Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor ouderen

Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor ouderen

Artikel door: Koen Kuijper - 57 reacties

Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor ouderen

De miljoenennota die op 15 september werd gepubliceerd tijdens Prinsjesdag schept duidelijkheid over wat er in 2016 gaat veranderen in de zorg en met betrekking tot de premiebetaler. Zo is de nominale rekenpremie voor de basisverzekering vastgesteld op 1288 euro per jaar, 92 euro meer dan dit jaar. Ook zijn de nieuwe inkomensafhankelijke bijdragen/premies voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) bekend gemaakt. Vooral Nederlanders die de AOW leeftijd bereiken of al hebben bereikt, gaan hier volgend jaar onder lijden.

Hieronder een opsomming van de wijzigingen ten aanzien van de inkomensafhankelijke bijdrage:

 20152016
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werknemers)6,95 procent6,75 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden)4,85 procent5,50 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (voorheen AWBZ)9,65 procent9,65 procent

Ouderen gaan er op achteruit

Allereerst is het duidelijk dat ondernemers en gepensioneerden (0,65 procentpunt) meer gaan betalen aan inkomensafhankelijke zorgpremie in 2016. Ook verdwijnt de ouderentoeslag in box drie, waardoor er meer belasting over het gespaarde geld moet worden betaald. Volgens het Nibud zou de koopkracht bij vervroegd gepensioneerden in sommige gevallen zelfs dalen met 3,5 procent.

De premie voor de Wlz (voorheen AWBZ) blijft wel gelijk, namelijk 9,65 procent.

Ouderenkorting in 2016

De ouderenkorting (speciale heffingskorting voor ouderen) is wel gestegen in 2016. Dat betekent dat AOW-gerechtigden wat dat betreft iets meer overhouden. Voor alleenstaande ouderen met een inkomen lager dan 35.770 euro gaat de ouderenkorting met 145 euro omhoog. Voor alleenstaanden met een inkomen van meer dan 35.770 euro is er een positief verschil van 82 euro.

Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?

De inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) is een wettelijke verplichte bijdrage die iedereen met een inkomen afdraagt aan de Belastingdienst. Voor werknemers wordt de bijdrage ingehouden op het loon. Zelfstandigen en ondernemers betalen de bijdrage(n) na hun aangifte inkomstenbelasting. Voor AOW’ers en pensioengerechtigden geldt hetzelfde. De bijdrages worden altijd per persoon berekend. De IAB voor de zorgverzekering wordt gestort in het zorgverzekeringsfonds.

Er zijn echter twee soorten inkomensafhankelijke bijdragen, namelijk die voor de zorgverzekering (curatieve zorg) en de langdurige zorg. Deze laatste (premie Wlz) wordt gebruikt om een deel van de uitgaven in de langdurige zorg te dekken.

57 reacties

 • GGuus

  Net 65 geworden, en ongelukkigerwijze ook nog een beroerte gehad.
  Alsof dat nog niet erg genoeg is weet de overheid je ook nog eens op allerlei wjizen een poot uit te draaien(CAK,ZVW,Ouderenkorting afgeschaft,eigen risico, eigenbijdrage, enz.enz,)

 • LLeon

  Ik ben 66 en aanstaande september 2017 word ik 67 jaar. Heb ik recht voor Ouderenkorting in 2016 ?
  Bij voorbaat dank voor uw snelle antwoord.
  Groetjes, Leon

 • EElly Meijer

  Ben 66 jaar dus heb AOW, heb nooit ouderen korting ontvangen, waar krijg je dat of moet je dat aanvragen
  Mijn buurvrouw zegt dat je dat vanzelf krijgt, die zorg uitkering of hoe dat dan heet , graag uw antwoord

  • JJeanette Verhagen

   Beste Elly, de ouderenkorting is een korting op de belasting die u betaald, de SVB houdt hier ook rekening mee, dit gaat inderdaad “vanzelf”. Maar als uw inkomen boven € 36.057 komt, moet het grootste deel € 1.220 weer worden terugbetaald, dit zijn bedragen 2017. Misschien bedoelt u zorgtoeslag? U heeft het over een zorguitkering.

