Verblijven met zorg in een zorginstelling

Palliatieve zorg en verblijf, geleverd in een zorginstelling.

PTZ in een zorginstelling

PTZ in een zorginstelling is mogelijk met of zonder een Wlz-indicatie.

Met Wlz-indicatie

Indien de cliënt wenst dat PTZ in een zorginstelling wordt geleverd, zal deze zorg moeten worden aangevraagd bij het CIZ middels zorg in natura.

Onder bepaalde voorwaarden is er ook een indicatie mogelijk voor intensieve PTZ met beschermd verblijf. Informeer hiervoor bij het CIZ.

Zonder Wlz-indicatie

Indien de wens van de cliënt is dat PTZ in een zorginstelling wordt geleverd en er geen Wlz-indicatie is, geldt dat de bekostiging plaatsvindt middels de subsidieregeling eerstelijns verblijf (vanuit de Wlz). Alleen bekostiging middels zorg in natura is beschikbaar.