Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor ouderen

Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor ouderen

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Hogere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw voor ouderen

De miljoenennota die op 15 september werd gepubliceerd tijdens Prinsjesdag schept duidelijkheid over wat er in 2016 gaat veranderen in de zorg en met betrekking tot de premiebetaler. Zo is de nominale rekenpremie voor de basisverzekering vastgesteld op 1288 euro per jaar, 92 euro meer dan dit jaar. Ook zijn de nieuwe inkomensafhankelijke bijdragen/premies voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet langdurige zorg (Wlz) bekend gemaakt. Vooral Nederlanders die de AOW leeftijd bereiken of al hebben bereikt, gaan hier volgend jaar onder lijden.

Hieronder een opsomming van de wijzigingen ten aanzien van de inkomensafhankelijke bijdrage:

 20152016
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (werknemers)6,95 procent6,75 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Zvw (ondernemers/gepensioneerden)4,85 procent5,50 procent
Inkomensafhankelijke bijdrage Wlz (voorheen AWBZ)9,65 procent9,65 procent

Ouderen gaan er op achteruit

Allereerst is het duidelijk dat ondernemers en gepensioneerden (0,65 procentpunt) meer gaan betalen aan inkomensafhankelijke zorgpremie in 2016. Ook verdwijnt de ouderentoeslag in box drie, waardoor er meer belasting over het gespaarde geld moet worden betaald. Volgens het Nibud zou de koopkracht bij vervroegd gepensioneerden in sommige gevallen zelfs dalen met 3,5 procent.

De premie voor de Wlz (voorheen AWBZ) blijft wel gelijk, namelijk 9,65 procent.

Ouderenkorting in 2016

De ouderenkorting (speciale heffingskorting voor ouderen) is wel gestegen in 2016. Dat betekent dat AOW-gerechtigden wat dat betreft iets meer overhouden. Voor alleenstaande ouderen met een inkomen lager dan 35.770 euro gaat de ouderenkorting met 145 euro omhoog. Voor alleenstaanden met een inkomen van meer dan 35.770 euro is er een positief verschil van 82 euro.

Wat is de inkomensafhankelijke bijdrage?

De inkomensafhankelijke bijdrage (IAB) is een wettelijke verplichte bijdrage die iedereen met een inkomen afdraagt aan de Belastingdienst. Voor werknemers wordt de bijdrage ingehouden op het loon. Zelfstandigen en ondernemers betalen de bijdrage(n) na hun aangifte inkomstenbelasting. Voor AOW’ers en pensioengerechtigden geldt hetzelfde. De bijdrages worden altijd per persoon berekend. De IAB voor de zorgverzekering wordt gestort in het zorgverzekeringsfonds.

Er zijn echter twee soorten inkomensafhankelijke bijdragen, namelijk die voor de zorgverzekering (curatieve zorg) en de langdurige zorg. Deze laatste (premie Wlz) wordt gebruikt om een deel van de uitgaven in de langdurige zorg te dekken.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.