‘Iedere zorgverzekeraar moet een restitutiepolis hebben als optie’

‘Iedere zorgverzekeraar moet een restitutiepolis hebben als optie’

Artikel door: Koen Kuijper - 2 reacties

‘Iedere zorgverzekeraar moet een restitutiepolis hebben als optie’

Alle zorgverzekeraars in Nederland zouden verplicht een restitutiepolis moeten aanbieden. Dat stelt de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze, die met haar oproep steun krijgt van meer dan 5.000 zorgverleners.

Volgens de stichting dreigt een belangrijk onderdeel van ons zorgstelsel te verdwijnen doordat de restitutiepolis op grote schaal duurder wordt of wordt afgeschaft.

Nog maar drie restitutiepolissen

Vorig jaar besloten onder meer Zilveren Kruis en CZ te stoppen met het aanbieden van restitutiepolissen. VGZ, OHRA en ONVZ deden dat eerder al.

Per 1 januari zijn er nog maar drie zorgverzekeraars, namelijk Menzis, a.s.r. en Aevitae, waar het nog wel mogelijk is een restitutiepolis te nemen. Er bestaat een reële kans dat dit aantal tegen 2025 nog verder afneemt.

Eigen bijdrage van 1.000 euro

Chronisch zieken en personen die behoefte hebben aan psychologische zorg kiezen vaak voor de restitutiepolis. Met een naturapolis wordt de benodigde zorg niet altijd volledig vergoed. In de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) kan bijvoorbeeld een eigen bijdrage van meer dan 1.000 euro vereist zijn voor een behandeling die ongeveer 3.000 euro kost.

Via Zorgwijzer ontvang ik regelmatig e-mails of telefoontjes van verzekerden die zich ongerust maken over de vergoeding van hun zorgkosten. Ik adviseer hen altijd om, bij twijfel, contact op te nemen met hun zorgverzekeraar voordat de behandeling begint.

Recht op vrije artsenkeuze

In Nederland bestaat het recht op vrije artsenkeuze.

 1. Iedereen in Nederland mag zelf zijn zorgaanbieder kiezen, zoals een specialist of GGZ-instelling.
 2. De vergoeding van de zorgverzekeraar mag niet zo laag zijn dat er een financiële hinderpaal ontstaat voor de verzekerde

Het ‘probleem’ zit hem in het tweede punt, namelijk dat de rekening van de zorgaanbieder niet altijd volledig wordt vergoed via de basisverzekering. Bij zorgaanbieders die geen contract hebben gesloten met de verzekeraar, hoeft de verzekeraar slechts een deel van de kosten te dekken.

Hoe hoog de vergoeding minimaal moet zijn, wordt bepaald in het zogenaamde hinderpaalcriterium. Er is voor zover bij mij bekend geen rekenmodel die bepaald wat precies vergoed moet worden.

Volgens de Stichting Handhaving Vrije Artsenkeuze lijkt het er steeds meer op dat de overheid het gebruik van niet-gecontracteerde zorg wil ontmoedigen door het hinderpaalbedrag verder te verlagen Hierdoor moeten verzekerden nog meer zelf bijschieten.

Dekking afhankelijk van basisverzekering

Hoeveel je als verzekerde vergoed krijgt bij zorgaanbieders die geen contract hebben gesloten met de verzekeraar, hangt verder af van het type basisverzekering en de voorwaarden van de verzekeraar.

Er zijn drie soorten basisverzekeringen.

Een overzicht van de doorsnee vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg per type polis:

 1. Naturapolis: vergoeding is 65 tot 75 procent van het tarief dat is afgesproken met gecontracteerde zorgaanbieders.
 2. Combinatiepolis: vergoeding verschilt per type zorg; bij ziekenhuizen en klinieken is deze vaak 100 procent, terwijl voor GGZ en wijkverplegers 75 tot 90 procent is gedekt.
 3. Restitutiepolis vergoedt 100 procent van het wettelijke of marktconforme tarief bij alle zorgaanbieders zonder contract.

Meer informatie over de verschillende polissen vind je terug in dit dossier.

Wat is jouw mening?

Moet de restitutiepolis blijven bestaan of moet het gebruik van gecontracteerde zorgaanbieders juist zoveel mogelijk worden gestimuleerd om de groei van zorguitgaven te dempen?

2 reacties

 • MMiranda

  Restitutie polis is mijn inziens de enige polis welke mij de vrijheid geeft een eigen zorgverlener te kiezen.
  Zonder dat bepaald een mens achter een bureau waar ik naartoe moet , dit en het feit dat ik weet dat sommige zorgverzekeraars ver onder de door de overheid goedgekeurde tarieven zorg inkopen …….. waarvan ik niet kan overzien waar ik dan minder zorg krijg ( want kwaliteit word minder naarmate men minder betaald toch ? )
  Het baart mij zorgen dat zorgverzekeraars zoveel macht krijgen van onze overheid …..

 • GGer

  Vrijeartsenkeuze is een grondrecht. Zorgverzekeraars kopen te weinig zorg in, de restitutiepolis draagt bij aan evenwicht in het stelsel, mits de eigen bijdrage geen hinderpaal is. Het verkort de wachtlijsten substantieel

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.