Wanneer kan je een zorgverzekering wijzigen?

Tegen het einde van het kalenderjaar, tijdens de overstapperiode, is het mogelijk om je zorgverzekering te wijzigen. Hierbij kun je denken aan het aanpassen van de basispolis of de dekking van je aanvullende verzekering te verhogen of te verlagen. Het is natuurlijk ook mogelijk om de hele zorgverzekering onder te brengen bij een andere verzekeraar.

Als men spreekt over het wijzigen van de zorgverzekering verstaat men hieronder ook het wisselen van zorgverzekeraar. Zodra je overstapt, wordt je huidige zorgpolis immers gewijzigd. Je krijgt een nieuwe verzekeraar, een nieuwe basisverzekering en mogelijk ook een andere aanvullende ziektekostenverzekering.

Tussentijds wijzigen

Zorgverzekering wijzigenVeel mensen vragen zich af of zij hun zorgverzekering tussentijds kunnen wijzigen. Met andere woorden, buiten de overstapperiode om. Bij een aantal verzekeraars is dit mogelijk, maar alleen in bepaalde situaties en uitsluitend voor de aanvullende- en/of tandartsverzekering.

Overzicht zorgverzekeraars

De onderstaande tabel, waarin alle verzekeraars worden genoemd, geeft duidelijkheid over de mogelijkheden en voorwaarden per verzekeraar:

Zorgverzekeraar Tussentijds wijzigen mogelijk? (na 1 januari)
Aevitae Nee
Anderzorg Nee
Avéro Achmea Nee
Besured Nee
Bewuzt Nee
CZ Nee
CZdirect Nee
De Amersfoortse Nee
De Friesland verzekeraar Ja, alleen voor de tandartsverzekering (medische selectie van toepassing)
Delta Lloyd Ja, alleen aanvullende verzekeringen: Start, Extra, Compleet, Comfort en Top (op grond van deze voorwaarden)
Ditzo Ja, maar alleen tussen 1 januari en 1 februari
FBTO Ja, voor de meeste zorgmodules
FNV zorg Nee
HEMA Nee
Ik! Nee
Interpolis Nee
InTwente Nee
IZZ Nee
Kiemer Ja, alleen voor de tandartsverzekering (medische selectie van toepassing)
Menzis Nee
National Academic Ja, verhogen van dekking mogelijk (medische selectie van toepassing)
OHRA Ja. Als je alleen een basisverzekering hebt, maar ook een aanvullende verzekering wilt afsluiten. Ook bij verandering van de levensfase mag je tussentijds wijzigen
ONVZ Ja, maar alleen tussen 1 januari en 1 februari
OFZ Achmea Nee
PMA Nee
PNOzorg Nee
Pro Life Nee
Promovendum Ja, verhogen van dekking mogelijk (medische selectie van toepassing)
Salland Ja, maar alleen verhogen dekking (wachttijd van zes maanden van toepassing)
Stad Holland Nee
UMC Nee
United Consumers Nee
Univé Nee
VGZ Nee
VvAA Nee
ZEKUR Nee
ZieZo Nee
Zilveren Kruis Ja, maar alleen tussen 1 januari en 1 februari
Zorg en Zekerheid Nee
ZorgDirect Ja, maar alleen verhogen dekking (wachttijd van zes maanden van toepassing)

FBTO

Bij verzekeraar FBTO zijn kleine aanpassingen mogelijk in de aanvullende verzekering. De meeste van de zogenaamde zorgmodules die FBTO aanbiedt, zijn gedurende het hele jaar aan te zetten. Zelfs als je alleen een basisverzekering hebt afgesloten. Wanneer de module is aangezet, kun je gebruikmaken van de dekking en blijft deze de rest van het jaar geldig. Uiteraard dien je daar ook premie voor te betalen. Tussentijds uitzetten van zorgmodules is niet mogelijk.

Delta Lloyd en OHRA

Bij verzekeraars Delta Lloyd en OHRA is het mogelijk om de dekking van de aanvullende verzekering aan te passen als er een wijziging in de levensfase plaatsvindt:

  • Zwangerschap
  • Geboorte
  • Adoptie/pleegkinderen
  • Scheiding
  • Huwelijk of samenwonen
  • Ontslag
  • Kinderen die het huis uit gaan
  • Overlijden van partner of kind
  • Ingang pensioen
  • Verhuizing

Indien één van deze situaties van toepassing is, kan de verzekerde eenmalig per jaar de dekking van de aanvullende verzekering uitbreiden of verlagen (zodat de vergoeding en premie lager wordt). Deze wijziging kun je doorgeven in de online omgeving van je verzekeraar. Of neem contact op met de klantenservice.

Salland en ZorgDirect

Bij de kleinere verzekeraars Salland en ZorgDirect, beiden onderdeel van Eno, is het mogelijk om de dekking van de aanvullende verzekering tussentijds te verhogen. Hierbij geldt wel een wachttijd van zes maanden voordat je gebruik kunt maken van de dekking. In de tussentijd betaal je al wel de verhoogde premie van de verzekering.

Zorgverzekeraar wijzigen

Het tussentijds wijzigen van zorgverzekeraar (in feite overstappen van zorgverzekering) is doorgaans alleen mogelijk in bepaalde situaties:

Als de verzekerde 18 jaar wordt

Als een verzekerde 18 jaar wordt, is hij of zij premieplichtig en wordt de mogelijkheid geboden om zelf verzekeringsnemer te worden en een eigen zorgverzekering af te sluiten. Onderneemt de verzekerde geen actie? Dan blijft hij/zij verzekerd bij zijn huidige verzekeraar. Maar indien gewenst mag de verzekerde ook kiezen voor een andere verzekeraar en hierbij een basis- en aanvullende polis aanvragen.

Na een echtscheiding

Bij een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap heeft de verzekeringsnemer (diegene die de verzekering heeft afgesloten) het recht om de zorgverzekeraar van de ex-partner en kinderen op te zeggen. Zij krijgen van de verzekeringsmaatschappij bericht dat de zorgverzekering is opgezegd. Vervolgens krijgen ze allen de kans om zelf een nieuwe verzekering af te sluiten. Dit mag bij de oude verzekeraar of bij een nieuwe maatschappij.

De verzekeringsnemer mag overigens zelf niet wisselen van ziektekostenverzekeraar. De polis blijft dus gewoon doorlopen.

Bij een overstap naar een ander werkgeverscollectief

Als de verzekerde op dit moment een collectieve zorgverzekering via de werkgever heeft en van baan wisselt, heeft hij/zij het recht om over te stappen naar het nieuwe werkgeverscollectief. Overstappen naar een individuele zorgpolis is niet toegestaan.