Inkomensafhankelijke bijdrage betalen over mijn pensioen?

De inkomensafhankelijke bijdrage geldt voor iedereen die een vorm van inkomen heeft. Als je een inkomen ontvangt vanuit loondienst, vanuit een uitkeringsinstantie of bijvoorbeeld vanuit freelance werk, dan moet je hierover een vast percentage inkomensafhankelijke bijdrage betalen.

Dit percentage ligt in 2020 op 6,70 procent (6,95 procent in 2019) van het totale belastbare inkomen voor werknemers en 5,45 procent (5,70 procent in 2019) voor zelfstandigheden, werkgevers en gepensioneerden.

–> Overzicht inkomensafhankelijke bijdragen en grensinkomens

AOW-leeftijd

Als je de AOW-leeftijd hebt bereikt, dan veranderen de regels. Ook over je AOW ben je echter een inkomensafhankelijke bijdrage verschuldigd. Ook hiervoor geldt een percentage van 5,45 procent (2020). Het betreffende bedrag wordt automatisch ingehouden vanuit de AOW-uitkering. Ontvang je naast deze uitkering nog inkomen uit een aanvullend pensioen, dan valt dit inkomen ook onder het belastbaar inkomen. Dit betekent dat je ook over je aanvullend pensioen een inkomensafhankelijke bijdrage dient te betalen.

Percentage

Het percentage over dit inkomen ligt ook op 5,4 procent. Over het totaalbedrag aanvullend pensioen dat je ontvangt, en dat belastbaar is, moet je dus ook een bijdrage betalen. Dit heeft te maken met het feit dat een aanvullend pensioen niet wordt gezien als uitzonderlijke regeling voor ouderen, maar als gewoon belastbaar inkomen.