Diabetes; vergoeding vanuit de zorgverzekering in 2015

Koen Kuijper 16 reacties

Mensen met diabetes mellitus, ofwel suikerziekte, hebben doorgaans meer zorg nodig dan anderen. Een basisverzekering dekt niet in alle gevallen de zorg die diabetespatiënten nodig hebben.

Maar welke zorgsoorten zijn belangrijk voor diabetespatiënten, welke rol heeft de zorgverzekeraar en in hoeverre wordt diabeteszorg vergoed vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekering?

Huisarts

Bij (vermoedens van) diabetes is de huisarts de eerste contactpersoon. Hij/zij geeft voorlichting en stelt de diagnose: of je diabetes hebt en met welk type diabetes je te maken hebt. Een praktijkverpleegkundige of diabetesbehandelaar  neemt vervolgens stappen die nodig zijn, zoals verdere voorlichting, praktische hulp en behandelingen.

Huisartsenzorg wordt gedekt door de basisverzekering. Het eigen risico is hiervoor niet van toepassing, tenzij er geneesmiddelen worden voorgeschreven of er een laboratorium/bloed –onderzoek moet worden verricht.

Hulpmiddelen

Diabetici kunnen gebruik maken van diverse hulpmiddelen en accessoires. Deze worden vergoed vanuit de basisverzekering. Er geldt wel een eigen risico voor deze zorg en bedraagt in 2015 375 euro.

Vergoeding van hulpmiddelen voor diabetespatiënten die insuline voorgeschreven krijgen:

 • Bloedglucosemeter (elke drie jaar een nieuwe meter)
 • 100 teststrips, ter voorbereiding op de insulinetherapie (meestal eenmalig vergoed)
 • Naalden of pennen voor het toedienen van insuline, inclusief de bijbehorende accessoires. (Er wordt sowieso één insulinepen per insulinesoort vergoed. Echter bestaat er bij zorgverzekeraars nogal wat onduidelijkheid over de vergoeding van een tweede (reserve) pen. Informeer bij twijfel de eigen zorgverzekeraar.
 • Insulinepomp

Zorgverzekeraars hebben in toenemende mate controle genomen over de kostenvergoeding van zelfcontrole bij diabetes. Er zijn zorgverzekeraars die alleen nog een bepaald aantal merken hulpmiddelen vergoeden. Het kan ook voorkomen dat de hulpmiddelen alleen via specifieke leveranciers geleverd kunnen worden en bijvoorbeeld niet meer via de apotheek in de buurt.

Voetbehandeling

Patiënten met diabetes (type 2) hebben vaak een verhoogd risico op voetwonden. Dat komt omdat voetwondjes bij diabetici minder goed genezen. Daarom hebben zij recht op voetbehandelingen door een podotherapeut en/of pedicure. Deze controleert en behandelt de voeten als dat nodig is.

Voor patiënten met diabetes type-2 en zorgprofiel 2 of hoger, zal vergoeding  van voetbehandelingen geschieden vanuit de basisverzekering. Soms kan er gebruik worden gemaakt van een zorgprogramma via de ketenzorg. Er hoeft dan geen eigen risico te worden betaald. Bij een zorgprofiel 0 of 1 zijn er ook vergoedingsmogelijkheden, maar alleen vanuit de aanvullende verzekering.

–> Meer over de vergoeding van pedicure bij diabetes

Medicijnen

Naast dat insuline voor type-1 diabetes patiënten wordt voorgeschreven, zijn er ook verschillende medicijnen die worden gebruikt bij diabetes, zoals Metformine en Pioglitazon. Diabetespatiënten die medicijnen gebruiken, ontvangen alleen een vergoeding uit het basispakket als zij aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo komen doorgaans alleen diabetes type-2 patiënten in aanmerking voor medicijnen. Dit zijn patiënten die geen insuline (mogen) gebruiken, te maken hebben met een contra-indicatie of andere middelen niet kunnen gebruiken vanwege  relevante bijwerkingen.

Preferentiebeleid

Basisverzekeringen kunnen onderling van elkaar verschillen, ook als het gaat om de vergoeding van geneesmiddelen. Het kan voorkomen dat de zorgverzekeraar de voorkeur geeft aan een bepaald merk van een bepaald geneesmiddel (werkzame stof). Andere merken met dezelfde werkzame stof worden in een dergelijk geval niet volledig vergoed door de zorgverzekeraar, waardoor je zelf een deel dient bij te betalen. Ook bij geneesmiddelen voor diabetes kan dit voorkomen.

