Vaktherapie

Vaktherapie FVB

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor verschillende vaktherapieën, namelijk: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie. In de behandeling staan vooral doen en ervaren centraal. De verschillende vaktherapieën worden hieronder kort beschreven.

Ga direct naar de vergoedingen voor vaktherapie per zorgverzekeraar

Beeldende therapie

Bij beeldende therapie werken cliënten met technieken, zoals schilderen, tekenen, werken met klei, textiel, metaal, steen en hout. Het ontstane resultaat weerspiegelt het proces van de cliënt die er vervolgens betekenis aan kan geven.

Danstherapie

Danstherapie gaat ervan uit dat klachten terug te zien zijn in het lichaam en in de beweging van cliënten. Via dans en beweging kan de cliënt gevoelens, gedrag en denkwijzen onderzoeken.

Dramatherapie

Dramatherapie maakt gebruik van onder andere rollenspel, improvisatie, teksttheater en psychodramatechnieken. Hierin kan de cliënt oefenen en experimenteren met nieuw gedrag.

Muziektherapie

Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt daarvan gebruik, onder andere door middel van improvisatie, het uitvoeren van bestaande muziek, het luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Deze werkvormen bieden cliënten nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie.

Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en begrijpen. Psychomotorische therapie is er ook voor kinderen.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen.

Meer weten over vaktherapie?

Beroepsverenigingen

Momenteel zijn zes beroepsverenigingen voor vaktherapeuten aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB):

 • De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT)
 • De Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT)
 • De Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT)
 • De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)
 • De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT)
 • De Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS)

De FVB is een overkoepelende organisatie die toeziet op de kwaliteit en kwaliteitsbevordering van vaktherapeutische beroepen. Iedere vaktherapeut moet zich namelijk houden aan bepaalde gedragscodes en richtlijnen. Ook dienen geregistreerde therapeuten een relevante bachelor- en/of masteropleiding te hebben gevolgd.

Vaktherapie vanuit de GGZ (basisverzekering)

Vaktherapie kan in sommige gevallen vanuit de basis zorgverzekering onder de noemer Basis of Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden vergoed. Soms kan de zorg ook vanuit een persoongebonden budget (pgb) worden vergoed. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Vaktherapie vanuit de aanvullende verzekering

In de meeste gevallen zal de vergoeding vallen onder alternatieve/complementaire geneeswijzen of alternatieve zorg. Deze zorgvorm wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed. Vergoeding voor vaktherapie via de aanvullende verzekering geschiedt enkel op drie manieren:

 1. De therapeut is aangesloten bij de FVB en een onderliggende beroepsvereniging voor vaktherapie. De FVB moet door de zorgverzekeraar worden erkend, en/of;
 2. De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De NFG moet door de zorgverzekeraar worden erkend.
 3. De therapeut is een (door VGZ) erkende zorgaanbieder en aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG).

Het is verstandig om voor het starten van vaktherapie eerst contact te zoeken met de therapeut en zorgverzekeraar in het kader van vergoeding.

Vergoedingentabel

In de vergoedingentabel hieronder zie je de zorgverzekeraars die de FVB en/of NFG erkennen. Als de zorgverzekeraar alleen één van de beroepsverenigingen erkent, staat dat aangegeven. Staat er niets? Dan erkent de zorgverzekeraar beide beroepsverenigingen. Soms wordt er gerefereerd naar een erkende zorgaanbieder die aangesloten is bij de NFG (optie 3 hierboven).

Voor psychomotorische kindertherapie gelden afwijkende vergoedingen. De NVPMKT is namelijk in 2014 toegetreden tot de FVB en hanteert eerder gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars.

Wat is een erkende zorgaanbieder?

Bij alle verzekeraars die vallen onder de VGZ-groep (waaronder Univé, Besured, IZZ, UMC, Bewuzt, ZEKUR, National Academic en Promovendum) geldt dat vergoeding alleen kan plaatsvinden als de therapeut/behandelaar een erkende zorgaanbieder is. Erkende zorgaanbieders zijn opgenomen ‘Vergelijk en Kies’ van de desbetreffende verzekeraar. In dit systeem zijn de erkende alternatieve zorgaanbieders voor vaktherapie opgenomen. Alle zorgverzekeraars die VGZ als risicodrager hebben gebruiken ‘Vergelijk en Kies’.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Aevitae

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Plus € 300 (tot € 50 per behandeling) € 12,76 p/m
  Top € 400 (tot € 50 per behandeling) € 33,60 p/m
 • Anderzorg

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra 80% tot € 400 € 14,95 p/m
  Jong 80% tot € 200 € 15,75 p/m
 • Avéro Achmea

