Verkiezingen: dit zijn de standpunten voor de zorg(verzekering) per partij

Verkiezingen: dit zijn de standpunten voor de zorg(verzekering) per partij

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Verkiezingen: dit zijn de standpunten voor de zorg(verzekering) per partij

Uit peilingen blijkt dat de zorg (en zorgverzekering) na wonen het belangrijkste thema is bij de komende verkiezingen op 22 november 2023. Toch wordt er in de media maar weinig aandacht besteed aan dit onderwerp. Veel kiezers weten mogelijk zelfs niet hoe de verschillende politieke partijen erin staan.

Hoog tijd om wat duidelijk te scheppen dus.

Zorgwijzer heeft de belangrijkste standpunten per partij voor je op een rij gezet. Denk daarbij aan het zorgstelsel, het eigen risico, wat het basispakket moet vergoeden en de zorgpremie.

Infographic

In de onderstaande ‘Kieswijzer voor de zorg’ zijn de standpunten overzichtelijk in kaart gebracht.

Verdere toelichting vind je onder de infographic.

Klik voor een vergroting

VVD

De VVD streeft naar een efficiënte en toegankelijke zorg die voor iedereen betaalbaar is. De partij heeft speciale aandacht voor kwetsbare jongeren.

Standpunten zorg

 • Huidige zorgstel met zorgverzekeraars behouden en verbeteren.
 • Eigen risico bevriezen en begrenzen per behandeling.
 • Alleen de zorg die echt nodig is en echt werk vergoeden, zodat de premie betaalbaar blijft.
 • Meer tijd per patiënt bij de huisarts.
 • Meer aandacht voor kwetsbare jongeren en mentale problemen.
 • Veel betere organisatie van de GGZ.

NSC

Nieuw Sociaal Contract (NSC) van Pieter Omtzigt maakt zich zorgen over de financiële prikkels in de
zorg die concurrentie aanwakkeren en die samenwerking en passende zorg belemmeren.

Standpunten zorg

 • Huidige zorgstel met zorgverzekeraars behouden, maar verbeteren.
 • Zorgverzekeraar mag niet op de stoel van de professional.
 • Eigen risico niet verder verhogen en begrenzen per behandeling.
 • Voor 1 december duidelijkheid over welke zorgaanbieders de verzekeraars hebben gecontracteerd.
 • Jaarlijkse controle tandarts terug in het basispakket.
 • Geen (financiële) drempels voor toegang anticonceptie.
 • Eigen bijdrage kraamzorg afschaffen.

GroenLinks en Partij van de Arbeid (PvdA) steven naar solidariteit en gelijkheid in de zorg, met een sterke overheid die zorgt voor een toegankelijke en betaalbare zorgverzekering voor iedereen.

Standpunten zorg

 • Zorgverzekeraars omvormen tot publieke zorgfondsen en de marktwerking uit de zorg halen.
 • Vrijwillig eigen risico afschaffen en het verplichte eigen risico stapsgewijs verlagen tot nul.
 • Tandheelkundige zorg, fysiotherapie en anticonceptie worden vergoed uit het basispakket.
 • Zorgpremie voor iedereen verlagen.
 • Eigen bijdrage voor zorg rondom zwangerschap afschaffen.
 • Meer investeren in de GGD’s.

PVV

De PVV (Partij Voor de Vrijheid) benadrukt het belang van betaalbare en toegankelijke zorg voor iedereen, met speciale aandacht voor ouderen. Afschaffen van het eigen risico is pas echt inzetten op preventie.

Standpunten zorg

 • Zorgstelsel behouden, maar acute marktwerking uit de zorg halen.
 • Eigen risico compleet afschaffen.
 • Meevallers op zorggebied moeten premie verlagen.
 • De tandarts moet weer terug in het basispakket.
 • Minder administratie in de zorg en wegwerken personeelstekorten.
 • Verzorgingshuizen terug en meer ruimte voor extra verpleeghuisplekken en ouderenwoningen.

BBB

De BBB (BoerBurgerBeweging) wil toegankelijke basiszorg voor iedereen, dichtbij huis. De partij benadrukt dat de regie in de zorg bij zorgprofessionals moet liggen, niet bij beleidsmakers of zorgverzekeraars.

Standpunten zorg

 • Vereenvoudigen zorgstel met een systeem waarbij er slechts één type basisverzekering is
  in premies te maximeren.
 • Terugdringen van het aantal labels en het aantal polissen van verzekeringsmaatschappijen.
 • Het eigen risico moet sterk worden verlaagd en indien mogelijk de komende jaren worden. afgeschaft.
 • Verdeling van zorgkosten veranderen: middensinkomens dragen nu teveel bij.
 • Alleen zinnige zorg, maar tandheelkundige zorg en fysiotherapie moeten terug in het basispakket.
 • Terugdringen administratieve lasten bij zorgmedewerkers.

D66

D66 promoot een progressieve zorgvisie, gericht op innovatie, kwaliteit, en keuzevrijheid. Er wordt ingezet op preventie en modernisering van de gezondheidszorg, waarbij technologische ontwikkelingen en digitale oplossingen centraal staan.

