Psychologische zorg (2019)

Psychologische zorg, ofwel de basis- en gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGZ) wordt grotendeels vanuit de basisverzekering vergoed. Voor vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een protocol met voorwaarden die hieronder besproken worden.

Voor aanvullende vergoedingen van overige psychologische zorg kun je onderaan deze pagina terecht.

Huisarts is het eerste aanspreekpunt

Als je psychische problemen of klachten ondervindt, kun je als eerste terecht bij de huisarts,  jeugdarts of bedrijfsarts. Je krijgt dan hulp, advies en ondersteuning van de arts zelf of een Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) met een specialisatie in geestelijke gezondheidszorg (GGZ). De POH kan je tips en advies geven en je bijvoorbeeld verwijzen naar een E-health zelfhulpmodule. De huisarts kan medicatie voorschrijven.

Na één of meerdere gesprekken wordt een inschatting gemaakt van de klachten en wordt je via een aantal sessies geholpen met jouw psychische problemen.

Vergoeding

De gesprekken en sessies bij de POH en huisarts vallen onder huisartsenzorg en worden gedekt vanuit het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Doorverwijzing basis- of gespecialiseerde GGZ

Soms blijkt dat de POH-GGZ of een andere arts niet de gewenste zorg of hoeveelheid zorg kan leveren. De patiënt zal dan al na inschatting van de klachten of na de ondergane sessies worden doorverwezen naar:

 • De generalistische basis GGZ (voorheen eerstelijns GGZ): via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe, psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn vier verschillende behandeltrajecten, waarbij de patiënt wordt ondersteund/behandeld door een GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Of:

 • De gespecialiseerde GGZ (voorheen tweedelijns GGZ): de gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Zorg voor mensen met psychische problemen kan bestaan uit bijvoorbeeld: medicatie, gesprekken, interventies of wonen onder begeleiding.

Vergoeding basisverzekering

Alle benodigde zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering mits er is voldaan aan de voorwaarden van de verwijzing, hieronder:

 • Behandelingen binnen de generalistische basis (GB) GGZ en specialistische (S) GGZ worden uitsluitend vergoed wanneer er sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Psychische klachten zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg binnen de GB-GGZ en S-GGZ.
 • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
 • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom. Verder moet aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
 • Een verwijzing is één jaar geldig
 • Voor vervolgbehandelingen (indien nodig) die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken. Informeer hierover voor de zekerheid uw eigen verzekeraar.

De POH-GGZ of (huis)arts zal dus een belangrijke rol krijgen in de verwijzing van patiënten met psychische problemen en klachten.

Voor sommige problemen krijg je geen vergoeding vanuit de basisverzekering, bijvoorbeeld voor relatieproblemen, slaapstoornissen en klachten als je nog geen psychische stoornis hebt. Je zorgverzekeraar kan je hier meer over vertellen.

Overige vergoedingsvoorwaarden

Naast de voorwaarden hierboven kunnen er andere voorwaarden van toepassing zijn. Deze staan in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar. Bij psychologen met een contract worden declaraties direct ingediend bij de zorgverzekeraar. De patiënt hoeft dan zelf niets te doen. In overige gevallen dien je als patiënt (of verzorgende van de patiënt) de nota op te sturen naar de zorgverzekeraar voor vergoeding.

Let er op dat je bij de naturapolis een deel van de rekening zelf betaalt als de GGZ zorgverlener niet is gecontracteerd. Welk percentage je zelf moet bijbetalen verschilt per polis. Bij een restitutiepolis ontvang je na declaratie bij de zorgverzekeraar altijd 100 procent vergoeding van het marktconforme of wettelijke tarief dat staat voor een bepaald behandeltraject of medicijn.

Gecontracteerde zorg wordt volledig vergoed, ongeacht het type polis. Wel geldt het wettelijke verplichte eigen risico van 385 euro (2018). Let er ten slotte op dat er een eigen bijdrage kan gelden voor bepaalde medicijnen. Kijk hiervoor op medicijnkosten.nl.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar die niet worden vergoed van de basis- of specialistische GGZ. Voorziening en vergoeding van deze zorg kan vaak wel geschieden via de huisarts of een andere wet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Neem hiervoor contact op met de huisarts en de gemeente.

Ook zijn er dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende zorgverzekering voor:

 • Levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
 • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie ontwikkelingsstoornis
 • Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen).
 • Schoolpsychologie
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen
 • Religieuze problemen

Om voor vergoeding van deze zorg in aanmerking te komen zou je een aanvullende verzekering kunnen afsluiten met dekking voor:

Aanvulling vergoeding psychologische zorg

De onderstaande zorgverzekeraars bieden aanvullende vergoedingen voor psychologische zorg. Het gaat hier dan om overige of soms alternatieve psychologische zorg die niet binnen de GGZ valt, maar wel een aanvulling kan zijn op GGZ. Denk hierbij aan hulp bij aanpassingsstoornissen, hulp bij werk- en relatieproblemen, oncologische nazorg en bepaalde zorgprogramma’s bij psychologische problematiek.

Het is verstandig om voor specifieke vergoedingen van bepaalde soorten psychologische zorg eerst contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar dan wel de polisvoorwaarden te raadplegen.

Aevitae

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Anderzorg

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Avéro Achmea

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 800 (eenmalig) voor bepaalde programma's€ 18,75
Royaal € 1000 (eenmalig) voor bepaalde programma's€ 28,95
Excellent € 1500 (eenmalig) voor bepaalde programma's€ 53,95

Besured

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Bewuzt

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

CZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 1,95
Basis € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 7,90
50+ € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 17,45
Jongeren € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 19,35
Plus € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 20,10
Top € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 36,95
Gezinnen € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 48,20

De Amersfoortse

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

De Friesland Zorgverzekeraar

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Ditzo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

DSW

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

FBTO

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Hema

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Interpolis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

inTwente

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

IZA

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

IZZ Zorgverzekeraar

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 400 voor groepsbegeleiding (onder voorwaarden)€ 52,50
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 400 voor groepsbegeleiding (onder voorwaarden)€ 96,00

Just

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Menzis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

National Academic

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Nationale-Nederlanden

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 12,75
Extra € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 23,45
Compleet € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 37,65
Comfort € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 65,95
Top € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 136,50

OHRA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Uitgebreid € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 39,40

ONVZ

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

OZF

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

PMA zorgverzekering

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

PNOzorg

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Optimaal € 360 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 40,92
Top € 850 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 59,98

Pro Life

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Smallpolis € 250 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 7,50
Mediumpolis € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 19,75
Largepolis € 500 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 35,95
Extra Largepolis € 500 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 68,50

Promovendum

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Salland

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Stad Holland

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Umc

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
UMC Extra Zorg 1 Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten € 9,25
UMC Extra Zorg 2 Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten € 22,00
UMC Extra Zorg 3 Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten € 35,75
UMC Extra Zorg 4 Vergoedingen voor mindfulness, psychosociale hulp oncologiepatiënten € 120,00

United Consumers (VGZ)

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Univé

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

VGZ

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

VvAA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Optimaal € 500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 38,72
Top € 1000 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 56,76
Excellent € 1500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 112,77

ZEKUR

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

ZieZo

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Zilveren Kruis

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Zorg en Zekerheid

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Sure 75% tot € 200 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 17,81
AV Top 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 40,80
AV Plus 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 44,89
AV GeZZin 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 50,11

ZorgDirect

Deze zorgverzekeraar biedt vanuit de aanvullende verzekering geen vergoeding voor psychologische zorg.

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.