Gratis gesprek bij psychische problemen vergoed in basispakket 2025

Gratis gesprek bij psychische problemen vergoed in basispakket 2025

Artikel door: Bart Koenraadt - 1 reactie

Gratis gesprek bij psychische problemen vergoed in basispakket 2025

Nederlanders met psychische problemen kunnen vanaf volgend jaar een gratis verkennend gesprek krijgen. Dit gesprek met een GGZ-zorgverlener en een maatschappelijk werker wordt vergoed via de basisverzekering. Zorginstituut Nederland heeft dit besloten.

Het doel van het gratis gesprek is om mensen sneller de benodigde hulp te bieden. Hierdoor moeten de wachttijden binnen de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) afnemen.

Onderliggende problemen

Bij psychische klachten zijn er vaak sprake van onderliggende problemen, zoals schulden, eenzaamheid of een gebrek aan goede huisvesting. Een verkennend gesprek kan snel in kaart brengen welke behoefte aan hulp er is.

Vaak ligt de oplossing voor de hand, bijvoorbeeld door eenzaamheid te verhelpen of mensen te financieel te ondersteunen met schuldhulpverlening. Behandeling bij een GGZ-zorgaanbieder is dan vaak niet eens nodig of hoeft minder intensief. Dat verkleint de wachtlijsten bij zorgaanbieders.

Experiment met goede resultaten

In onder meer Rotterdam en enkele Brabantse gemeenten zijn al experimenten uitgevoerd met de gesprekken, en deze hebben goede resultaten opgeleverd. Het blijkt dat mensen vaak al binnen enkele weken terechtkunnen voor hun GGZ-behandeling. Voor verwijzingen naar maatschappelijke ondersteuning via de gemeente kunnen mensen vaak al in dezelfde week worden geholpen.

De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) is positief en verwacht dat het verkennende gesprek zal bijdragen aan het verkorten van de wachtlijsten. De verwachting is dat ongeveer een kwart van de mensen die een verkennend gesprek doen daarbij gebaat is.

Eigen risico

De kosten voor het verkennende GGZ-gesprek vallen dus vanaf 1 januari 2025 onder de dekking van de zorgverzekering.

Het is alleen nog niet duidelijk of verzekerden hiervoor ook eigen risico moeten betalen. Daarover worden momenteel door het ministerie en de zorgverzekeraars afspraken over gemaakt.

Bij psychische klachten kun je altijd terecht bij je huisarts. Deze kan ondersteuning bieden, bijvoorbeeld door een medisch-psychologisch professional binnen de praktijk in te schakelen. Voor deze hulp betaal je geen eigen risico.

Koen Kuijper – expert zorgverzekeringen

Alle wijzigingen in 2025

Benieuwd naar andere wijzigingen binnen de zorgverzekering van 2025?

Check dan ons actuele overzicht

Meer weten over de vergoeding van psychologische zorg vanuit de zorgverzekering?

Bekijk dan het volledige overzicht op Zorgwijzer

1 reactie

  • AAafje

    An sich een goed idee, maar ik ben wel bang dat ze complexe problemen zo weer over de heg naar de WMO willen gooien, wat nu eigenlijk al gebeurd binnen de FACT teams, waar eigenlijk meer sprake is van maatschappelijke ondersteuning dan van psychische zorg of begeleiding.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.