Psychologische zorg

Psychologische zorg, ofwel de basis- en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt grotendeels vanuit de basisverzekering vergoed. Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een protocol met voorwaarden die hieronder besproken worden. Voor aanvullende vergoedingen van overige psychologische zorg kun je onderaan deze pagina terecht.

Huisarts is het eerste aanspreekpunt

Als je psychische problemen of klachten ondervindt, kun je als eerste terecht bij de huisarts, bedrijfsarts of jeugdarts. Je krijgt dan hulp, advies en ondersteuning van de arts zelf of een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) met een specialisatie in geestelijke gezondheidszorg (GGZ). Er kunnen ook medicijnen worden voorgeschreven via de huisarts.

Na één of meerdere gesprekken wordt een inschatting gemaakt van de klachten en wordt je via een aantal sessies geholpen met jouw psychische problemen. Deze sessies vallen onder huisartsenzorg en worden gedekt vanuit het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen bijdrage of eigen risico.

Doorverwijzing basis- of gespecialiseerde GGZ

Soms zal echter blijken dat de POH-GGZ of andere arts niet de gewenste zorg of hoeveelheid zorg kan leveren. De patiënt zal dan al na inschatting van de klachten of na de ondergane sessies worden doorverwezen naar:

 • De generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijns GGZ): via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn vier verschillende behandeltrajecten, waarbij de patiënt wordt ondersteund/behandeld door een GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Of:

 • De gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijns GGZ): de gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Zorg voor mensen met psychische problemen kan bestaan uit bijvoorbeeld: medicatie, gesprekken, interventies of wonen onder begeleiding.

Vergoeding basisverzekering

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder:

 • Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM IV. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.
 • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
 • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
 • Een verwijzing is één jaar geldig
 • Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken. Informeer hierover voor de zekerheid uw eigen verzekeraar.

De POH-GGZ of (huis)arts zal dus een belangrijke rol krijgen in de verwijzing van patiënten met psychische problemen en klachten.

Overige vergoedingsvoorwaarden

Naast de voorwaarden hierboven kunnen er andere voorwaarden van toepassing zijn. Deze staan in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Bij psychologen met een contract worden declaraties direct ingediend bij de zorgverzekeraar. De patiënt hoeft dan zelf niets te doen. In overige gevallen dien je als patiënt (of verzorgende van de patiënt) de nota op te sturen naar de zorgverzekeraar voor vergoeding.

Let er op dat je bij de naturapolis een deel van de rekening zelf betaalt als de GGZ zorgverlener niet is gecontracteerd. Welk percentage je zelf moet bijbetalen verschilt per polis. Bij een restitutiepolis ontvang je na declaratie bij de zorgverzekeraar altijd 100 procent vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief dat staat voor een bepaald behandeltraject of medicijn. Gecontracteerde zorg wordt volledig vergoed, ongeacht het type polis. Wel geldt het wettelijke verplichte eigen risico van 385 euro (2017). Let er ten slotte op dat er een eigen bijdrage kan gelden voor bepaalde medicijnen. Kijk hiervoor op medicijnkosten.nl.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed van de basis- of specialistische GGZ. Voorziening en vergoeding van deze zorg kan vaak wel geschieden via de huisarts of een andere wet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Neem hiervoor contact op met de huisarts en de gemeente.

Ook zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende zorgverzekering voor:

 • Levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
 • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
 • Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen).
 • Schoolpsychologie
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen
 • Religieuze problemen

Om voor vergoeding van deze zorg in aanmerking te komen zou je een aanvullende verzekering kunnen afsluiten met dekking voor:

Aanvulling vergoeding psychologische zorg

De onderstaande zorgverzekeraars bieden aanvullende vergoedingen voor psychologische zorg. Het gaat hier dan om overige of soms alternatieve psychologische zorg die niet binnen de GGZ valt, maar wel een aanvulling kan zijn op GGZ. Denk hierbij aan hulp bij aanpassingsstoornissen, hulp bij werk- en relatieproblemen, oncologische nazorg en bepaalde zorgprogramma’s bij psychologische problematiek.

Het is verstandig om voor specifieke vergoedingen van bepaalde soorten psychologische zorg eerst contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar dan wel de polisvoorwaarden te raadplegen.