 • HH.F.Klein.

  Heb een artikel gelezen in het AD van 12/11 staat dat ouderen een flinke oor wordt aangenaaid en daar ben ik het volkomen mee eens. Weer worden de ouderen benadeeld tov van de werkenden en is in strijdt met artikel 1 van de Grondwet dit is discriminatie in optima forma. Ga het artikel op Facebook plaatsen.

 • Ssiep westra

  Ik ga met ingang van 26 augustus a.s. ivm 65 jaar en 6 maand met volledig pensioen.
  Daarnaast blijf ik nog 2 dagen in de week werken bij mijn huidige werkgever het UMCG.
  Het is mij nog steeds niet duidelijk hoe en hoeveel ik straks naast de belasting moet betalen aan premie WLZ.

 • MM van Manen

  Schandalige praktijken. Weer 380€ pp in het zwarte gat ten koste van de ouderen. Dit moet een hobby zijn van gefrustreerde politici die geen ruggegraat hebben en de groep die zich niet kan verweren langzaam maar zeker uitkleden. Pensioen omlaag, premies en belastingen omhoog. Treurig!

 • GGarri Op de Laak

  Makkelijk regeren zo eerst 70 miljard laten verdwijnen voor de AWBZ of WIZ en dan bij de mensen de % gaan verhogen dan wordt het snel rechtgetrokken.
  Waar kan ik het geld halen ik moet met vele andere ouderen steeds inleveren.
  De regering mag afgeschaft worden. We zien dan wel waar het schip strand dit kan niet.
  In de kas van pensioenen graaien de heer Lubbers miljarden uit de ABP pot gehaald en nu moeten we komend jaar gaan inleveren.l
  Met vriendelijke groet

 • GGarri Op de Laak

  Makkelijk regeren zo eerst 70 miljard laten verdwijnen voor de AWBZ of WIZ en dan bij de mensen de % gaan verhogen dan wordt het snel rechtgetrokken.
  Waar kan ik het geld halen ik moet met vele andere ouderen steeds inleveren.
  De regering mag afgeschaft worden. We zien dan wel waar het schip strand dit kan niet.
  In de kas van pensioenen graaien de heer Lubbers miljarden uit de ABP pot gehaald en nu moeten we komend jaar gaan inleveren.
  Met vriendelijke groet

 • Ii.de Jonge

  ik ervaar het als onterecht dat over de IAB inkomstenbelasting moet worden betaald.
  naast de maximale premie wordt ook nog 52% ib berekend.
  dit is niet proportioneel . de politiek zwijgt in alle talen indien zij hiermee geconfronteerd worden.
  zij hebben dit willens en wetens goedgekeurd niet beseffende wat de inkomens gevolgen voor mn gepensioneerden zijn.

 • Hh.janssen

  Wel bezuinigen op Pensioenen enz, maar de Overheid geeft nog wel veel geld uit aan Projekten die ,ÏN DEZE’TIJD”, echt niet nodig zijn. vr.gr.

 • GG Duthler

  Hallo,
  Hallo,

  Mijn pensioen en aow komen uit Holland maar woon in Belgie .

  Ben hier in Belgie ook nog bij de voorzorg verzekerd.

  Kan die AWBZ vervallen?

 • JJan

  Wij ouderen betalen het gezwam van Jetta Klijnsma en Eric Wiebe
  Dit is pure diefstal van de ouderen. Zvw voor ouderen wordt verhoogd 4.85% naar 5.50% en werkenden worden verlaagd van 6.95& naar 6.75%. Ouderenkorting vervalt met kans op geen toeslagen. Pure diefstal en oplichting van ouderen.

