Veranderingen in de Wmo per 2015

Veranderingen in de Wmo per 2015

Artikel door: Roy van Wensen - 1 reactie

Veranderingen in de Wmo per 2015

Vanaf 1 januari 2015 worden verschillende taken van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) overgeheveld naar de zorgverzekeraars en gemeenten als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg. Zo worden verzekeraars vanaf volgend jaar verantwoordelijk voor de persoonsgebonden budgetten (Pgb’s) en wijkverpleging. Maar ook gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden in de zorg, zoals voor begeleiding en persoonlijke verzorging (hulp bij aan- en uitkleden of bij haren wassen). Deze taken zullen in 2015 vallen onder de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning). In de infographic hieronder zie je hoe de Wmo in 2015 is geregeld.

Uitbreiding Wmo

De Wmo regelt dat Nederlanders met een beperking toch ondersteuning kunnen krijgen. Het gaat hierbij voornamelijk om mensen met psychische problemen, ouderen en gehandicapten. Zij krijgen bijvoorbeeld een rolstoel of huishoudelijke hulp. Gemeenten voeren de Wmo uit en bepalen zelf op welke manier zij dit doen. Vanaf volgend jaar zal er dus meer werk komen te liggen voor iedere gemeente door de uitbreiding van het takenpakket van de Wmo. Om dat te kunnen bekostigen komt er volgend jaar 360 miljoen euro extra vrij, waarvan een groot gedeelte is vrijgemaakt voor de gemeenten.

Huishoudelijke hulp

Het kabinet wil dat de eisen veranderen voor huishoudelijke hulp via de Wmo. Om in aanmerking te komen in 2015 voor dergelijke hulp, moet je het echt hard nodig hebben en het niet zelf kunnen betalen. Per gemeente zullen hier standaarden voor worden opgesteld.

Gemeente beslist over Pgb

Op dit moment moet een gemeente nog de keuze aanbieden aan mensen tussen zorg in natura of een Pgb. In de toekomst (lees: vanaf 2015) wil het kabinet dat de gemeenten dat zelf moeten kunnen bepalen. Voor meer informatie over het verschil tussen zorg in natura en een pgb is het aan te raden het artikel: “Hoe kom ik in aanmerking voor het PGB?” te bekijken.

1 reactie

  • WWim

    Wmo. Hoe wordt de eigenbijdragen voor de voorziening huishoudelijk hulp berekend?

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.