Psychologische zorg (2022)

Psychologische zorg richt zich op het behandelen en voorkomen van psychische problemen, klachten en aandoeningen. Een ander woord hiervoor is Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ).

Psychologische zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Er gelden wel voorwaarden en beperkingen. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een protocol.

Hieronder wordt dieper ingegaan op de vergoeding van psychologische zorg uit het basispakket.

Huisarts

Als je psychische problemen of klachten ondervindt, kun je terecht bij je huisarts. Eventueel kun je een jeugdarts of bedrijfsarts aanspreken.

De arts biedt je hulp, advies en ondersteuning. Eventueel krijg je extra hulp via de Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH) met een specialisatie in geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

 • De POH kan je tips en advies geven en je bijvoorbeeld verwijzen naar een E-health zelfhulpmodule.
 • De huisarts geeft adviezen en kan eventueel medicatie voorschrijven.

Na één of meerdere gesprekken wordt een inschatting gemaakt van de klachten en wordt je verder geholpen met jouw psychische problemen.

Vergoeding basisverzekering

De gesprekken en sessies bij de POH en huisarts vallen onder huisartsenzorg en worden gedekt vanuit het basispakket. Hiervoor geldt geen eigen risico.

Basis- of gespecialiseerde GGZ

Soms kan de POH-GGZ of huisarts niet de gewenste zorg of hoeveelheid zorg leveren.

De patiënt kan dan worden doorverwezen naar:

 1. De generalistische basis GGZ
 2. De gespecialiseerde GGZ

Via de basis GGZ worden mensen met mildere, niet-complexe psychische klachten behandeld. Binnen de basis GGZ zijn verschillende behandeltrajecten, waarbij de patiënt wordt ondersteund/behandeld door een GZ-psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

De gespecialiseerde GGZ is bedoeld voor mensen met ernstige psychische problemen of instabiele problematiek. Hiervoor kun je terecht bij een klinisch psycholoog, psychiater of psychotherapeut.

Zorg voor mensen met psychische problemen kan bestaan uit bijvoorbeeld: medicatie, gesprekken, interventies of wonen onder begeleiding.

Vergoeding basisverzekering

Alle noodzakelijke zorg binnen de basis GGZ en gespecialiseerde GGZ wordt vergoed via de basisverzekering.

Er moet wel worden voldaan aan de onderstaande voorwaarden:

 • E is sprake is van een vastgestelde diagnose (stoornis) volgens de DSM V. Psychische klachten alleen zijn niet voldoende om gebruik te maken van verzekerde zorg.
 • Doorverwijzing moet geschieden via een huisarts, bedrijfsarts, jeugdarts, medisch specialist, of arts voor verstandelijk gehandicapten
 • In de verwijsbrief moet duidelijk staan wie is verwezen en waarom.
 • Er moet duidelijk aangegeven worden welke soort psychologische zorg nodig is (basis of gespecialiseerde GGZ).
 • Een verwijzing is één jaar geldig.
 • Voor vervolgbehandelingen die vallen onder dezelfde diagnose is in de meeste gevallen geen nieuwe verwijsbrief nodig. Tenzij de behandeling voor meer dan één jaar wordt onderbroken.

Voor de actuele en volledige voorwaarden kun je terecht bij je eigen verzekeraar.

Geen vergoeding basisverzekering

Voor sommige problemen heb je geen recht op dekking voor zorg uit de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ, bijvoorbeeld voor:

 • Relatieproblemen
 • Slaapstoornissen
 • Klachten waarbij nog geen diagnose is gesteld
 • Een burn-out

Voor de bovenstaande problemen kun je wel bij je huisarts terecht!

Overige vergoedingsvoorwaarden

Naast de voorwaarden hierboven, kunnen er aanvullende voorwaarden van toepassing zijn. Deze staan in de polisvoorwaarden van de zorgverzekeraar.

Bij psychologen met een contract worden declaraties direct ingediend bij de zorgverzekeraar. De patiënt hoeft dan zelf niets te doen. In overige gevallen dien je als patiënt (of verzorgende van de patiënt) de nota op te sturen naar de zorgverzekeraar voor vergoeding.

Let er op dat:

 • Gecontracteerde volledig is gedekt, ongeacht het type polis. Wel betaal je jouw eigen risico.
 • Je bij de naturapolis een deel van de rekening zelf betaalt als de GGZ zorgverlener niet is gecontracteerd. Welk percentage je zelf moet bijbetalen verschilt per polis.
 • Je bij een restitutiepolis na declaratie bij de zorgverzekeraar altijd 100 procent vergoeding ontvangt van het marktconforme of wettelijke tarief.

Bij psychologische zorg vanuit de basis-GGZ of gespecialiseerde GGZ betaal je het wettelijke verplichte eigen risico van 385 euro (2020 en 2021).

Voor medicatie kan er een eigen bijdrage gelde. Kijk hiervoor op medicijnkosten.nl.

Vergoeding aanvullende zorgverzekering

Er zijn bepaalde zaken die wellicht een psychisch karakter hebben, maar niet worden vergoed van de basis- of specialistische GGZ.