 • AA. Overberg

  Ook ik heb geen betaalde baan, en ontvang maandelijks een bedrag uit banksparen (ontslagvergoeding van mijn laatste werkgever). Wat schetst mijn verbazing nu ik wat betreft percentage ZVW bijdrage tot ondernemer/gepensioneerde gerekend wordt, terwijl ik 63 ben. Gelegaliseerde vorm van diefstal lijkt me.

 • NNelly,

  Ik heb geen betaalde baan en evenmin een uitkering. Toch mot ik maandelijks een ZVW bijdrage betalen. Hoe kan dat?

  • Ssue

   en heeft u daarop al een antwoord gehad?, ik werk niet handicap 50%, en geen uitkering en ga in 2017
   pas met/op AOW woon niet in nederland en moet toch via mijn mans AOW ZVW bijdrage betalen, dat wordt gewoon bij hem van zijn AOW afgehaald, hoe is dat mogelijk

 • BBernard

  Als AOW-er heb ik in loondienst gewerkt. In mei 20-5 werd ik ernstig ziek en ben nog niet uitbehandeld. De werkgever heb ik gevraagd om ze uitkering maar aangezien de cao mij als oproepkracht uitsluit, kom ik niet in aanmerking. UWV sluit mij uit omdat ik als AOW-er geen recht heb. Naast AOW heb ik een abp pensioen en nog een paar kleinere het abp is de slechts betaalde pensioenfonds

 • DDoornik

  Ik ben gepensioneerd en het wordt alleen maar slechter: geen indexatie pensioenen, eigen bijdrage omhoog en nu weer verhoging zvw premie scheelt weer 40 euro netto per maand in een woord schandalig.

 • Rrob muller

  ik ben 74 jaar, ontvang dus AOW waarop ZVW wordt ingehouden.
  Daarnaast ontvang ik van van mijn vroegere werkgever een ontslagvergoeding.
  Moet deze werkgever en/of ikzelf, ZVW-premie afdragen over deze ontslagvergoeding?

 • LLathouwers

  Opnieuw worden ouderen boven de 70 jaar weer geplukt !
  – Het pensioen van ABP wordt weer minder
  – Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw_
  -De onredelijk hoge belasting op spaargeld blijft nog wel
  -Verlaging pensioen ABP

  Weer opnieuw worden de ouderen gepakt/geplukt.
  Hogere Zvw, Lager pensioen, Belasting op het spaargeld

  – Onredelijk hoge belasting op het eigen spaargeld blijft nog steeds in stand !

 • LLathouwers

  Opnieuw worden ouderen boven de 70 jaar weer geplukt !
  – Het pensioen van ABP wordt weer minder
  – Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw_
  – Onredelijk hoge belasting op het eigen spaargeld blijft nog steeds in stand !

 • WWijngaarden

  Door al deze maatregelen die dit Kabinet neemt daalt mijn pensioen ieder jaar . Ik ben dit Nep Kabinet behoorlijk zat. Vooral die VVD-ers en P v/d A clan.

 • JJantje

  melkkoe 1 : ouderen (gepensioneerden) en vroeggepensioneerden
  melkkoe 2 : huurders
  melkkoe 3 : autobezitters

 • BBert

  Beste politiek: Niet elke oudere heeft een groot pensioen of een afbetaald huis !!!!!!!! (Dit is maar een klein percentage)
  Er wordt gewoon gehandeld alsof dat wel is. Schande!!!
  gepensioneerden en vroeggepensioneerden worden al jaren en jaren uitgeknepen…

 • Aarie van dijk

  Het is ongelooflijk wat hier allemaal in dit land plaatsvindt. Een verhoging van de zvw percentage met name voor de ouderen en zelfstandigen dat valt toch niet uit te leggen sinds 2008 steeds hetzelfde inkomen en alles wordt gewoon duurder. Lang leve den Haag…… Ik zet me veel in de ouderen die kunnen echt slecht rondkomen met soms alleen maar Aow en klein pensioen en via de aangifte kan er soms nog wat terug gehaald worden , maar het is zoeken naar de licht punten .

