‘Kosten Nationaal Zorgfonds: 4.000 euro per huishouden’

‘Kosten Nationaal Zorgfonds: 4.000 euro per huishouden’

Artikel door: Bart Koenraadt - 207 reacties

‘Kosten Nationaal Zorgfonds: 4.000 euro per huishouden’

Nationaal Zorgfonds nadelenMet de gedachte: ‘ vroeger was alles beter’ willen de politieke partijen 50PLUS en de SP afstappen van het huidige zorgverzekeringsstelsel en terug naar het ziekenfonds. De SP wil iets vergelijkbaars opzetten, waarbij er één zorgverzekering is voor iedereen zonder een eigen risico en geeft het de naam Nationaal Zorgfonds.

Op de speciaal opgerichte website voor het laatstgenoemde initiatief zijn op moment van schrijven al 117.000 steunbetuigingen binnen gekomen.

Verkiezingen

De SP zal in de aankomende verkiezingsperiode dan ook haar eigen Nationaal Zorgfonds als een van de belangrijke pijlers gaan gebruiken om stemmen te vergaren. Echter, is het nieuwe voorgestelde ziekenfonds een dure grap volgens verschillende zorgeconomen en hoogleraren.

Er worden drie belangrijke redenen genoemd waarom een nieuw zorgfonds geen goed idee is ten opzichte van het huidige systeem met gereguleerde marktwerking:

 1. De omzetting van het systeem gaat heel veel geld kosten
 2. De kwaliteit van de zorg gaat eerder achteruit dan vooruit
 3. De keuzevrijheid voor verzekerden wordt ontnomen

1. Hele dure grap

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft vorig jaar berekend dat de herinvoering van het ziekenfonds de staat 6 miljard euro gaat kosten. Daarvoor moet een nieuw ambtelijk apparaat worden gebouwd en nieuwe regels worden gevormd. Tevens moet het Nationaal Zorgfonds een kapitaalbuffer opbouwen, zoals de zorgverzekeraars op dit moment ook al doen, om onvoorziene omstandigheden te kunnen dekken.

Bij een nationale zorgverzekering voor iedere Nederlander worden de zorgverzekeraars onteigend. De 8 bestaande verzekeraars hebben gezamenlijk 3,4 miljard euro aan overreserves die de overheid niet zomaar mag innen. Dit geld zal na de onteigening hoogstwaarschijnlijk eigendom blijven van de verzekeraars. Ook zou er 6,7 miljard euro verloren gaan aan kapitaal dat bestemd was voor verzekerden.

Bovendien zou het goed kunnen dat de staat de verzekeraars moet gaan compenseren voor toekomstig misgelopen inkomsten. Het CPB heeft berekend dat de compensatie bijna 20 miljard (!) euro zou gaan bedragen.

In totaal zou dat betekenen dat de kosten voor de invoering van het Nationaal Zorgfonds kunnen oplopen tot 31,7 miljard euro. Omgerekend ruim 4.000 euro per huishouden om van huidige zorgverzekeringsstelsel af te komen.

2. Kwaliteit achteruit

In het huidige systeem, waarbij marktwerking een belangrijke rol speelt, is de contracteervrijheid een essentieel onderdeel. Dit houdt in dat zorgverzekeraars geen verplichting hebben om met iedere zorgverlener een contract aan te gaan. Hetzelfde geldt andersom, dus zorgverleners hebben ook een keuze met welke verzekeraar zij gaan samenwerken.

Deze zogenoemde selectieve contractering heeft er voor gezorgd dat verzekeraars de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. Hierbij hanteren ze volumenormen, zodat zij een ziekenhuis die een bepaalde kankerbehandeling niet vaak uitvoert, ook niet contracteren.

Het Nationaal Zorgfonds adverteert met het feit dat ze beloven dat patiënten en zorgverleners het weer voor het zeggen krijgen. Hiermee zou dus een einde komen aan de selectieve contractering.

Aan de andere kant wordt zonder deze manier van contractsluiting een belangrijk middel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren overboord gegooid. Want met het zorgfonds kunnen kleinere streekziekenhuizen weer ingewikkelde operaties uitvoeren, waarvoor zij mogelijk helemaal niet de ervaring hebben.

3. Weg keuzevrijheid

Tot slot wordt de keuzevrijheid van de verzekerde tenietgedaan bij de invoering van het Nationaal Zorgfonds. Mocht het voorkomen dat een verzekerde helemaal niet tevreden is over het nieuwe zorgsysteem, dan is de mogelijkheid om over te stappen niet aanwezig. Het is immers dan centraal geregeld door de overheid.

In het huidige stelsel is er nog de keuze uit 40 verschillende aanbieders die gezamenlijk onder een van de 8 zorgverzekeraars vallen. Bij ontevredenheid is het dan mogelijk om jaarlijks – in de maanden november en december – van zorgverzekering te wijzigen.

Het moge duidelijk zijn, ondanks veel steun voor het Nationaal Zorgfonds vinden (vak)professionals nog veel nadelen die niet alleen een financiële reden herbergen.

Bron: Zorgvisie.nl

207 reacties

 • HHarrie

  Het huidige zorgstelsel is een grote zakkenvullerij verzonnen door neoliberaal.(hans hogervorst)
  Hoge premies en eigen bijdrage en zgn zorginstellingen waar alleen de top zich verrijkt.
  Het is toch een schande dat bij overname door een nationaal zorgfonds de commerciele de opgebouwde buffer van 4 miljard in hun eigen zak mogen steken.
  De heilige marktwerking van neoliberaal is verre van zaligmakend.

  • BBrigitte

   @Harrie Banken hebben geëist dat er een buffer opgebouwd moet worden voor wanneer het onverhoopt misgaat bij de ziektenkostenverzekeraars. Hoe het wettelijk in elkaar steekt, wanneer je overgaat naar een nationaal zorgfonds en dan deze buffers als regering op kan eisen, weet ik niet. Ik zie aan beiden kanten (nationaal zorgfonds en zorgverzekeringen) zijn voor en tegens. Ik vind dat je van beiden de beste mogelijkheden, zoveel als mogelijk, bij elkaar moet doorvoeren. Is voor mij nu teveel om alle voor en tegens van beide optie’s hier op te gaan noemen. Wat in ieder geval moet gebeuren, is dat het vaste premiebedrag en de aanvullende verzekeringen, naar hoogte inkomen moet gaan. Net als dat er meer belasting betaald zal moeten worden boven een bepaald inkomen. We leven in een democratie, waar je zou mogen verwachten dat mensen, die het stukken beter hebben qua inkomen, er ook naar gaan leven!

