‘Kosten Nationaal Zorgfonds: 4.000 euro per huishouden’

‘Kosten Nationaal Zorgfonds: 4.000 euro per huishouden’

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

‘Kosten Nationaal Zorgfonds: 4.000 euro per huishouden’

Nationaal Zorgfonds nadelenMet de gedachte: ‘ vroeger was alles beter’ willen de politieke partijen 50PLUS en de SP afstappen van het huidige zorgverzekeringsstelsel en terug naar het ziekenfonds. De SP wil iets vergelijkbaars opzetten, waarbij er één zorgverzekering is voor iedereen zonder een eigen risico en geeft het de naam Nationaal Zorgfonds.

Op de speciaal opgerichte website voor het laatstgenoemde initiatief zijn op moment van schrijven al 117.000 steunbetuigingen binnen gekomen.

Verkiezingen

De SP zal in de aankomende verkiezingsperiode dan ook haar eigen Nationaal Zorgfonds als een van de belangrijke pijlers gaan gebruiken om stemmen te vergaren. Echter, is het nieuwe voorgestelde ziekenfonds een dure grap volgens verschillende zorgeconomen en hoogleraren.

Er worden drie belangrijke redenen genoemd waarom een nieuw zorgfonds geen goed idee is ten opzichte van het huidige systeem met gereguleerde marktwerking:

  1. De omzetting van het systeem gaat heel veel geld kosten
  2. De kwaliteit van de zorg gaat eerder achteruit dan vooruit
  3. De keuzevrijheid voor verzekerden wordt ontnomen

1. Hele dure grap

Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft vorig jaar berekend dat de herinvoering van het ziekenfonds de staat 6 miljard euro gaat kosten. Daarvoor moet een nieuw ambtelijk apparaat worden gebouwd en nieuwe regels worden gevormd. Tevens moet het Nationaal Zorgfonds een kapitaalbuffer opbouwen, zoals de zorgverzekeraars op dit moment ook al doen, om onvoorziene omstandigheden te kunnen dekken.

Bij een nationale zorgverzekering voor iedere Nederlander worden de zorgverzekeraars onteigend. De 8 bestaande verzekeraars hebben gezamenlijk 3,4 miljard euro aan overreserves die de overheid niet zomaar mag innen. Dit geld zal na de onteigening hoogstwaarschijnlijk eigendom blijven van de verzekeraars. Ook zou er 6,7 miljard euro verloren gaan aan kapitaal dat bestemd was voor verzekerden.

Bovendien zou het goed kunnen dat de staat de verzekeraars moet gaan compenseren voor toekomstig misgelopen inkomsten. Het CPB heeft berekend dat de compensatie bijna 20 miljard (!) euro zou gaan bedragen.

In totaal zou dat betekenen dat de kosten voor de invoering van het Nationaal Zorgfonds kunnen oplopen tot 31,7 miljard euro. Omgerekend ruim 4.000 euro per huishouden om van huidige zorgverzekeringsstelsel af te komen.

2. Kwaliteit achteruit

In het huidige systeem, waarbij marktwerking een belangrijke rol speelt, is de contracteervrijheid een essentieel onderdeel. Dit houdt in dat zorgverzekeraars geen verplichting hebben om met iedere zorgverlener een contract aan te gaan. Hetzelfde geldt andersom, dus zorgverleners hebben ook een keuze met welke verzekeraar zij gaan samenwerken.

Deze zogenoemde selectieve contractering heeft er voor gezorgd dat verzekeraars de kwaliteit van de zorg kunnen verbeteren. Hierbij hanteren ze volumenormen, zodat zij een ziekenhuis die een bepaalde kankerbehandeling niet vaak uitvoert, ook niet contracteren.

Het Nationaal Zorgfonds adverteert met het feit dat ze beloven dat patiënten en zorgverleners het weer voor het zeggen krijgen. Hiermee zou dus een einde komen aan de selectieve contractering.

Aan de andere kant wordt zonder deze manier van contractsluiting een belangrijk middel om de kwaliteit van de zorg te verbeteren overboord gegooid. Want met het zorgfonds kunnen kleinere streekziekenhuizen weer ingewikkelde operaties uitvoeren, waarvoor zij mogelijk helemaal niet de ervaring hebben.

3. Weg keuzevrijheid

Tot slot wordt de keuzevrijheid van de verzekerde tenietgedaan bij de invoering van het Nationaal Zorgfonds. Mocht het voorkomen dat een verzekerde helemaal niet tevreden is over het nieuwe zorgsysteem, dan is de mogelijkheid om over te stappen niet aanwezig. Het is immers dan centraal geregeld door de overheid.

In het huidige stelsel is er nog de keuze uit 40 verschillende aanbieders die gezamenlijk onder een van de 8 zorgverzekeraars vallen. Bij ontevredenheid is het dan mogelijk om jaarlijks – in de maanden november en december – van zorgverzekering te wijzigen.

Het moge duidelijk zijn, ondanks veel steun voor het Nationaal Zorgfonds vinden (vak)professionals nog veel nadelen die niet alleen een financiële reden herbergen.

Bron: Zorgvisie.nl

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.