 • JJan Lit

  Ik heb een AOW en 2 pensioenen, ben 67 jaar. Kijkend naar dit artikel moet ik dan rekenen op Zvw (ondernemers/gepensioneerden) en Wlz, of te wel 5.5% en 9,65% (totaal 15,15% over mijn inkomsten?

 • WWilly Diepeveen

  Er heerst een tendens dat de ouderen het zo goed hebben. Geen of weinig hypotheek, goede pensioenen enz. Echter er wordt vergeten dat deze ouderen hier zelf voor hebben gespaard en hypotheken hadden op basis van liniair of annuïteit.
  Ook voor hun pensioen hebben zij 40 jaar of langer gewerkt en gespaard.
  Tweeverdieners met ruime inkomsten gaan er op vooruit. De ouderen betalen wederom de rekening.

  • AA.Keijnemans

   Helemaal mee eens. En nog eens wat: Toen de ziekenfondswet nog bestond werd een pensioen niet extra belast met een 5,5% inkomensafhankelijke bijdrage. Deze reactie op uw bericht is niets anders dan het van mij afschrijven van mijn gegronde woede jegens de bedriegerijen van de haagse politiek die deze jattende plukkerij in 2006 het leven heeft geroepen om alle gratis meerijders te kunnen bekostigen. Weg met die verplichte verzekering die geen verzekering is. Terug naar het Ziekenfonds , dat door de VVD leugenaar Hogervorst werd afgeschaft, die destijds beweerde dat we er allemaal op vooruit zouden gaan. Bahhhhhhhh!!

  • MMartin Harteveld

   Als gepensioneerden hebben we van dit VVD/PvdA kabinet niet veel te verwachten. Waar is de tijd gebleven dat de PvdA, de partij waarop mijn ouders altijd stemde, zich inzette voor ouderen en laagbetaalden. Het wordt schijnbaar als een misdrijf gezien om met pensioen te gaan. We worden jaar op jaar steeds meer geplukt. Van de 5 miljard verlichting is slechts 100 miljoen voor de oudere. Per gepensioneerde is dat € 37,-, niet eens voldoende om de gestegen zorgpremie te compenseren. Waar moeten we de stijgende gemeentelijke belastingen van betalen? Wat wij tenminste hadden kunnen en mogen verwachten was een compensatie van de nadelige gevolgen voor ouderen, van de Wet Uniformering Loonbegrip.

 • HH.P. van Egmond

  Ten aanzien van de Zvw premie de vraag waar dit geld voor gebruikt wordt; vanaf 2006 wordt die premie geheven op je loon, maar mij is niet duidelijk waar dit geld heen gaat; er staat naar het “zorgverzekeringsfonds” , maar we betalen ook al zelf een ziektekostenpremie en ook nog premie Wlz(vroegere AWBZ); daarnaast hebben zorgverzekeraars gezamenlijk ca. 14 miljard “op de plank liggen”, dus waarom is er dan ook nog Zvw premie benodigd?; daarnaast wordt gesteld dat voor werkenden de werkgever dit betaald, maar als je op je loonstrookje keek zag je dat het verschuldigde bedrag inderdaad bij je loon werd opgeteld, er vervolgens loonbelasting over geheven werd, en daarna hetzelfde bedrag weer van je loon werd afgetrokken; kortom je betaalde loonbelasting over iets wat je niet kreeg; als gepensioneerde(nu 66) moeten we die premie zelf betalen en wordt die ingehouden door SVB en ABP; ben wel teleurgesteld dat de regering die premie in 2016 weer verhoogd heeft en met de (geringe) belastingverlaging schieten we er als oudere dus weer niets mee op.