 • JJane Doe

  “Want met het zorgfonds kunnen kleinere streekziekenhuizen weer ingewikkelde operaties uitvoeren, waarvoor zij mogelijk helemaal niet de ervaring hebben.” <<< Wat een enorme leugen. Je kunt als regering gewoon van bovenaf een regeling invoeren dat streekziekenhuizen bepaalde operaties niet mogen uitvoeren op basis van kennis en ervaring. Stel bijv. een systeem in van A, B, C klasse ziekenhuizen en deel elk ziekenhuis in ons land in deze klassen in op basis van hun expertise.

 • WWillem

  Het verbaast mij altijd als ik de vele naïefe reacties lees van mensen die vinden dat de gezondheidszorg, zoals hij nu is, goed id geregeld.

  Die zogenaamde geldverspillende concurrentie tussen de zorgverzekeraars. Het feit dat diezelfde verzekeraars al op de helft van de stoel van de artsen zitten mbt behandelingen en het voorschrijven van medicijnen.

  Wanneer begrijpen de mensen nou eens dat voor sommige sectoren privatiseren hetzelfde is als sanneren door winstbejag.

  • IIvo

   @Willem

   Naiefe reacties? Integendeel, deze mensen zijn juist realistisch. De zorg is in ons land fantastisch geregeld. Zo blijkt uit meerdere onderzoeken (en de praktijk). Veel beter dan in onze buurlanden kan ik je uit ervaring vertellen. Menig land kijkt met jalousie naar ons zorgstelsel.

   Geldverspillende concurrentie? Waar heb je het over. Wat de verzekeraars aan reclame uitgeven, staat niet in verhouding tot wat er aan de zorg wordt uitgegeven. Je spreekt dan 0,1 procent o.i.d.

   En bovendien is veel ‘reclame’ bedoeld om mensen te informeren en om men erop te wijzen dat ze kunnen besparen door over te stappen. Haal je die concurrentie weg dan wordt alles alleen maar duurder en bureaucratischer. Ik wil geen nationaal zorgfonds (NHS) waar je ellenlange wachtlijsten hebt (zelfs bij de huisarts)! Ik walg van deze gevaarlijke SP-ideologie.

   Nationaal zorgfonds het klinkt allemaal leuk aan aardig, maar het gaat mij (als doodeenvoudige burger met een modaal inkomen) alleen maar klauwen met geld kosten.

   Ik ben blij dat er nog verstandige mensen reageren.

  • YYara

   @Ivo

   Eindelijk eens verstandige taal in plaats van al die SP-aanhangers die werkelijk denken dat het Nationaal Zorgfonds goedkoper is.

 • EE.Komdeur

  Het nationaal zorgfonds is de enige juiste weg. Weg met het eigen risico en verzekeraars. Simpel de premie incasseren via de belasting (werk of uitkering) Op dit moment 1.000.000 ja u leest het goed een miljoen mensen met een betalingsachterstand en/of betalingsregeling inzake achterstallige premie betaling. 120.000 mensen die helemaal geen premie betalen. De daarbij behorende incasso industrie leeft er van. een grof schandaal. Miljarden reserves op de plank bij de verzekeraars. Eigen risico afschaffen kost in ergste geval ieder verzekerde 8 euro per maand door de totale misgelopen opbrengsten van het eigen risico uit te smeren over alle verzekerden. Dat noemen we solidariteit. Uiteraard zal door invoering van een nationaal fonds de beheersbaarheid van de totale zorg beter worden en natuurlijk ook efficiënter en vooral goedkoper. Natuurlijk kunnen de reserves weer worden teruggevorderd. Het is gemeenschapsgeld en waar een politieke en vooral maatschappelijke wil is is een weg.

 • MMarjoleine de Jong

  Als middeninkomen vallen wij buiten álle tegemoetkomingen, en als chronisch zieke betaal ik al jaren het volle eigen risico. Gezónde mensen verhogen hun eigen risico om minder premie te hoeven betalen: hoezo solidair? Zolang de farmaceutische maffiosi hun gang kunnen blijven gaan, zal er niets veranderen. Marktwerking in de zorg bestaat alleen in vrijwillige cosmetische zorg, en nooit over de ruggen van chronische patiënten. Als zorgverzekeraars standaard kosten mogen berekenen over niet geleverde zorg ( het onderhoud van loopfietsen dat niet plaatsvindt…zie tv programma kannietwaarzijn.) valt daar ook nog wel het een en ander te bezuinigen!
  Breek de macht van de malafide farmaceuten!

 • AA M

  Hoe kan het dat het in Duitsland allemaal veel beter geregeld is in de gezondheidszorg……
  Wat een geneuzel, dat het 4000,00 gaat kosten per gezin als het huidige systeem word afgeschaft. Hebben onze wijze economen dit niet kunnen voorzien, dat de zorgverzekeringen aan het zakken vullen zijn.

 • JJan

  Als we nou die negen zorgverzekeraars nationaliseren dan is dat hele probleem opgelost

  • TTeun

   Welk probleem? Nationaliseren zal juist voor een groot probleem zorgen.

 • AAns Somers

  De 6,7 miljard euro van de zorgverzekeringen die bestemd waren voor verzekerden nationaliseren en als startkapitaal voor het Nationaal Zorgfonds gebruiken.

  • HHans

   Ans, kun je rekenen?
   Reken er maar niet op.

 • AArie

  De kiezer heeft verstandig gesproken: de kans op een nationaal zorgfonds lijkt erg klein. Gelukkig maar, geen tweedeling, geen bureaucratie, geen Engelse toestanden en geen uit de hand lopende kosten.

  • PPeter

   En nu is er geen tweedeling, geen bureaucratie, geen Engelse toestanden en geen uit de hand lopende kosten ?

  • AArie

   Dat klopt inderdaad Peter. Scherp opgemerkt.

 • MMieke van Westerloo

  Mijn man en ik betalen nu ook samen 4.082,00 euro per jaar (138,00 euro premie p.p.. p. mnd. + 385,00 euro eigen risico en dat x 2) en dan reken ik de eigen bijdragen voor gebit, gehoorapparaten, sommige medicijnen enz. niet eens mee. Wij zijn resp. 75 jr. en 70 jr. oud. Ik weet niet of wij er op vooruit gaan met het zorgfonds. Wij vallen nèt buiten de zorgtoeslag, dus dat zullen wij niet missen.
  Dat de zorgverzekeraars er alleen maar op uit zijn om zo weinig mogelijk te betalen, klopt echt niet. Ik ben een grootverbruiker kwa medicijnen, onderzoeken en behandelingen in het ziekenhuis. In het OLVG ben ik daar zeer tevreden over. Ik heb nooit het idee dat ik afgescheept word. Bovendien kan ik altijd overleggen met de specialist. Dat de arts maar 10 minuten voor je heeft klopt ook niet: regelmatig zitten mijn man en ik voor hèm of mij wel 30 minuten bij de specialist. Zo nodig bellen de specialisten tussen de consulten in ook nog op met uitslagen en overleg.

