Zorgkosten in het buitenland: wie vergoedt wat?

Bij zorgkosten in het buitenland zijn er mogelijk meer partijen die dekking bieden, namelijk: de zorgverzekeraar en/of de reisverzekeraar. Dat betekent dat er mogelijk twee verschillende verzekeringen zijn die (dezelfde) dekking bieden.

Om ervoor te zorgen dat de claimafhandeling en vergoeding eerlijk verloopt, zijn er in een akkoord tussen zorgverzekeraars en reisverzekeraars verschillende afspraken gemaakt. Dit akkoord noemt men ook wel het Convenant Samenloop Reis- en zorgverzekeringen.

Wie vergoedt?

Als je geneeskundige kosten maakt in het buitenland, kun je twee partijen aanspreken:

 • Je zorgverzekeraar, via de basisverzekering en aanvullende verzekering met buitenland dekking.
 • De reisverzekeraar, mits je een reisverzekering hebt met dekking voor geneeskundige kosten.

De partij die als eerste wordt aangesproken, onderneemt de nodige acties om hulpverlening in te schakelen en garanties af te geven aan zorgverleners/ziekenhuizen voor de zorgkosten die gemaakt zijn/worden.

–> Kijk hier voor een (doorlopende) reisverzekering met dekking voor medische kosten

De reisverzekeraar wordt als eerste aangesproken

Nadat hulpverlening is ingeschakeld en de nodige administratie binnen is, zal de reisverzekeraar de claim van de verzekerde gaan afhandelen:

 • Alle medische kosten die vallen onder de basisverzekering zullen bij de zorgverzekeraar worden verhaald (eigen risico van toepassing).
 • Alle medische kosten die enkel vallen onder de aanvullende verzekering zullen door de reisverzekeraar bij de zorgverzekeraar worden verhaald (eigen risico niet van toepassing).
 • Medische kosten die zowel onder de reisverzekering als de aanvullende verzekering vallen zullen voor de helft (50 procent) bij de zorgverzekeraar worden verhaald.
 • Alle kosten die enkel onder de reisverzekering vallen zullen door de reisverzekeraar worden gedekt.
 • Kosten die niet zijn gedekt (door geen enkele verzekering) zullen worden verhaald op de verzekerde

De zorgverzekeraar wordt als eerste aangesproken

In veel gevallen wordt de zorgverzekeraar als eerste:

 • Alle medische kosten die vallen onder de basisverzekering zullen door de zorgverzekeraar worden gedekt (eigen risico van toepassing).
 • Alle medische kosten die enkel vallen onder de aanvullende verzekering zullen door de zorgverzekeraar worden gedekt (eigen risico niet van toepassing).
 • Medische kosten die zowel onder de reisverzekering als de aanvullende verzekering vallen zullen voor de helft (50 procent) bij de reisverzekeraar worden verhaald.
 • Alle kosten die enkel onder de reisverzekering vallen zullen door de zorgverzekeraar bij de reisverzekeraar worden verhaald.
 • Kosten die niet zijn gedekt (door geen enkele verzekering) zullen worden verhaald op de verzekerde

Wat wordt vergoed?

Maar welke medische kosten vallen er nu precies onder de dekking van de basisverzekering, aanvullende verzekering en reisverzekering? In het onderstaande overzicht wordt dat nader toegelicht.

1. Ik heb alleen een basisverzekering

Alle spoedeisende geneeskundige kosten tot aan het Nederlandse tarief. Eigen risico is van toepassing.

Kosten die voortvloeien uit risicovolle activiteiten worden doorgaans niet (volledig) vergoed.

–> Meer info

2. Ik heb een basisverzekering en een aanvullende verzekering met buitenlanddekking

Alle spoedeisende medische kosten die vallen onder dekking van de basisverzekering tot aan het Nederlandse tarief.

Eventuele extra kosten (boven dit Nederlandse tarief) worden gedekt binnen de voorwaarden van de aanvullende verzekering. Dit is doorgaans 2 keer het Nederlandse tarief of een volledige vergoeding. Eigen risico is alleen van toepassing voor de vergoeding vanuit de basisverzekering.

–> Meer info

3. Ik heb een basisverzekering en een reisverzekering met dekking voor geneeskundige kosten

Dekking basisverzekering, zie: punt 1. Eventuele extra kosten (die niet uit de basisverzekering worden gedekt) zullen net als bij de aanvullende verzekering door de reisverzekering worden gedekt.

Verschil is dat een reisverzekering gemakkelijker is uit te breiden en af te sluiten met extra modules en dekkingen, zoals: langdurige dekking (180 of 365 dagen), vergoeding bij risicovolle sporten (wintersport of duiken) en dekking van het eigen risico van de basisverzekering. Eigen risico is van toepassing voor de basisverzekering. Bij sommige reisverzekeringen geldt ook nog een apart een eigen risico.

–> Meer info

4. Ik heb een basisverzekering, een aanvullende verzekering en een reisverzekering

Dekking basisverzekering, zie: punt 1. Kosten die buiten de dekking van de basisverzekering vallen, worden door de aanvullende- of reisverzekering gedekt, afhankelijk van de polisvoorwaarden en gekozen dekkingen en modules (zie punt 2 en 3 hierboven).

Bij dubbele dekking worden de kosten door beide partijen gedeeld. Ieder 50 procent van de rekening.

Eigen risico

Sommige reisverzekeraars vergoeden het verplichte (en vrijwillige) eigen risico voor zorgkosten uit de basisverzekering. Deze kosten hoef je meestal niet achteraf apart te declareren, maar worden automatisch meegenomen bij de claimafhandeling.

In enkele gevallen kan het voorkomen dat de reisverzekeraar zelf een eigen risico hanteert voor geneeskundige die worden gedekt vanuit de reisverzekering. Dat eigen risico ligt in dat geval meestal tussen de 50 en 100 euro.