Zorgkompas

Het Zorgkompas verwijst je eenvoudig naar de juiste zorginformatie, zorgvormen en zorginstanties.

Langdurige en/of intensieve zorg thuis of in een instelling

Wlz: permanent toezicht en/of 24 uur per dag zorg in de nabijheid, zoals begeleiding, persoonlijke verzorging en verpleging

Persoonlijke verzorging en/of verpleging thuis

Zvw: hulp bij het opstaan, wassen & aankleden en/of medische verzorging.

Hulp, begeleiding en ondersteuning

Wmo: huishoudelijke hulp, dagbesteding, woningaanpassingen, hulpmiddelen, maaltijdverzorging of een boodschappendienst

Jeugdzorg of jeugdhulp (onder de 18 jaar)

Jeugdwet: zorg, hulp en ondersteuning, bijvoorbeeld bij opvoedingsproblemen, een stoornis of een lichamelijke/verstandelijke beperking.

Zorgvergoeding door de zorgverzekering

Dekkingen (basis en aanvullend), keuzevrijheid zorgaanbieders, betalen van de zorgverzekering.

Palliatieve Terminale Zorg (PTZ)

Zvw, Wlz of subsidieregeling eerstelijns verblijf (Wlz): zorg in de laatste levensfase, bedoeld om de kwaliteit van leven zo hoog mogelijk te houden.