 • KKid

  Zeg, als jullie van zorgwijzer.nl geld willen verdienen aan mensen die zo nodig zorgverzekeraars willen vergelijken moet je dat zelf weten.
  Maar wanneer jullie wat melden over een nationaal zorgfonds, geef ook daar dan alle VERGELIJKENDE argumenten. Ook van professionals en academici die dat plan steunen. En leg geen woorden (of gedachten!) in de mond van partijen als de SP of 50plus.
  Dit heeft niks te maken met “voorlichting”, maar meer met jullie “verdienmodel”, lees: eigenbelang. Het is lastig geld verdienen met vergelijkende sites als er een centrale nationale zorgverzekering komt. Zeg DAT dan!

  • TTessa

   Het feit dat de meeste politieke partijen niets zien in een nationaal zorgfonds zegt genoeg. De financiele onderbouwing van de SP voor het Nationale Zorgfonds is lachwekkend te noemen. Het systeem functioneert prima.

  • RRuud

   Het Nationaal Zorgfonds is geen goed idee. Het is een rompslomp om in te voeren en het werkt bureaucratie in de hand, zoals we die ook kennen bij de SVB en de belastingdienst.

   Natuurlijk moet er een stuk marktwerking uit, maar opzich werken zorgverzekeraars zeer kosteneffectief. Ik wil geen NHS in Nederland! Dat gaat alleen nog maar meer geld kosten….

 • RRoos

  Geen eigen bijdrage EN zorgtoeslag afschaffen.

 • CCaroline c

  Oneens:

  Kwaliteit gaat niet achteruit maar zal verbeteren: op dit moment hebben de ziektekosten verzekeraars het 100% voor het zeggen en zij willen alleen maar 1 ding: zo min mogelijk kosten maken, met als resultaat: steeds minder tijd voor de patient, goedkopere medicijnen, minder opnames, opname stops omdat er per jaar maar x aantal procedures kan worden gedaan, bezuinigingen/ ontslag verzorgend en medisch personeel, moet ik nog door gaan?

  Wbt keuze vrijheid, wat heb ik er aan als door heel het land de kwaliteit van de zorg achteruit gaat! Dit argument is een zoethoudertje zodat het volk niet gaat klagen, maar heeft niets om het lijf.

  Wat betreft dat het een dure grap zal zijn: dat geld wat als reserve bij de ziektekosten verzekeraars ligt had nooit in de reserve pot moeten komen te liggen in de eerste plaats! Tis geld wat van het zorgstelsel is af ge teert door deze stelletje parasieten zodat ze het op een off shore kunnen opsparen om later uit te laten keren aan hunzelf als vette bonussen. Het was geld voor de zorg! Innemen die hap en de ziekenhuizen mee betalen, en daarmee bedoel ik het medisch en verplegend personeel, niet de dikke laag management die er net zoveel van parasiteert!

  Ik wil gaan voor dat fonds! geen gegraai in de gezondheidszorg, weg met de verzekeraars! Ophoesten die reserves!

 • WW.Molenkamp

  De omschakeling naar een Nat. Zorgfonds gaat niet zoals het CPB aangeeft 6 miljard kosten , dit zijn bedragen die het CPB in opdracht van Mark Rutte moet vermelden, want deze is tegenstander van dit fonds. Immers het fonds voorkomt hiermede waar de VVD al vanaf 2006 mee bezig is, de afbraak van de zorg in Nederland. Het is inmiddels bekend dat VVD politici sterk kunnen bedriegen en liegen, deze bezigheid is voor hen net zo vanzelfsprekend als ademhalen.
  De reserves van de verzekeraars zijn nu ook niet vrij te besteden door hen, binnenkort wordt dat wel zo. En al die gelden zullen verdwijnen naar het buitenland, eventuele fiasco’s, verliezen aan rendement(en) vanwege wanbeleid, zal direct op de Nederlandse verzekerden worden verhaald in de vorm premie verhogingen, immers de DNB schrijft voor hoe hoog de reserves moeten zijn, dus is premieverhoging de meest simpele manier om hun tekorten wegens wanbeleid aan te vullen , de Staat helpt de zorgverzekeraars.

  • MMarieke

   dat wordt het weer tijd om in actie te komen. Morgen ga ik ook naar Den Haag want als wij op de meute van politici moeten wachten die allemaal voor eigen parochie preken, dan kunnen we net zo goed de knuppel in het hoenderhok gooien. Met andere woorden, keihard door blijven vechten en alle beloften die politici doen en niet nakomen blijvend in de media aan de kaak stellen. Als zij zich belachelijk willen maken, helpen wij hen toch een handje.
   Enne, mensen die van alles roepen en overal tegen zijn staan meestal aan de zijlijn.

  • JJan

   Helemaal waar.

 • FF.C. ten Bookum

  Mededeling over Zorg:

  Ik heb plus minus drie jaar geleden Geneesmiddel gekregen voor de Maag
  Pantoprazol SDZ 40 mg ik heb ze niet allemaal gebruikt omdat ik geen last meer had.

  Nu na drie jaar vond de huisarts het toch weer nodig dat ik die weer ging gebruiken
  Recept werd weer voorgeschreven.

  Maar nu komt het ,Apotheek?Zorgverzekeraar beschouw het als een nieuw recsept en moest voor de eerst 15 tabletten een bedrag betalen van 14,50 euro Dat noemen ze nu de nieuwe zorg, blii dat er nu hier tegen word op getreden.
  Dit was van mijn kant een mededeling tegen de corrupte zorgverzekeringen

  • TTruus

   Dat overkwam mij ook maar dan met een ander medicijn.
   Maar ik heb er iets op gevonden om de kosten te drukken.
   Wanneer je 1 doosje koopt betaal je het medicijn plus ruim 6 euro voor het overhandigen.
   Wanneer je 3 doosjes tegelijk koopt betaal je 3 maal het medicijn maar daarbij slechts 1 maal die 6 euro voor het overhandigen. Mooi twaalf euro verdiend toch?
   Overigens ben ik ook helemaal voor een nationaal zorgfonds maar dan wel voor iedereen, geen onderscheid tussen fonds- en particuliere patiënten meer a.u.b. Dat kan niet meer in de 21ste eeuw.

  • PPavel

   Een nationaal zorgfonds kan juist niet meer in de 21e eeuw: ik wil geen tweedeling en bureaucratie. Bovendien gaat een dergelijk fonds veel te veel geld kosten.

 • PP van der Horst

  De kosten van het fonds behoeven niet zo hoog uit te vallen. Dat is weer een stuk anti tegen het samendoen van regelingen. We kunnen zien wat de kosten van reorganisaties kosten bij Belastingdienst en alle andere grote organisaties. Bij de gezondsheids/ziektekostenverzekeringen is dat niet anders. Er zijn veel teveel hoge pieten nodig om al die organisaties een veel kostende smoel te geven. Onze mentaliteit en vooral die van de hogere leidinggevenden moet snel veranderen. Zie politieke ontwikkelingen in de wereld; Trump,Le Pen, Wilders en vele anderen.

