Zorgverzekering niet voor iedereen verplicht

Bart Koenraadt 23 reacties

zorgkostenVoor iedere Nederlander vanaf 18 jaar is het verplicht om een zorgverzekering af te sluiten. Dat staat vermeld in de Zorgverzekeringswet (Zvw). In deze wet staat daarnaast beschreven welke behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, waardoor de dekking voor iedereen hetzelfde is. De dekking van een aanvullende verzekering daarentegen kan per zorgverzekeraar wel verschillen. Ondanks dat het afsluiten van een zorgverzekering verplicht is, maakt de Zvw een drietal uitzonderingen, namelijk voor militairen, gemoedsbezwaarden en gedetineerden.

Militairen

Een militair van het Nederlandse leger is uitgezonderd van de verzekeringsplicht. Het ministerie van Defensie is namelijk verantwoordelijk voor de zorg van al het actief militair personeel. Militairen kunnen namelijk altijd terecht bij een arts op de kazerne of vliegbasis. Zij kunnen ook door de legerarts worden doorverwezen naar het Centraal Militair Hospitaal in Utrecht. Omdat een militair kosteloos van deze zorg gebruik kan maken en zij dus geen aparte zorgverzekering nodig hebben, vallen zij buiten de Zvw.

Gemoedsbezwaarden

Er zijn Nederlanders die bezwaren hebben tegen het verzekeren van zorg vanwege hun geloof of levensovertuiging die daardoor uitgesloten kunnen worden van de Zvw. De gemoedsbezwaarden kunnen een erkenning aanvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), die het verzoek zal toetsen. Zij betalen in plaats van een maandelijkse zorgpremie een premievervangende belasting die door de Belastingdienst wordt geheven via het inkomen. Een gemoedsbezwaarde heeft enkel recht op vergoeding van zorg voor zo ver hun eigen spaartegoed (die wordt opgebouwd door de premievervangende belasting) toereikend is. Verder hebben zij geen recht op zorgtoeslag of andere toeslagen.

Gedetineerden

Als iemand in de gevangenis zit dan worden de rechten en plichten van de Zvw opgeschort. Daarmee is een gedetineerde vrijgesteld van het betalen van zorgpremie en worden zorgkosten niet door een verzekeraar vergoed. Het ministerie van Veiligheid en Justitie is namelijk verantwoordelijk voor zorg aan gedetineerden die ook opdraaien voor eventuele kosten. Een gedetineerde is verplicht om te melden aan diens huidige zorgverzekeraar wanneer de periode van de celstraf begint en eindigt.

Asielzoekers

Dit zijn de drie groepen die als Nederlander uitgesloten worden van de Zvw en daarmee niet verplicht zijn een zorgverzekering af te sluiten. Er is ook nog een speciale regeling voor asielzoekers in Nederland. Zij hebben geen recht en plicht op een basisverzekering en daarom regelt de Regeling Zorg Asielzoekers (RZA) hun aanspraken op zorgvergoeding. Het pakket van de RZA komt grotendeels overheen met die van de Zvw. Omdat asielzoekers in veel gevallen nauwelijks over financiële middelen beschikken, geldt voor hen geen eigen risico en eigen bijdrage. De zorgverzekeraar Menzis regelt sinds 2009 de zorg voor asielzoekers.

23 reacties

  • WWillem Appel

    Sinds 1999 val ik onder de Franse ziektekosten verzekering op basis van een klein Frans pensioen.
    Sinds 2007 invangen ik vanuit NL AOW.
    Ik ben sinds kort verhuisd naar Spanje. Van de Franse ziektekosten organisatie Carsat ontving ik een brief dat ik mijn rechten op ziektekosten behield echter het noodzakelijk formulier E 121 wordt ondanks herhaaldelijke verzoeken niet afgegeven. Via de Spaanse ziektekosten autoriteit laten ze weten dat ik mij maar naar Nederland moet wenden voor bewuste formulier.
    Wat moet ik nu doen? Wat zijn mijn rechten en verplichtingen. Ben ik verplicht een zorg verzekering af te sluiten in Nederland?

  • EEugen Schweichler

    Beste Bart,
    Sinds ik gepensioneerd ben in 2015 woon ik in Frankrijk. Mijn ziektekosten verzekering bij de VGZ werd automatisch opgezegd en ik ben nu verplicht iedere maand Zvw en WLZ premie te betalen aan het Zorginstituut.
    Deze premie die van mijn AOW en Pensioen wordt ingehouden is exorbitant hoog. In totaal € 331,87.
    In Frankrijk ben ik ingeschreven bij de “Securité Sociale”, het Franse ziekenfonds. Deze is gratis voor iedere Europese burger die in Frankrijk woont. Daarnaast heb ik een aanvullende verzekering voor € 72,00 per maand.
    Nadat ik mij wilde afmelden bij het Zorginstituut, werd mij verteld dat dit onmogelijk is aangezien het de verplichting is van iedere Nederlandse burger om premie te betalen aan het Zorginstituut zolang hij leeft en ongeacht waar hij ter wereld leeft.
    Ik vind dit een abominabele situatie en zou graag willen weten of dit inderdaad zo is.
    Ik dank je bij voorbaat voor jouw antwoord.
    Met vriendelijke groet,

