Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw over AOW en pensioen

De inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) geldt voor iedereen die een vorm van inkomen heeft.

Als je een inkomen ontvangt vanuit loondienst, vanuit een uitkeringsinstantie of bijvoorbeeld vanuit freelance werk, dan moet je hierover een vast percentage inkomensafhankelijke bijdrage betalen. Dit percentage ligt in 2021 op 7,00 procent (6,75 procent in 2022) van het totale belastbare inkomen.

Voor werkgevers, gepensioneerden en zelfstandigen bedraagt dit percentage 5,75 procent in 2021 en 5,50 procent in 2022.

--> Overzicht inkomensafhankelijke bijdragen en grensinkomens + rekenvoorbeeld

AOW

Ook over je AOW ben je echter een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Ook hiervoor geldt een percentage van 5,50 procent (2022). Het betreffende bedrag wordt automatisch ingehouden vanuit de AOW-uitkering.

Aanvullend pensioen

Ontvang je naast deze uitkering nog inkomen uit een aanvullend pensioen, dan valt dit inkomen ook onder het belastbaar inkomen..

Over het totaalbedrag aanvullend pensioen dat je ontvangt, en dat belastbaar is, moet je dus ook een bijdrage betalen. Dit heeft te maken met het feit dat een aanvullend pensioen niet wordt gezien als uitzonderlijke regeling voor ouderen, maar als gewoon belastbaar inkomen.

Dit betekent dat je ook over je aanvullend pensioen een inkomensafhankelijke bijdrage dient te betalen voor de Zvw. Het percentage hiervoor ligt op 5,50 procent (2022)