Psychologische zorg (2023)

Psychologische zorg richt zich op het behandelen en voorkomen van psychische problemen, klachten en aandoeningen. Een ander woord hiervoor is Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er gelden wel voorwaarden en beperkingen.

Op deze pagina wordt besproken:

 • Hoe je toegang krijgt tot psychologische zorg
 • Wat een psycholoog gemiddeld kost
 • Wat de vergoeding is voor psychologische zorg vanuit de basisverzekering
 • Welke vergoedingen er mogelijk zijn vanuit de aanvullende verzekering

Hoe krijg ik toegang tot psychologische zorg?

Toegang tot psychische zorg is laagdrempelig in Nederland.

Huisarts

Als je psychische problemen of klachten ondervindt, kun je altijd terecht bij je huisarts. Eventueel kun je ook een jeugdarts of bedrijfsarts aanspreken.

De huisarts biedt een luisterend oor en biedt hulp, advies en ondersteuning aan. Dat gaat vaak in samenspraak met de Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) met een specialisatie in geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

 • De POH-GGZ kan je tips en advies geven en je verwijzen naar een E-health zelfhulpmodule
 • De huisarts geeft adviezen en kan eventueel medicatie voorschrijven

Na één of meerdere gesprekken wordt een inschatting gemaakt van de klachten en wordt je verder geholpen met jouw psychische problemen.

Basis- of gespecialiseerde GGZ

Soms kan de POH-GGZ of huisarts niet de gewenste zorg of hoeveelheid zorg leveren.

De patiënt kan dan worden doorverwezen naar:

 1. De generalistische basis GGZ
 2. De gespecialiseerde GGZ

Via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn verschillende behandeltrajecten, waarbij de patiënt wordt ondersteund/behandeld door een:

 • GZ-psycholoog
 • Psychiater
 • Psychotherapeut

De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kun je terecht bij een:

 • Klinisch psycholoog
 • Psychiater
 • Psychotherapeut

Zorg voor mensen met psychische problemen kan bestaan uit bijvoorbeeld: medicatie, gesprekken, interventies of wonen onder begeleiding.

Wat zijn de kosten van een psycholoog?

De kosten van een psycholoog kunnen sterk verschillen, afhankelijk van het soort behandeling en soort psycholoog.

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) hanteert bijvoorbeeld een maximumtarief van 101,78 euro voor 30 minuten diagnostiek en 85,16 euro voor 30 minuten behandeling in 2022.

In de praktijk kost een sessie bij een psycholoog tussen de 90 en 130 euro per uur, met uitschieters naar boven.

Wat dekt de basisverzekering voor psychologische zorg?

Gelukkig worden de kosten van een psycholoog vaak volledig gedekt door je basisverzekering, afgezien van het eigen risico. Hieraan zijn wel bepaalde regels en voorwaarden verbonden.

Huisarts en POH

De gesprekken en sessies bij de POH en huisarts vallen onder huisartsenzorg en worden volledig gedekt vanuit het basispakket.

Voor deze zorg betaal je geen eigen risico.

Basis en gespecialiseerde GGZ

Alle noodzakelijke zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering. Hieronder vallen bijvoorbeeld behandelingen bij een psycholoog of GGZ-kliniek.

Voor deze zorg betaal je wel je eigen risico.

Om voor vergoeding uit de basisverzekering in aanmerking te komen, moet worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

 • Er is sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Psychische klachten alleen zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg.
 • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
 • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom.
 • Er moet duidelijk aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).

Een verwijzing is één jaar geldig. Voor vervolgbehandelingen die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

Voor de actuele en volledige voorwaarden kun je terecht bij je zorgverzekeraar.

Medicijnen

Medicijnen die de huisarts of psychiater voorschrijven, zoals antidepressiva of antipsychotica, worden vergoed door de basisverzekering.

Hiervoor betaal je wel je eigen risico.

Voor medicatie kan er tevens een eigen bijdrage gelde. Kijk hiervoor op medicijnkosten.nl.

Welke voorwaarden hanteren zorgverzekeraars?

Naast de wettelijke voorwaarden hierboven, kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze staan in de polisvoorwaarden van je zorgverzekeraar.

Bij psychologen en GGZ-instellingen die een contract hebben met je zorgverzekeraar worden de declaraties direct ingediend door de zorgverlener. Als patiënt hoef je dan zelf niets voor te schieten.

Als er geen sprake is van een zorgcontract dien je als patiënt (of verzorgende van de patiënt) de nota op te sturen naar de zorgverzekeraar voor vergoeding.

Belangrijk

 • Zorg bij een gecontracteerde zorgaanbieder wordt vergoed door je verzekeraar
 • Als de GGZ-zorgverlener niet is gecontracteerd, hangt het van je polis en het tarief van de psycholoog af wat je zelf moet betalen.

Een restitutiepolis vergoedt het meeste voor niet-gecontracteerde psychologische zorg. Je krijgt dan 100 procent van het marktconforme of wettelijke tarief vergoed.