  • WWouter

    Het is te gek voor woorden. Fout naar fout. Leugen naar leugen. Ik ben klaar met de zorg, daarom betaal ik ook geen cent meer. Ik heb mijn verzekering opgezet en hoef geen zorg meer. Ik ga nog liever dood dan dat ik een zorgverzekering neem. Ik neem alleen nog een zorgverzekering als de artsen nou eens hun fouten toekennen. Hoe kom je af van het wettelijke zorgstelsel?

    • RRené

      Wouter, ik begrijp je reactie best, maar je komt daar toch niet mee weg met het opzeggen van je verzekering. Als je je niet verzekerd wordt de premie over een paar maanden automatisch op je inkomen ingehouden door het ZIN…..inclusief de bestuursrechtelijke boete

    • HHilfra

      Wouter je moet maar eens goed op google kijken want er is iemand geweest die heeft eindelijk de rechtzaak gewonnen,als jij geen zorgverzekering wil mogen ze je geen zorgverzekering verplichten want het is GEEN overheidsinstelling. Kijk maar eens op bondoverheidszaken.nl

    • WWILLEM

      Wouter je moet niet van het wettelijk zorgstelsel af willen het moet veranderd worden.ook ik heb mijn zorgverzekering opgezegd maar Wouter ik heb wel een rekening geopend bij de bank ik spaar voor mijn eigen zorg .trouwens ik heb de verzekering opgezegd omdat ik geen eigen risico wil betalen.en daar mag ik voor voorkomen op25-01-2017.maar let wel ik heb geen gezin dus ik zit niet in nederlands grootste overheids gevangenis . en bij deze ook de reactie van Rene hier ga ik mij ook eens over buigen. tot slot via mevr. schippers gaat er 50 miljoen euro subsidie naar de topsport en de zorgverzekeraars zijn heel rijk .lees het zorgkostendedacle van de groene amsterdammer 04-2014. sterkte Wouter

  • CCorne

    Ben in october geschrapt voor de wlz ik zou niet meer werken in Nederland volgens de svb na de nodige telefoontjes en bewijsstukken toch weer wlz verzekerd en wel vanaf november 2014. Omdat ik per1mei 2015 liet verzekeren in Nederland is er gat ontstaan van 6 maanden bij toeval las ik op internet dat ik mij moest verzekeren in Nederland. Ik woon namelijk in belgie en heb wao uit Nederland en daarnaast werk ik Nederland alle instanties moeten er vanaf weten svb UWV zorginstituut en cz nooit ben ik ingelicht dat ik verzekerd moet zijn in Nederland. Nu wel Nu gaan ze uitleggen hoe ik het volgende keer moet doen. Nu het kwaad al geschied is wacht nu op de jaarafrekening 2015 van het instituut zorg laat ik eraf want dat heeft een andere betekenis en die verdienen ze niet. Ik prijs me gelukkig dat ik niet de enigste ben

  • CCorne

    Ben in october geschrapt voor de wlz ik zou niet meer werken in Nederland volgens de svb na de nodige telefoontjes en bewijsstukken toch weer wlz verzekerd en wel vanaf november 2014. Omdat ik per1mei 2015 liet verzekeren in Nederland is er gat ontstaan van 6 maanden bij toeval las ik op internet dat ik mij moest verzekeren in Nederland. Ik woon namelijk in belgie en heb wao uit Nederland en daarnaast werk ik Nederland alle instanties moeten er vanaf weten svb UWV zorginstituut en cz nooit ben ik ingelicht dat ik verzekerd moet zijn in Nederland. Nu wel Nu gaan ze uitleggen hoe ik het volgende keer moet doen. Nu het kwaad al geschied is wacht nu op de jaarafrekening 2015 van het instituut zorg laat ik eraf want dat heeft een andere betekenis en die verdienen ze niet. Ik prijs me gelukkig dat ik niet de enigste ben

  • Jja ik

    vind het een volkomen achterlijk systeem

  • HHenk

    Kan een Nederlandse AOW-er die de zorgverzekering niet meer kan voldoen geen vrijstelling krijgen van het betalen van de zorgpremie en eigen risico, hoe kan ik anders asiel zoeker worden in Nederland

  • WWalter groet

    Informatie verzoek.

