Hulp bij overgewicht gedekt met basisverzekering

- 1 reacties

Overgewicht basisverzekeringHulp bij overgewicht wordt per 2019 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De dekking is bedoeld voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht. De huisarts kan voor deze groep een gecombineerd leefstijl interventieprogramma voorschrijven (GLI).

Zorgverleners die het GLI-programma aanbieden, kunnen de kosten ervan declareren bij de zorgverzekeraar. Dat blijkt uit berichtgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In 2010 adviseerde het toenmalige College van Zorgverzekeringen (CVZ) al om GLI in het basispakket op te nemen. Toenmalig minister Schippers besloot dit advies echter niet over te nemen.

Preventie

De GLI heeft als doel om overgewicht tegen te gaan door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er ook op het psychologische vlak ondersteuning met als doel om te werken aan een structurele gedragsverandering: minder eten.

Het idee is dat een gezondere levensstijl zal resulteren in lagere zorgkosten. Door actiever in te zetten op preventie, kunnen veel ziekten namelijk voorkomen worden, zoals suikerziekte en hartaandoeningen. Duurdere zorgvormen zijn daardoor niet of minder snel nodig. Omdat de zorgkosten omlaag gaan, betalen de verzekerden minder premie.

Bij een naturapolis wordt het zorgprogramma volledig vergoed als men kiest voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Bij een restitutiepolis is de vergoeding minimaal 100 procent van het marktconforme tarief bij zorgaanbieders zonder contract. Verder geldt voor de GLI nog wel het eigen risico van de zorgverzekering.

Zittend ziekenvervoer en oefentherapie

Uit berichtgeving blijkt verder dat meer patiënten in aanmerking komen voor een vergoeding van zittend ziekenvervoer, bijvoorbeeld voor het afreizen van en naar onderzoek, controles en behandeling.

Tot slot krijgen patiënten met de longaandoening COPD oefentherapie vergoed vanaf de eerste behandeling. Op dit moment moeten zij de eerste 20 behandelingen nog uit eigen zak betalen. Wel wordt er door het ministerie een limiet gesteld aan het aantal behandelingen dat maximaal wordt vergoed, namelijk 70 in het eerste behandeljaar. In de jaren erna is het aantal behandelingen dat wordt vergoed afhankelijk van de ernst van de aandoening.

Eigen bijdrage

Een andere belangrijke maatregel van de rijksoverheid is het maximaliseren van de eigen bijdrage voor medicijnen. Deze bedraagt in 2019 maximaal 250 euro. Voor veel patiënten resulteert dit in een behoorlijke besparing, bijvoorbeeld voor mensen die ADHD-medicatie slikken. Voor sommige van deze middelen kan de eigen bijdrage oplopen tot 1.000 euro op jaarbasis. Daar komt volgend jaar dus een einde aan.

1 reacties op: “Hulp bij overgewicht gedekt met basisverzekering”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.
  • Is het zo dat, wanneer behandeling van overgewicht vergoedt gaat worden door zorgverzekeraars, eisen gesteld gaan worden aan coaches, behandelaars, dietisten? Moet men ingeschreven staan bij vakgroepen?
    En gaan alle verzekeraars hier in mee?

    Koen wieffering -

    Schrijf een reactie op: Koen wieffering

    Het e-mailadres blijft prive.