Kwetsbare onverzekerden krijgen recht op medische zorg

Koen Kuijper 1 reacties

Kwetsbare mensen die geen zorgverzekering hebben, krijgen noodzakelijke medische zorg toch vergoed, zelfs als die niet spoedeisend is. Om dit te bereiken stelt het kabinet 4,8 miljoen euro beschikbaar.

Kwetsbare groepen zijn bijvoorbeeld dak- en thuislozen en verwarde personen. Het zou gaan om ongeveer 6.250 personen. Bij deze mensen is het vaak lastig te achterhalen of ze verzekerd zijn, dan wel verzekeringsplichtig zijn.

Verzekeringsplicht

Strikt genomen wordt de zorg aan onverzekerden pas geleverd als is vastgesteld of zij verzekerd zijn. Maar staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid schrapt deze eis nu, zodat ze wel de zorg kunnen krijgen die nodig is.

De regeling wordt overigens met terugwerkende kracht ingevoerd tot maart 2018. Dat betekent dat zorg die is geleverd aan onverzekerbaren alsnog gedeclareerd kan worden.

Oproep

Blokhuis past daarmee de subsidieregeling medisch noodzakelijke zorg aan onverzekerden aan. Dit deed hij na een oproep van Straatdokters Nederland eind 2018. Zij constateerden dat de zorg voor kwetsbare groepen vaak traag op gang wordt gezet, omdat de gegevens niet op orde zijn. Met de aanpassing komt daar een einde aan.

Blokhuis: “In een welvarend land als Nederland kan het niet zo zijn dat we mensen zo in de kou laten staan, zeker niet op hun zwakste momenten. Ik ben heel blij dat ik deze groep nu meer zekerheid kan bieden.

1 reactie

  • EElla

    Helemaal top! Deze groep heeft het al zo moeilijk en voelen zich al zo onbegrepen en zien soms zelf niet de urgentie van een behandeling. Mooi dat hier geld voor vrijgemaakt wordt. Er op vertrouwen dat het goed wordt ingezet.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.