  • RRobert van de Merwe

    Beste Koen,
    Mijn broer en schoonzus wonen in Canada, maar hebben beiden de Nederlandse nationaliteit, en zijn daar via het staatszorgsysteem verzekerd. Deze zorgverzekering geldt echter alleen in Canada en niet tijdens buitenlandse reizen. In het voorjaar van 2016 komen ze enkele maanden met verlof naar Nederland. Mijn vraag is nu, kunnen ze zich voor deze maanden bij een Nederlandse zorgverzekeraar verzekeren.
    Met vriendelijke groet,
    Robert van de Merwe

    • PPaulavanGemst

      bij OOMverzekeringen.nl van datum ingang tot laatste dag in NL, ziektekostenverzekering voor bezoekers aan NL.

  • MMark

    WERKNEMERSPREMIE SZVK heet dat bij ons

  • MMark

    Correctie op bovenstaande: militairen betalen ook gewoon voor hun ziektekostenverzekering. In mijn geval is dat ruim €70

  • JJacqueline

    Dat gedetineerden niet behoeven te worden verzekerd is NIET WAAR .. mijn man heeft levenslang, die heb ik van CZ moeten verzekeren. Hij is thans verzekerd bij Ander Zorg. Diverse gedetineerden hebben zelf of via familie een schrijven ontvangen dat zij verplicht verzekerd moesten zijn maar dat de kosten van de verzekering worden verhaald bij het Ministerie van Justitie daar het MvJ zorgplicht heeft. Tezamen met de Ombudsman heb ik een enorme boete kunnen voorkomen. 2011 werd ik plots aangevallen door CZ.

  • Hharr

    Er zijn vele Nederlanders die in hetzelfde schuitje zitten AOW-ers diie samenwonen en een klein pensioentje hebben die kan je hiermee vergelijken.
    Autokosten weg en werken gaan..
    Daar je in Nederland niet aan werk komt op dit moment wordt het armoe troef hier.

  • CCor van ’t Hof

    Omdat asielzoekers in veel gevallen nauwelijks over financiële middelen beschikken, geldt voor hen geen eigen risico en eigen bijdrage. In 2008 ben ik van het buitenland terug gekeerd naar Nederland. De laatste 2 jaar heb ik geen werk, geen uitkering (ik verblijf in een chalet), geen vermogen, geen bezittingen. Nu betaalt een vriendin mijn zorgverzekering, maar dit is door haar ook niet meer op te brengen. Met een salaris van € 1600,- in de maand, waarvan huur en vaste lasten reeds een kleine € 1000,- bedraagt, autokosten en verzekeringen e.d. plus dan nog de zorgpremie van € 250,- samen. Afgelopen jaar liesbreuk operatie gehad met eigen risico te betalen van € 860,-. Kan ik dan beter een asielzoeker zijn? De kosten kan ik niet opbrengen en mijn vriendin ook niet. Hoe nu verder?

    • Hharr

      Goede vraag, duizenden mensen vragen zich af hoe nu verder.
      Jullie leven wordt wel door dit beheeld beheerst,\de firma list en bedrog
      zou hier iets aan moeten gaan doen maar willen niet meewerken aan het regeren en helpen hier iets aan te gaan doen.

      Ga naar de bijstand en vraag daar wat een oplossing voor jullie zou kunnen zijn?
      Het is armoe troef Dit gevoel is voor een vent verschrikkelijk net zo als asielzoekers zijn, en in de AOW zitten zonder vooruitzichten.

    • AAlma

      Kun je geen bijstand aanvragen?

    • FFrancien

      Je kunt beter asielzoeker zijn of vreemdeling voor hen zijn betere regelingen dan voor Nederlanders.
      Ik heb 10 jaar inj het buitenland gewoond en gewerkt en deze jaren worden in mindering
      gebrachgr op mijn aow. Kom je als asielzoeker of zo dan krijg je wel volledigee a.o.w.
      De hoge heren denken meestal aan zich zelf.Loonverhoging in % is ook onjuist.De oudere krijgen niets en sommige jongeren ook niet maar kijk maar eens naar de ambtenaren en ons
      koningshuis wat kapitalen kost.

    • PPaula van Gemst

      Dit is niet correct, ik ben getrouwd met een voormalig asielzoeker, hij krijgt alleen AOW over de jaren dat hij in Nederland was, de 15 jaar voordat hij in Nederland was, van n 15e tot zn 30e jaar tellen niet mee.

  • JJos Bakker

    Hallo Bart,
    Dank voor je heldere uiteenzetting. Ik was op zoek naar informatie over de combinatie zorgverzekering en AWBZ. Mijn moeder heeft nu een ZZP VV04 indicatie en zal binnenkort een zorgwoning (intramuraal) toegewezen gaan krijgen, maar ik wilde weten of de zorgverzekering nu kon vervallen nu ze onder de volledige zorg met verblijf van de AWBZ zal vallen. Maar dat is dus niet het geval.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.