Vaktherapie (2019)

Vaktherapie FVB

Vaktherapie is de overkoepelende naam voor: beeldende therapie, danstherapie, dramatherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Kenmerkend aan vaktherapie is dat doen en ervaren centraal staan in plaats van het praten. Dit kan bijvoorbeeld door middel van een rollenspel, beeldende kunst, muziek, dans, sport of spel. De verschillende vaktherapieën worden hieronder kort omschreven.

Ga direct naar de vergoedingen voor vaktherapie per zorgverzekeraar

Beeldende therapie

Bij beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken. Voorbeelden hiervan zijn tekenen, schilderen of beeldhouwen. Er zijn ook digitale middelen die hieraan kunnen bijdragen.

Nadat de cliënt een werkstuk heeft afgerond, kan hij/zij dit loslaten en ernaar terugkijken. Zo kan hij/zij voelen hoe het was om eens iets anders te doen. Het idee is dat cliënt tijdens dit proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen opdoet die een rechtstreekse weg vormen naar diepere gevoelslagen. Het confronteert hen met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.

Danstherapie

Danstherapie gaat ervan uit dat klachten terug te zien zijn in het lichaam en in de beweging van cliënten. Via dans en beweging kan de cliënt gevoelens, gedrag en denkwijzen verwerken, uitwerken en onderzoeken. Dit kan een positief effect hebben in het dagelijks leven.

Dramatherapie

Dramatherapie maakt gebruik van onder andere rollenspel, improvisatie, teksttheater en psychodramatechnieken. Hierin kan de cliënt oefenen en experimenteren met nieuw gedrag.

Muziektherapie

Muziek kan diep raken en heeft invloed op emoties en stemming. Muziektherapie maakt daarvan gebruik, onder andere door middel van improvisatie, het uitvoeren van bestaande muziek, het luisteren naar muziek en het gebruik van de stem. Deze werkvormen bieden cliënten nieuwe mogelijkheden tot interactie en expressie.

Psychomotorische therapie / psychomotorische kindertherapie

Bij psychomotorische therapie staan lichaamsbeleving en bewegingsgedrag centraal. Door sport en spel of lichaamsgeoriënteerde oefeningen komt de cliënt letterlijk in beweging of staat juist stil bij zijn ervaringen. Zo leert de cliënt om lichaamssignalen, gevoelens en gedragspatronen te herkennen en begrijpen. Daarmee leert de cliënt om bepaalde lichaamssignalen, gedragspatronen of gevoelens te herkennen en te begrijpen. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en ander gedrag.

Psychomotorische therapie is er ook voor kinderen. Hierin leert het kind om samen met de therapeuten stress te reguleren, emoties te verwerken en ervaringen op te doen met ander gedrag. Dit kan door verschillende vaktherapeutische middelen, zoals tekenen, muziek, spelen, praten en beweging. Ieder kind verwerkt dingen op zijn/haar eigen manier.

Speltherapie

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. Dit is voor kinderen een fijne en veilige manier om de wereld te ontdekken. Therapeutisch spel geeft inzicht in gedachten en gevoelens, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven en weer psychisch kan groeien en in eigen kracht staan.

Meer weten over vaktherapie?

Beroepsverenigingen

Momenteel zijn er zeven beroepsverenigingen voor vaktherapeuten aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB):

  1. De Nederlandse Vereniging voor Beeldende Therapie (NVBT)
  2. De Nederlandse Vereniging voor Danstherapie (NVDAT)
  3. De Nederlandse Vereniging voor Dramatherapie (NVDT)
  4. De Nederlandse Vereniging voor Muziektherapie (NVvMT)
  5. De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)
  6. De Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Kindertherapie (NVPMKT)
  7. De Nederlandse Vereniging van Speltherapeuten (NVVS)

De FVB is de overkoepelende organisatie die onder andere toeziet op de kwaliteit.

FVB-vaktherapeuten handelen vanuit een gezamenlijke beroepscode en hebben minimaal een erkende hbo-opleiding afgerond.

Vaktherapie vanuit de GGZ (basisverzekering)

Vaktherapie kan in sommige gevallen vanuit de basis zorgverzekering onder de noemer Basis of Specialistische geestelijke gezondheidszorg (GGZ) worden vergoed. Soms kan de zorg ook vanuit een persoongebonden budget (pgb) worden vergoed. Informeer bij de zorgverzekeraar naar de mogelijkheden.

Vaktherapie vanuit de aanvullende verzekering

In veel gevallen valt de vergoeding van vaktherapie onder de noemer ‘alternatieve/complementaire geneeswijzen‘ of alternatieve zorg. Deze zorgvorm wordt alleen vanuit de aanvullende zorgverzekering vergoed.

