Zorgverzekering bij zwangerschap en bevalling

Bij een zwangerschap is het raadzaam om goed naar de dekking van de zorgverzekering te kijken. Veel wordt gedekt door de basisverzekering, maar soms maak je toch extra kosten.

Bepaalde zorg rondom zwanger zijn en bevallen is niet (volledig) in het basispakket opgenomen. Een aanvullende verzekering kan dan een handige optie zijn.

Doel

Dit dossier biedt een overzicht met alle zorgvormen rondom zwangerschap en bevallen die door de basis- en aanvullende zorgverzekering worden gedekt.

Een samenvatting:

Dekkingen zorgverzekering rondom zwangerschap en bevalling

Via de zorgvergelijker vind je een passende zorgverzekering in jouw situatie.

Verloskundige zorg

De basisverzekering vergoedt de zorg die moeder en baby nodig hebben vóór, tijdens en na de bevalling. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten voor de verloskamer en de arbeidsuren die de verloskundige, huisarts of gynaecoloog maakt.

Houd hier rekening mee:

Sommige kosten rondom verloskundige zorg kunnen wel ten laste komen van het eigen risico, zoals geneesmiddelen en vervoerskosten.

Verder dient rekening te worden gehouden met het type polis van de verzekerde, omdat volledige vergoeding voor geboortezorg bij een budgetpolis, naturapolis of combinatiepolis alleen plaatsvindt als de verloskundige zorgverleners gecontracteerd zijn door de zorgverzekeraar van de zwangere vrouw. Bij een restitutiepolis is de vergoeding voor niet-gecontracteerde zorg meestal wel 100 procent.

Basisverzekering

SoortVergoeding Eigen risicoEigen bijdrage
Verloskundige zorg voor, tijdens en na de bevallingJaNeeNee
Laboratoriumonderzoek (bijv. bloedonderzoek)JaJaNee
Bloedonderzoek (naar infectieziekten) rond 12e week zwangerschap, als onderdeel van een bevolkingsonderzoekJa: vergoeding via overheidNeeNee
Geneesmiddelen en vervoerskosten rondom verloskundige zorgJaJaNee

Ook bij een miskraam wordt de nodige zorg vergoed door de basisverzekering. Er geldt geen eigen risico.

Aanvullende zorgverzekering

Er zijn geen extra vergoedingen voor verloskundige zorg mogelijk uit de aanvullende verzekering.

Echo’s

Tijdens de zwangerschap zal er minimaal twee keer een echo worden gemaakt. Bij de eerste, algemene termijnecho (na 12 weken) wordt bepaald wanneer je ongeveer bent uitgerekend. Tevens wordt de ligging van de baby bepaald.

Na 20 weken volgt standaard een tweede echo, het structureel echoscopisch onderzoek (SEO). Deze twee echo's vallen onder de dekking van het basispakket. Daarnaast geldt er een basisdekking voor alle overige echo’s die medisch noodzakelijk zijn.

Basisverzekering

SoortVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
8-weken echoAlleen op basis van medische indicatieNeeNee
12 weken (algemene termijn) echoJaNeeNee
20-weken echo (SEO)JaNeeNee
Overige echo'sJa, maar alleen indien medisch noodzakelijkNeeNee

Goed om te weten: Je kunt ook een 13-weken echo krijgen. Deze wordt gratis aangeboden vanuit een landelijk wetenschappelijk onderzoek. De 13-weken echo is een medisch onderzoek waarbij gekeken wordt naar mogelijke lichamelijke afwijkingen bij het kind. 

Aanvullende verzekering

Er zijn geen aanvullende dekkingen voor echo's beschikbaar.

Prenatale screening

Iedere zwangere vrouw krijgt bepaalde tests aangeboden waarbij kan worden bepaald of er bij het ongeboren kind aangeboren afwijkingen of structurele afwijkingen zijn. Zo is er de combinatietest of NIPT die beiden screenen op het down-, edwards- en patausyndroom.

Bij medische indicaties worden deze tests vergoed door de basisverzekering. Ook bij een verhoogd risico worden de tests vergoed. Informeer bij je verloskundige of huisarts of hier sprake van is. In andere gevallen, waarbij geen medische indicatie is, wordt er een eigen betaling gevraagd.

Het counselinggesprek waarin de vrouw door een verloskundige wordt geïnformeerd over de mogelijke tests en wat de consequenties hiervan zijn, wordt wel volledig vergoed.

Basisverzekering

SoortVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
Counselinggesprek over prenatale screeningJaNeeNee
CombinatietestNeeN.v.t.Zelf betalen: ~170 euro
Combinatietest (medische indicatie)JaNeeNee
NIPT bij verhoogd eigen risico of medische indicatie (trident-1)JaJaNee
NIPT (trident-2)SubsidieregelingNee175 euro

Aanvullende verzekering

De combinatietest en NIPT worden door een aantal verzekeraars gedekt via de aanvullende verzekering.

