Zorgverzekering 2020


‘Einde aan collectieve kortingen’

De collectieve zorgverzekering wordt in 2020 aan banden gelegd. Zorgverzekeraars mogen nog maximaal 5 procent korting op de basisverzekering geven. Daarnaast wordt het mes gezet in de ruim 51.000 collectieve polissen.

Twee derde van de Nederlands heeft een collectieve zorgverzekering. Deze verzekeringen zijn van zichzelf duur, maar worden door middel van een korting aantrekkelijk gemaakt. In feite gaat het om een nepkorting: een sigaar uit eigen doos.

‘Eigen risico gelijk op 385 euro’

Ook in 2020 zal het eigen risico 385 euro zijn voor alle verzekerden. In het regeerakkoord is namelijk afgesproken dat het eigen risico van de zorgverzekering gelijk blijft tijdens de gehele regeerperiode. Vrijwillig verhogen van het eigen risico blijft ook mogelijk.

Het eigen risico is een drempelbedrag dat betaald moet worden aan de verzekeraar voor zorgkosten uit de basisverzekering. Het eigen risico geldt niet voor de huisarts of voor aanvullend verzekerde zorg.

‘Extra dekking basispakket’

De medische wereld en farmaceutische industrie zijn continu in ontwikkeling. Dat betekent dat het basispakket ook in 2020 weer zal worden uitgebreid met nieuwe behandelingen en de meest innovatieve medicatie. Zorginstituut Nederland test nieuwe geneesmiddelen op doeltreffendheid en prijsstelling.

Exact is er nog niets bekend over de wijzigingen van de basisverzekering. Zodra er veranderingen bekend worden gemaakt door de overheid vind je op deze pagina het laatste nieuws.

Laatste nieuws

Nederlanders met hoger eigen risico maken minder zorgkosten

Nederlanders met hoger eigen risico maken minder zorgkosten

- geen reacties

Nederlandse verzekerden die hun eigen risico hebben verhoogd maken op jaarbasis twee keer minder zorgkosten dan Nederlanders die hun eigen risico niet hebben verhoogd. De eerstgenoemde groep is namelijk gezonder. Dat blijkt uit berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), die keek naar het zorggebruik tussen 2008 en 2013. 

Bovendien is er een drempeleffect. Mensen die hun eigen risico hebben verhoogd, gebruiken minder snel zorg. Afschaffing van het vrijwillig eigen risico zou daarom resulteren in een lichte kostenstijging. 

Lees meer
Kwetsbare onverzekerden krijgen recht op medische zorg

Kwetsbare onverzekerden krijgen recht op medische zorg

- Reactie 1

Kwetsbare onverzekerden krijgen met terugwerkende kracht recht op vergoeding van noodzakelijke medische zorg. Staatssecretaris Blokhuis past de wet aan om dit te bereiken. 

Er zijn in Nederland ongeveer 6.250 mensen die kwetsbaar zijn én geen zorgverzekering hebben. De staatssecretaris vindt dat we in een welvarend land als Nederland mensen niet in de kou kunnen laten staan. 

Lees meer
DSW-topman Chris Oomen stopt bij zorgverzekeraar

DSW-topman Chris Oomen stopt bij zorgverzekeraar

- Reacties 8

DSW-leider Chris Oomen legt in juni van dit jaar zijn functie neer. Dat meldt het Financieel Dagblad aan de hand van een interview met de topman. Volgens Oomen staat hij onder druk van de Nederlandsche Bank, die hem een risico vindt voor de continuïteit. 

Oomen staat al 32 jaar aan het roer bij DSW en is financieel onafhankelijk. De topman staat met name bekend om zijn uitgesproken mening over het zorgstelsel en de politiek. Zo vindt Oomen het eigen risico te hoog en is hij fel tegenstander van collectieve verzekeringen. 

Lees meer
Zorgstelsel Nederland op plek 2 Europa

Zorgstelsel Nederland op plek 2 Europa

- geen reacties

Het Nederlandse zorgstelsel is niet langer ‘de beste’ in Europa. Zwitserland heeft het in 2018 over de gehele linie beter gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van het Health Consumer Powerhouse (HCP). De denktank in Zweden doet al jarenlang onderzoek naar de ziektekostenstelsel in Europese landen.

Al 10 jaar lang komt Nederland als beste uit de bus. Maar daar komt nu een einde aan. Oorzaak is de matige toegang tot geestelijke gezondheidszorg en toename in het aantal zelfmoorden. 

Lees meer
Zorgverzekeraars bepalen voortaan hoogte vergoeding

Zorgverzekeraars bepalen voortaan hoogte vergoeding

- geen reacties

Zorgverzekeraars mogen voor naturapolissen sinds kort zelf bepalen welke vergoedingspercentages zij hanteren voor een bepaalde zorgsoort. Er is niet langer sprake van een vast percentage voor niet-gecontracteerde zorg, bijvoorbeeld 75 procent. Dat heeft een rechtbank in Gelderland bepaald. 

Aan de nieuwe regel gelden wel voorwaarden. Zo mag de hoogte van de vergoeding geen belemmering vormen voor een verzekerde om te kiezen voor een bepaalde zorgaanbieder. Daarnaast moeten verzekeraars hun gehanteerde percentages kunnen onderbouwen. 

