Zorgverzekering tips voor studerende kinderen

Gaat jouw zoon of dochter studeren en is hij of zij 18 jaar of ouder? Dan dient er premie betaald te worden voor de basisverzekering en eventuele aanvullende verzekeringen waar gebruik van wordt gemaakt. Ook is het kind vanaf het moment dat hij/zij 18 wordt zelf verantwoordelijk voor zijn/haar eigen zorgverzekering.

Hoewel kinderen vanaf de leeftijd van 18 jaar verantwoordelijk zijn voor hun eigen zorgverzekering, betekent dit niet dat zij per definitie zelfstandig een verzekering hoeven af te sluiten.

Eén van de ouders of voogd kan de verzekeringsnemer blijven en de premie voor het kind blijven betalen. Let wel, voor het kind moet meestal dezelfde premie worden betaald als voor de ouder, omdat ze beiden over hetzelfde pakket beschikken. Het is uiteraard wel mogelijk om de dekking aan te passen of over te stappen, waarbij de zorgpremie en aanvullende dekking lager uitvallen.

Studenten zorgverzekering

Studenten hebben over het algemeen minder of een andere behoefte aan aanvullende zorg dan hun ouder(s). Veel studenten hebben zelf genoeg aan de dekking van de basisverzekering. Veel zorgverzekeraars bieden daarom speciale studentenzorgverzekeringen- en pakketten aan met gemiddeld lagere premies en interessante vergoedingen voor jongeren, zoals anticonceptie, condooms, fysiotherapie, vaccinaties voor reizen en sportmedisch advies.

Zorgtoeslag

Bovendien hebben studenten recht op zorgtoeslag als hun inkomen lager is dan 28.720 euro per jaar (2018) en zij verder geen aanzienlijk vermogen hebben. Het inkomen van de ouders doet er in dit geval niet toe, zelfs als de ouders de zorgverzekering van hun kind betalen. Door de Belastingdienst wordt er dus apart gekeken naar het inkomen van de student en de eventuele partner. Hieronder zie op hoeveel zorgtoeslag je als student ongeveer recht hebt in 2017 en 2018.

Eigen risico

Voor studenten die weinig tot geen gebruik maken van zorg kan het aantrekkelijk zijn het eigen risico vrijwillig te verhogen. Het verplichte eigen risico bedraagt 385 euro (2018) en kan worden verhoogd met maximaal 500 euro aan vrijwillig eigen risico. Dit kan al snel resulteren in een korting van 15 tot 25 euro per maand, afhankelijk van de zorgverzekeraar.

Het vrijwillig verhogen van het eigen risico is echter niet in alle situaties voordelig. Op deze pagina lees je meer over het wel of niet verhogen van het eigen risico.

Studie of stage in het buitenland

Als jouw kind een studie of stage gaat doen in het buitenland dan kan dit consequenties hebben op zijn/haar zorgverzekering. Bij betaald werk of een stage met een stagevergoeding is uw zoon of dochter namelijk niet langer verzekeringsplichtig in Nederland. Verder kan een reisverzekering of aanvullende verzekering met dekking voor reisvaccinaties handig zijn als extra stukje dekking. Voor meer informatie over de zorgverzekering in het buitenland kun je hier terecht.