Wel is het zo dat dit preferentiebeleid wordt genegeerd als een arts een bepaald merk aan de patiënt voorschrijft op grond van een medische noodzaak, de patiënt hoeft dan niets bij te betalen. Op mijnmedicijnvergoeding.nl vind je meer informatie over de vergoeding van medicijnen en het beleid van zorgverzekeraars.

–> Meer over het medicijnbeleid bij zorgverzekeraars

Dieetadvisering

Voor diabetes type 2-patiënten kan een goed dieet belangrijk zijn om op gewicht te blijven of juist af te vallen. Een gezond gewicht zorgt er namelijk voor dat de cellen in het lichaam gevoeliger worden voor insuline. Een goed evenwicht tussen de hoeveelheid suikers (koolhydraten) en de hoeveelheid insuline is belangrijk voor een goede gezondheid.

Vanuit de basisverzekering heeft iedereen recht op drie uur dieetadvies per jaar. Vaak kan deze zorg vergoed worden als onderdeel van een zorgprogramma (ketenzorg). Je betaalt dan geen eigen risico, ook al wordt de zorg eigenlijk uit de basisverzekering vergoed. De huisarts kan je vertellen of je gebruik kunt maken van een zorgprogramma. Toch blijkt drie uur dieetadvisering vaak onvoldoende te zijn voor diabetici. Met behulp van een aanvullende verzekering heb je toch recht op extra uren dieetadvies.

–> Meer over de vergoeding van dieetadvies

Brillen en lenzen

Omdat diabetes kan resulteren in afwijkingen aan de bloedvaten in de ogen, kan behandeling aan de ogen soms noodzakelijk zijn. Brillen of lenzen zijn dan ook vaker nodig bij diabetici dan bij mensen zonder diabetes. Een aanvullende vergoeding voor brillen en lenzen kan dan uitkomst bieden.

–> Meer over de vergoeding van brillen en lenzen

Disclaimer

Dit artikel wordt beschikbaar gesteld met als doel behulpzame informatie te verstrekken aan bezoekers. Het artikel heeft geen medische, therapeutische of diagnostische waarde. Ook is de informatie in dit artikel niet bedoeld als vervanging van diensten, informatie of gegevens van artsen, specialisten of andere gediplomeerden en professionals.

16 reacties

 • AA.Braak de Jong

  57 jaar diabetes patiënt . en insuline gebruiker
  Ik heb 14 dagen de FreeStyle Libre sensor uit mogen proberen . Wat een veilig gevoel en zekerheid heeft dit gegeven . Helaas wordt dit niet door univé vergoed . In mijn geval 200 teststrips per maand is duurder dan 2 sensors per maand . Ik heb gemaild naar Univé maar hun reactie was, het is nog onbetrouwbaar ! Ik heb nu na 14 dagen mijn insuline kunnen verminderen doordat ik in het overzicht kon aflezen waar de tijden van hoge en de lage bloedsuiker zaten . Het is te gek voor woorden dat in de meeste landen om ons heen dit wel vergoed wordt . Helaas kan ik de sensor niet betalen en gaan we door met 200 teststrips per maand .

 • OOudenhoven, P.L.

  Univé/zorgzaam (kennelijk ook behorende tot VGZ) beroept zich op de “basisverzekering”. De huisarts heeft vastgesteld dat ik diabetes 2 patiënt ben en schreef 100 teststrips, ter voorbereiding op de insulinetherapie (meestal eenmalig vergoed) en naalden voor. Hij gaf aan voor “instellen-insulinetherapie”. Apotheek vertelde mij dat Brocacef als leverancier was aangewezen en ik moest een aanvraag doen bij die leverancier. Een medewerker belde mij vanmorgen met de vraag of ik al insuiine gebruikte. Ik zei “neen” en toen zei de betreffende dame “Dan krijgt U niks”. Ik heb Univé/zorgzaam gebeld en die zei “dat staat in de basisverzekering”, dat bepaalt de overheid zo. Ik kan het voor eigen rekening aanschaffen bi de apotheek voor ca. € 105,==. Brocacef heeft mij gebeld om vernemen dat ik (nog) insuline spuit. Ik vernaam van apotheek dat VGZ een “lastige zorgverzekeraar is” en dat zijn ze gelukkig niet allemaal. Bij Zorgzaam kan ik een klacht indien en misschien verandert er volgend jaar iets. Zou het verschil maken als de huisarts op het voorschrift/recept zou zetten “medische noodzaak”? Ik heb gelezen dat artsen insuline pas moeten voorschrijven als zij een goed beeld hebben van de bloedsuikerspiegel en die schijnt bij mij nu nogal extreem te fluctueren en als ik elke dag dat (3x meet) dan pas kan worden bepaald hoe er met de insulinetherapie gestart kan worden. Nu kan dat dus niet. Want Brocacef hanteert samen met Zorgzaam een valkuil methode door de patiënt te bellen om vast te stellen of de teststrips vergoed moeten worden. De strips zijn er niet voor de lol. Ik heb een soort vergelijk. Het huis staat in brand en de brandweer vraagt aan de telefoon “”Heeft u een brandverzekering? Ja! En keert die de water-schade door bluswerk dan ook uit? Neen! Nou dan komen we niet met de brandspuit! Koop zelf nu eerst maar wat emmers zand!”. Ik heb gevraagd hoe ik die stomme bepaling van Zorgzaam veranderd kan krijgen. Dan moet ik aar een brief sturen.Welnu ik zal digitaal een klacht indienen want ik vind dat zulke domme bepalingen sneller opgelost moeten worden.
  Nu heb ik ergeens gelezen dat ik het wél erstrekt