Standpunten zorg

 • Zorgstelsel behouden met een evenwichtige rol voor zorgverzekeraars.
 • Eigen risico bevriezen, maar een limiet instellen per behandeling.
 • Huisarts speelt centrale rol bij de veranderingen van het zorgstelsel. Investeren in eerstelijns zorg en preventie.
 • De vergoeding van zorg in het basispakket wordt bepaald op basis van toegevoegde waarde voor de patiënt.
 • Anticonceptie wordt weer volledig vergoed voor iedereen.

SP

De socialistische partij (SP) streeft naar een rechtvaardige zorg, toegankelijk voor iedereen, met een nadruk op het nationaliseren van de zorgverzekering en het verminderen van marktwerking in de zorg.

Standpunten zorg

 • Het huidige zorgstelsel wordt afgeschaft en er komt een nationaal zorgfonds.
 • Eigen risico wordt afgeschaft voor iedereen.
 • Tandarts en fysiotherapie worden volledig vergoed.
 • Zorgpremie wordt inkomensafhankelijk, waarbij de lagere- middeninkomens profiteren.
 • Ziekenhuizen worden niet meer gefinancierd per verrichting maar naar zorgbehoefte.

PvdD

Partij voor de Dieren heeft als motto ‘voorkomen is beter dan genezen’. De partij stelt dat de focus in de afgelopen jaren te veel heeft gelegen op de kosten van de zorg, wat heeft geleid tot een toename van deze kosten en een te grote macht voor zorgverzekeraars.

Standpunten zorg

 • Het ziekenfonds moet weer terugkomen met lagere premies en een verhoogde inkomensafhankelijke bijdrage.
 • Er moet een uitgebreide dekking komen voor zaken als mondzorg en anticonceptie.
 • Afschaffen Eigen Risico en Bijdrage Chronisch Zieken voor betere toegankelijkheid.
 • Zorgstelsel moet zich meer op preventie richten, met volledige vergoeding voor diëtist, verslavingszorg en stoppen-met-roken-programma’s.

Volt

Volt zet zich in de zorgsector in voor het herstructureren van de zorgfinanciering om de zogenoemde ‘perverse prikkels’ aan te pakken.

Standpunten zorg

 • Behoud zorgverzekeraars en verbeteren huidige stelsel.
 • Nominale premie moet omlaag.
 • De zorgkosten moeten voor een groter deel uit de collectieve middelen betaald worden.
 • Zorgvraag terugdringen door armoedebestrijding en verhoogde accijnzen op tabak.

FvD

Forum voor Democratie (FvD) pleit voor een hervorming van de zorgsector, met een focus op kostenbeheersing en efficiëntie. De partij streeft naar keuzevrijheid voor patiënten in zowel zorg als zorgverzekering.

Standpunten zorg

 • Zorgstelsel behouden, maar regelgeving en drang naar efficiëntie terugdringen.
 • Zorgverzekeraars minder macht geven.
 • Verlaging van het eigen risico naar 200 euro.
 • Heropenen van ziekenhuizen die zijn gesloten
 • Structurele salarisverhoging en betere arbeidsvoorwaarden voor verzorgenden en verpleegkundigen.

CDA

Volgens het CDA Nederlandse zorg is beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar en van uitstekende kwaliteit. Maar de partij maakt zich wel zorgen over de toenemende zorg vraag.

Standpunten zorg

 • Behouden en verbeteren van het huidige zorgstelsel.
 • Eigen risico gelijk houden, maar geen verhogingen van eigen betalingen.
 • Zorg anders en beter organiseren en hem zo betaalbaar en toegankelijk te houden.
 • Inzetten op preventie, bijvoorbeeld door gezond voedsel goedkoper te maken.
 • Passende zorg moet worden beloond.

SGP

SGP ziet zorg als een christelijke opdracht, met de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan als een inspirerend voorbeeld.

Standpunten zorg

 • Behouden en verbeteren van het huidige ziektekostenstelsel.
 • Eigen risico blijft bestaan, net zoals de mogelijkheid voor een hoger vrijwillig eigen risico
 • Aanbieden meerjarige zorgpolissen (drie tot vijf jaar)
 • Terugdringen regeldruk, zoals alle benodigde papieren en digitale rompslomp.
 • Mantelzorgers en vrijwilligers hebben een onmisbare rol.
 • Patiënten moeten zorg kunnen afnemen die past bij hun geloofs- en levensovertuiging.

ChristenUnie

De ChristenUnie benadrukt zorg vanuit christelijke waarden, gericht op zorg voor elkaar en ondersteuning van kwetsbare groepen, met een rechtvaardig zorgverzekeringssysteem.

Standpunten zorg

 • Huidige stelsel verbeteren door marktwerking te stoppen
 • Eigen risico gelijk houden op 385 euro tot 2028
 • Zorgpremie verlagen naar 50 euro en meer inkomensafhankelijk maken

Bron

Verkiezingsprogramma’s 2023 – 2027 van de politieke partijen

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.