 • VVan de ven

  Wat een gekleurd bericht van het CBS en bevriende belangen behartigers zorgverzekeraars etc en van de pot gerukte zelfbenoemde hoogleraar economen Dat bij elkaar verdiende geld van die zorgverzekeraars is voor het overgrote deel van de bevolking Ook die zogenaamde 20 miljard die ze aan inkomsten zouden derven is grote onzin Wat te denken van die reclame aan het einde van het jaar waarvan we dan verlost zijn En van de politici (Wiegel en consorten) die er een leuke boterham verdienen Direkt over naar nationaal zorgfonds Ook nog veel te halen in een goede controle van DBC’s Hiermee zijn miljarden te verdienen
  Wat een gekleurd onzin verhaal CBS moet ook maar goed roep toeteren dat het zo goed gaat met Nederland Dan kunnen we weer een bedrag overmaken aan Brussel
  Groetjes Frans van de Ven

 • JJeanette Verhagen

  Er wordt een discussie gevoerd wie de stijging van de zorgkosten moet betalen, er wordt constant verteld dat de de stijging veroorzaakt wordt door de vergrijzing. Zorgverzekeraars lijken de hand op de knip te houden door mensen betere medicatie te onthouden, dit gaat vaak om een paar tientjes per jaar, maar voor iemand met alleen AOW of met een klein pensioen kan dit net het verschil maken. Het lijkt dan heel wat. Aan de andere kant wordt met geld gesmeten. Het DBC systeem, minister Schippers snapt er al lang helemaal niets meer van. Een opname in een ziekenhuis, dit wordt niet per dag betaald, de reden van opname maakt verschil en er wordt betaald voor 1-5 dagen, vervolgens 6-28 dagen enz.. Er zijn hele lijsten per ziekenhuis, maar zorgverzekeraars gaan afspraken maken met ziekenhuizen, ze bedingen kortingen. De ziekenhuizen op hun beurt moeten natuurlijk ook het hoofd boven water houden en huren hiervoor weer mensen in die voor hun gaan berekenen hoe dat ze onder die kortingen moeten uitkomen. Het verschil tussen 1-5 dagen opname en 6-28 dagen is gigantisch. Wat doe jij? Je baas wil je minder gaan betalen, ipv 15 euro per uur, 14 euro per uur. Als je 1-10 uur komt werken krijg je € 70, 11-40 uur werkt € 350. De klus gaat tussen 9-11 duren, dat bepaal jij.

  • JJeanette Verhagen

   Er moet staan de klus gaat 9 tot 11 uur duren.

  • JJan de Wolf

   Helemaal mee eens !
   Het DBC systeem is het meest kostbare systeem wat men kon bedenken. I.p.v. Het uurloon van een specialist etc. te bepalen, en de specialist laten aangeven hoe lang hij een behandeling heeft gegeven met opgave van de aandoening zou heel wat geld besparen. Ook interesseren zorgverzekeraars zich maar heel weinig in verkeerd declareren, een melding van verkeerde declaratie door mijn fysio therapeut, daar werd door de verzekeraar niets mee gedaan ! Bij navraag : kost teveel tijd en dus geld……..

 • JJ.Schouwman

  Het omzetten van het ziekenfonds naar een ziektekostenverzekering zou een eerlijker systeem moeten zijn.Niets is minder waar.Ik vind dat je een toegankelijke gezondheidszorg moet hebben.Toestanden dat huisartsen(20%)medicijnen vasthouden ,omdat mensen het niet kunnen betalen is schandalig.En het argument omzetten kost geld kan ik niks mee.kijk maar arbeidsbureau,studiefinanciering etc.hebben verschillende namen gehad.Wat kost dat niet.Keuzevrijheid?Één woord eenheidsworst.De zorg achteruit?Huisartsen die medicatie vasthouden voor mensen die het niet meer kunnen betalen is achteruitgang.Zorg is koehandel geworden.

 • Ggert

  Inderdaad, het artikel zegt ‘t al. De verzekeringsmaatschappijen hebben te veel
  macht en dat moet maar eens afgelopen zijn. Het gaat niet om hun maar om de
  zorgverleners en de zorg die deze zouden moeten kunnen bieden ! Aan iedereen
  die dat nodig heeft !

 • MMaarten

  De hele zorg die op dit mo.ent wordt gevoerd lijkt nergens op.
  We moeten terug naar systeem dat per inkomen wordt gekeken wat de maandbedrag moet worden.
  Nu komen veel mensen dik in de problemen omdat het voor vele mensen onbetaalbaar wordt en of is.
  Waarom sluit de politiek daar de ogen voor?
  Waarom moeten de zwakkere in de maatschappij de hoofdprijs betalen?
  Wat is eerlijk aan dit systeem?
  Het antwoord is simpel…niets
  Daarom is het belangrijk dat er een nieuw zorgstelsel komt waarin de kosten eerlijker worden verdeeld

 • RRoos

  Ik ben tegen het Nationaal Zorgfonds. Ik lees dat de gelden verdeelt moeten worden over verschillende regio’s. Ik verwacht dat al het geld dan gaat naar de westelijke provincies, met hun bevolkings problematiek.
  Ook vrees ik dat daar straks alleen nog de goede klinieken zitten. Toezeggingen dat er achteraf een correctie plaatsvind, daar heb ik niets aan, als ik het goed lees dan gaat de politiek regionaal wel beslissen wat ik voor zorg krijg. Nog meer invloed van de politiek!
  Ik verwacht dat deze dan nog meer verschraald.
  De angels van o.a. eigen bijdrage en beperkte keuze vrijheid die alleen voor zorg in Natura geldt bij mijn zorgverzekeraar, dat zou eruit moeten kunnen. Wat blijft gelden is aanbieden van goede zorg, de ene keer zal dat in een gespecialiseerde kliniek zijn, de andere keer in het ziekenhuis op de hoek.
  Beiden moeten kwalitatief goede zorg kunnen bieden, zonder lange wachtlijsten. Goedkope medicijnen bedenk/ onderhandel voor een beter systeem om aan goede betaalbare medicijnen te komen. Goedkoop is vaak duurkoop! Verander goed werkende medicatie niet in goedkoper met veel bijwerkingen. Patienten zullen deze niet innemen en worden dan zorgmijders. De een wil nu eenmaal meer geld uitgeven aan goede zorg als de ander. Ik houd niet van hokjes en van mensen die voor mij alles gaan bepalen!

