Vaktherapie

Vaktherapie FVB

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende vaktherapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. De verschillende vaktherapieën worden hieronder kort beschreven.

Ga direct naar de vergoedingen voor vaktherapie per zorgverzekeraar

Beeldende therapie

Bij beeldende therapie werken cliënten met technieken, zoals schilderen, tekenen, werken met klei, textiel, metaal, steen en hout. Het ontstane resultaat weerspiegelt het proces van de cliënt die er vervolgens betekenis aan kan geven.

Danstherapie

Danstherapie gaat ervan uit dat klachten terug te zien zijn in het lichaam en in de beweging van cliënten. Via dans en beweging kan de cliënt gevoelens, gedrag en denkwijzen onderzoeken.

Dramatherapie

Dramatherapie maakt gebruik van onder andere rollenspel, improvisatie, teksttheater en psychodramatechnieken. Hierin kan de cliënt oefenen en experimenteren met nieuw gedrag.

Muziektherapie

Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt daarvan gebruik, onder andere door middel van improvisatie, het uitvoeren van bestaande muziek, het luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Deze werkvormen bieden cliënten nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie.

Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en begrijpen. Psychomotorische therapie is er ook voor kinderen.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Meer weten over vaktherapie?

Beroepsverenigingen

Momenteel zijn zes beroepsverenigingen voor vaktherapeuten aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB):

 • De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT)
 • De Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT)
 • De Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT)
 • De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT)
 • De Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS)

De FVB is een overkoepelende organisatie die toeziet op de kwaliteit en kwaliteitsbevordering van vaktherapeutische beroepen. Iedere vaktherapeut moet zich namelijk houden aan bepaalde gedragscodes en richtlijnen. Ook dienen geregistreerde therapeuten een relevante bachelor- en/of masteropleiding te hebben gevolgd.

Vaktherapie vanuit de GGZ (basisverzekering)

Vaktherapie kan in sommige gevallen vanuit de basis zorgverzekering onder de noemer Basis of Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden vergoed. Soms kan de zorg ook vanuit een persoongebonden budget (pgb) worden vergoed. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Vaktherapie vanuit de aanvullende verzekering

In de meeste gevallen zal de vergoeding vallen onder alternatieve/complementaire geneeswijzen of alternatieve zorg. Deze zorgvorm wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed. Vergoeding voor vaktherapie via de aanvullende verzekering geschiedt enkel op drie manieren:

 1. De therapeut is aangesloten bij de FVB en een onderliggende beroepsvereniging voor vaktherapie. De FVB moet door de zorgverzekeraar worden erkend, en/of;
 2. De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De NFG moet door de zorgverzekeraar worden erkend.
 3. De therapeut is een (door VGZ) erkende zorgaanbieder en aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Het is verstandig om voor het starten van vaktherapie eerst contact te zoeken met de therapeut en zorgverzekeraar in het kader van vergoeding.

Vergoedingentabel

In de vergoedingentabel hieronder zie je de zorgverzekeraars die de FVB en/of NFG erkennen. Als de zorgverzekeraar alleen één van de beroepsverenigingen erkent, staat dat aangegeven. Staat er niets? Dan erkent de zorgverzekeraar beide beroepsverenigingen. Soms wordt er gerefereerd naar een erkende zorgaanbieder die aangesloten is bij de NFG (optie 3 hierboven).

Voor psychomotorische kindertherapie gelden afwijkende vergoedingen. De NVPMKT is namelijk in 2014 toegetreden tot de FVB en hanteert eerder gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars.

Wat is een erkende zorgaanbieder?