 • HH.B. Greven

  De lastenverlichting 2016 is onevenredig ongunstig voor gepensioneerden: de ZvW gaat omhoog , vreemd, de meeste ouderen die 10 jaar of meer gepensioneerd zijn hebben minimaal 10% koopkracht ingeleverd. Voorts is opmerkelijk dat de Gemeenten vanaf 2016 meer eigen belasting mogen heffen, wij weten al uit ervaring dat dit vrij ongecontroleerd plaatsvindt op meerdere gebieden. Afwachten maar hieveel of liever hoe weinig van de euro 5 miljard verlichting overblijft.
  Kortom ouderen onevenredig gepakt en de overige belastingplichtigen (gemiddeld e 800 verlichting per jaar) tel uit Uw winst of verlies! Graag een s temadvies vour ouderen.

  • AA.Keijnemans

   Ga piano’s stemmen of zo. Die kan je tenminste zuiver of vals afstemmen. Het stemmen voor één of ander hard bommend hol vat heeft altijd een vals apparaat tot gevolg. Ken je 1 wijs persoon? Stem daarop, want daar heb je meer aan dan 150 holle vaten die een heel land naar de afgrond lijden als je begrijpt wat ik bedoel.

 • LLia Brouwer

  48 jaar en te oud voor de banenmarkt wordt je fiscaal betiteld als “gepensioneerd” Door dit kabinet als proleet (uitkeringsgerechtigd) en heb je je in 1998 verplicht ingedekt vanwege de afschaffing van de ANW via het pensioenfonds “Hoezo een slimme meid is op de toekomst voorbereid?” Dan krijg je geen ANW en/of bijstand. Vraag maar niet om inhoudelijk commentaar bij welke volksvertegenwoordiger in de tweede kamer ook, want ze weten niet eens waar ze over praten! Wie ben ik? 48 jaar, werkzoekend en toch ook al met pensioen? 🙂 dom kabinet

 • AA.v.d.Wal

  Box3 meer belasting steeds minder rente klopt ook niet

 • PPeter

  Ze denken bij kabinet dat die ouwe vandagen het allemaal toch niet begrijpen
  Ze verlagen van de ene kant de 2de belastingschijf en de eerste schijf gaat omhoog en de Zvw wordt ook weer verhoogt
  Dus met andere woorden je Ouderdomspensioen word ook weer met enkele euro’s verlaagd
  We worden voor het zoveelste jaar genaaid door de graaiers

 • CC.van Iterson

  De ouderen worden wederom door dit a-sociale kabinet gepakt.
  We worden als oud vuil behandeld.
  De werkenden gaan er heel veel op vooruit, wij practisch niet.
  Het blijkt maar weer:Rutte en consorte:grote minachting voor de ouderen

 • MMeulman

  De achteruitgang wordt nog veel hoger water belasting, waterschapsbelasting gaan 10-20% omhoog. Zorgverzekering 5 %, ouderen korting en zvw 2 %. Al met al gaan ouderen 5 % achteruit meegerekend de inflatie.

 • MMichiel

  Altijd maar die klagende ouderen. Een aantal kanttekeningen.

  – Je moet naar het totaal kijken. Volgens de cijfers die ik heb gehoord gaan ouderen er gemiddeld 0,2% op vooruit. Er moeten dan ook maatregelen zijn die gunstig zijn voor ouderen (denk aan verhogen ouderenkorting)
  – Er zijn ook veel maatregelen die juist de jongeren treffen. Zo wordt de maximale pensioenopbouw verlaagd. Heb dit voor mij zelf uitgerekend. Betekent straks ongeveer € 5.000 minder pensioen per jaar! Ouderen moeten nog heel veel inleveren voordat zij hier aan zitten. Ik moet hiervoor dan ook nog 2 jaar langer werken. Daarnaast wordt de studiefinanciering afgeschaft en ouderen hebben ook minder last van de beperking van de hypotheekrenteaftrek. Jongeren hoor je echter niet klagen, terwijl zij veel harder worden getroffen.
  – Ouderen hebben nooit betaald voor een indexatie voor hun pensioen. Nu het geld op is krijgen zij deze indexatie ook niet meer.
  – De pot is nu eenmaal leeg. Dan moet iedereen inleveren, maar de ouderen (die het gemiddeld beter hebben dan jongeren) hoor je het hards klagen terwijl zij ook nog eens het minst hoeven in te leveren.