 • LLievijn

  Ik zou eigenlijk willen vragen hoe het komt dat ik als diabetes patient mijn eigen risico niet gedeeltelijk terug kan krijgen. Terwijl dat voor chronisch zieken wel geld.
  Diabetes mellitus type 1 is voor zover ik weet toch echt een chronische ziekte…

 • TTine Kouwenhoven

  Omdat diabetes kan resulteren in afwijkingen aan de bloedvaten in de ogen, kan behandeling aan de ogen soms noodzakelijk zijn. Brillen of lenzen zijn dan ook vaker nodig bij diabetici dan bij mensen zonder diabetes. Een aanvullende vergoeding voor brillen en lenzen kan dan uitkomst bieden.

  Wordt bedoeld dat je dus een aanvullende verzekering moet afsluiten of dat er voor diabetici in het basispakket een vergoeding mogelijk is voor een bril?

 • EEmilie Kassenaar

  Ik kreeg vandaag een brief met factuur van mijn verzekeraar. Mijn insuline telt mee voor het Eigen Risico. Het moet niet gekker worden. Op zich maakt het niet uit, mijn eigen risico gaat echt elk jaar helemaal op, maar insuline??? Ik heb type 1 diabetes en zonder insuline ga ik dood! Al die pilletjes voor de type twee diabeten worden wel vanuit de basisverzekering betaalt en die vallen NIET onder het eigen risico. Dit is een absolute misstand!

 • Jjoke van der helm

  Met zijn allen reageren we willen terug naar het ziekenfonds heb liever een fondsbril die werkt dan een verzekeringsdirecteur die 11,5 maanden per jaar op vakantie gaat en dan nog vind dat hij een bonus van een half miljoen moet hebben

 • Mmonique nooijen

  Mijn man heeft diabetes type 2 en moet elke dag zijn bloed prikken…maar onze zorgverzekering vergoed geen lancetten en teststrips voor in zijn bloedglucosemeter.
  Elke maand rond de 60 euro zijn we kwijt voor de strips en lancetten..ik vind dat de zorgverzekering daar iets aan moet gaan doen…type 2 word vaker achtergesteld dan type 1

  • EEmilie Kassenaar

   Beste Monique, Hoe durf je te schrijven dat type 2 patiënten worden achtergesteld bij mensen met type 1?? Dat is helemaal niet waar. Omdat er zo verschrikkelijk veel type 2 patiënten zijn (ongeveer een miljoen) en maar heel weinig type 1 patiënten (nog geen 150.000) wordt bijna al het geld uitgegeven aan type twee patiënten. En dan te bedenken dat het twee volstrekt andere ziekten zijn. Type 1 is een levensbedreigende auto-immuunziekte waar je niets aan kunt doen. Type 2 komt vooral voor bij te dikke mensen die te weinig bewegen. Zij kunnen er zelf iets aan doen!! En als je in plaats van behoorlijk diëten en netjes te bewegen teststrips wilt gebruiken, is het meer dan normaal dat je daar dan zelf voor betaalt. Type 2 diabetes is je eigen keuze. Weet je wel dat wij type 1 diabeten gemiddeld maar 4 teststripjes per dag vergoed krijgen? En dat terwijl wij heel wat meer dagelijkse problemen met onberekenbare bloedwaardes hebben dan de dikke type 2 diabeten.

  • Jjacqueline

   Ja ik kan het niet laten hier even op te reageren. Hoe negatief en ontwetend kun je zijn. Ik adviseer je eens verder te verdiepen in alle vormen van diabetes. En ook te ontdekken dat de afgrenzing van 1 en 2 en mogelijk andere vormen niet zo zwart wil ligt! OOk type 2 is NIET je eigen keuze.