De onderstaande vergoedingen en tarieven hebben betrekking op de aanvullende zorgverzekering in 2017. Voor de specifieke en bindende polisvoorwaarden kan men kijken op de website van de zorgverzekeraar. Aan de vergoedingen hieronder kunnen geen rechten worden ontleend.

 • Aevitae

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Anderzorg

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Avéro Achmea

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Start € 800 (eenmalig) voor bepaalde programma's Van 18 t/m 34
  Van 35 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 16,50 p/m
  € 18,50 p/m
  € 18,95 p/m
  Royaal € 1000 (eenmalig) voor bepaalde programma's Van 18 t/m 34
  Van 35 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 25,75 p/m
  € 32,75 p/m
  € 34,25 p/m
  Excellent € 1500 (eenmalig) voor bepaalde programma's Van 18 t/m 34
  Van 35 t/m 54
  Van 55 t/m 100
  € 49,25 p/m
  € 65,95 p/m
  € 66,95 p/m
 • Besured

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Bewuzt

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • CZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingLeeftijdPremie
  Start € 900 (oncologische nazorg)n.v.t.€ 1,95 p/m
  Basis € 900 (oncologische nazorg)n.v.t.€ 7,75 p/m
  50+ € 900 (oncologische nazorg)n.v.t.€ 17,05 p/m
  Jongeren € 900 (oncologische nazorg) Van 18 t/m 29
  Van 30 t/m 100
  € 18,65 p/m
  € 25,65 p/m
  Plus € 900 (oncologische nazorg)n.v.t.€ 18,95 p/m
  Top € 900 (oncologische nazorg)n.v.t.€ 33,85 p/m
  Gezinnen € 900 (oncologische nazorg)n.v.t.€ 45,00 p/m
 • CZdirect

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Start € 900 (oncologische nazorg) € 1,95 p/m
  Basic € 900 (oncologische nazorg) € 6,00 p/m
  Extra € 900 (oncologische nazorg) € 15,00 p/m
 • De Amersfoortse

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • De Friesland Zorgverzekeraar

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Delta Lloyd

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Start € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 12,41 p/m
  Extra € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 22,35 p/m
  Compleet € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 34,58 p/m
  Comfort € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 58,74 p/m
  Top € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 130,06 p/m
 • Ditzo

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • DSW

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • FBTO

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • FNV

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Hema

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Ik!

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Interpolis

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • inTwente

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • IZA

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • IZZ Zorgverzekeraar

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 400 voor groepsbegeleiding (onder voorwaarden) € 53,00 p/m
  Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 400 voor groepsbegeleiding (onder voorwaarden) € 97,00 p/m
 • Kiemer

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Menzis

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • National Academic

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • OHRA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Uitgebreid € 200 (consulten en advisering voor vrouwen) € 38,19 p/m
 • ONVZ

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Optifit € 500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 38,59 p/m
  Topfit € 1000 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 56,73 p/m
 • OZF

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • PMA zorgverzekering

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • PNOzorg

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Extra € 360 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 41,00 p/m
  Compleet € 850 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 66,75 p/m
 • Pro Life

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Mediumpolis 75% tot € 250 (psychosociale hulpverlening) € 17,95 p/m
  Largepolis 75% tot € 500 (psychosociale hulpverlening) € 33,50 p/m
  Extra Largepolis € 500 (psychosociale hulpverlening) € 63,50 p/m
 • Promovendum

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Salland

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Stad Holland

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Umc

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  UMC Extra Zorg 1 Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten € 8,25 p/m
  UMC Extra Zorg 2 Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten € 18,25 p/m
  UMC Extra Zorg 3 Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten € 29,75 p/m
  UMC Extra Zorg 4 Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten € 80,50 p/m
 • United Consumers (VGZ)

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Univé

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • VGZ

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • VvAA

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  Optimaal € 500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 37,35 p/m
  Top € 1000 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 54,90 p/m
  Excellent € 1500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen) € 112,50 p/m
 • ZEKUR

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • ZieZo

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Zilveren Kruis

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

 • Zorg en Zekerheid

  Naam verzekering Maximale vergoedingPremie
  AV Top 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp) € 40,30 p/m
  AV Plus 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp) € 45,20 p/m
  AV GeZZin 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp) € 49,00 p/m
  AV Totaal 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp) € 99,00 p/m
 • ZorgDirect

  Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Besparen op je zorgverzekering?

Gaat je zorgpremie ook omhoog?
Bespaar toch tot € 300,- in 2017!