Lees meer
1,2 miljoen Nederlanders kiezen nieuwe zorgverzekering

1,2 miljoen Nederlanders kiezen nieuwe zorgverzekering

- Reactie 1

7 procent van de verzekerde bevolking in Nederland wisselde dit jaar van ziektekostenverzekeraar. Dat komt neer op ongeveer 1,2 miljoen verzekerden. Dit blijkt uit cijfers van Vektis aan de hand van overstapinformatie verwerkt door verzekeraars. Alleen in 2013 kozen meer Nederlanders een nieuwe verzekeraar. Het overstappercentage lag toen op 7,2 procent.

Verklaring voor het hoge aantal overstappers zijn de grote verschillen in premie en het wegvallen van bepaalde collectieven, zoals de minimapolis in 30 gemeenten en het zorgcollectief van FNV en Menzis.

Lees meer
‘Aanvullende zorgverzekering blijft bestaan in 2020’

‘Aanvullende zorgverzekering blijft bestaan in 2020’

- geen reacties

Nederlanders hoeven zich geen zorgen te maken dat aanvullende zorg in 2020 niet langer te verzekeren is. Dat schrijf minister Bruno Bruin in een brief aan de Tweede Kamer. Aanleiding voor de brief was een analyse van De Nederlandsche Bank (DNB).

Volgens DNB sluiten de meeste mensen alleen nog een aanvullende polis af als ze daar daadwerkelijk gebruik van maken. Dat was vroeger wel anders. De verzekerbaarheid zou daardoor in gevaar kunnen komen.

Lees meer
Einde aan ‘nepkorting’ collectieve zorgverzekering

Einde aan ‘nepkorting’ collectieve zorgverzekering

- Reactie 1

Er moet een einde komen aan het enorme aanbod collectieve verzekeringen. De verzekeringen hebben geen meerwaarde voor burgers en zijn bovendien vaak identiek aan elkaar, terwijl er wel een verschillende premie voor wordt gevraagd. Dat stelt de minister van Medische Zorg.

Daarnaast komt er een einde aan de fictieve collectieve korting van 10 procent op de basisverzekering. Die mag per 2020 nog maar 5 procent bedragen.

Lees meer

Zorgverzekering vergelijken 2020

Het loont om in 2020 de huidige zorgverzekering te vergelijken met alternatieven. De kans is groot dat er tussen verzekeringen grote verschillen zitten in premie en dekking.

Zorgwijzer verwacht dat de gemiddelde zorgpremie van alle verzekeraars wederom zal toenemen. Dat komt door:

  1. Vergrijzing en toenemend medicijngebruik bij ouderen
  2. Nieuwe medicijnen en behandeltechnieken in het basispakket
  3. Financiering van de wijkverpleging via de Zorgverzekeringswet

Ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling die per 2020 gaat plaatsvinden binnen de Zorgverzekeringswet, is het aan banden leggen van de collectieve zorgverzekering. Zorgverzekeraars mogen nog maximaal 5 procent korting geven op een basisverzekering. Het prijsverschil met individuele zorgverzekeringen wordt daardoor nog kleiner. Er zijn nu al zorgverzekeringen zonder korting die goedkoper zijn dan vergelijkbare collectieve polissen.

Verder is bekend dat het eigen risico gelijk zal blijven op 385 euro. Dit is in het regeerakkoord afgesproken.

Andere wijzigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de zorgtoeslag of het basispakket zijn nog niet bekend.

Overstappen en besparen

Door je zorgverzekering voor 2020 te vergelijken en over te stappen kun je vaak honderden euro’s besparen. Op Zorgwijzer vergelijk je verzekeraars op basis van:

  • Prijs
  • Dekking
  • Zorg- en ziekenhuiskeuze
  • Klantwaardering

Overstappen van pakket is eenvoudig en binnen 5 minuten geregeld. Je oude verzekering wordt automatisch opgezegd. Bovendien heb je 14 dagen bedenktijd waarin je jouw aanmelding kosteloos kunt annuleren.

(laatste update: maart 2019)

Belangrijke data

Een overzicht van belangrijke data voor de zorgverzekering in 2020:

17 september 2019 – Prinsjesdag

Op deze dag maakt de regering de belangrijkste wijzigingen bekend met betrekking tot het basispakket, het eigen risico en de inkomensafhankelijke bijdragen. Daarnaast berekent de overheid de rekenpremie en nominale premie die zorgverzekeraars als richtlijn gebruiken voor het bepalen van de definitieve premie.

23 september 2019 – eerste zorgpremie

In de eerste week na Prinsjesdag maakt DSW als eerste zorgverzekeraar de nieuwe premie bekend voor 2020. Veel verzekeraars en analytici zien dit als een belangrijke leidraad voor de zorgpremie bij overige verzekeraars.

12 november 2019 – alle premies bekend

Dit is de laatste dag waarop zorgverzekeraars hun premie voor de basisverzekering van 2020 bekend moeten maken. Dit is tevens het moment waarop zorgverzekeringen met elkaar vergeleken kunnen worden.

31 december 2019 – laatste kans voor overstap

De laatste dag van het jaar is tevens de laatste dag waarop verzekerden kunnen overstappen van zorgverzekering. Kenmerkend aan de overstap is dat de oude verzekering automatisch wordt stopgezet. De nieuwe verzekering gaat altijd in op 1 januari van het nieuwe jaar.

31 januari 2020 – laatste dag nieuwe zorgverzekering

Als je zorgverzekering vóór 31 december 2019 is opgezegd, kun je de hele maand januari nog gebruiken om een nieuwe zorgverzekering te kiezen.