Diagnostisch vervolgonderzoek

In sommige gevallen blijkt het noodzakelijk om specialistische echo’s of andere testen uit te voeren. Er is dan bijvoorbeeld een vermoeden op een structurele afwijking van de foetus.

De onderstaande vervolgonderzoeken worden gedekt door de basisverzekering op grond van een medische noodzaak.

Basisverzekering

SoortVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
Geavanceerd ultrageluid onderzoek (GUO)Ja, alleen bij medische indicatieNeeNee
VlokkentestJa, alleen bij medische indicatieJaNee
VruchtwaterpunctieJa, alleen bij medische indicatieJaNee

Aanvullende zorgverzekering

Er zijn geen extra dekkingen mogelijk voor diagnostisch vervolgonderzoek.

Bevalling

Vrouwen hebben de keuze om thuis te bevallen, in een geboortecentrum of in een ziekenhuis. Een thuisbevalling wordt volledig gedekt door de basisverzekering

Wanneer een vrouw vrijwillig kiest voor een ziekenhuisbevalling, spreekt men van een poliklinische bevalling zonder medische indicatie. Deze bevalling wordt niet door een gynaecoloog gedaan, maar een door een eerstelijns verloskundige met partusassistentie van een kraamverzorgster.

Indien er complicaties zijn of de bevalling gecompliceerder is (keizersnede, ligging baby, meerling), spreekt men van een poliklinische bevalling met medische indicatie.

Belangrijk:
Er geldt maximumtarief voor een poliklinische bevalling in het ziekenhuis. Dit tarief is exclusief partusassistentie.

Basisverzekering

ZorgVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
ThuisbevallingJaNeeNee
Gebruik verloskamer bij poliklinische bevalling€ 246NeeTarief minus € 246
Poliklinische bevalling in een ziekenhuis€ 246NeeTarief minus € 246
Bevalling bij medische indicatieJaNeeNee
Pijnbestrijding tijdens de bevallingJaNeeNee

De kosten voor een bevalling in het ziekenhuis liggen rond de 600 tot 650 euro. Hiervan wordt dus 246 euro vergoed als er geen sprake is van een medische noodzaak.

Aanvullende verzekering

Voor de eigen bijdragen die kunnen gelden als er geen medische indicatie is, kan men zich aanvullend verzekeren. De eigen bijdrage wordt dan deels of volledig gedekt door de zorgverzekeraar.

--> Vergoeding eigen bijdrage ziekenhuisbevalling

Kraamzorg

Kraamzorg is de zorg die nodig is bij en na de geboorte, zoals het assisteren bij de bevalling, verzorging van moeder en baby en het monitoren van de gezondheid van moeder en baby. Bij een thuisbevalling kan de kraamverzorgster ook huishoudelijke taken overnemen.

Het aantal uur dat een vrouw kraamzorg nodig heeft, wordt bepaald door een landelijk indicatieprotocol. De basisverzekering dekt minimaal 24 uur en maximaal 80 uur en worden normaliter verdeeld over maximaal 10 dagen vanaf de dag van de bevalling. Uren van zorg die nodig zijn tijdens de bevalling worden hierbij niet meegerekend.

In 2024 is de periode waarin kraamzorg kan worden ontvangen in bepaalde situaties verlengd. De termijn kan worden uitgebreid naar 6 weken na de bevalling, waardoor de zorg beter kan worden aangepast aan de individuele behoeften van de moeder en het kind.

Bij iedere bevalling is er ook een kraampakket nodig. Hierin zitten allerlei benodigdheden voor tijdens en na de bevalling, zoals watten, verband en onderleggers. De kosten van een kraampakket bedragen rond de 20 a 30 euro. Veel vrouwen hebben na ontslag in het ziekenhuis nog een kraampakket thuis nodig.

Basisverzekering

ZorgVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
KraampakketNee (wel vergoeding AV mogelijk)nvtnvt
Kraamzorg thuisJaNee5,10 euro per uur
Kraamzorg in kraamhotel of geboortehotelJaNee5,10 euro per uur
Kraamzorg in geboortecentrumJaNee20 euro per dag voor het kind en 20 euro per dag voor de moeder
Kraamzorg ziekenhuis (zonder medische noodzaak)JaNee20 euro per dag voor het kind en 20 euro per dag voor de moeder
Kraamzorg (met medische indicatie)JaNeeNee

Let op:
De maximale vergoeding voor kraamzorg in het ziekenhuis bedraagt 286 euro per dag (in 2024). Van dit bedrag is de helft voor de moeder en de helft voor het kindje. Er geldt een hogere eigen bijdrage als de zorgverlener meer dan dit per dag declareert bij de verzekeraar.