  • MMaarten

   Wat denk je Roos dat mensen als ze mochten niet voor de beste zorg zouden kiezen?
   Het heeft simpel met inkomen te maken

 • AA. van Heems

  Beste heer Bart. U schrijft zich voornamelijk bezig te houden met de laatste ontwikkelingen in het zorgstelsel. Ik hoop dat u dit lang en met veel inzet zal blijven doen tot dat het Nationaal Zorgfonds zal zijn gerealiseerd! Dat zijn we inderdaad mede aan onze beschaving verplicht . Ik sta daar ook vanaf het begin vierkant achter!
  Desalniettemin vraag ik mij af om welke reden er op zeker moment door iemand blijkbaar gekozen is om iedereen maar meteen te gaan bejegenen met ‘jij en jou’? We zijn inderdaad een beschaafde samenleving en daarin kun je gezamenlijk overeenkomen elkaar te tutoyeren dan wel normaal te vousvoyeren. Dat doet aan het gezamelijk doel nog aan de prijs niks af lijkt mij maar houd wel het wederzijds respect en normale (lees beleefde) omgangsvormen overeind. Het Nationaal Zorgfonds is toch geen specifieke jongerenaangelegenheid naar ik begrepen heb? Kom a.u.b. niet aan met het argument van laagdrempeligheid want dat is toch echt achterhaald! Hopende dat jullie ook mede vanuit de politieke achterban onze normen en waarden ook hierin wat blijven respecteren en niet onnodig wat verder verdwalen blijf ook ik ijveren voor de goede zaak!

  • JJ.Schouwman

   Mr/mvr van Heems,ik ben het met u eens over het tutoyeren.Maar wat heeft dat met deze problematiek te maken?Dat is een andere discussie.

 • JJaap

  Wij van WC-eend …

 • CCor Zijlstra

  Vandaag heb ik even nagevraagd bij de instelling, waar ik fysiotherapie van krijg, hoeveel procent van de tijd ze daar aan administratie besteden. De medewerkers, die daar fysiotherapie geven, besteden ca 30 procent van de tijd aan administratie. Daarboven zijn er nog een paar mensen, die vrijwel alleen maar administratie doen. In totaal is het ergens tussen 30 en 40 procent. Het zal dus duidelijk zijn, dat die administratie ontzettend veel tijd en dus ook ontzettend veel geld kost. Dat zal fors naar beneden moeten. Het Nationaal Zorgfonds beoogt dat. Ik denk, dat door de kostenbesparing op dit punt de eenmalige kosten van dat fonds er gauw weer uit zijn. Vanaf die tijd krijgen de opbrengsten de overhand, denk ik.

 • CCor Zijlstra

  Het Nationaal Zorgplan is doorberekend door het Centraal Planbureau. Dan zal het wel goed zijn. Het kost wel wat, maar het levert ook wat op. Het Nationaal Zorgfonds beoogt ook drastische terugdringing van de bureaucratie in de zorg. Zoals het tegenwoordig gaat is erg kostenverslindend. Iedere handeling moet worden geadministreerd en doorgegeven aan de verzekeraars. Nu kan men zeggen, dat controle goed is, maar men moet niet overdreven gaan controleren als de kosten van die controles hoog zijn. Dat controlegeld kan beter worden besteed aan de zorg zelf. Dan heb ik het nog niet eens gehad over frustraties die deze controles opleveren bij de zorgverleners. Er blijven altijd onverbeterlijke zorgverleners die misbruik maken. Dat kan ook bij overdreven controles. Ze kunnen verrichtingen opgeven die niet zijn verricht. Dus weg met dat overdreven gecontroleer! Dan liever steekproefsgewijs.
  Verder zijn heel veel hoge kosten van het Nationaal Zorgfonds eenmalige kosten. Opbrengsten als terugdringing van de bureaucratie zijn blijvende opbrengsten.
  De macht van de ziektekostenverzekeraars is groot. Er is een overkoepelende organisatie van zorgverzekeraars, die eendracht maakt macht maken. Die organisatie maakt dus de dienst uit. En dat is niet altijd goed voor de klanten. Betere medicijnen worden vervangen door goedkopere.

 • HHans van den Buijs

  Ik vind dat de zorg destijds niet aan de markt gegeven had moeten worden maar vraag me ook zeker af of een nationaal zorgfonds de oplossing is. Inderdaad er zijn een fors aantal niet zorggerelateerde kosten in het huidige systeem maar of het fonds hiervoor DE oplossing is vraag ik me ook af.
  Als ik zie hoe tandartsen en orthodontisten elkaar de bal toespelen om spleetjes van b.v. 3 mm tussen de voortanden op te lossen ( kost ca. € 3000,-) een perfect gebit mooi maar essentieel?? Bepaalde zorgkosten ( o.a. ouderenzorg) aan de gemeentes overlaten lijkt ook geen echte besparing op te leveren en sommige gemeentes hebben andere prioriteiten.

 • TTerrence

  Hmmm…had een uitgebreide reactie op de opmerkingen en vraag van Hidde getypt maar die lijkt verdwenen. Jammer. Dan maar even de link waar hij om vroeg: https://gijsvanloef.nl/2016/10/02/nationaal-zorgfonds-bespaart-4-4-miljard-per-jaar-10/

  • TTeun

   Matige onderbouwing. Ik zie bijvoorbeeld nergens wat afschaffing van het eigen risico en uitbreiding van het basispakket gaat kosten. Bovendien worden er veel besparingen genoemd die ook zonder het afschaffen van zorgverzekeraars kunnen worden gerealiseerd.

  • RRené

   Teun, het gaat 6 miljard kosten en het levert ook 6 miljard op. Dus per saldo gaan we er voorlopig niets op vooruit, behalve voor de verzekerde. Die hoeft zijn € 385 eigen risico niet mee te betalen. Maar veel belangrijker is dat we van het juk van de zorgverzekeraars af zijn. Die hebben dan niet langer de macht. Daar voor in de plaats komt dan weer een overheidsapparaat. Dat zal bureaucratie en stroperigheid met zich meebrengen…Ik ben met je eens dat dat ook niet de meest ideale oplossing is, maar nu maar zo door gaan is helemaal niet goed.

 • HHidde

  Prima artikel. De feiten zijn duidelijk. Misschien is er een lichte belangenverstrengeling, maar las elders op de site een beter artikel waarin de voor- en tegenargumenten aan bod komen: http://www.zorgwijzer.nl/faq/nationaal-zorgfonds

  Ik kan het echter niet zo met Terrence eens zijn. Als je op zijn manier redeneert, blijven er nog maar weinig onafhankelijke websites over. Iedereen heeft wel ergens een belang bij. De informatie over het nationaal zorgfonds op de website van de SP (nationaalzorgfonds.nl) is bijvoorbeeld ook sterk gekleurd (populistisch).

  Daarom een vraag aan jou Terrence: waar op internet heb je een webpagina gevonden waar echt onafhankelijk wordt geredeneerd? Met andere woorden, een echte beschouwing waarin de voors en tegens aan bod komen? Het gaat altijd om artikelen van columnisten met een bepaalde politieke voorkeur (en vaak ook een politiek belang) waarbij slechts één kant van het verhaal naar voren komt.

