Homeopathie (2019)

Hoewel er verschillende vormen van homeopathie zijn, is de klassieke homeopathie het meest bekend in Nederland. Deze complementaire geneeswijze vindt zijn basis in het gelijksoortigheidsbeginsel. Dit beginsel is ontdekt door de grondlegger van de klassieke homeopathie, Samuel Hahnemann. Hij ontdekte dat inname van bepaalde stoffen, zoals mineralen, planten of dierlijke producten kan resulteren in een bepaald symptoom/verschijnsel. Als een ziek persoon een bepaald kenmerk/verschijnsel vertoont, kan een homeopathische toediening van de stof die hetzelfde verschijnsel vertoond, juist resulteren in genezing. Met andere woorden, een ziekte wordt genezen door een middel/stofje dat een soortgelijke ziekte veroorzaakt.

Ga direct naar de vergoedingen voor homeopathie per zorgverzekeraar

Bereiding

Om een homeopathisch product/middel te bereiden, worden homeopathische grondstoffen achtereenvolgens verdund en geschud. Dit proces van verdunnen en schudden wordt vele keren herhaald. Door het alsmaar verdunnen en schudden van een bepaalde stof, wordt de eventuele giftigheid verwijderd en wordt de genezende prikkel vrijgemaakt. Het eindproduct noemt men een gepotentieerd middel. Als het homeopathische middel wordt voorgeschreven, is het belangrijk dat deze goed past bij de patiënt, zowel op emotioneel, mentaal als lichamelijk niveau. Daarom zijn de consulten die voorafgaan aan de toediening erg belangrijk, want dan kan de homeopaat zich een goed beeld van de patiënt vormen.

In de homeopathie gaat men er verder vanuit dat een klacht een oorzaak heeft in de verstoorde balans van de gezondheid van de mens. De samenhang van klachten en symptomen is bij de behandeling dan ook een belangrijk thema.

Homeopathie kan bij een grote verscheidenheid aan klachten en aandoeningen effectief worden toegepast.

Op Zorgwijzer is het mogelijk om een zorgverzekering te vergelijken met homeopathie.

Voorwaarden consulten en behandelingen

Homeopathie wordt uitgebreid gedekt vanuit een ruim aanbod aanvullende pakketten. Het is echter wel belangrijk dat de homeopaat voldoet aan de juiste voorwaarden en kwaliteitseisen. Anders is de kans zeer groot dat de consulten en behandelingen niet worden vergoed.

  • Zo moet de homeopaat zijn aangesloten bij een erkende beroepsvereniging. In Nederland zijn er drie beroepsverenigingen specifiek voor homeopathie: de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten (NVKH), de artsenvereniging voor integrale geneeskunde (AVIG) of de Nederlandse Organisatie van Klassiek Homeopaten (NOKH). Van deze verenigingen is de NVKH de grootste en bekendste.
  • Vergoeding kan echter ook plaatsvinden als de therapeut is aangesloten bij een andere beroepsvereniging, zoals die voor natuurgeneeswijzen. Bekende beroepsverenigingen voor natuurgeneeswijzen zijn de Vereniging van Natuurgeneeskundig Therapeuten (VNT) en de Nederlandse Werkgroep Praktizijns in de natuurlijke geneeskunst (NWP).

Belangrijk:

  • Niet iedere zorgverzekeraar erkent elk van de genoemde verenigingen. Raadpleeg daarom de polis of neem contact op met de homeopaat (van jouw voorkeur) en/of de zorgverzekeraar. Dan weet je in ieder geval of je wel of geen recht hebt op vergoeding.
  • Volgens koepelvereniging NIBIG vergoedt VGZ samen met geassocieerde bedrijven (IZZ e.a.) v.w.b. homeopathie geen NIBIG-leden meer in 2016.

Voorwaarden homeopathische geneesmiddelen

Voor vergoeding van homeopathische geneesmiddelen gelden andere voorwaarden. Er wordt dan namelijk gekeken waar en hoe het geneesmiddel is geregistreerd en wie de fabrikant is. Daarnaast kan het, met het oog op vergoeding, ook van belang zijn wie het middel voorschrijft en levert. De onderstaande voorwaarden kunnen van toepassing zijn. Raadpleeg bij twijfel de eigen polis of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Registratie van het middel

Voor homeopathische geneesmiddelen is het belangrijk dat de geneesmiddelen geregistreerd zijn volgens de voorwaarden van de Nederlandse Geneesmiddelenwet of het Besluit homeopathisch farmaceutische producten. Bij sommige zorgverzekeraars is het ook voldoende als het homeopathisch middel in de Z-index geregistreerd staat onder registratie HA of HM. Ook moet de fabrikant die het medicijn/middel maakt over de juiste vergunning beschikken.

Voorschrijven

Verder dient het homeopathisch middel door een (BIG) arts, huisarts of medisch specialist te worden voorgeschreven en door een apotheker of huisarts te worden afgeleverd. Bij sommige zorgverzekeraars mag het middel ook worden voorgeschreven door een alternatief/complementair genezer/zorgverlener. De aflevering dient wel via een apotheek of apotheekhoudend arts tot stand te komen.

