Zorgverzekering wijzigen voor 2020?

Wijzig voor het eind van het jaar (of uiterlijk eind januari bij handmatige opzegging) je zorgverzekering. Hierbij kun je denken aan:

 • De basisverzekering aanpassen
 • De dekking van de aanvullende verzekering verhogen of te verlagen

Als men spreekt over het wijzigen van de zorgverzekering verstaat men hieronder ook het wisselen van zorgverzekeraar. Zodra je overstapt, wordt je huidige zorgpolis immers gewijzigd. Je krijgt een nieuwe verzekeraar, een nieuwe basisverzekering en mogelijk ook een andere aanvullende ziektekostenverzekering.

Wijzig je zorgverzekering

Tussentijds wijzigen

Veel mensen vragen zich af of zij hun zorgverzekering tussentijds kunnen wijzigen. Met andere woorden, buiten de overstapperiode om.

Bij een aantal verzekeraars is dit mogelijk, maar alleen in bepaalde situaties en soms uitsluitend voor de aanvullende- en/of tandartsverzekering.

Overzicht zorgverzekeraars

De onderstaande tabel, waarin alle zorgverzekeringsconcerns worden genoemd, geeft de uiterste datum waarop het doorvoeren van een wijziging mogelijk is.

Let op: deze informatie geldt voor verzekeringsjaar 2020. Je moet dan uiteraard al wel bij de betreffende verzekeraar verzekerd zijn.

VerzekeringsconcernWijzigen basisverzekeringAanpassing eigen risicoWijzigen aanvullende verzekering
Achmea31 december 201931 december 201931 januari 2020
ASR31 januari 202031 januari 202031 januari 2020
IptiQ31 januari 202031 januari 202031 januari 2020
CZ31 december 201931 december 201931 december 2019
DSWDSW heeft slechts 1 basispolis31 januari 202031 januari 2020
EnoEno heeft slechts 1 basispolis31 december 201931 december 2019
EUcare (Aevitae)31 december 201931 december 201931 januari 2020
Menzis31 december 201931 december 201931 december 2019
ONVZONVZ heeft slechts 1 basispolis31 januari 202031 januari 2020
VGZ31 januari 202031 januari 202031 januari 2020
Zorg en Zekerheid7 januari 20207 januari 20207 januari 2020

Aan deze tabel worden geen rechten ontleend. Neem voor de voorwaarden contact op met de verzekeraar.

FBTO

Bij verzekeraar FBTO zijn kleine aanpassingen mogelijk in de aanvullende verzekering. De meeste van de zogenaamde zorgmodules die FBTO aanbiedt, zijn gedurende het hele jaar aan te zetten. Zelfs als je alleen een basisverzekering hebt afgesloten.

Wanneer de module is aangezet, kun je gebruikmaken van de dekking en blijft deze de rest van het jaar geldig. Uiteraard dien je daar ook premie voor te betalen. Tussentijds uitzetten van zorgmodules is niet mogelijk.

Nationale Nederlanden en OHRA

Bij verzekeraars Nationale Nederlanden en OHRA is het mogelijk om de dekking van de aanvullende verzekering aan te passen als er een wijziging in de levensfase plaatsvindt:

 • Zwangerschap
 • Geboorte
 • Adoptie/pleegkinderen
 • Scheiding
 • Huwelijk of samenwonen
 • Ontslag
 • Kinderen die het huis uit gaan
 • Overlijden van partner of kind
 • Ingang pensioen
 • Verhuizing

Indien één van deze situaties van toepassing is, kan de verzekerde eenmalig per jaar de dekking van de aanvullende verzekering uitbreiden of verlagen (zodat de vergoeding en premie lager wordt). Deze wijziging kun je doorgeven in de online omgeving van je verzekeraar. Of neem contact op met de klantenservice.

Salland en ZorgDirect

Bij de kleinere verzekeraars Salland en ZorgDirect, beiden onderdeel van Eno, is het mogelijk om de dekking van de aanvullende verzekering tussentijds te verhogen. Hierbij geldt wel een wachttijd van zes maanden voordat je gebruik kunt maken van de dekking. In de tussentijd betaal je al wel de verhoogde premie van de verzekering.

Zorgverzekeraar wijzigen

Het tussentijds wijzigen van zorgverzekeraar (in feite overstappen van zorgverzekering) is doorgaans alleen mogelijk in bepaalde situaties:

Als de verzekerde 18 jaar wordt

Als een verzekerde 18 jaar wordt, is hij of zij premieplichtig en wordt de mogelijkheid geboden om zelf verzekeringsnemer te worden en een eigen zorgverzekering af te sluiten.

Onderneemt de verzekerde geen actie? Dan blijft hij/zij verzekerd bij zijn huidige verzekeraar. Maar indien gewenst mag de verzekerde ook kiezen voor een andere verzekeraar en hierbij een basis- en aanvullende polis aanvragen.

Na een echtscheiding

Bij een echtscheiding of ontbinding van geregistreerd partnerschap heeft de verzekeringsnemer (diegene die de verzekering heeft afgesloten) het recht om de zorgverzekeraar van de ex-partner en kinderen op te zeggen.

Hoe werkt dit?

 1. De ex-partner krijgt van de verzekeringsmaatschappij bericht dat de zorgverzekering is opgezegd.
 2. Vervolgens krijgen ze allen de kans om zelf een nieuwe verzekering af te sluiten. Dit mag bij de oude verzekeraar of bij een nieuwe maatschappij.

De verzekeringsnemer mag overigens zelf niet wisselen van ziektekostenverzekeraar. De polis blijft dus gewoon doorlopen.

Bij een overstap naar een ander werkgeverscollectief

Als de verzekerde op dit moment een collectieve zorgverzekering via de werkgever heeft en van baan wisselt, heeft hij/zij het recht om over te stappen naar het nieuwe werkgeverscollectief. Overstappen naar een individuele zorgpolis is niet toegestaan.