  • JJeroen Verhoogde Oever

   Lichte belangenverstrengeling? Dit is alsof je een column leest van een cassiere die wil uitleggen waarom we niet op geautomatiseerde kassas moeten overgaan. Als het Nationale Zorgfonds z’n zin krijgt, verliest Bart zijn baan. Dat is dus wel heel wat meer dan lichte belangenverstrengeling. Hij probeert gewoon z’n eigen boterham te redden.

 • TTerrence

  Is er niet een klein beetje sprake van belangenverstrengeling omdat jullie (jij en Roy) met Humbird verdienen aan zorgbemiddeling en dus na invoering van een Nationaal Zorgfonds geld zouden verliezen? Verder interessant artikel wat jullie hier hebben overgenomen van Zorgvisie. Maar Zorgvisie is een gezamenlijk project van diverse bedrijven die geld verdienen aan zorgverlening. Maar misschien wist je dat niet? Voor anderen kan ik natuurlijk niet spreken maar hierdoor heb ik moeite het artikel te beoordelen als ‘onafhankelijk’.

  • JJeroen Verhoogde Oever

   Ze zouden niet alleen geld verliezen, hun functie zou overbodig worden.

 • EEngelen J.P.

  Ben tegen het eigen risico vind het een verkapte premie oneerlijk.

 • GGerrit Jan Bouwhuis

  Voor de goede orde. IK ben er voorstander van het bestaande stelsel te handhaven en daarbinnen te verbeteren. De verhalen over de noodzaak onze “private” verzekeraars te compenseren met vele miljarden berusten echter op een juridische drogreden. Dat ben ik dus met kritici van Bart eens. Hier speelt hetzelfde als bij de woningcorporaties. Het gaat om organisaties die geen privaat eigendom zijn in de echte betekenis. D.w.z. er zijn geen personen van vlees en bloed die zich eigenaar kunnen noemen. Het gaat om organisaties van het type zgn. “dode hand”. Omdat er geen fysieke private eigenaren zijn is het hele praten over compensatie onzin. Het gaat in essentie om publieke organisaties die een publiek belang behartigen. Formeel juridisch zijn ze echter privaat geworden. Je zou dat een fout kunnen noemen die destijds is gemaak. Ik neig daar wel toe. Je kunt echter ook de zienswijze aanhangen dat deze discussie (moet deze organisatie juridisch publiek of privaat zijn) net zo interessant is als de discussie hoeveel engelen er op de punt van een naald gaan. Echter, voorwaarde voor de irrelevantie van deze discussie is wel dat juristen (losgezongen van de realiteit) ophouden met het handhaven van juridische ficties. En dat het hier gaat om zuiver juridische ficties die niets met de werkelijkheid van economische structuur en eigendomsverhoudingen heeft te maken, lijkt ook Bart niet te begrijpen. En dat is niet best. En als hij het wel begrijpt, maar toch dit standpunt handhaaft dan hebben degenen die over een complot praten, volkomen gelijk.

  • PPhilip

   Bart is mede oprichter van zorgwijzer.nl . Misschien wel het enige wat hij ooit gedaan heeft in dit leven, en hoopt te kunnen blijven doen. Natuurlijk praat hij dan mee. en wat denk je dat mensen voor 3,4 miljard over hebben ? Nee , ze kunnen met hun vingers niet de hele pot wegnemen, maar ach, miljoentje hier of daar. Natuurlijk werkt dit systeem niet. De zorg wordt duurder, EN slechter . De VVD ziet liefst amerikaanse toestanden hier , veel geld voor de ondernemers en mensen die creperen. Maar misschien is er nog een andere optie ? Het zou in ieder geval geleid moeten worden door een soort mensen die helaas steeds vaker te zoeken zijn in Nederland ; integere mensen. Jaren geleden las ik een stuk in de Elsevier over een radioloog die verschillende labs had opzgezet, en werd gevraagd om een financieel noodlijdend ziekenhuis over te nemen. eerste stap die hij nam was 2/3 van het management ontslaan. als ik me niet vergis werd hij daarna voor nog een ziekenhuis gevraagd. Zo iemand . Niet geliefd, wel doen wat gedaan moet worden . Gezondheidzorg is te belangrijk om op deze manier verder te laten gaan. Dit gaat om mensenlevens.

 • IIvo

  Dat alleen de SP, 50Plus en Partij voor de Dieren de enige zijn die steun geven voor een nationaal zorgfonds zegt al genoeg. De verstandige partijen, waaronder CDA en D66 (in mijn opinie) eisen een solide financiële onderbouwing van de SP. Die kan de SP echter helemaal niet geven!

  Het plan is gewoon niet goed doordacht in financiele zin. Eerst je rekenwerk op peil zien te krijgen SP! Dan zien we wel weer. Niet zomaar dingen roepen.

  Voorlopig heeft het CBS berekent dat een dergelijk fonds veel te duur is.

  • RRon

   Beste Yvo, door wie wordt het

   Ivo, wie betaald het CBS ? En hoeveel keer zijn de berekeningen achteraf niet goed?

  • RRon

   232.000 mensen denken daar anders over! En als er een landelijke dag georganiseerd wordt krijgt die dag totaal geen media aandacht. Hoe zat dat toch komen Yvo?

  • TTeun

   Ik vind 232.000 mensen niet bepaald veel (misschien 2 procent van de volwassen bevolking?). De rest van Nederland is verstandiger blijkbaar (en gelukkig).

   Het CBS is inderdaad niet perfect, maar het is het beste wat we hebben. De SP heeft helemaal geen berekeningen… of financiële onderbouwing. Zij roepen maar wat op een zolderkamer berekende, opportunistische getalletjes.

  • GGerrit Jan Bouwhuis

   Eens me Ivo. Hoewel ik niet op de SP stem, heb ik een zekere sympathie voor die partij. Ik ben ook niet van het standpunt dat marktwerking zondermeer de beste optie is voor de organisatie van een zorgstelsel en als we opnieuw zouden kunnen beginnen zouden we het eventueel anders kunnen doen, maar…. ik ben er stellig van overtuigd dat we het stelsel niet weer totaal moeten veranderen, dat is heilloos en onmogelijk. Dat zal ook niet gebeuren!! Ik weet hoe complex een dergelijke ombouw zou zijn en er zal niets mee worden gewonnen!! Ik vind het tragisch dat de SP deze hersenschim najaagt. Ze plaatsen zichzelf daarmee buiten de realiteit.