Afhankelijk van de zorgverzekeraar kunnen er nog één of meerdere aanvullende voorwaarden gelden. Raadpleeg de polis of neem contact op met de zorgverzekeraar.

Vergoeding homeopathie en homeopathische geneesmiddelen

Mits aan de voorwaarden wordt voldaan, vergoeden de volgende zorgverzekeraars de consulten, behandelingen en geneesmiddelen in het kader van homeopathie. Voor de vergoeding van geneesmiddelen vervalt het daglimiet in het getoonde overzicht. Uitzondering hierop zijn VGZ en Univé. Zij passen het daglimiet ook toe op homeopathische geneesmiddelen.

Let op: de vergoeding van homeopathie vanuit de aanvullende zorgverzekering komt niet ten laste van het verplichte eigen risico.

Aevitae

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Plus € 300 (tot € 50 per behandeling)€ 12,13
Top € 400 (tot € 50 per behandeling)€ 32,88

Anderzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor homeopathie.

Avéro Achmea

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 350 (tot € 40 per dag)€ 18,75
Royaal € 550 (tot € 40 per dag)€ 28,95
Excellent € 750 (tot € 40 per dag)€ 53,95

Besured

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
All-In-1 80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling)€ 12,90

Bewuzt

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Alternatief Goed € 250 (tot € 45 per dag)€ 9,75
Alternatief Beter € 500 (tot € 45 per dag)€ 24,50

CZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Basis € 250 (tot € 30 per dag)€ 7,90
50+ € 350 (tot € 40 per dag)€ 17,45
Jongeren € 200 (tot € 30 per dag)€ 19,35
Plus € 450 (tot € 40 per dag)€ 20,10
Top € 650 (tot € 40 per dag)€ 36,95
Gezinnen € 350 (tot € 40 per dag)€ 48,20

De Amersfoortse

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvulling Start € 100 (tot € 45 per dag)€ 7,75
Aanvulling Extra € 250 (tot € 45 per dag)€ 18,25
Aanvulling Uitgebreid € 500 (tot € 45 per dag)€ 30,50
Aanvulling Optimaal € 1000 (tot € 45 per dag)€ 46,25

De Friesland Zorgverzekeraar

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Standaard € 200 (tot € 40 per dag)€ 14,75
AV Extra € 400 (tot € 40 per dag)€ 22,95
AV Optimaal € 600 (tot € 40 per dag)€ 46,50

Ditzo

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ZorgBeter € 150 (tot € 35 per dag)€ 9,75
ZorgBest € 300 (tot € 35 per dag)€ 31,75

DSW

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Compact € 250 (tot € 25 per dag)€ 7,50
AV Student € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen€ 14,50
AV Standaard € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen€ 21,75
AV Top € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen€ 36,00

FBTO

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Alternatieve Geneeswijzen € 200 € 200 (tot € 35 per dag)€ 7,75
Deze module biedt vergoeding voor verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen en geneesmiddelen
Alternatieve Geneeswijzen € 350 € 350 (tot € 35 per dag)€ 13,25
Deze module biedt vergoeding voor verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen en geneesmiddelen

Hema

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor homeopathie.

Interpolis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor homeopathie.

inTwente

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Compact € 250 (tot € 25 per dag)€ 7,50
AV Student € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen€ 14,50
AV Standaard € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen€ 21,75
AV Top € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen€ 36,00

IZA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
IZA Extra Zorg 1 € 250 (tot € 45 per dag)€ 13,25
IZA Extra Zorg 2 € 450 (tot € 45 per dag)€ 24,25
IZA Extra Zorg 3 € 650 (tot € 45 per dag)€ 36,50
IZA Extra Zorg 4 € 850 (tot € 45 per dag)€ 79,50

IZZ Zorgverzekeraar

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Zorg voor de Zorg + Extra 1 € 200 (tot € 45 per dag)€ 36,00
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 200 (tot € 45 per dag)€ 52,50
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 500 (tot € 45 per dag)€ 96,00

Just

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor homeopathie.

Menzis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
JongerenVerzorgd € 200 (tot € 40 per dag)€ 17,50
ExtraVerzorgd 2 € 400 (tot € 40 per dag)€ 20,50
ExtraVerzorgd 3 € 600 (tot € 40 per dag)€ 41,95

National Academic

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 1 80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling)€ 14,95
Aanvullend 2 € 500 (tot € 50 per behandeling)€ 30,95
Aanvullend 3 € 750 (tot € 50 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed€ 54,95

Nationale-Nederlanden

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra € 250 (tot € 50 per dag)€ 23,45
Zilver € 250 (tot € 25 per dag)€ 25,30
Compleet € 500 (tot € 50 per dag)€ 37,65
Comfort € 1000 (tot € 50 per dag)€ 65,95
Top € 1500 (tot € 50 per dag)€ 136,50

OHRA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend € 250 (tot € 45 per dag)€ 11,40
Extra Aanvullend € 500 (tot € 45 per dag)€ 21,35
Uitgebreid € 750 (tot € 45 per dag)€ 39,40

ONVZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extrafit € 400 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 9,76
Benfit € 500 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 23,58
Optifit € 750 (€ 65 per consult of behandeling)€ 40,92
Topfit € 1000 (€ 65 per consult of behandeling)€ 59,98

OZF

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Compact € 350 (tot € 40 per dag)€ 12,00
AV Royaal € 550 (tot € 40 per dag)€ 21,00

PMA zorgverzekering

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
JongerenVerzorgd € 200 (tot € 40 per dag)€ 15,75
ExtraVerzorgd 2 € 400 (tot € 40 per dag)€ 18,45
ExtraVerzorgd 3 € 600 (tot € 40 per dag)€ 37,75

PNOzorg

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Beter € 400 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 9,76
Plus € 500 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 23,58
Optimaal € 750 (€ 65 per consult of behandeling)€ 40,92
Top € 1000 (€ 65 per consult of behandeling)€ 59,98

Pro Life

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Mediumpolis € 320 (tot € 40 per dag)€ 19,75
Largepolis € 440 (tot € 40 per dag)€ 35,95
Extra Largepolis € 600 (tot € 40 per dag)€ 68,50

Promovendum

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Primair 80% tot € 100 (tot € 30 per behandeling)€ 8,90
Royaal 80% tot € 200 (tot € 30 per behandeling)€ 12,90
Ideaal € 500 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 22,90
Excellent € 750 (tot € 30 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed€ 57,90

Salland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Plus € 350 (tot € 40 per dag)€ 19,95
Top € 500 (tot € 40 per dag)€ 35,00

Stad Holland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Compact AV € 250 (tot € 25 per dag)€ 7,50
Jongeren AV € 250 (tot € 25 per dag)€ 10,95
Standaard AV € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen€ 22,00
Uitgebreide AV € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen€ 37,25
Extra Uitgebreide AV € 350 (tot € 35 per dag); volledige vergoeding homeopatische geneesmiddelen€ 51,00
AV Zorg Riant € 500 (geen limiet per dag/per behandeling)€ 64,25

Umc

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
UMC Extra Zorg 1 € 300€ 9,25
UMC Extra Zorg 2 € 300€ 22,00
UMC Extra Zorg 3 € 500€ 35,75
UMC Extra Zorg 4 € 750€ 120,00

United Consumers (VGZ)

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed € 300 (tot € 45 per dag)€ 9,14
Aanvullend Beter € 500 (tot € 45 per dag)€ 19,09
Vitaal Basis € 150 (tot € 45 per dag)€ 25,10
Jong Uitgebreid € 200 (tot € 45 per dag)€ 28,50
Aanvullend Best € 800 (tot € 45 per dag)€ 32,54
Single/Duo uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag)€ 42,99
Vitaal Uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag)€ 52,89
Gezin Uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag)€ 59,59

Univé

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed € 300 (tot € 45 per dag)€ 9,75
Alternatief 250 € 250 (tot € 45 per dag)€ 13,95
Aanvullend Beter € 500 (tot € 45 per dag)€ 21,50
Alternatief 500 € 500 (tot € 45 per dag)€ 27,95
Aanvullend Best € 800 (tot € 45 per dag)€ 34,75

VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed € 300 (tot € 45 per dag)€ 9,14
Aanvullend Beter € 500 (tot € 45 per dag)€ 19,09
Vitaal Basis € 150 (tot € 45 per dag)€ 25,10
Jong Uitgebreid € 200 (tot € 45 per dag)€ 28,50
Aanvullend Best € 800 (tot € 45 per dag)€ 32,54
Single/Duo uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag)€ 42,99
Vitaal Uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag)€ 52,89
Gezin Uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag)€ 59,59

VvAA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 400 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 9,24
Plus € 500 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 22,31
Optimaal € 750 (€ 65 per consult of behandeling)€ 38,72
Top € 1000 (€ 65 per consult of behandeling)€ 56,76
Excellent € 1500 (€ 75 per consult of behandeling)€ 112,77

ZEKUR

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Extra ZEKUR € 250 (tot € 25 per behandeling)€ 31,95

ZieZo

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 2 € 250 (tot € 40 per dag)€ 14,75

Zilveren Kruis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 2 Sterren € 350 (tot € 40 per dag)€ 18,50
Aanvullend 3 Sterren € 550 (tot € 40 per dag)€ 28,50
Aanvullend 4 Sterren € 750 (tot € 40 per dag)€ 53,95

Zorg en Zekerheid

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Basis € 250 (tot € 25 per dag)€ 11,92
AV Sure € 250 (tot € 25 per dag)€ 17,81
AV Standaard € 250 (tot € 25 per dag)€ 19,24
AV Top € 460 (tot € 40 per dag)€ 40,80
AV Plus € 460 (tot € 40 per dag)€ 44,89
AV GeZZin € 460 (tot € 40 per dag)€ 50,11

ZorgDirect

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Online Gemak - Plus € 350 (tot € 40 per dag)€ 19,35
Online Gemak - Top € 500 (tot € 40 per dag)€ 33,95
Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.