Zorgverzekering 2020

Welke veranderingen zijn er al voor de zorg(verzekering) van 2020 bekend?

De 3 belangrijkste veranderingen tot dusver zijn:

#1 Einde aan collectieven?

De collectieve zorgverzekering wordt in 2020 aan banden gelegd. Zorgverzekeraars mogen nog maximaal 5% korting op de basisverzekering geven.

De maximale korting is op dit moment nog 10%.

 • Reden: collectief is sigaar uit eigen doos
 • Wijziging nog niet definitief: goedkeuring Eerste Kamer vereist

#2 Eigen risico blijft € 385

Ook in 2020 zal het eigen risico hetzelfde blijven voor alle verzekerden.

In het regeerakkoord is namelijk afgesproken het gelijk blijft tijdens de gehele regeerperiode.

 • Eigen risico 2020: € 385,-
 • Vrijwillig verhogen blijft mogelijk
 • Eigen risico geldt niet voor de huisarts

#3 Extra dekking basispakket

Het basispakket wordt in 2020 uitgebreid:

 • Logeervergoeding (€ 75 per nacht) bij aaneengesloten behandeling zonder opname
 • Zorg door specialist ouderengeneeskunde en arts verstandelijk gehandicapten
 • Geen eigen risico meer voor stoppen-met-roken programma’s. Vergoeding direct vanuit de basisverzekering

Laatste nieuws

Nederlanders in extreme geldproblemen door hoge zorgkosten

Nederlanders in extreme geldproblemen door hoge zorgkosten

3 reacties

Een groeiend aantal Nederlanders heeft financiële problemen als gevolg van de torenhoge zorgkosten. In bepaalde schrijnende gevallen zijn gezinnen zelfs genoodzaakt het huis te verkopen of een scheiding aan te vragen.

Met name de terugkerende zorgrekeningen spelen de mensen parten. Denk aan de maandelijkse zorgpremie en het eigen risico. Daarnaast maken veel mensen zelf kosten, omdat niet alles (volledig) wordt vergoed. Bij veel Nederlanders bestaat ook onduidelijkheid over de vergoeding van zorg uit de basis- en aanvullende verzekering.

 

Lees het volledige artikel

Fysiotherapie bij reuma voorlopig vergoed uit basispakket

Fysiotherapie bij reuma voorlopig vergoed uit basispakket

geen reacties

Patiënten met bepaalde vormen van reuma hebben vanaf oktober dit jaar recht op vergoeding van een langdurige behandeling van oefentherapie. De voorwaardelijke dekking maakt onderdeel uit van een langdurig onderzoek naar de effectiviteit van oefentherapie bij reuma.

ReumaNederland is blij met deze ontwikkeling, maar geeft wel aan dat alleen patiënten met ernstige functiebeperkingen in aanmerking komen voor de dekking. Daarnaast moet de patient ook toegelaten worden aan het onderzoek.

Lees het volledige artikel

‘Vervang eigen risico zorgverzekering door no-claim’

‘Vervang eigen risico zorgverzekering door no-claim’

geen reacties

Het verplichte eigen risico dat verzekerden met een collectieve zorgverzekering via de gemeente betalen, moet vervangen worden door een no-claimregeling. Daarvoor pleit het Centraal Planbureau (CPB). Hiermee wordt voorkomen dat verzekerden met een beperkte beurs plotseling voor hoge zorgkosten komen te staan als zij zorg nodig hebben.

Naast invoering van een no-claimkorting, doet het CPB ook nog een tweetal andere aanbevelingen om de gemeentepolis voor de minima te verbeteren.

Lees het volledige artikel

‘Stoppen met roken’ volledig vergoed door zorgverzekering (2020)

‘Stoppen met roken’ volledig vergoed door zorgverzekering (2020)

6 reacties

Het verplichte en vrijwillige eigen risico van de zorgverzekering geldt per 2020 niet meer voor eerstelijns hulp bij stoppen met roken. Dat staat in het Nationaal Preventieakkoord. Er is een groeiende vraag naar professionele hulp bij stoppen met roken. En die vraag zal waarschijnlijk alleen nog maar verder groeien.

Nederland telt ruim 3 miljoen rokers. Daarvan valt ongeveer een half miljoen onder de categorie ‘zware roker’. Na gemiddeld 5 tot 7 stoppogingen lukt het mensen definitief te stoppen met roken.

Lees het volledige artikel

Achmea verdient meer aan zorgverzekeringen

Achmea verdient meer aan zorgverzekeringen

geen reacties

Verzekeraar Achmea heeft in het eerste deel van 2019 goede zaken gedaan op het gebied van haar zorgverzekering. De bruto omzet steeg met 2 procent naar 14 miljoen euro. Het grootste deel van de omzet komt voort uit de basisverzekering.

De aanvullende verzekeringen van Achmea deden het minder goed in 2019. Reden hiervoor is het dalende aantal verzekerden met een aanvullende polis. Kennelijk nemen steeds meer Nederlanders genoegen met alleen een basisverzekering.

