Hulp bij overgewicht gedekt met basisverzekering

Hulp bij overgewicht gedekt met basisverzekering

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Hulp bij overgewicht gedekt met basisverzekering

Hulp bij overgewicht wordt per 2019 vergoed vanuit het basispakket van de zorgverzekering. De dekking is bedoeld voor mensen met een gezondheidsrisico door overgewicht. De huisarts kan voor deze groep een Gecombineerd Leefstijl Interventieprogramma voorschrijven (GLI).

Zorgverleners die het GLI-programma aanbieden, kunnen de kosten ervan declareren bij de zorgverzekeraar. Dat blijkt uit berichtgeving van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

In 2010 adviseerde het toenmalige College van Zorgverzekeringen (CVZ) al om GLI in het basispakket op te nemen. Toenmalig minister Schippers besloot dit advies echter niet over te nemen.

Wat is het doel van een GLI?

De GLI heeft als doel om overgewicht tegen te gaan door onder begeleiding minder te eten en meer te bewegen. Daarnaast is er ook op het psychologische vlak ondersteuning met als doel om te werken aan een structurele gedragsverandering: minder eten.

Het idee is dat een gezondere levensstijl zal resulteren in lagere zorgkosten. Door actiever in te zetten op preventie, kunnen veel ziekten namelijk voorkomen worden, zoals suikerziekte en hartaandoeningen. Duurdere zorgvormen zijn daardoor niet of minder snel nodig. Als de zorgkosten omlaag gaan, betalen verzekerden minder premie.

Voor wie is een GLI bedoeld?

De GLI is bedoeld voor mensen met een overgewicht en een verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) volgens indicatiecriteria uit de NHG-richtlijn Obestitas en de Zorgstandaard Obesitas. Diabetes (suikerziekte) is één van de gerelateerde risico’s die overgewicht met zich mee kan brengen.

Wanneer wordt een GLI vergoed?

Alleen GLI’s die bewezen zijn, worden vergoed. Verschillende programma’s komen in aanmerking. Verder gelden er een aantal voorwaarden voor de GLI:

  • De GLI combineert drie onderdelen waaraan wordt gewerkt: leefstijl, voeding en gedrag
  • De GLI is bewezen effectief op de gewenste uitkomsten
  • De GLI past binnen de voorwaarden van de NZa-beleidsregels

Binnenkort verschijnt er via Zorginstituut Nederland een lijst met GLI’s die bewezen effectief zijn.

Bij een naturapolis wordt het zorgprogramma volledig vergoed als men kiest voor een gecontracteerde zorgaanbieder. Bij een restitutiepolis is de vergoeding minimaal 100 procent van het marktconforme tarief bij zorgaanbieders zonder contract.

Verder geldt voor de GLI geen eigen risico van de zorgverzekering als deze onderdeel is van ketenzorg.

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt een diagnose voor overgewicht of obesitas volgens de NHG-richtlijn en kan indien nodig een GLI voorschrijven.

Tijdens het aanbieden van een GLI blijft de huisarts betrokken. De zorgaanbieder van de GLI koppelt de resultaten terug aan de arts en overlegd of er aanvullende zorg nodig is.

Wie mag de GLI leveren?

Een GLI kan worden aangeboden vanuit verschillende beroepsgroepen, bijvoorbeeld via een:

  • Leefstijlcoach (HBO-opgeleid)
  • Dietist
  • Fysio- of oefentherapeut

De GLI kan ook via een samenwerkingsverband geleverd worden.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.