Zorgwijzer: van burn-out naar burn-in

Een burn-out is een groot individueel, maar ook maatschappelijk probleem. Uit een onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat het percentage mensen met een burn-out over de laatste jaren is toegenomen. Naar schatting hebben ongeveer veertien procent van alle werknemers een burn-out of burn-outklachten. Burn-outs komen gemiddeld iets vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. De verzuimduur van een burn-out ligt op gemiddeld 189 dagen (2011). Gelukkig kan een burn-out met de juiste hulp en zorg effectief worden aangepakt.

Doel van de Zorgwijzer

Het doel van deze Zorgwijzer is om te dienen als onafhankelijk kennis- en informatieplatform voor mensen die te maken hebben met een burn-out. De nadruk ligt met name op:

  • Het verschaffen van heldere informatie over de definitie en het ontstaan van een burn-out
  • Het verwijzen naar gekwalificeerde en bevoegde instanties en kennisplatformen die mensen met een burn-out kunnen helpen met (online) advies, hulp en zorg.
  • Het bespreken van vergoedingsmogelijkheden van psychologische hulp/zorg en therapieën vanuit de zorgverzekering

Wat is een burn-out?

Burn-out is afgeleid van het Engels en betekent ‘opgebrand’. Iemand met een burn-out is dan ook figuurlijk opgebrand. Hij/zij is emotioneel uitgeput en voelt zich vaak afstandelijk of geïrriteerd bij andere mensen. In latere stadia van een burn-out kan er ook sprake van een lage dunk van de eigen kwaliteiten en competenties. Iemand met een burn-out heeft weinig tot geen energie om simpele taken uit te voeren, laat staan zijn/haar werk op een goede manier uit te voeren.

Een burn-out wordt vastgesteld door een huisarts, bedrijfsarts of psycholoog.

Hoe ontstaat een burn-out?

Het begint met stress die bijvoorbeeld is ontstaan door een (zeer) hoge werkdruk en/of door problemen in de privésfeer. Als er geen tijd is voor herstel kan dit op langere termijn resulteren in een chronische stress en uiteindelijk ook overspannenheid. Als deze overspannenheid aanhoudt en iemand emotioneel uitgeput raakt, spreekt men meestal van een burn-out.

Kennis & hulp via instanties en kennisplatformen

Voor advies, hulp en zorg bij overspannenheid of een burn-out zijn er diverse kennisplatformen en hulpinstanties opgezet:

Burnout.mirro.nl – burnout.mirro van de Stichting Mirro helpt bij het herkennen en voorkomen van een (beginnende) burn-out. De website biedt bijvoorbeeld de mogelijkheid om online te testen of iemand te maken heeft met  werkstress of een beginnende burn-out. Verder worden er diverse tips en oefeningen gegeven die behulpzaam kunnen zijn  bij het verminderen en leren omgaan met stress. De inhoud van de website is ontwikkeld door betrokkenen, experts en ervaringsdeskundigen. De site dient vooral als zelfhulp tool.

Korrelatie – dit is een landelijke organisatie die anonieme, professionele hulp en advies aanbiedt voor iedereen die hier om vraagt. Dit geldt ook voor mensen die te maken hebben met stress, overspannenheid of een burn-out. Er zijn mogelijkheden om te bellen, te chatten of te mailen.

Zelfhulpwijzer – de zelfhulpwijzer is bedoeld om inzicht en zelfhulp te bieden bij diverse psychische klachten, waaronder stress en overspannenheid. Er is een gratis, anonieme zelftest waarmee de kern van de klachten kunnen worden opgespoord. Ook wordt er gerefereerd naar diverse, geschikte online zelfhulpcursussen waardoor mensen iets aan hun burn-out kunnen doen. Het gaat hier om cursussen waar ook huisartsen en psychologen naar verwijzen.

Stichting burnout – is een stichting en zorgaanbieder die via verschillende media hulp biedt bij een burn-out, bijvoorbeeld via de telefoon, mail, Skype of via een persoonlijk gesprek. Het gaat hier, in tegenstelling tot de bovengenoemde instanties, meestal wel om betaalde hulp. Hulp kan in sommige gevallen via de werkgever of een (aanvullende) verzekering worden vergoed. Op de site is dan ook veel informatie te vinden over de bekostiging van de burn-out behandeling.

Vergoeding van therapieën en geneeswijzen

Mensen die vermoeden dat ze te maken hebben met een burn-out kunnen hiervoor het beste contact zoeken met de huisarts of bedrijfsarts. De arts kan een diagnose stellen en een geschikte behandeling uitvoeren. Soms verwijst de arts door naar de praktijkondersteuner GGZ (POH-GGZ). De zorgverzekering kan een belangrijke bijdrage leveren ter genezing van een burn-out. De mogelijkheden worden hieronder besproken.

De behandeling van een burn-out via de basis of specialistische GGZ valt niet langer onder de vergoeding van de basisverzekering. Dit komt omdat de een burn-out medisch gezien valt onder de categorie ‘aanpassingsstoornissen’. De behandeling dient dan ook zelf of door de werkgever bekostigd te worden.

Verder zijn er diverse therapieën, alternatieve en complementaire geneeswijzen waar mensen met een burn-out baat bij kunnen hebben. Dit kan eventueel ook in overleg met de huisarts. Hieronder staat een kort overzicht van een aantal therapieën en de vergoeding van deze therapieën vanuit de aanvullende zorgverzekering.

Disclaimer

Deze zorgwijzer wordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan bezoekers. Deze zorgwijzer heeft geen therapeutische of diagnostische waarde. Ook is de informatie uit deze zorgwijzer niet bedoeld als vervanging van diensten, informatie of gegevens van artsen, specialisten of andere gediplomeerden en professionals.