Aanvullende verzekering

De eigen bijdrage voor kraamzorg kan worden gedekt via een aanvullende verzekering. Ook zijn er verzekeraars die het kraampakket vergoeden. Tot slot zijn er verzekeraars die extra uren kraamzorg vergoeden, bovenop het aantal geïndiceerde uren.

--> Vergoeding eigen bijdrage kraamzorg

Doula

In de praktijk blijkt dat steeds meer vrouwen baat hebben bij een doula. Een doula is een zwangerschaps- en bevallingscoach die die de aanstaande ouders ondersteunt tijdens de zwangerschap, bevalling en eventueel ook daarna.

Ondersteuning vindt plaats in de vorm van praktische en emotionele steun, bijvoorbeeld om je te helpen ontspannen en met pijn om te gaan. Een doula is ook aanwezig tijdens de bevalling voor steun.

Onderzoek heeft aangetoond dat een doula allerlei voordelen biedt: de zwangerschap en bevalling verlopen prettiger en met minder complicaties.

Basisverzekering

Vanuit de basisverzekering is er geen vergoeding voor een Doula.

Aanvullende verzekering

Een aanvullende verzekering met vergoeding voor een zwangerschapscursus kan de kosten van een doula deels dekken. Het is belangrijk om hiervoor te kijken in de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

Sommige verzekeraars vergoeden alleen specifieke zwangerschapscursussen, maar geen doula. Als je twijfelt of er niet uitkomt, kun je bij je eigen verzekeraar navragen of een doula in jouw situatie wordt vergoed.

Borstvoeding

Borstvoeding is essentieel voor de baby. Moedermelk bevat namelijk alle benodigde voedingsmiddelen die een klein kind nodig heeft.

Sommige vrouwen hebben hulp nodig bij het geven van borstvoeding. Dat kan verschillende redenen hebben. In dat geval kan er een lactatiekundige worden ingeschakeld. Je krijgt dan bijvoorbeeld voorlichting en advies bij gebrek aan melkproductie of groei van de baby.

Basisverzekering

Zorg bij borstvoeding (lactatiekundige hulp) wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Aanvullende verzekering

Voor vergoeding van lactatiekundige hulp (hulp bij borstvoeding) zijn er wel verschillende aanvullende verzekeringen. Er zijn ook vergoedingen voor een elektrische borstkolf.

--> Vergoeding lactatiekundige zorg

Overig

Tot slot zijn er nog een aantal andere zorgvormen rondom zwangerschap en bevallen. Worden deze vergoed en waar hou je rekening mee?

Basisverzekering

SoortVergoedingEigen risicoEigen bijdrage
Bekkenfysiotherapie bij incontinentieJa, 9 behandelingenJaNee
ZwangerschapscursussenNee (wel vergoeding AV mogelijk)nvtnvt
DieetadviesJa, 3 behandelurenJa, behalve bij ketenzorgNee

Aanvullende verzekering

Als je in aanmerking wilt komen voor vergoeding van een zwangerschapscursus kun je hiervoor een aanvullende verzekering afsluiten. Er zijn een groot aantal verschillende zwangerschapscursussen die worden aangeboden.

Daarnaast kan een vrouw zich aanvullend verzekeren voor bekkenfysiotherapie als er geen sprake is van incontinentie.

--> Vergoeding fysiotherapie

Tot slot zijn er voor dieetadvies aanvullende vergoedingen mogelijk als de eerste drie behandeluren niet voldoende zijn.

--> Vergoeding dieetadvies

Draagmoederschap

De vergoedingen vanuit de basis- en aanvullende verzekering is voor draagmoeders niet anders dan voor alle andere moeders. Dat is ook logisch. Dezelfde regels en voorwaarden zijn dus van toepassing. Houdt er wel rekening mee dat de zorgverzekering van de draagmoeder wordt aangesproken en niet die van de wensmoeder.

De wensmoeder heeft dan ook geen recht op zorgvergoedingen rondom de zwangerschap en de bevalling, bijvoorbeeld kraamzorg of verloskundige zorg. Wel heeft de pasgeboren baby recht op kraamzorg, zoals vastgesteld door het landelijk indicatieprotocol. De dekking die hiervoor geldt, is uiteraard exact hetzelfde als voor alle andere baby's.

Bronnen

Voor het samenstellen van dit dossier is gebruik gemaakt van verschillende bronnen:

  • Zorginstituut Nederland (verzekerde zorg)
  • Onderzoekvanmijnongeborenkind.nl
  • Rivm.nl
  • Nza.nl