  • Ccees van Iterson

   Nou Michiel.
   Je hebt het mooi is. Dit kabinet belazert de kluit aan alle kanten.Wij gaan helemaal niets vooruit,, en de pot is helemaal niet leeg.
   Je hebt het over twee jaar langer werken.Wanneer ben je begonnen.Met 25 jaar ?
   Je moet natuurlijk wel eerlijke feiten noemen.
   Het is bekend dat de ouderen het MEESTE hebben ingeleverd voor de crisis, en niet de werkenden.
   Ga dit maar eens na bij de politieke partijen.
   Jij bent natuurlijk zo’n jong figuur die de gepensioneerden geen redelijk pensioen gunnen.
   Ik heb 48 jaar lang netjes premie en belasting belasting betaalt.
   Dat doe jij mij niet na.

  • FFred

   Michel welk pot is leeg. Moeten ze maar eens naar de gezondheidszorg organisaties gaan daar zitten de potten stampvol.

  • PPeter

   Je zal waarschijnlijk nog maar een jonkie zijn als jullie generatie 30 jaar zal werken
   dan is dat al heel veel de generatie waar jij het niet mee eens bent heeft er bijna twee keer zoveel
   opzitten dus ook twee keer zoveel betaald dus eerst goed gaan rekenen voordat jij aan de bel trekt

  • EEugène

   Michiel,
   Het pensioen bestaat normaliter uit twee delen: de AOW en aanvullend pensioen.
   De AOW is een omslagstelsel. Tot de pensioengerechtigde leeftijd betaalt iedereen hieraan mee. Zo is het altijd gegaan en dus mag je daar niet over klagen.
   Het aanvullend pensioen heeft iedereen (en werkgever) ZELF betaald. Dus daarover kun je ook niet klagen.
   Krijg je minder pensioen? Maar je wordt toch statistisch gezien ook ouder. Dat moet nu eenmaal betaald (kunnen) worden.
   Het geld voor indexatie is niet op. De berekening of er indexatie kan plaatsvinden verhindert indexatie.
   Ouderen hebben in het algemeen sober geleefd en veel minder dan nu het geval is, kunnen profiteren van het leven. Voor een eventuele vakantie moest worden gespaard.
   De ouderen hadden vroeger geen duur speelgoed zoals de I-Phones: dat konden zij zich niet permitteren (als ze toen zouden bestaan), net zoals het bezit van een auto ook niet vanzelfsprekend was.

   Studiefinanciering…. die bestond vroeger helemaal niet. Ja, beurzen maar die moest je terugbetalen.

   Tenslotte: waar haal je de wetenschap vandaan dat ouderen minder last hebben van de beperking van de hypotheekaftrek???? De belastingschijven houden GEEN rekening met ouderdom maar met inkomen…….

   Het grote probleem zit ‘m in de voortschrijdende ontwikkeling van de medische wetenschap: we worden allemaal veel ouder. DAT MOET BETAALD KUNNEN WORDEN.
   De huidige welvaart heb je mede te danken aan de ouderen die Nederland na de WO2 hebben heropgebouwd.

  • TTon Donker

   V.w.b. de kortzichtig opvattingen van Michiel en met name dat hij nog 2 jaar langer moet werken eer hij daadwerkelijk met pensioen kan het volgende. Het overgrote deel van de nu 70-jarigen zijn met hun 16e jaar reeds begonnen met werken. Hebben dus 47 of 48 jaar gewerkt en dus vanaf hun 16e jaar reeds pensioenpremie betaald. Echter de pensioenopbouw bij de pensioenfondsen worden echter berekend vanaf hun… 21e jaar!!
   Dus vier jaar lang voor jezelf niets opgebouwd. Ja, dat viel dan onder het kopje “solidariteit” Je betaalde toen ook al mee aan de toen huidige gepensioneerden. Conclusie is dan ook Michiel, dat de ouderen van nu echt niet een voordeel hebben op de jongeren van nu.

