmo-vervoer, ofwel vervoer op maat.

Wmo-vervoer

Wie komt voor Wmo-vervoer in aanmerking?

De Wmo-vervoersvoorziening is bedoeld voor burgers die hun eigen vervoer niet meer zelfstandig of met hulp van familie of vrienden kunnen organiseren. Daar is bijvoorbeeld sprake van als iemand vanwege een handicap, beperking of psychische aandoening niet meer kan reizen met het openbaar vervoer.

Met een Wmo-taxipas is het dan mogelijk om tegen een gereduceerd tarief te reizen binnen 5 vervoerzones rond het woonadres. Normaliter geldt er een compensatie van 500 vervoerzones per jaar, maar hier kan afhankelijk van de behoefte van worden afgeweken.

Wanneer er sprake is van reizen op langere afstanden (buiten de regio) komt men niet in aanmerking voor de Wmo-vervoer via de regiotaxi. Mogelijk kan er dan wel vervoer via Valys (nummer: 0900 - 9630) worden aangevraagd.

Hoe kan ik de regiotaxi aanvragen?

Wmo-vervoer per regiotaxi (of deeltaxi) kan men aanvragen via het Wmo-loket van je eigen gemeente.

Let op: Wmo-vervoer is per gemeente verschillend geregeld. Zo zijn er maar een aantal gemeenten die van de Wmo-vervoer Regiotaxi gebruik maken. 

Stappenplan

Het aanvragen van de Wmo vervoersvoorziening kan middels dit stappenplan:

 1. Zoek contact met het Wmo-loket of zorgplein van je gemeente. Soms kan men ook aanvraag doen middels een contactformulier op de website van de gemeente.
 2. Geef aan welke hinder er wordt ondervonden ten aanzien van je mobiliteit, bijvoorbeeld een lichamelijke beperking.
 3. Tijdens de aanvraag vindt er een beoordeling plaats waarbij de aanvrager en de gemeente kijken naar de vervoersbehoefte en gezamenlijk tot een geschikte oplossing komen. Een Wmo-regiotaxipas behoort tot één van de mogelijkheden.
 4. Uiteindelijk beslist de gemeente over het toekennen van een Wmo-indicatie die recht geeft op goedkoper vervoer middels de regiotaxi.
 5. Nadat de gemeente een indicatie heeft afgegeven, is het mogelijk om de Wmo-regiotaxipas aan te vragen.

Na goedkeuring van je aanvraag wordt de pas binnen 5 werkdagen thuisbezorgd.

Taxirit reserveren

Middels het onderstaande stappenplan kan er een regiotaxi (deeltaxi) worden besteld:

 1. Houd de taxipas bij de hand.
 2. Bel het ritreserveringsnummer van de betreffende regio. Online reserveren is vaak ook mogelijk.
 3. Aan de telefonist(e) kan worden doorgegeven wanneer en waar naartoe de reis gaat.
 4. De telefonist(e) herhaalt de opgegeven ritgegevens en controleert of alles klopt.
 5. Reserveer 1 a 2 uur voor de gewenste ophaaltijd (dit is afhankelijk van de gemeente).
 6. Zorg voor voldoende geld om de regiotaxi te betalen.
 7. Vergeet niet om de taxipas mee te brengen.
 8. De regiotaxi brengt je van deur tot deur of van deur tot OV-halte/opstapplaats, etc.

Pas verloren, kapot of gestolen?

Ben je je Wmo-pas verloren of is deze defect of gestolen? Neem dan contact op met je vervoerder.

Hoe werkt Wmo-vervoer?

Wmo-vervoer wordt uitgevoerd door de regiotaxi (of deeltaxi). Vanuit de Wmo kan een indicatie worden afgegeven om tegen een lager tarief te reizen. Men ontvangt dan een speciale Wmo-pas.

Hoe hoog het daadwerkelijke tarief is, hangt af van de regio.

Praktische informatie

 • De regiotaxi brengt mensen van deur tot deur en kan 1 of 2 uur van te voren worden besteld, afhankelijk van de regio.
 • Wmo-taxivervoer is bedoeld voor ritten binnen 25 gereden kilometers vanaf het woonadres van de klant.
 • Soms rijdt de regiotaxi langs andere adressen om reizigers op te halen of weg te brengen waardoor de reis iets langer kan duren.
 • Ongeveer 5 minuten voor het arriveren van de taxi krijgt de klant een melding dat de chauffeur eraan komt.
 • De taxichauffeur kan indien nodig helpen met in- en uitstappen.
 • De regiotaxi rijdt meestal zeven dagen per week tussen 07:00 en 24:00. Let op: deze tijden kunnen per regio iets verschillen.

Het gereduceerde tarief is alleen bedoeld voor sociaal-recreatieve doeleinden, zoals een ritje naar de sportclub, een pretpark, de supermarkt of om familie te bezoeken. De regiotaxi kan ook worden gebruikt voor vervoer naar werk, school of de dagbesteding, maar in dat geval geldt er geen kortingstarief.

Medisch vervoer

Ook voor medisch vervoer geldt het volledige tarief. De zorgverzekeraar kan voor dergelijk vervoer vaak wel een dekking bieden vanuit de basisverzekering.

Kosten regiotaxi

De kosten voor de regiotaxi verschillen per locatie en vervoerder.

Als vuistregel kun je uitgaan van onderstaande tarieven, maar beter is om contact op te nemen met de vervoerder in jouw woonregio.

TariefKosten instapKosten per kilometer
Wmo€ 1,00 a € 2,00€ 0,14 - € 0,50
OV€ 3,00 a € 4,00€ 0,50 - € 2,00
OV bij negeren advies€ 6,00 a € 7,00€ 1,00 - € 2,00

Eigen bijdrage Wmo-vervoer

Voor vervoersvoorzieningen via de Wmo wordt een eigen bijdrage gevraagd. Hoe hoog die is, hangt af van je inkomen en vermogen.

Via de website van het CAK kan men uitrekenen hoe hoog de eigen bijdrage is.