Vergoeding voor vaktherapie via de aanvullende verzekering geschiedt enkel op drie manieren:

  1. De therapeut is aangesloten bij de FVB en een onderliggende beroepsvereniging voor vaktherapie. De FVB moet door de zorgverzekeraar worden erkend, en/of;
  2. De therapeut is aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). De NFG moet door de zorgverzekeraar worden erkend.
  3. De therapeut is een (door VGZ) erkende zorgaanbieder en aangesloten bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Soms is registratie bij een koepel vereist.

Het is verstandig om voor het starten van vaktherapie eerst contact te zoeken met de therapeut en zorgverzekeraar in het kader van vergoeding.

Vergoedingentabel

In de vergoedingentabel hieronder zie je de zorgverzekeraars die de FVB en/of NFG erkennen. Als de zorgverzekeraar alleen één van de beroepsverenigingen erkent, staat dat aangegeven. Staat er niets? Dan erkent de zorgverzekeraar beide beroepsverenigingen. Soms wordt er gerefereerd naar een erkende zorgaanbieder die aangesloten is bij de NFG (optie 3 hierboven).

Voor psychomotorische kindertherapie en speltherapie gelden afwijkende vergoedingen.  De betreffende beroepsverenigingen zijn later toegetreden tot de FVB en hanteren eerder gemaakte afspraken met de zorgverzekeraars.

Wat is een erkende zorgaanbieder?

Bij alle verzekeraars die vallen onder de VGZ-groep (waaronder Bewuzt, IZA, IZZ, UMC, United Consumers, Univé, ZEKUR) geldt dat vergoeding alleen kan plaatsvinden als de therapeut/behandelaar een erkende zorgaanbieder is.

Erkende zorgaanbieders zijn bij VGZ opgenomen in ‘Vergelijk en Kies’ van de desbetreffende verzekeraar. In dit systeem zijn de erkende alternatieve zorgaanbieders voor vaktherapie opgenomen. Alle zorgverzekeraars die VGZ als risicodrager hebben, gebruiken ‘Vergelijk en Kies’.

Aevitae

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Plus€ 300 (tot € 50 per behandeling)€ 12,13
Top€ 400 (tot € 50 per behandeling)€ 32,88

Anderzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

Avéro Achmea

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Start€ 350 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 18,75
Royaal€ 550 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 28,95
Excellent€ 750 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 53,95

Besured

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
All-In-180% tot € 200 (tot € 50 per behandeling); alleen erkende zorgaanbieders aangesloten bij de NFG€ 12,90

Bewuzt

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Alternatief Goed€ 250 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 9,75
Alternatief Beter€ 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 24,50

CZ

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Basis€ 250 (tot € 30 per dag); alleen via NFG€ 7,90
50+€ 350 (tot € 40 per dag); alleen via NFG€ 17,45
Jongeren€ 200 (tot € 30 per dag); alleen via NFG€ 19,35
Plus€ 450 (tot € 40 per dag); alleen via NFG€ 20,10
Top€ 650 (tot € 40 per dag); alleen via NFG€ 36,95
Gezinnen€ 350 (tot € 40 per dag); alleen via NFG€ 48,20

De Amersfoortse

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

De Friesland Zorgverzekeraar

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
AV Standaard€ 200 (tot € 40 per dag)€ 14,75
AV Extra€ 400 (tot € 40 per dag)€ 22,95
AV Optimaal€ 600 (tot € 40 per dag)€ 46,50

Ditzo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

DSW

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

FBTO

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Alternatieve Geneeswijzen € 200€ 200 (tot € 35 per dag); alleen via FVB€ 7,75
Deze module biedt vergoeding voor verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen en geneesmiddelen
Alternatieve Geneeswijzen € 350€ 350 (tot € 35 per dag); alleen via FVB€ 13,25
Deze module biedt vergoeding voor verschillende alternatieve en complementaire geneeswijzen en geneesmiddelen

Hema

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

Interpolis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

inTwente

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

IZA

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
IZA Extra Zorg 1€ 250 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 13,25
IZA Extra Zorg 2€ 450 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 24,25
IZA Extra Zorg 3€ 650 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 36,50
IZA Extra Zorg 4€ 850 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 79,50

IZZ door VGZ

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Zorg voor de Zorg + Extra 1€ 200 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 34,65
Zorg voor de Zorg + Extra 2€ 200 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 51,65
Zorg voor de Zorg + Extra 3€ 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 99,65

Just

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

Menzis

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
JongerenVerzorgd€ 200 (tot € 40 per dag)€ 17,50
ExtraVerzorgd 2€ 400 (tot € 40 per dag)€ 20,50
ExtraVerzorgd 3€ 600 (tot € 40 per dag)€ 41,95