  • MMartin Harteveld

   Michiel wat een stomme reactie. De pot is helemaal niet leeg. Na de recessie van 2008 liep het totale belegde vermogen van de gezamenlijke pensioenfondsen behoorlijk terug. Inmiddels is het totale vermogen weer meer dan verdubbeld. Op last van de toezichthouder DNB mogen de pensioenfondsen niet indexeren en moet de dekkingsgraad opgetrokken worden naar 120%, ook de rekenrente voor beleggingen op de lange termijn is verlaagd naar 2,5% Door zekerheden op zekerheid te stapelen is er een ding zeker, een indexatie laat daardoor nog jaren op zich wachten. In ons pensioenstelsel wordt de indexatie betaald uit de beleggings resultaten, elke ingelegde Euro brengt later ongeveer 4 Euro pensioen op. Dat geld voor de oudere en ook voor de jongere.
   Ook dat je 2 jaar langer moet werken vind ik niet erg, daar heb ik echt geen medelijden mee. Weet je misschien hoe de gepensioneerde van nu indertijd is begonnen. Ik denk het niet, een werkweek van 48 uur was toen normaal en dan ook nog 49 weken per jaar. In totaal dus 2352 uur op jaarbasis. Dat is wel heel wat anders dan een werkweek van 40 uur en 40 weken per jaar. Dat betekend dat de gepensioneerde van nu, in de eerst 4 jaar net zoveel hebben gewerkt als de starters nu in 6 jaar doen. Dus die 2 jaar langer werken hebben wij bij onze start al gemaakt.
   Wat hypotheekrente betreft zit je er ook naast. Toen ik mijn huis kocht, bestond er geen aflossingsvrije hypotheek. Ik moest dus meteen gaan aflossen, daardoor werd de rente aftrek voor mij ook elk jaar lager. Na jaren was door het eigen woning forfait de netto rente aftrek € 0,- ,
   Tot slot nog een wijze raad , je bent zelf een toekomstige gepensioneerde en gedurende je loopbaan is er nog tijd genoeg om voor de oude dag te zorgen. Eenmaal gepensioneerd is dat niet meer mogelijk.

  • Hhendrix

   ik weet niet hoe oud je bent maar je praat als een kip zonder kop.
   Ik denk dat je niet op de hoogte bent van het feit dat er nog veel ouderen zijn die 48 uur per week gewerkt hebben inclusief de zaterdagmorgen.
   ook het feit dat deze ouderen vroeger maar 1 week vakantie per jaar kregen en een paar snipperdagen,
   Deze ouderen kregen vaak niet de gelegenheid te studeren omdat ze moesten gaan werken om de ouders financieel te steunen.
   De jongeren van tegenwoordig gaan langer naar school en worden vaak tot ver boven hun twintigste door de ouders onderhouden. hier is allemaal niks mis mee.
   Er zijn veel ouderen die exclusief hun overuren 50 jaar gewerkt hebben en toch wel wat meer respect verdienen.
   Ik zou zeggen ga ook maar eens zo hard werken als veel ouderen in het verleden gedaan hebben en nog nooit geklaagd hebben.
   Jij bent nu al aan het klagen iets wat wij op jou leeftijd nooit gedaan hebben.