  • JJeanette Verhagen

   Triest dat u het eens bent met Ivo, u schijnt te weten hoe complex een dergelijke ombouw zou zijn? Betekent dit dat u één van de ombouwers bent geweest van dit fiasco? Dat zal ook niet gebeuren!! Heilloos en onmogelijk, zijn er mijnen geplaatst?
   Er is hier al gesproken over het wel niet recht hebben op misgelopen toekomstige winst, het bedrag waar we het over hebben is 2 jaar premie. Hoe hoog is die winst? Chaos in de GGZ, zo heet het rapport uit 2008 van de SP. Daar staat exact beschreven wat er nu speelt. Heeft u enig idee wat de realiteit is in de zorg? Hoort u de berichten niet dat kinderen 2 maal onder narcose gebracht worden voor 2 ingrepen die ook gelijktijdig zouden kunnen worden uitgevoerd, maar omdat 2 ingrepen meer opleveren deze keuze wordt gemaakt.

 • Ggea

  Het huidig zorgstelsel KOST mensenlevens, beste Bart! Er zal dan een paar miljard niet meer aan het bestuur van zorgverzekeraars betaald hoeven te worden door de burger. De 10 miljard, die zorgverzekeraars op de bank hebben staan, hoeft wat mij betreft niet naar het buitenland als er 14 miljard op de bankrekening staat! Dat geld moet weer teruggeven worden aan banen(160,000), die als gevolg van het huidig zorgstelsel, verloren zijn gegaan en naar doodzieke mensen, die zorg moeten weigeren omdat zij de zorg niet meer kunnen betalen. Zorg is niet alleen voor de rijken, maar voor ons allen!

  • GGerrit Jan Bouwhuis

   Gea,
   Dit is echt pertinente onzin. De verzekeraars zijn een soort ziekenfondsen waar de premies die binnenkomen worden uitgegeven aan zorgkosten onder aftrek van een normaal bedrag voor uitvoeringskosten. Verder moeten ze normale risicobuffers aanhouden. En zo handelen ze. Er wordt op toegezien dat ze geen rare dingen doen en waarom zouden ze. Dat is ook helemaal niet hun cultuur. NB. Het zijn geen op winst gerichte organisaties. Ze hebben geen aandeelhouders. Ze zijn formeel privaat, maar dat is puur juridisch. Voor het overige zijn ze ingebed in een zorgvuldig publiek kader. Mensen houd toch op met onzin te geloven.

 • RReinier Ott

  Beste Bart, uw verhaal is verre van compleet. Er gaat nu zeer veel geld om in reclame en administratie. Om nog maar eens te zwijgen van alle onderhandelingskosten die ziekenhuizen met de zorgverzekeraars moeten maken. En dan hebben we ook nog de vele ingeschakelde bureaus die ook weer winst willen maken. Het grote probleem met marktwerking is dat geld op de eerste plaats komt. Dat werkt prima als ik een TV of iets dergelijks koop. Maar dit principe werkt absoluut niet in de zorg. Immers, hier is geen vrije keuze om ziek te worden en bovendien zijn de kosten (nog steeds) voor de behandelingen uiterst ondoorzichtig. En wat misschien nu wel het allerergste is , De zorgverzekeraar gaat op de plaats van de arts zitten. Het zou niet gebeuren, maar het gebeurd toch. Ik ken genoeg verhalen van patiënten waarvoor een medische indicatie door de arts is vastgesteld , maar die de zorgverzekeraar toch ineens niet vergoed, of er moeten weer tijdrovende discussies ( dus ook hier weer kosten en second opionions worden uitgevoerd) Met het gevolg : patiënten die de juiste zorg niet krijgen en gefrustreerde artsen. Een bekend voorbeeld van zo’n discussie met de zorgverzekeraar is gynaecomastie (borstvorming bij mannen) . Geruime tijd mogen artsen dit niet meer onder de DBC voor vrouwen laten vallen en valt daarmee geheel buiten het standaard vergoedingen systeem. Gevolg dat de patiënt genoegen moet nemen met belastende hormoontherapie, die wel vergoed wordt, in plaats van operatief verwijderen , wat standaard niet wordt vergoed. Het is om gek van te worden. DUS DE MARKTWERKING MOET ABSOLUUT WEG UIT DE

 • PPeter de Vos

  Bart, wat een onzinverhaal. Je laat je van alles wijs maken. Die 10 miljard reserves zijn niet van de verzekeraars maar van de verzekerden. En hoezo 20 miljard als “uitkooppremie”, hebben ze zich dan tegen dat bedrag ingekocht of zo? Een kind kan snappen dat 1 verzekeraar goedkoper is dan een heleboel. En natuurlijk zitten er in de top van de (zorg)verzekeraars een heleboel oud-politici. En die partijen zoals CU en D66 laten hun kopstukken niet zo snel vallen. Kwestie van tijd dat er een nieuw NationaalZorgFonds bestaat. Zijn we ook mooi van al die vergelijkings-sites af. 😉

 • Mmarcel

  Bartje toch! wat heb jij je toch laten wijsmaken? op den duur wordt er iedereen beter van!! hoeveel mensen mijden nu al zorg? 500.000?? misschien nog wel meer!! of wil met de ver-amerikasering door gaan van de zorg?

 • RRon

  Wat een onzin verhaal Bart, als ze de vele miljarden aan reserves gebruiken die nu in de potjes van de zorgverzekeraars zitten om de boel om te gooien dan ben je eral! Dan hebben we het nog niet over de salarissen van de bestuurders van deze organisaties. Gewoon maar doorgaan met vertellen dat het nu voordeliger is. Het begon eind jaren 80 met de medicijn knaak en het specialisten geeltje en toen dachten ze in Denhaag het kan natuurlijk nog beter, laten we de mensen elke maand een vast bedrag betalen en bouwen we er een onduidelijk vergoeding systeem om heen en als we dan straks hier stoppen met werken gaan we gewoon in de raad van bestuur van een bank of verzekeraar zitten en dan blijven we geld verdienen want dat is bestenBart wat het huidige systeem is een grote geld machine!

 • MMaurice Rietdijk

  Ik heb helaas een chronische progressieve ziekte. Niks aan te doen. Maar als ik kijk wat ik in 2005 aan belastingaftrek en tegemoetkomingen kreeg. Dat is nu nihil. In de eerst 2 maanden ben ik door mijn eigen risico heen afgezien van de eigen bijdrage voor bepaalde medicijnen. Aangepaste schoenen met een eigen bijdrage van 136 euro. De verhoging van de zorgverzekering van volgend jaar en ze vergeten te vermelden dat ook de aanvullende verzekering met 15% omhoog gaat.

 • MMariska

  Lijkt me dat als een verzekering onder de vlag van het Nationaal Zorgfonds uitgebreid genoeg is, we helemaal geen keuzevrijheid nodig hebben. En die keuzevrijheid nu is ook een wassen neus, de keuze uit 388 soorten pakketten waar niemand wijs uit kan worden, waarschijnlijk omdat het allemaal dezelfde eenheidsworst is. Nu krijgen mensen te maken met polissen waar geen keuze uit zorgverleners meer is. Een pakket die sommige mensen wel moeten kiezen, omdat ze een ander pakket niet meer kunnen betalen. Zeer kwalijk! En de reserves van de huidige verzekeraars niet over kunnen hevelen naar een Nationaal Zorgfonds?? Dat is door óns burgers betaalde VERPLICHTE premie, lijkt me dat ze dat niet zomaar mogen houden. Ze kunnen in een jaar tijd best een systeem ingooien zodat het in 2018 in jan gaan. Kunnen inderdaad…maar willen….