Bij alle verzekeraars die vallen onder de VGZ-groep (waaronder Univé, Besured, IZZ, UMC, Bewuzt, ZEKUR, National Academic en Promovendum) geldt dat vergoeding alleen kan plaatsvinden als de therapeut/behandelaar een erkende zorgaanbieder is. Erkende zorgaanbieders zijn opgenomen ‘Vergelijk en Kies’ van de desbetreffende verzekeraar. In dit systeem zijn de erkende alternatieve zorgaanbieders voor vaktherapie opgenomen. Alle zorgverzekeraars die VGZ als risicodrager hebben gebruiken ‘Vergelijk en Kies’.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Aevitae

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Plus 100% € 300 (tot € 50 per behandeling) € 12,76 p/m
  Top 100% € 400 (tot € 50 per behandeling) € 33,60 p/m
  Vip 100% € 600 (tot € 50 per behandeling) € 54,75 p/m
 • Anderzorg

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Extra 80% 80% tot € 400 € 14,95 p/m
  Jong 80% 80% tot € 200 € 15,75 p/m
 • Avéro Achmea

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Start 100% Alleen via FVB: € 450 (tot € 40 per dag) € 16,50 p/m
  Royaal 100% Alleen via FVB: € 650 (tot € 40 per dag) € 25,75 p/m
  Excellent 100% Alleen via FVB: 20 consulten (tot € 40 per dag) € 49,25 p/m
 • Besured

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  All-in-1 80% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 200 (tot € 50 per behandeling) € 9,90 p/m
 • Bewuzt (modules)

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Alternatief Goed 100% € 250 (tot € 45 per dag) € 8,95p/m
  Vaktherapie alleen via erkende zorgaanbieders
  Alternatief Beter 100% € 500 (tot € 45 per dag) € 22,95p/m
  Vaktherapie alleen via erkende zorgaanbieders
 • CZ

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Basis 100% Alleen via NFG: € 250 (tot € 30 per dag) € 7,75 p/m
  Plus 100% Alleen via NFG: € 450 (tot € 40 per dag) € 18,95 p/m
  Top 100% Alleen via NFG: € 650 (tot € 40 per dag) € 33,85 p/m
  Jongeren 100% Alleen via NFG: € 200 (tot € 30 per dag) € 18,65 p/m
  Gezinnen 100% Alleen via NFG: € 350 (tot € 40 per dag) € 45,00 p/m
  50+ 100% Alleen via NFG: € 350 (tot € 40 per dag) € 17,05 p/m
 • CZdirect

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Basic 100% Alleen via NFG: € 200 (tot € 25 per dag) € 6,00 p/m
  Extra 100% Alleen via NFG: € 300 (tot € 25 per dag) € 15,00 p/m
 • De Amersfoortse

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor vaktherapie.

 • De Friesland Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  AV Standaard 100% € 250 (tot € 40 per dag) € 14,95 p/m
  AV Extra 100% € 500 (tot € 40 per dag) € 22,95 p/m
  AV Optimaal 100% € 750 (tot € 40 per dag) € 42,95 p/m
 • De Goudse

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Basis 100% € 300 (tot € 50 per consult) € 10,40 p/m
  Uitgebreid 100% € 400 (tot € 50 per consult) € 24,90 p/m
  Totaal 100% € 500 (tot € 50 per consult) € 56,95 p/m
  Top 100% € 600 (tot € 50 per consult) € 86,90 p/m
 • Delta Lloyd

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Extra 100% Alleen via NFG: € 250 (tot € 50 per dag) € 22,35 p/m
  Compleet 100% Alleen via NFG: € 500 (€ 50 per dag) € 34,58 p/m
  Comfort 100% Alleen via NFG: € 1000 (tot € 50 per dag) € 58,74 p/m
  Top 100% Alleen via NFG: € 1500 (tot € 50 per dag) € 130,06 p/m
  Zilver 100% Alleen via NFG: € 200 (tot € 25 per dag) € 23,00 p/m
 • Ditzo

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor vaktherapie.

 • DSW

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor vaktherapie.

 • FBTO (modules)

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Alternatieve geneeswijzen 100% € 500 (tot € 35 per dag) € 12,09p/m
  Module biedt vergoeding voor alternatieve geneeswijzen en geneesmiddelen. Opmerking: voor Vaktherapie (zoals beeldende therapie en danstherapie) geldt dat vergoeding alleen mogelijk is via de FVB.
 • FNV Zorgcollectief

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  FNV Zorg 2 80% 80% tot € 400 € 27,40 p/m
  FNV Zorg 3 80% 80% tot € 600 € 37,75 p/m
  FNV Zorg 4 80% 80% tot € 800 € 89,55 p/m
  FNV Primazorg 80% 80% tot € 200 € 19,40 p/m
 • HEMA zorgverzekering

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor vaktherapie.