Lees het volledige artikel

NZa: let op omzetplafond bij keuze zorgverzekeraar

NZa: let op omzetplafond bij keuze zorgverzekeraar

4 reacties

De NZa waarschuwt verzekerden om te letten op mogelijke omzetplafonds bij zorgverzekeraars. Dit doet de autoriteit naar aanleiding van een incident bij het Ikazia ziekenhuis in Rotterdam. In dat ziekenhuis werd een omzetplafond bereikt. Verzekerden bij VGZ konden daardoor niet voor alle behandelingen in het ziekenhuis terecht.

Een omzetplafond is in feite een financiële grens van het aantal behandelingen dat de zorgverzekeraar in een bepaald jaar vergoed aan de zorgaanbieder. Als de zorgaanbieder er over heen gaat, krijgt het daarna geen vergoeding meer voor de geleverde zorg.

Lees het volledige artikel

Bloedonderzoek: wel of niet vergoed door je zorgverzekeraar?

Bloedonderzoek: wel of niet vergoed door je zorgverzekeraar?

78 reacties

Een bloedonderzoek kan gedaan worden om verscheidene redenen. De meest voorkomende reden is als een arts beoordeeld dat er mogelijk sprake is van een ziekte, aandoening of allergie bij de patiënt, maar dat de arts niet precies weet wat er scheelt. In dat geval dekt de basisverzekering de kosten van de bloedtest.

Zonder verwijzing van een arts heb je geen recht op dekking uit het basispakket. Een aanvullende verzekering met een vergoeding voor een health check of preventief medisch onderzoek vergoed soms wel een onderzoek naar bloedwaarden.

Lees het volledige artikel

Bijna half miljoen Nederlanders loopt zorgtoeslag mis

Bijna half miljoen Nederlanders loopt zorgtoeslag mis

1 reactie

Bijna een half miljoen Nederlanders met een zorgverzekering krijgen geen zorgtoeslag, terwijl ze daar volgens de wet wel recht op hebben. Uit angst voor een naheffing wordt er vaak voor gekozen om geen toeslag aan te vragen. Zo’n 100 miljoen euro werd in 2018 misgelopen. Zo blijkt uit onderzoek van Independer.

Zorgtoeslag is bedoeld als financiële compensatie voor de zorgpremie. In 2019 bedraagt de bovengrens voor zorgtoeslag 29.562 euro (singles) en 37.885 euro (meerpersoonshuishoudens).

Lees het volledige artikel

Zorgverzekering vergelijken 2020

Het loont om in 2020 de huidige zorgverzekering te vergelijken met alternatieven. De kans is groot dat er tussen verzekeringen grote verschillen zitten in premie en dekking.

Zorgwijzer verwacht dat de gemiddelde zorgpremie van alle verzekeraars wederom zal toenemen. Dat komt door:

 1. Vergrijzing en toenemend medicijngebruik bij ouderen
 2. Nieuwe medicijnen en behandeltechnieken in het basispakket
 3. Financiering van de wijkverpleging via de Zorgverzekeringswet

Ontwikkelingen

Een belangrijke ontwikkeling die per 2020 gaat plaatsvinden binnen de Zorgverzekeringswet, is het aan banden leggen van de collectieve zorgverzekering.

Zorgverzekeraars mogen nog maximaal 5 procent korting geven op een basisverzekering. Het prijsverschil met individuele zorgverzekeringen wordt daardoor nog kleiner. Er zijn nu al zorgverzekeringen zonder korting die goedkoper zijn dan vergelijkbare collectieve polissen.

Verder is bekend dat het eigen risico gelijk zal blijven op 385 euro. Dit is in het regeerakkoord afgesproken.

Andere wijzigingen, bijvoorbeeld met betrekking tot de zorgtoeslag of het basispakket zijn nog niet bekend.

Overstappen en besparen

Door je zorgverzekering voor 2020 te vergelijken en over te stappen kun je vaak honderden euro’s besparen. Op Zorgwijzer vergelijk je verzekeraars op basis van:

 • Prijs
 • Dekking
 • Zorg- en ziekenhuiskeuze
 • Klantwaardering

Overstappen van pakket is eenvoudig en binnen 5 minuten geregeld. Je oude verzekering wordt automatisch opgezegd. Bovendien heb je 14 dagen bedenktijd waarin je jouw aanmelding kosteloos kunt annuleren.

Belangrijke data

Een overzicht van belangrijke data voor de zorgverzekering in 2020:

Op Prinsjesdag maakt de regering de belangrijkste wijzigingen bekend met betrekking tot het basispakket, het eigen risico en de inkomensafhankelijke bijdragen.


In de eerste week na Prinsjesdag maakt DSW als eerste zorgverzekeraar de nieuwe premie bekend voor 2020. Veel verzekeraars zien dit als leidraad voor hun eigen zorgpremie.


Dit is de laatste dag waarop zorgverzekeraars hun premie voor de basisverzekering van 2020 bekend moeten maken. Dit is tevens het moment waarop zorgverzekeringen met elkaar vergeleken kunnen worden.


De laatste dag van het jaar is tevens de laatste dag waarop verzekerden kunnen overstappen van zorgverzekering. Kenmerkend aan de overstap is dat de oude verzekering automatisch wordt stopgezet.


Als je zorgverzekering vóór 31 december 2019 is opgezegd, kun je de hele maand januari nog gebruiken om een nieuwe zorgverzekering te kiezen.