Bij een naturapolis of combinatiepolis bedraagt de vergoeding meestal rond de 75 procent van het gemiddeld gecontracteerde tarief. Je betaalt dan ten minste 25 procent van de rekening zelf.

Geen recht op vergoeding

Voor sommige psychische problemen heb je geen recht op vergoeding vanuit de basisverzekering voor Basis- en gespecialiseerde GGZ:

 • Relatieproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Klachten waarbij nog geen diagnose is gesteld
 • Een burn-out

Goed om te weten:

Voor de bovenstaande problemen kun je uiteraard wel bij je huisarts terecht.

Wat is de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering?

Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar niet worden vergoed van de basis- of specialistische GGZ.

Er zijn daarom dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende zorgverzekering voor:

 • Levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
 • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie-ontwikkelingsstoornis
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen

Om voor vergoeding psychische problemen in aanmerking te komen, kan je een aanvullende verzekering afsluiten met dekking voor:

 1. Psychosociale therapie
 2. Psychotherapie
 3. Vaktherapie
 4. Hypnotherapie
 5. Aanvulling vergoeding psychologische zorg (overzicht vergoedingen hieronder)

Is er vergoeding mogelijk vanuit een andere zorgwet?

Vergoeding van psychologische zorg  kan soms wel plaatsvinden via de huisarts of een andere zorgwet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Neem hiervoor contact op met de huisarts en de gemeente.

De onderstaande zorgverzekeraars bieden aanvullende vergoedingen voor psychologische zorg. Het gaat hier dan om overige psychologische zorg die niet binnen de GGZ valt, maar wel een aanvulling kan zijn op GGZ. Denk hierbij aan hulp bij aanpassingsstoornissen, seksuologische zorg, hulp bij werk- en relatieproblemen, oncologische nazorg en bepaalde zorgprogramma’s bij psychologische problematiek.

Het is verstandig om voor specifieke vergoedingen van bepaalde soorten psychologische zorg eerst contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar dan wel de polisvoorwaarden te raadplegen.

a.s.r.

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Aevitae

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Anderzorg

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

CZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 1,95
Basis € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 8,10
50+ € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 16,95
Jongeren € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 20,15
Plus € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 22,75
Top € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 43,25
Gezinnen € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 59,00

CZdirect

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 2 € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 1,50
Aanvullend 3 € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 5,25
Aanvullend 4 € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 10,50
Aanvullend 5 € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 16,35

De Friesland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Extra € 375 (bij behandeling van psychosociale problemen en runningtherapie)€ 24,95
AV Optimaal € 375 (bij behandeling van psychosociale problemen en runningtherapie)€ 54,75

DSW

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

FBTO

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Hema

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Ik kies zelf

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Interpolis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ZonderMeer Online zelfhulp Mirro (100%)€ 5,25
ZorgCompact Plus Online zelfhulp Mirro (100%) + Kennismakingsgesprek en 3 consulten met een online psycholoog€ 9,95
MeerZeker Online zelfhulp Mirro (100%) + Kennismakingsgesprek en 3 consulten met een online psycholoog€ 14,50
ZonderZorgen Online zelfhulp Mirro (100%) + Kennismakingsgesprek en 3 consulten met een online psycholoog€ 28,95

inTwente

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

IZA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
IZA Extra Zorg 1 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 19,25
IZA Extra Zorg 2 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 42,25
IZA Extra Zorg 3 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 52,00
Classic Comfort 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 61,50

IZZ door VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 400 voor groepsbegeleiding (onder voorwaarden)€ 81,25
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 400 voor groepsbegeleiding (onder voorwaarden)€ 114,00

Jaaah.

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Just

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Menzis

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Nationale-Nederlanden

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 12,88
Extra € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 25,25
Compleet € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 44,65

OHRA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Uitgebreid € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 47,02

ONVZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Optifit € 500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 44,41
Topfit € 1000 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 67,66

Pro Life

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Smallpolis € 250 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 7,95
Mediumpolis € 250 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 20,50
Largepolis € 500 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 42,75
Extra Largepolis € 500 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 74,25

Salland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Plus € 100 (seksuologische zorg)€ 21,50
Top € 200 (seksuologische zorg)€ 40,95

Stad Holland

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Umc

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
UMC Extra Zorg 2 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 31,10
UMC Extra Zorg 3 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 49,43

United Consumers

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Univé

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Best 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 41,00

VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Best 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 43,15

VGZbewuzt

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

VinkVink

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

VvAA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Student € 400 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 11,66
Optimaal € 500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 42,02
Top € 1000 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 64,02
Excellent € 1500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 131,56

ZEKUR

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

ZieZo

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Zilveren Kruis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 1 Ster € 300 (counselling)€ 7,95
Aanvullend 2 Sterren € 300 (counselling)€ 20,25
Aanvullend 3 Sterren € 300 (counselling)€ 38,25
Aanvullend 4 Sterren € 300 (counselling)€ 58,50

Zorg en Zekerheid

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Sure 75% tot € 200 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 20,19
AV Top 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 44,89
AV Plus 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 50,30
AV GeZZin 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 55,05

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Psychologische zorg