  • LLievijn

   Nou dat ben ik niet met je eens, want bij type 1 krijg je bijna niks meer vergoed. Alle middelen vallen nu onder eigen risico wat type 1 patienten dus elk jaar binnen 2 a 3 maanden al kwijt zijn.
   Daarna komen ook nog de kosten voor extra dingen als bril of lenzen, pedicure enz enz.

 • MMathilde

  Achmea is erg onsympathiek voor de diabetespatiënt. Ik raad zeker een andere verzekeraar aan. In 2014 stond in het Achmea hulpmiddelen reglement NIET dat de gebruikstermijn voor een insulinepen 3 jaar was. In 2015 wordt dit wel vermeld. Dus vorig jaar gold deze regel nog niet ( maar Achmea paste hem wel toe!), schandelijk. Zo groot en dan zo slordig.

 • CCor

  Ben ik dan de enige redelijk gelukkige persoon in Nederland ?
  Van alle kanten hoor je alleen maar negatieve info en dus ook over de zorg, maar ga er ook eens positief mee om. Je kan wel om alles zitten zeuren, maar het is een vast staand feit dat de kosten voor onze zorg omlaag moeten ja en dan veranderen er dingen.
  In mijn 32 jarige leven als insuline afhankelijke diabeet heb ik al verschillende wijzigingen meegemaakt. In het begin b.v. kreeg ik insuline vergoed, maar naalden en spuiten waren voor eigen rekening. Daar was ik toen ook niet gelukkig mee en vond het een absurde situatie. Maar je moet toch verder en dan kan je het beter positief bekijken dan negatief. Ook krijg ik nu andere medicijnen van een andere fabrikant . Zo wat, ik heb er geen negatieve gevolgen van. Dus mensen met negativisme heb je alleen je zelf er mee. Oh ja hoor ik heb nog meer mankementen aan mijn lichaam, maar voorlopig ben ik er nog en dat is dank zij onze zorg hier in Nederland. Tuurlijk ik baal ook wel eens of heb een diabetes burn out, maar je moet toch verder en dan kan je beter de kleine positieve dingen in het leven bekijken.
  Het ga jullie goed.

  • LLeo

   Aplaus! Zelf ben ik al 51 jaar diabeet en ben het helemaal met je eens.

 • JJenny Klaassen

  De ziektekostenverzekeraar laat de leverancier beslissen wat er wel en niet vergoed wordt voor kinderen met diabetes type 1.
  De beslissing welke bloedsuikermeter zou op medische gronden moeten worden genomen. Een leverancier heeft heel andere belangen. Bezuinigen op materialen die voorkomen dat er een potentieel levensgevaarlijke situatie ontstaat moeten door een deskundige worden genomen. Zorgelijk dat de leverancier hier besluiten in gaat nemen. Helemaal als die leverancier vanwege gedwongen winkelnering zn afzetmarkt toch wel zal behouden….

 • II.Timmerman

  ik ben het eens met de schrijver, maar vrees dat het nog erger wordt, privacy hebben we steeds minder. Alles wordt aan alles gekoppeld,eigen keus? lange neus,
  het betalen voor een “advies”bij de apotheek, absurd. Eigen artsen keuze? vergeet het maar maar,wordt via een bochtje toch doorgedrukt en dan volgt eigen keus huisarts, vergeet het maar. Wat als je een misverstand krijgt met een specialist of conflict? Veranderen kan niet meer. vergoeding homeopathische en antroposofische medicijnen wordt telkens ingeperkt (afgepakt) DAAR WORDT JE ALS PATIËNT PAS ECHT ZIEK VAN . Prettige feestdagen Ino

 • LLéon

  [citaat] Zorgverzekeraars hebben in toenemende mate controle genomen over de kostenvergoeding van zelfcontrole bij diabetes. Er zijn zorgverzekeraars die alleen nog een bepaald aantal merken hulpmiddelen vergoeden. Het kan ook voorkomen dat de hulpmiddelen alleen via specifieke leveranciers geleverd kunnen worden en bijvoorbeeld niet meer via de apotheek in de buurt. [einde citaat]

  Ik vind dit wel heel netjes omschreven, realiteit is dat zorgverzekeraars uitsluitend nog de goedkoopste hulpmiddelen willen vergoeden en dat ook nog eens doen door onderling prijsafspraken en dagvergoedingen af te spreken. De ‘grote’ 4 (Achmea, CZ, VGZ en Menzis) en alle daartoe behorende labels (95 % van de markt) proberen op die manier de wettelijke eisen van de basisverzekering naar hun hand te zetten. Deze zorgverZIEKeraars zijn niet gevoelig voor argumenten!

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.