 • ik!

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Ik-Zorg Beter 100% € 250 (tot € 35 per dag) € 30,37 p/m
 • Interpolis

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor vaktherapie.

 • inTwente

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor vaktherapie.

 • IZA

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  IZA Extra Zorg 1 - Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 250 (tot € 45 per dag) € 12,75 p/m
  IZA Extra Zorg 2 - Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 450 (tot € 45 per dag) € 23,25 p/m
  IZA Extra Zorg 3 - Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 650 (tot € 45 per dag) € 35,25 p/m
  IZA Extra Zorg 4 - Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 850 (tot € 45 per dag) € 73,25 p/m
 • IZZ Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Zorg voor de Zorg + Extra 1 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 200 (tot € 45 per dag) € 36,50 p/m
  Zorg voor de Zorg + Extra 2 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 200 (tot € 45 per dag) € 53,00 p/m
  Zorg voor de Zorg + Extra 3 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 500 (tot € 45 per dag) € 97,00 p/m
 • Kiemer

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  AV Beter 100% € 250 (tot € 25 per dag) € 10,50 p/m
  AV Best 100% € 500 (tot € 35 per dag) € 21,95 p/m
 • Menzis

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  JongerenVerzorgd 80% 80% tot € 200 € 15,95 p/m
  ExtraVerzorgd 2 80% 80% tot € 400 € 19,95 p/m
  ExtraVerzorgd 3 80% 80% tot € 600 € 41,95 p/m
 • National Academic

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend 1 80% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 200 (tot € 50 per behandeling) € 13,95 p/m
  Aanvullend 2 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 500 (tot € 50 per behandeling) € 29,95 p/m
  Aanvullend 3 70 - 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 500 (tot € 50 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed € 49,95 p/m
 • OHRA

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend 100% Alleen via NFG: € 250 (tot € 45 per dag) € 10,64 p/m
  Extra Aanvullend 100% Alleen via NFG: € 500 (tot € 45 per dag) € 20,23 p/m
  Uitgebreid 100% Alleen via NFG: € 750 (tot € 45 per dag) € 38,19 p/m
 • ONVZ

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Optifit 100% € 250 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) € 38,59 p/m
  TopFit 100% € 500 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag € 56,73 p/m
  Superfit 100% € 500 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) € 110,67 p/m
 • OZF

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  AV Compact 100% Alleen via FVB: € 200 (tot € 40 per dag) € 11,00 p/m
  AV Royaal 100% Alleen via FVB: € 500 (tot € 50 per dag) € 19,00 p/m
 • PMA zorgverzekering

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  JongerenVerzorgd 80% 80% tot € 200 € 14,35 p/m
  ExtraVerzorgd 2 80% 80% tot € 400 € 17,95 p/m
  ExtraVerzorgd 3 80% 80% tot € 600 € 37,75 p/m
 • PNOzorg

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Standaard 100% € 100 € 10,70 p/m
  Keuze 100% € 250 € 21,78 p/m
  Extra 100% € 350 € 41,00 p/m
  Compleet 100% € 600 € 66,75 p/m
 • Pro Life

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Mediumpolis 100% Alleen via FVB: € 320 (tot € 40 per dag) € 17,95 p/m
  Largepolis 100% Alleen via FVB: € 440 (tot € 40 per dag) € 33,50 p/m
  Extra Largepolis 100% Alleen via FVB: € 600 (tot € 40 per dag) € 63,50 p/m
 • Promovendum

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Primair 80% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 100 (tot € 30 per behandeling) € 11,90 p/m
  Royaal 80% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 200 (tot € 30 per behandeling) € 14,90 p/m
  Optimaal 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 500 (tot € 30 per behandeling) € 30,90 p/m
  Excellent 70 - 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 500 (tot € 30 per behandeling) | Kosten tussen € 500 en € 750 voor 70 procent vergoed € 54,90 p/m
 • Salland

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor vaktherapie.