 • Ppieter vanbrakel

  vooreerst waar niet bijkomt gaat af. hier houdt cpb geen rekening mee. maw als u pensioen of aow niet stijgt verliest u koopkracht. de zvw gaat met 0,65% omhoog in 2013 vroeg ik st secretaris weekers hoe het zat met de w.u.l nooit meer iets vernomen.ook nu niet.
  de 1e schijf wordt 0,05% hoger de 2e schijf iets verlengd ,maar aowérs zonder pensioen hebben daar niets aan. idem aan de hogere ouderen korting . uiteraard gaat alles minimaal met inflatie duurder worden! pensioenen niet geindexeerd dus gaan de meeste aowérs terug in kk . meermalen heb ik dat uit proberen te leggen aan oa het cpb. wat ook in 2016 duurder wordt is de zorgpremie maar ook de aanvullende verzekering die wordt uitgekleed. maar ook eigen bijdrage via de wmo af te dragen aan het c.a.k de huren stijgen even vrolijk verder. maar juist daardoor wordt de huurtoeslag afgetopt boven 575 ,daarboven nog maar 40% huurtoeslag van het meerdere. dit is iets waar niet over wordt gesproken, iemand die kan rekenen weet nu al dat velen er op achteruit gaan . blijkbaar weet de overheid dit wel maar zwijgen ze erover. ik volg al meer dan 20 jaar de statistieken. het is toch erg dat ook in de 2ekamer men niet meer kan rekenen.
  houdt u hart vast voor 2016. ik kan het niet mooier maken als het is!

 • EE van Thiel

  Zo oneerlijk alles wat je als ouder hebt opgebouwd .Wordt je langzaam afgenomen .
  Ben nu 71 jaar mijn pensioen is nog steeds hetzelfde bedrag ja door al die belastingmaatregelen wordt dit steeds minder .Maar goed zij willen dat wij straks ook gebruik gaan maken van de voedselbank . Heb je toch meer als 40 jaar gewerkt en waar voor !!

  • Jjeugd van tegenwoordig

   Man wees blij dat je überhaupt pensioen krijgt. Tegen de tijd de jeugd van tegenwoordig met pensioen zou moeten kunnen is er geen pensioen meer. Dus stop met je huilie huilie gedrag en doe wat aan je situatie.

  • Ccees van Iterson

   jeugd van tegenwoordig
   een zielige en zeer domme reactie

 • Vvries

  waarom wordt voor werkenden de inhouding verlaagd en voor (vroeg) gepensioneerde/arbeidsongeschikten fors verhoogd ?

 • MM. Kramer

  Wordt alleen premie verhoogd of ook premieplichtig inkomen? Wat is/wordt premieinkomen in 2016?

 • RRobert

  IK heb 46 jaar gewerkt ,tot ik niet meer kon ,nieuwe knie en een nieuwe heup .
  ik mocht met prepensioen, werd voor het zo was al gekort de jeugd wil niet meer voor de ouderen betalen dat heeft de hele vorige generatie gedaan. de pensioen pot is in de jaren 80 afgeroomd door de regering waar je niets over hoort wat deze regering betreft hebben de ouderen nog genoeg geld ,dus laat ze maar voor zichzelf zorgen of ze het nu kunnen of niet. ,geen enkel
  respect ,is er nog voor de ouderen en gehandicapten deze protesteren niet enz.

  • MMark Rutte en zijn boevenbende

   uit alles blijkt dat de regering een grote boevenbende is en ik heb helaas niet de indruk dat dit snel zal veranderen, helaas maken die clubs die voor de ouderen op zouden moeten komen er helaas ook altijd een zooitje van. laten we maar stilletjes hopen dat ooit een regering tot bezinning zal komen en het op zal nemen voor de oudere generatie

 • WWillem

  Weer zo,n stiekeme verhoging , van ruim euro 300 waar niet over wordt geschreven , maar wel over 10 euro eigen risico veroging

 • JJohannes1946

  Ja ouderenkorting gaat €145 omhoog en wij leveren € 150 in aan inkomensafhankelijke bijdrage zoals ik berekend heb,dus de verhoging van de ouderenkorting is een sigaar uit eigen doos.

 • JJan van Lee

  Niet normaal ! Werkenden gaan 5 miljard verdelen en betalen deze premie niet !
  Elke boevenbende heeft ‘n leider. In dit parlement zit het er vol van !!!!!!!!!

 • MMaarten

  0,65 PROCENTPUNT : is een verhoging van 13 %

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.