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Start € 450 (tot € 40 per dag); alleen via FVB Van 18 t/m 34
  Van 35 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 16,50 p/m
  € 18,50 p/m
  € 18,95 p/m
  Royaal € 650 (tot € 40 per dag); alleen via FVB Van 18 t/m 34
  Van 35 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 25,75 p/m
  € 32,75 p/m
  € 34,25 p/m
  Excellent € 1000 (tot € 50 per dag); alleen via FVB Van 18 t/m 34
  Van 35 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 49,25 p/m
  € 65,95 p/m
  € 66,95 p/m
 • Besured

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  All-In-1 80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling); alleen erkende zorgaanbieders aangesloten bij de NFG € 9,90 p/m
 • Bewuzt

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Alternatief Goed € 250 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 8,95 p/m
  Alternatief Beter € 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 22,95 p/m
 • CZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Basis € 250 (tot € 30 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 7,75 p/m
  50+ € 350 (tot € 40 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 17,05 p/m
  Jongeren € 200 (tot € 30 per dag); alleen via NFG Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 100
  € 18,65 p/m
  € 25,65 p/m
  Plus € 450 (tot € 40 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 18,95 p/m
  Top € 650 (tot € 40 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 33,85 p/m
  Gezinnen € 350 (tot € 40 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 45,00 p/m
 • CZdirect

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Basic € 200 (tot € 25 per dag); alleen via NFG € 6,00 p/m
  Extra € 300 (tot € 25 per dag); alleen via NFG € 15,00 p/m
 • De Amersfoortse

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

 • De Friesland Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  AV Standaard € 250 (tot € 40 per dag) € 14,95 p/m
  AV Extra € 500 (tot € 40 per dag) € 22,95 p/m
  AV Optimaal € 750 (tot € 40 per dag) € 42,95 p/m
 • Delta Lloyd

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra € 250 (tot € 50 per dag); alleen via NFG € 22,35 p/m
  Zilver € 200 (tot € 25 per dag); alleen via NFG € 23,00 p/m
  Compleet € 500 (tot € 50 per dag); alleen via NFG € 34,58 p/m
  Comfort € 1000 (tot € 50 per dag); alleen via NFG € 58,74 p/m
  Top € 1500 (tot € 50 per dag); alleen via NFG € 130,06 p/m
 • Ditzo

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

 • DSW

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

 • FBTO

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Module Alternatieve Geneeswijzen € 500 (tot € 35 per dag); alleen via FVB Van 18 t/m 26
  Van 27 t/m 100
  € 12,09 p/m
  € 14,49 p/m
  Deze module biedt vergoeding voor verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen en geneesmiddelen
 • FNV

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  FNV Primazorg 80% tot € 200 € 19,40 p/m
  Tandartskosten: raadpleeg polis voor specifieke voorwaarden); wachttijd voor kronen, bruggen en implantaten
  FNV Zorg 2 80% tot € 400 € 27,40 p/m
  FNV Zorg 3 80% tot € 600 € 37,75 p/m
  FNV Zorg 4 80% tot € 800 € 89,55 p/m
 • Hema

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

 • Ik!

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Ik-Zorg Beter € 250 (tot € 35 per dag) € 30,37 p/m
 • Interpolis

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

 • inTwente

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

 • IZA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  IZA Extra Zorg 1 € 250 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 12,75 p/m
  IZA Extra Zorg 2 € 450 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 23,25 p/m
  IZA Extra Zorg 3 € 650 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 35,25 p/m
  IZA Extra Zorg 4 € 850 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 73,25 p/m
 • IZZ Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Zorg voor de Zorg + Extra 1 € 200 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 36,50 p/m
  Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 200 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 53,00 p/m
  Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 97,00 p/m
 • Kiemer

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  AV Beter € 250 (tot € 25 per behandeling) € 10,50 p/m
  AV Best € 500 (tot € 35 per dag) € 21,95 p/m
 • Menzis

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  JongerenVerzorgd 80% tot € 200 € 15,95 p/m
  ExtraVerzorgd 2 80% tot € 400 € 19,95 p/m
  ExtraVerzorgd 3 80% tot € 600 € 41,95 p/m
 • National Academic

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Aanvullend 1 80% tot € 200 (tot € 50 per behandeling); alleen erkende zorgaanbieders aangesloten bij de NFG € 13,95 p/m
  Aanvullend 2 € 500 (tot € 50 per dag); alleen via NFG € 29,95 p/m
 • OHRA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Aanvullend € 250 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 10,64 p/m
  Extra Aanvullend € 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 20,23 p/m
  Uitgebreid € 750 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 38,19 p/m
 • ONVZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Optifit € 250 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) € 38,59 p/m
  Topfit € 500 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) € 56,73 p/m
 • OZF

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  AV Compact € 200 (tot € 40 per dag); alleen via FVB Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 100
  € 11,00 p/m
  € 14,00 p/m
  € 16,00 p/m
  AV Royaal € 500 (tot € 40 per dag); alleen via FVB Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 100
  € 19,00 p/m
  € 26,00 p/m
  € 29,00 p/m
 • PMA zorgverzekering