National Academic

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Aanvullend 180% tot € 200 (tot € 50 per behandeling); alleen erkende zorgaanbieders aangesloten bij de NFG€ 14,95
Aanvullend 2€ 500 (tot € 50 per dag); alleen via NFG€ 30,95

Nationale-Nederlanden

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Extra€ 250 (tot € 50 per dag); alleen via NFG€ 23,45
Zilver€ 250 (tot € 25 per dag); alleen via NFG€ 25,30
Compleet€ 500 (tot € 50 per dag); alleen via NFG€ 37,65
Comfort€ 1000 (tot € 50 per dag); alleen via NFG€ 65,95
Top€ 1500 (tot € 50 per dag); alleen via NFG€ 136,50

OHRA

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Aanvullend€ 250 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 11,40
Extra Aanvullend€ 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 21,35
Uitgebreid€ 750 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 39,40

ONVZ

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Extrafit€ 400 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 9,76
Benfit€ 500 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 23,58
Optifit€ 750 (€ 65 per consult of behandeling)€ 40,92
Topfit€ 1000 (€ 65 per consult of behandeling)€ 59,98

OZF

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
AV Compact€ 350 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 12,00
AV Royaal€ 550 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 21,00

PMA zorgverzekering

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
JongerenVerzorgd€ 200 (tot € 40 per dag)€ 15,75
ExtraVerzorgd 2€ 400 (tot € 40 per dag)€ 18,45
ExtraVerzorgd 3€ 600 (tot € 40 per dag)€ 37,75

PNOzorg

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Beter€ 400 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 9,76
Plus€ 500 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 23,58
Optimaal€ 750 (€ 65 per consult of behandeling)€ 40,92
Top€ 1000 (€ 65 per consult of behandeling)€ 59,98

Pro Life

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Mediumpolis€ 320 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 19,75
Largepolis€ 440 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 35,95
Extra Largepolis€ 600 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 68,50

Promovendum

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Primair80% tot € 100 (tot € 30 per behandeling)€ 8,90
Royaal80% tot € 200 (tot € 30 per behandeling); alleen via NFG€ 12,90
Ideaal€ 500 (tot € 30 per dag); alleen via NFG€ 22,90
Excellent€ 750 (tot € 30 per dag); alleen via NFG€ 57,90

Salland

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

Stad Holland

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

Umc

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
UMC Extra Zorg 1€ 300; alleen via NFG€ 9,25
UMC Extra Zorg 2€ 300; alleen via NFG€ 22,00
UMC Extra Zorg 3€ 500; alleen via NFG€ 35,75
UMC Extra Zorg 4€ 750; alleen via NFG€ 120,00

United Consumers (VGZ)

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed€ 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 9,14
Aanvullend Beter€ 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 19,09
Vitaal Basis€ 150 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 25,10
Jong Uitgebreid€ 200 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 28,50
Aanvullend Best€ 800 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 32,54
Single/Duo uitgebreid€ 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 42,99
Vitaal Uitgebreid€ 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 52,89
Gezin Uitgebreid€ 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 59,59

Univé

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed€ 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 9,75
Alternatief 250€ 250 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 13,95
Aanvullend Beter€ 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 21,50
Alternatief 500€ 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 27,95
Aanvullend Best€ 800 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 34,75

VGZ

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Aanvullend Goed€ 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 9,14
Aanvullend Beter€ 500 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 19,09
Vitaal Basis€ 150 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 25,10
Jong Uitgebreid€ 200 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 28,50
Aanvullend Best€ 800 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 32,54
Single/Duo uitgebreid€ 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 42,99
Vitaal Uitgebreid€ 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 52,89
Gezin Uitgebreid€ 300 (tot € 45 per dag); alleen via NFG€ 59,59

VvAA

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Start€ 400 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 9,24
Plus€ 500 (tot € 30 per consult of behandeling)€ 22,31
Optimaal€ 750 (€ 65 per consult of behandeling)€ 38,72
Top€ 1000 (€ 65 per consult of behandeling)€ 56,76
Excellent€ 1500 (€ 75 per consult of behandeling)€ 112,77

ZEKUR

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Extra ZEKUR€ 250 (tot € 25 per dag); alleen via NFG€ 31,95

ZieZo

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Aanvullend 2€ 250 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 14,75

Zilveren Kruis

Naam verzekeringVergoedingPremie per maand
Aanvullend 2 Sterren€ 350 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 18,50
Aanvullend 3 Sterren€ 550 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 28,50
Aanvullend 4 Sterren€ 750 (tot € 40 per dag); alleen via FVB€ 53,95

Zorg en Zekerheid

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

ZorgDirect

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor vaktherapie.

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.