Zorgverzekering wijzigen voor 2020?

Tussen 12 november en 31 december krijg je de mogelijkheid om je zorgverzekering te wijzigen. Hierbij kun je denken aan:

 • De basisverzekering aanpassen
 • De dekking van de aanvullende verzekering verhogen of te verlagen

Als men spreekt over het wijzigen van de zorgverzekering verstaat men hieronder ook het wisselen van zorgverzekeraar. Zodra je overstapt, wordt je huidige zorgpolis immers gewijzigd. Je krijgt een nieuwe verzekeraar, een nieuwe basisverzekering en mogelijk ook een andere aanvullende ziektekostenverzekering.

Wijzig je zorgverzekering

Tussentijds wijzigen

Veel mensen vragen zich af of zij hun zorgverzekering tussentijds kunnen wijzigen. Met andere woorden, buiten de overstapperiode om.

Bij een aantal verzekeraars is dit mogelijk, maar alleen in bepaalde situaties en uitsluitend voor de aanvullende- en/of tandartsverzekering.

Overzicht zorgverzekeraars

De onderstaande tabel, waarin alle verzekeraars worden genoemd, geeft duidelijkheid over de mogelijkheden en voorwaarden per verzekeraar:

ZorgverzekeraarTussentijds wijzigen mogelijk? (na 1 januari)
Aevitae (EUCARE)Nee
AnderzorgNee
BesuredNee
BewuztNee
CZNee
CZdirectNee
De AmersfoortseNee
De Friesland verzekeraarJa, alleen voor de tandartsverzekering (medische selectie van toepassing)
DitzoJa, maar alleen tussen 1 januari en 1 februari
DSWNee
FBTOJa, voor de meeste zorgmodules
FNV zorgNee
HEMANee
InterpolisNee
InTwenteNee
IZZNee
JustNee
MenzisNee
National AcademicNee
Nationale NederlandenJa, alleen aanvullende verzekeringen: Start, Extra, Compleet en Comfort
OHRAJa. Als je alleen een basisverzekering hebt, maar ook een aanvullende verzekering wilt afsluiten. Ook bij verandering van de levensfase mag je tussentijds wijzigen
ONVZJa, maar alleen tussen 1 januari en 1 februari
PMANee
PNOzorgNee
Pro LifeNee
PromovendumNee
SallandJa, maar alleen verhogen dekking (wachttijd van zes maanden van toepassing)
Stad HollandNee
UMCNee
United ConsumersNee
UnivéNee
VGZNee
VvAANee
ZEKURNee
ZieZoNee
Zilveren KruisJa, maar alleen tussen 1 januari en 1 februari
Zorg en ZekerheidNee
ZorgDirectJa, maar alleen verhogen dekking (wachttijd van zes maanden van toepassing)

FBTO

Bij verzekeraar FBTO zijn kleine aanpassingen mogelijk in de aanvullende verzekering. De meeste van de zogenaamde zorgmodules die FBTO aanbiedt, zijn gedurende het hele jaar aan te zetten. Zelfs als je alleen een basisverzekering hebt afgesloten.

Wanneer de module is aangezet, kun je gebruikmaken van de dekking en blijft deze de rest van het jaar geldig. Uiteraard dien je daar ook premie voor te betalen. Tussentijds uitzetten van zorgmodules is niet mogelijk.

Nationale Nederlanden en OHRA

Bij verzekeraars Nationale Nederlanden en OHRA is het mogelijk om de dekking van de aanvullende verzekering aan te passen als er een wijziging in de levensfase plaatsvindt:

 • Zwangerschap
 • Geboorte
 • Adoptie/pleegkinderen
 • Scheiding
 • Huwelijk of samenwonen
 • Ontslag
 • Kinderen die het huis uit gaan
 • Overlijden van partner of kind
 • Ingang pensioen
 • Verhuizing

Indien één van deze situaties van toepassing is, kan de verzekerde eenmalig per jaar de dekking van de aanvullende verzekering uitbreiden of verlagen (zodat de vergoeding en premie lager wordt). Deze wijziging kun je doorgeven in de online omgeving van je verzekeraar. Of neem contact op met de klantenservice.

Salland en ZorgDirect

Bij de kleinere verzekeraars Salland en ZorgDirect, beiden onderdeel van Eno, is het mogelijk om de dekking van de aanvullende verzekering tussentijds te verhogen. Hierbij geldt wel een wachttijd van zes maanden voordat je gebruik kunt maken van de dekking. In de tussentijd betaal je al wel de verhoogde premie van de verzekering.

Zorgverzekeraar wijzigen

Het tussentijds wijzigen van zorgverzekeraar (in feite overstappen van zorgverzekering) is doorgaans alleen mogelijk in bepaalde situaties:

Als de verzekerde 18 jaar wordt

Als een verzekerde 18 jaar wordt, is hij of zij premieplichtig en wordt de mogelijkheid geboden om zelf verzekeringsnemer te worden en een eigen zorgverzekering af te sluiten.

Onderneemt de verzekerde geen actie? Dan blijft hij/zij verzekerd bij zijn huidige verzekeraar. Maar indien gewenst mag de verzekerde ook kiezen voor een andere verzekeraar en hierbij een basis- en aanvullende polis aanvragen.

Na een echtscheiding

Bij een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap heeft de verzekeringsnemer (diegene die de verzekering heeft afgesloten) het recht om de zorgverzekeraar van de ex-partner en kinderen op te zeggen.

Hoe werkt dit?

 1. De ex-partner krijgt van de verzekeringsmaatschappij bericht dat de zorgverzekering is opgezegd.
 2. Vervolgens krijgen ze allen de kans om zelf een nieuwe verzekering af te sluiten. Dit mag bij de oude verzekeraar of bij een nieuwe maatschappij.

De verzekeringsnemer mag overigens zelf niet wisselen van ziektekostenverzekeraar. De polis blijft dus gewoon doorlopen.

Bij een overstap naar een ander werkgeverscollectief

Als de verzekerde op dit moment een collectieve zorgverzekering via de werkgever heeft en van baan wisselt, heeft hij/zij het recht om over te stappen naar het nieuwe werkgeverscollectief. Overstappen naar een individuele zorgpolis is niet toegestaan.