 • Stad Holland

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor vaktherapie.

 • Umc

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  UMC Extra Zorg 1 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 € 8,25 p/m
  UMC Extra Zorg 2 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 € 18,25 p/m
  UMC Extra Zorg 3 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 500 € 29,75 p/m
  UMC Extra Zorg 4 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 750 € 80,50 p/m
 • United Consumers (VGZ)

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  VGZ Aanvullend Goed 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 (tot € 45 per dag) € 7,49 p/m
  VGZ Aanvullend Beter 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 500 (tot € 45 per dag) € 17,99 p/m
  VGZ Aanvullend Best 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 800 (tot € 45 per dag) € 30,14 p/m
  Jong Uitgebreid 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 200 (tot € 45 per dag) € 27,34 p/m
  Gezin Uitgebreid 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 (tot € 45 per dag) € 54,99 p/m
  Vitaal Basis - Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 150 (tot € 45 per dag) € 24,49 p/m
  Vitaal Uitgebreid 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 (tot € 45 per dag) € 48.89 p/m
 • Unive

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend Goed 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 (tot € 45 per dag) € 8,95 p/m
  Aanvullend Beter 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 500 (tot € 45 per dag) € 19,50 p/m
  Aanvullend Best 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 800 (tot € 45 per dag) € 32,50 p/m
  Jong 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 200 (tot € 45 per dag) € 30,75 p/m
  Gezin 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 (tot € 45 per dag) € 55,75 p/m
  Vitaal 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 (tot € 45 per dag) € 49,75 p/m
 • Unive (modules)

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Alternatief 250 100% € 250 (tot € 45 per dag) € 9,15p/m
  Alleen erkende zorgaanbieders
  Alternatief 500 100% € 500 (tot € 45 per dag) € 23,15p/m
  Alleen erkende zorgaanbieders
 • VGZ

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  VGZ Aanvullend Goed 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 (tot € 45 per dag) € 7,49 p/m
  VGZ Aanvullend Beter 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 500 (tot € 45 per dag) € 17,99 p/m
  VGZ Aanvullend Best 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 800 (tot € 45 per dag) € 30,14 p/m
  Single/Duo uitgebreid - Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 (tot € 45 per dag) € 41,99 p/m
  Jong Uitgebreid 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 200 (tot € 45 per dag) € 27,34 p/m
  Gezin Uitgebreid 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 (tot € 45 per dag) € 54,99 p/m
  Vitaal Basis - € 150 (tot € 45 per dag) € 24,49 p/m
  Vitaal Uitgebreid 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 300 (tot € 45 per dag) € 48,89 p/m
 • VvAA

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Optimaal 100% € 250 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) € 37,35 p/m
  Top 100% € 500 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) € 54,90 p/m
  Excellent 100% € 500 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) € 112,50 p/m
 • ZEKUR

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Extra ZEKUR 100% Alleen erkende zorgaanbieders, aangesloten bij de NFG: € 250 (tot € 25 per consult) € 28,95 p/m
 • ZieZo

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend 2 100% Alleen via FVB: € 250 (tot € 40 per dag) € 12,25 p/m
 • Zilveren Kruis

  Naam verzekering Dekking Maximale vergoeding Premie
  Aanvullend 2 Sterren 100% Alleen via FVB: € 450 (tot € 40 per dag) € 15,95 p/m
  Aanvullend 3 Sterren 100% Alleen via FVB: € 650 (tot € 40 per dag) € 24,95 p/m
  Aanvullend 4 Sterren 100% Alleen via FVB: € 850 (tot € 40 per dag) € 45,95 p/m
 • Zorg en Zekerheid

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor vaktherapie.

 • ZorgDirect

  Deze zorgverzekeraar biedt geen vergoeding voor vaktherapie.

Besparen op je zorgverzekering?

Gaat je zorgpremie ook omhoog?
Bespaar toch tot € 300,- in 2017!