Uitgelicht: Kosten zorgverzekering Verenigde Staten (ObamaCare)

Uitgelicht: Kosten zorgverzekering Verenigde Staten (ObamaCare)

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Uitgelicht: Kosten zorgverzekering Verenigde Staten (ObamaCare)

De premies voor een particuliere zorgverzekering liggen heel hoog in de Verenigde Staten. Veel welvarende Amerikanen sloten een dergelijke zorgverzekering af, omdat er verder niet veel keuze was op de markt. Ook Sally Kohn, Amerikaans schrijfster, hoorde bij die groep mensen. Zij verzekerde haar gezin: zichzelf, partner en dochter bij een particuliere zorgverzekering. Daar betaalde zij een aanzienlijke premie voor. Bovendien moest ze leven met een hoog eigen risico, terwijl de dekking die zij kreeg beperkt was. Sally en haar gezin konden maar uit een beperkt aantal zorgverleners kiezen. Dit betekende dat ze alsnog vaak uit eigen zak moest betalen voor zorg.

ObamaCare

Inmiddels heeft Sally Kohn zich aangesloten bij een particuliere zorgverzekering die wordt geregeld via de overheid: ObamaCare. In de VS heeft ObamaCare voor een hoop opschudding gezorgd. Er zijn veel tegenstanders, maar ook heel veel voorstanders. Sommigen zijn bang dat de zorguitgaven van de Amerikaanse overheid nog verder oplopen door de zorgverzekering van president Obama. Wat echter vast staat is dat met ObamaCare de zorg toegankelijker is geworden voor meer Amerikaanse burgers, dit geldt met name voor ouderen, zwakkeren en gehandicapten. Zij kunnen gebruik maken van een zorgverzekering die door de overheid wordt geregeld. Deze is voor rijkere Amerikanen eventueel uit te breiden met een particulier zorgpakket die meer dekking en zorgkeuze biedt.

Ook Sally heeft een dergelijke verzekering afgesloten, omdat zij dit met haar salaris kan bekostigen. Haar nieuwe zorgverzekering is goedkoper geworden ten opzichte van haar oude particuliere zorgverzekering. Bovendien biedt haar ObamaCare zorgverzekering een betere dekking bij een lager eigen risico.

Vergelijking kosten zorgverzekering VS en Nederland

In de tabel hieronder probeer ik het verschil te laten zien in zorgkosten tussen een “doorsnee” particuliere zorgverzekering in de VS, een willekeurige door ObamaCare geregelde zorgverzekering en onze Nederlandse basisverzekering. De kosten die getoond worden gelden voor een gezin van twee volwassenen en een kind.

Kosten Zorgverzekering van één gezin: vader, moeder en kind

Tabel Obamacare en Nederlandse zorgverzekering

Obamacare vs Nederland tabel

Natuurlijk is het lastig om een eerlijke vergelijking te maken, het Nederlandse zorgverzekeringsstelsel verschilt immers aanzienlijk met het Amerikaanse zorgstelsel. Toch heb ik geprobeerd de kosten met elkaar te vergelijken. Hierbij heb ik voornamelijk gekeken naar de zorgpremie en het eigen risico. 

Wat opvalt, is dat de kosten van een Amerikaanse zorgverzekering een stuk hoger liggen dan bij ons, terwijl de dekking ongeveer gelijk is. Daarnaast kent men in de Verenigde Staten geen zorgtoeslag. Aan de andere kant gaat een groot deel van ons inkomen op aan de AWBZ, dat is in de VS niet het geval.  Wat duidelijk is, is dat met ObamaCare het voor Amerikanen goedkoper is geworden om zichzelf te verzekeren voor zorg. Toch kunnen we ook de conclusie trekken dat de zorg in ons land erg betaalbaar is, zeker gezien de zorgtoeslag waarvoor veel Nederlanders in aanmerking komen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.