Zorgverzekering aanpassen voor 2024

Je hebt ieder jaar minstens één keer de mogelijkheid om je zorgverzekering aan te passen.

Bij het wijzigen van je zorgverzekering kun je denken aan:

 • Het aanpassen van je basisverzekering
 • De dekking van je aanvullende verzekering verhogen of te verlagen

Je kunt ook overstappen van zorgverzekering en op die manier je polis wijzigen. Je krijgt dan een nieuwe verzekeraar, een nieuwe basisverzekering en mogelijk ook een andere aanvullende verzekering.

Stap over en wijzig je zorgverzekering (voor 2024)

Tot wanneer kan ik mijn zorgverzekering wijzigen?

Het wijzigen van je zorgverzekering kan aan het einde van het kalenderjaar, tussen 12 november en 31 december. De wijziging gaat in op 1 januari 2024.

Bij een aantal verzekeraars is het ook nog mogelijk om in januari nog iets te wijzigen, maar alleen in bepaalde situaties en soms uitsluitend voor de aanvullende- en/of tandartsverzekering.

Overzicht zorgverzekeraars

In de onderstaande tabel staat per verzekeraar de uiterste datum waarop het doorvoeren van een wijziging mogelijk is.

Let op: deze informatie geldt voor verzekeringsjaar 2024.

VerzekeringsconcernWijzigen basisverzekeringAanpassing eigen risicoWijzigen aanvullende verzekering
Achmea31 december 202331 december 202331 januari 2024
a.s.r.31 januari 202431 januari 202431 januari 2024
CZ31 december 202331 december 202331 december 2023
DSWDSW heeft slechts 1 basispolis31 januari 202431 januari 2024
EnoEno heeft slechts 1 basispolis 31 december 202331 december 2023
EUcare (Aevitae)31 december 202331 december 202331 januari 2024
Menzis31 december 202331 december 202331 januari 2024
ONVZ Er is per label maar 1 polis31 januari 202431 januari 2024
VGZ31 januari 202431 januari 202431 januari 2024
Zorg en Zekerheid7 januari 20247 januari 20247 januari 2024

Aan deze tabel worden geen rechten ontleend. Neem voor de voorwaarden contact op met de verzekeraar.

FBTO

Bij verzekeraar FBTO zijn kleine aanpassingen mogelijk in de aanvullende verzekering. De meeste van de zogenaamde zorgmodules die FBTO aanbiedt, zijn gedurende het hele jaar aan te zetten. Zelfs als je alleen een basisverzekering hebt afgesloten.

Wanneer de module is aangezet, kun je gebruikmaken van de dekking en blijft deze de rest van het jaar geldig. Uiteraard dien je daar ook premie voor te betalen. Tussentijds uitzetten van zorgmodules is niet mogelijk.

Nationale Nederlanden en OHRA

Bij verzekeraars Nationale Nederlanden en OHRA is het mogelijk om de dekking van de aanvullende verzekering aan te passen als er een wijziging in de levensfase plaatsvindt:

 • Zwangerschap
 • Geboorte
 • Adoptie/pleegkinderen
 • Scheiding
 • Huwelijk of samenwonen
 • Ontslag
 • Kinderen die het huis uit gaan
 • Overlijden van partner of kind
 • Ingang pensioen
 • Verhuizing

Indien één van deze situaties van toepassing is, kan de verzekerde eenmalig per jaar de dekking van de aanvullende verzekering uitbreiden of verlagen. Deze wijziging kun je doorgeven in de online omgeving van je verzekeraar. Of neem contact op met de klantenservice.

Salland en ZorgDirect

Bij de kleinere verzekeraars Salland en ZorgDirect, beiden onderdeel van Eno, kun je op ieder moment een wijziging van een aanvullende zorgverzekering doorgeven. De wijziging zal echter ingaan per 1 januari van het volgende jaar. 

Tussentijds je zorgverzekering aanpassen

Het tussentijds wijzigen van zorgverzekeraar (in feite overstappen van zorgverzekering) is doorgaans alleen mogelijk in bepaalde situaties.

Namelijk:

Als de verzekerde 18 jaar wordt

Als een verzekerde 18 jaar wordt, is hij of zij premieplichtig en wordt de mogelijkheid geboden om zelf verzekeringsnemer te worden en een eigen zorgverzekering af te sluiten.

Onderneemt de verzekerde geen actie? Dan blijft hij/zij verzekerd bij zijn huidige verzekeraar. Maar indien gewenst mag de verzekerde ook kiezen voor een andere verzekeraar en hierbij een basis- en aanvullende polis aanvragen.

Na een echtscheiding

Bij een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap heeft de verzekeringnemer het recht om de zorgverzekeraar van de ex-partner en kinderen (de personen die zijn meeverzekerd) op te zeggen.

Hoe werkt dit?

 1. De ex-partner krijgt van de verzekeringsmaatschappij bericht dat de zorgverzekering is opgezegd.
 2. Vervolgens krijgen ze allen de kans om zelf een nieuwe verzekering af te sluiten. Dit mag bij de oude verzekeraar of bij een nieuwe maatschappij.

De verzekeringsnemer mag overigens zelf niet wisselen van ziektekostenverzekeraar. De polis blijft dus gewoon doorlopen.

Als je bent meeverzekerd

Iemand die zelf geen verzekeringnemer is, maar is meeverzekerd op de zorgverzekering van een ander, mag tussentijds zijn zorgverzekering aanpassen. Als deze persoon de wijziging doorvoert, wordt hij/zij zelf verzekeringnemer en verantwoordelijk voor het betalen van premie aan de verzekeraar.

Bij een overstap naar een ander werkgeverscollectief

Als de verzekerde op dit moment een collectieve zorgverzekering via de werkgever heeft en van baan wisselt, heeft hij/zij het recht om over te stappen naar het nieuwe werkgeverscollectief. Overstappen naar een individuele zorgpolis is niet toegestaan.