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  JongerenVerzorgd 80% tot € 200 € 14,35 p/m
  ExtraVerzorgd 2 80% tot € 400 € 17,95 p/m
  ExtraVerzorgd 3 80% tot € 600 € 37,75 p/m
 • PNOzorg

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Standaard € 100 € 10,70 p/m
  Keuze € 250 € 21,78 p/m
  Extra € 350 € 41,00 p/m
  Compleet € 600 € 66,75 p/m
 • Pro Life

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Mediumpolis € 320 (tot € 40 per dag); alleen via FVB € 17,95 p/m
  Largepolis € 440 (tot € 40 per dag); alleen via FVB € 33,50 p/m
  Extra Largepolis € 600 (tot € 40 per dag); alleen via FVB € 63,50 p/m
 • Promovendum

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Primair 80% tot € 100 (tot € 30 per behandeling) € 11,90 p/m
  Royaal 80% tot € 200 (tot € 30 per behandeling); alleen via NFG € 14,90 p/m
  Optimaal € 500 (tot € 30 per dag); alleen via NFG € 30,90 p/m
  Excellent € 750 (tot € 30 per dag); alleen via NFG € 54,90 p/m
 • Salland

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

 • Stad Holland

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

 • Umc

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  UMC Extra Zorg 1 € 300; alleen via NFG € 8,25 p/m
  UMC Extra Zorg 2 € 300; alleen via NFG € 18,25 p/m
  UMC Extra Zorg 3 € 500; alleen via NFG € 29,75 p/m
  UMC Extra Zorg 4 € 750; alleen via NFG € 80,50 p/m
 • United Consumers (VGZ)

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvullend Goed € 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 7,49 p/m
  € 8,74 p/m
  € 9,14 p/m
  € 9,54 p/m
  Aanvullend Beter € 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 17,99 p/m
  € 18,39 p/m
  € 19,74 p/m
  € 19,99 p/m
  Vitaal Basis € 150 (tot € 45 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 24,49 p/m
  Jong Uitgebreid € 200 (tot € 45 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 27,34 p/m
  Aanvullend Best € 800 (tot € 45 per dag); alleen via NFG Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 30,14 p/m
  € 32,04 p/m
  € 34,29 p/m
  € 35,34 p/m
  Single/Duo uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 41,99 p/m
  Vitaal Uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 48,89 p/m
  Gezin Uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 54,99 p/m
 • Univé

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Aanvullend Goed € 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 8,95 p/m
  Alternatief 250 € 250 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 9,15 p/m
  Aanvullend Beter € 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 19,50 p/m
  Alternatief 500 € 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 23,15 p/m
  Aanvullend Best € 800 (tot € 45 per dag); alleen via NFG € 32,50 p/m
 • VGZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvullend Goed € 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 7,49 p/m
  € 8,74 p/m
  € 9,14 p/m
  € 9,54 p/m
  Aanvullend Beter € 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 17,99 p/m
  € 18,39 p/m
  € 19,74 p/m
  € 19,99 p/m
  Vitaal Basis € 150 (tot € 45 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 24,49 p/m
  Jong Uitgebreid € 200 (tot € 45 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 27,34 p/m
  Aanvullend Best € 800 (tot € 45 per dag); alleen via NFG Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 64
  Van 65 t/m 100
  € 30,14 p/m
  € 32,04 p/m
  € 34,29 p/m
  € 35,34 p/m
  Single/Duo uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 41,99 p/m
  Vitaal Uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 48,89 p/m
  Gezin Uitgebreid € 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFGn.v.t.€ 54,99 p/m
 • VvAA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Optimaal € 250 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) € 37,35 p/m
  Top € 500 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) € 54,90 p/m
  Excellent € 500 (tot € 65 per behandeling, max. 1 behandeling per dag) € 112,50 p/m
 • ZEKUR

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra ZEKUR € 250 (tot € 25 per dag); alleen via NFG € 28,95 p/m
 • ZieZo

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvullend 2 € 250 (tot € 40 per dag); alleen via FVB Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 100
  € 12,25 p/m
  € 14,25 p/m
 • Zilveren Kruis

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Aanvullend 2 Sterren € 450 (tot € 40 per dag); alleen via FVB Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 100
  € 15,95 p/m
  € 17,95 p/m
  € 18,50 p/m
  Aanvullend 3 Sterren € 650 (tot € 40 per dag); alleen via FVB Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 100
  € 24,95 p/m
  € 31,75 p/m
  € 33,50 p/m
  Aanvullend 4 Sterren € 850 (tot € 40 per dag); alleen via FVB Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 44
  Van 45 t/m 100
  € 45,95 p/m
  € 61,95 p/m
  € 63,50 p/m
 • Zorg en Zekerheid

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

 • ZorgDirect

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

Besparen op je zorgverzekering?

Gaat je zorgpremie ook omhoog?
Bespaar toch tot € 300,- in 2017!