 • PPaul Jonas

  Ga lekker door met modder gooien en verkeerde informatie. Door wie worden jullie ook weer betaald. Juist ja.

 • EEd666

  Een Nationale Zorgfonds is veel beter dan het huidige systeem. Wie heeft ooit bedacht om onze zorgvoorziening in handen te geven van op macht en geld beluste private ondernemingen. We zien elke jaar het resultaat in de vorm ban hogere premies en eigen risico terwijl de kwaliteit van de zorg achteruit gaat.

 • RRene van Kal

  Zoals het nu gaat hebben de zorgverzekeraars alle macht. Dat is een slechte zaak. Mensen die ziekelijk zijn of meerdere personen van 1 gezin kunnen zowel de premies als eigen risico niet meer betalen. Ik hoor van mensen die een betalingsregeling moeten treffen om de kosten te betalen. Wat was er mis met het oude “ziekenfonds” denk ik wel eens. Ik ben ervoor hoor zo’n Nationaal Zorgfonds. tevens vind ik dat de huidige minister de zorgverzekeraars op het matje moet roepen om uit te leggen dat dit in een beschaafd land niet kan.

 • Kkees69

  Het omzetten kost geld dat is zeker waar, maar waarom moeten chronisch zieken altijd de eigen risico betalen? eerder kreeg je een compensatie vanuit het rijk. Nu is het naar de gemeente gegaan. Lage inkomens krijgen u een vergoeding. Bijstanders hebben nu meer te besteden dat als je net niet aan de voorwaarde van de gemeente voldoet. Ook hoeven ze vaak het eigen risico niet te betalen.
  Ik wil niet klagen maar wij hebben minder te besteden netto dan een echtpaar die in de bijstand zit.
  Mijn WAO uitkering is 2000 euro hoger dan de bijstand. Maar netto hou ik minder over, ra ra ?
  Daarom vind ik het logisch dat Chronisch zieken met een laag in komen een compensatie of vrijstelling moeten krijgen. Koppel het aan de zorg toe slag. hoe hoger je inkomen, meer eigen risico betalen. tot de grens van 385 die nu geld.
  ik heb altijd moeten betalen en nooit iets terug gekregen.
  Ik kies niet voor ziek zijn, ik werkte ook veel liever

 • HHans

  Ja zorgwijzer wordt overbodig bij Nationaal Zorgfonds, vandaar hun negatieve berichtgeving van hun kant. Eigen hachje redden! Voor mij een Nationaal Zorgfods, hoe eerder hoe beter!

  • TTeun

   Zorgwijzer wordt nooit overbodig, zelfs bij een nationaal zorgfonds! Zorgwijzer heeft mij geholpen met het Zorgkompas.

 • BBert van Geffen

  Als ze dan tegelijkertijd zorgen voor een NEXIT zoals bij Engeland de Brexit dan is het financiële probleem ook weer opgelost. Dan kunnen we al die miljarden die we nu in de bodemloze EU pot moeten storten,gebruiken voor het nieuwe zorgstelsel.

 • JJoop Schalkwijk

  We moeten zeker een national zorgstelsel hebben net als het ziekenfonds van vroeger.
  Want de verzekeraars hebben veel te veel macht en zeker als er winstuitkering wordt uitgekeerd in 2018 het is een schande dat er winst wordt uigekkeerd van het geld wat de mensen hebben betaald aan hun,dan heb je toch geen hart in je lijf.
  En mensen hou je hart maar vast eigenrisico gaat in 2017 naar 500 euro dan hoef de maandelijkse premie niet omhoog.

 • JJan

  Ik lees 20 miljard aan misgelopen inkomsten. Dat zijn toch de premies die wij met zijn allen betalen en waarvoor zorg verleend moet worden, en die zorg kost dan toch ook 20 miljard, of blijft een groot deel van onze premie ergens hangen en wordt daar geen zorg voor verleend? Bedoelt men dat met marktwerking?

 • Mmw mel jasperse

  Geachte hr mw ik ben wayonger en wordt overal in ingekort.
  En de staat heeft hij mijn 40.pop euro afgestolen .
  Ik ben er nog mee bezig want je kunt wel denken dat ik beperkt ben.
  Maar ik ben lichamelijk beperkt mijn mankeert niet veel zeggen ze.
  U kan werken met een kapotte rug dat door een ander is aan gedaan.
  Dit is in 2005 2006 gebeurt door een auto ongeluk.
  Via interpolis glas helder voor mn geld leven uitgekeerd gekregen 3000 euro zo zit nederland in elkaar.
  U kan wel weten dat dat niet gaat lukken voor dat geld.
  Zo nu weet nu al genoeg.
  Als u meer wiltv weten bel me maar ik vetel wel.
  0616984101/0552071032

  • Kkees 69

   Ik begrijp het, Nederland zit verkeerd in elkaar omdat gebied. Je werd vaak als dader gezien. Dat is jammer. Was je vroeger al beperkt en je krijgt een ongeval dan kijken ze naar je verleden. Je was toch al beperkt. Was je zonder enige gebrek dan hadden ze een probleem dan moeten ze betalen.
   Chronisch zieken moeten ontzien worden als je een laag inkomen hebt, Met de zorgtoeslag hebben ze ook inkomst grenzen, pas dit zo toe zal ik zeggen.

 • RRobert Nusse

  Ik ben als directeur/uitvinder van Fortega bedrijven actief. Eén van onze producten is een wellness kussen, dat nog gecertificeerd moet worden. Dit kussen kan in ieder gezin een prominente rol van betekenis spelen. Het voorkomt veel aandoeningen van medische aard. Het verbetert de fysieke conditie van al het leven op aarde, dus ook de mens. Maar het geneest ongelooflijk veel ernstige chronische ziekten. Dit rapport is in mijn bezit en heb dit gepatenteerd. Deze toepassing is jaren geleden bekend geworden en om moverende reden bij de zorgsector verzwegen. Alle betrokken partijen zijn geïnformeerd en dat is ook de reden om het bij een Nationaal Zorgfonds onder te brengen. Dit voorstel wil ik graag met u concretiseren. Het gaat om de zorg en welzijn en u zult bij het lezen van mijn bevindingen, zich realiseren wat de invloeden op welzijn en lastenverlichting kan hebben. Ik durf te stellen dat uw actie alle andere zorgverzekeraars uit de markt zal drukken en de patiënt weer centraal staat.
  Robert Nusse
  Cato van der Pijlland 60
  1705 M J Heerhugowaard
  tel.06 46166742 of 072 5713932 tot a.s. weekend

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.