Er zijn daarom dekkingsmogelijkheden vanuit de aanvullende zorgverzekering voor:

 • Levensfase problemen, stress, burn-out en overspannenheid
 • Seksuologische zorg (er gelden bepaalde uitzonderingen die wel via de GGZ worden vergoed)
 • Behandeling van de volgende stoornissen: aanpassingsstoornis, slaapstoornis en een coördinatie-ontwikkelingsstoornis
 • Dyslexie of dyscalculie (behalve ernstige vormen).
 • Preventieve zorg
 • Pedagogische hulp en hulp bij de opvoeding
 • Psychosociale hulp (bepaalde sociaal-maatschappelijke interventies)
 • Zelfhulp
 • Misbruik van geneesmiddelen
 • Studieproblemen

Psychologische zorg via aanvullende verzekering

Om voor vergoeding psychische problemen in aanmerking te komen, kan je een aanvullende verzekering afsluiten met dekking voor:

 1. Psychosociale therapie
 2. Psychotherapie
 3. Vaktherapie
 4. Hypnotherapie
 5. Aanvulling vergoeding psychologische zorg (meer informatie over de vergoeding hieronder)

Psychologische zorg via een andere zorgwet

Vergoeding van psychologische zorg  kan soms wel plaatsvinden via de huisarts of een andere zorgwet, zoals de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) of Jeugdwet. Neem hiervoor contact op met de huisarts en de gemeente.

De onderstaande zorgverzekeraars bieden aanvullende vergoedingen voor psychologische zorg. Het gaat hier dan om overige psychologische zorg die niet binnen de GGZ valt, maar wel een aanvulling kan zijn op GGZ. Denk hierbij aan hulp bij aanpassingsstoornissen, hulp bij werk- en relatieproblemen, oncologische nazorg en bepaalde zorgprogramma’s bij psychologische problematiek.

Het is verstandig om voor specifieke vergoedingen van bepaalde soorten psychologische zorg eerst contact op te nemen met de eigen zorgverzekeraar dan wel de polisvoorwaarden te raadplegen.

a.s.r.

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Aevitae

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Anderzorg

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Bewuzt

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

CZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 1,95
Basis € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 8,10
50+ € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 16,60
Jongeren € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 20,15
Plus € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 22,75
Top € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 43,25
Gezinnen € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 59,00

CZdirect

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 2 € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 1,30
Aanvullend 3 € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 3,50
Aanvullend 4 € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 7,20
Aanvullend 5 € 150 inloophuizen voor (ex-)kankerpatiënten€ 16,35

De Friesland Zorgverzekeraar

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Extra € 375 (bij behandeling van psychosociale problemen en runningtherapie)€ 24,95
AV Optimaal € 375 (bij behandeling van psychosociale problemen en runningtherapie)€ 53,50

Ditzo

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

DSW

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

FBTO

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Hema

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Interpolis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
ZonderMeer Online zelfhulp Mirro (100%)€ 4,95
ZorgCompact Plus Online zelfhulp Mirro (100%) + Kennismakingsgesprek en 3 consulten met een online psycholoog€ 9,75
MeerZeker Online zelfhulp Mirro (100%) + Kennismakingsgesprek en 3 consulten met een online psycholoog€ 13,25
ZonderZorgen Online zelfhulp Mirro (100%) + Kennismakingsgesprek en 3 consulten met een online psycholoog€ 26,50

inTwente

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

IZA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
IZA Extra Zorg 1 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 16,50
IZA Extra Zorg 2 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 37,25
IZA Extra Zorg 3 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 47,65
Classic Comfort 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 57,40

IZZ door VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Zorg voor de Zorg + Extra 2 € 400 voor groepsbegeleiding (onder voorwaarden)€ 61,00
Zorg voor de Zorg + Extra 3 € 400 voor groepsbegeleiding (onder voorwaarden)€ 80,40

Jaaah.

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Just

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Menzis

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Nationale-Nederlanden

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Start € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 12,88
Extra € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 25,25
Compleet € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 44,65

OHRA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Uitgebreid € 200 (consulten en advisering voor vrouwen)€ 46,50

ONVZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Optifit € 500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 43,01
Topfit € 1000 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 64,87

PMA zorgverzekering

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

PNOzorg

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Optimaal € 500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 43,01
Top € 1000 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 64,87

Pro Life

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Smallpolis € 250 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 7,75
Mediumpolis € 250 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 19,95
Largepolis € 500 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 40,75
Extra Largepolis € 500 (Christelijke psychosociale hulpverlening)€ 72,50

Salland

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Plus € 100 (seksuologische zorg)€ 20,50
Top € 200 (seksuologische zorg)€ 38,50

Stad Holland

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Umc

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
UMC Extra Zorg 2 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 28,60
UMC Extra Zorg 3 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 45,60

United Consumers

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Univé

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Best 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 38,75

VGZ

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend Best 4 zittingen, max. € 60 per zitting (seskuologische zorg)€ 40,50

VinkVink

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

VvAA

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Student € 400 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 11,26
Optimaal € 500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 40,70
Top € 1000 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 61,38
Excellent € 1500 (aanpassingsstoornissen of hulp bij werk- of relatieproblemen)€ 127,42

ZEKUR

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

ZieZo

Helaas, hier geen vergoeding voor psychologische zorg in de aanvullende verzekering.

Zilveren Kruis

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Aanvullend 1 Ster € 300 (counselling)€ 7,75
Aanvullend 2 Sterren € 300 (counselling)€ 19,50
Aanvullend 3 Sterren € 300 (counselling)€ 34,75
Aanvullend 4 Sterren € 300 (counselling)€ 58,50

Zorg en Zekerheid

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
AV Sure 75% tot € 200 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 18,95
AV Top 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 42,99
AV Plus 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 47,45
AV GeZZin 75% tot € 320 (overige/alternatieve psychologische hulp)€ 53,67

ZorgDirect

Naam verzekering VergoedingPremie per maand
Online Gemak - Plus € 100 (seksuologische zorg)€ 19,68
Online Gemak - Top € 200 (seksuologische zorg)€ 36,96

Het bovenstaande overzicht is bedoeld als indicatie voor de vergoeding via de zorgverzekeraar. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten en onjuistheden. Raadpleeg voor de exacte vergoedingen altijd de polisvoorwaarden van de verzekeraar.

Psychologische zorg