Grote verschillen in duurzaamheid zorgverzekeraars

Grote verschillen in duurzaamheid zorgverzekeraars

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Grote verschillen in duurzaamheid zorgverzekeraars

Er zijn grote verschillen op gebied van verantwoord en duurzaam beleggen door zorgverzekeraars. Bij de meeste verzekeraars valt er nog veel te verbeteren. Instrumenten voor verantwoord en duurzaam beleggen worden steeds meer toegepast, maar een langetermijnvisie ontbreekt vaak.

Dat blijkt uit een benchmark van de Vereniging van Beleggers voor Duurzame Ontwikkeling (VBDO). Die toetst in hoeverre de 30 grootste verzekeraars in Nederland rekening houden met duurzaamheid in hun beleggingsbeleid. Daarbij wordt gekeken hoe de bedrijven scoren op het gebied van milieu, mens en maatschappij en ondernemingsbestuur.

Voor veel consumenten speelt duurzaamheid een steeds belangrijkere rol bij het kiezen van een (zorg)verzekeraar.

Ranglijst

Ook 9 van de 11 zorgverzekeraars zijn meegenomen in het onderzoek. Zorgwijzer maakte een infographic van de scores op een schaal van 0 tot 5.

Klik op de afbeeldingen voor een vergroting

Duurzaamheid zorgverzekeraars
Cijfers: VBDO

Onderin op de pagina staat een overzicht van alle gedetailleerde scores per verzekeraar.

‘Een lange weg te gaan’

Angélique Laskewitz, Executive Director van de VBDO, verklaart aan Zorgwijzer dat er voor verzekeraars werk aan de winkel is, maar dat er wel steeds meer waarde wordt gehecht aan duurzaam beleggen:

“Het grote verschil tussen de best en minst goed presterende verzekeraars toont aan dat er nog een lange weg te gaan is. Het is dan ook belangrijk om deze de tijd te geven hun beleid verder te ontwikkelen over de komende jaren, waarbij VBDO met de benchmark probeert ze een zet in de goede richting te geven, maar vooral ook focuspunten mee te geven die een positief verschil kunnen maken.”

Net als in 2017 komt uit het onderzoek van de VBDO naar voren dat duurzaam beleggen door verzekeraars nog te vrijblijvend is. Dat terwijl onderzoek al aangetoond heeft dat duurzaam beleggen niet perse minder rendement oplevert. Bij veel (zorg)verzekeraars is dit kwartje echter nog niet gevallen.

Klimaatrisico’s

In de benchmark van VBDO werd dit keer de nadruk gelegd op het integreren van klimaatgerelateerde risico’s in de beleggingsstrategie. Het klimaat en de effecten hiervan als gevolg, hebben namelijk een impact op de beleggingsportefeuille.

Slechts 7 procent van alle verzekeraars doet onderzoek naar het effect van klimaatrisico’s op de beleggingen.

VBDO

Het is niet bekend welk deel van de zorgverzekeraars onderzoek doet naar deze risico’s. Eind dit jaar belooft de VBDO hierover meer informatie naar voren te brengen.

Laskewitz licht toe: “De VBDO vindt dat klimaatrisico’s een van de hoofdpunten zou moeten zijn voor de verzekeraars in de komende jaren, omdat het in verband met klimaatmitigatie en adaptatie steeds belangrijker wordt om climate risk mee te nemen. Vooral allocatie in investeringen met een positive environmental impact is hierin belangrijk, zoals green bonds en impact investments.”

3 meest duurzame zorgverzekeraars

Verzekeraar a.s.r. heeft het best ontwikkelde duurzame beleggingsbeleid in Nederland. De verzekeraar scoort 4,5 uit maximaal 5 punten. A.s.r. is risicodrager voor de zorgverzekering van Ditzo. Het concern heeft een marktaandeel 1,9 procent in Nederland.

De top 3 meest duurzame zorgverzekeraars bestaat uit:  

  1. A.s.r.: 4,5
  2. Achmea: 3,5
  3. Menzis: 2,8

Vergelijk Ditzo, a.s.r., Menzis en de Achmea labels via de Zorgvergelijker.

3 minst duurzame zorgverzekeraars

Eno heeft volgens VBDO het minst duurzaam verantwoorde beleggingsbeleid. Eno is risicodrager voor ZorgDirect en Salland (een regionaal opererende verzekeraar).

De top 3 minst duurzame zorgverzekeraars bestaan uit:

  1. Eno: 0,3
  2. IptiQ: 0.5
  3. DSW: 0,9

Alle scores

Een gedetailleerd overzicht van alle scores per verzekeringsconcern:

Positie Concern Gemiddeld Bestuur Beleid Implementatie Transparantie
1 a.s.r. 4,5 5,0 5,0 4,0 5,0
2 Achmea 3,5 4,4 3,0 3,4 3,2
3 Menzis 2,8 2,7 2,7 2,9 2,7
4 CZ 2,2 2,3 1,8 2,5 1,7
5 ONVZ 2,0 2,5 1,5 2,2 1,3
6 VGZ 1,8 2,1 1,3 2,0 1,6
7 DSW 0,9 0,0 1,5 1,1 0,7
8 IptiQ 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0
9 Eno 0,3 0,0 0,0 0,5 0,2

Bronnen

  • Cijfers en rankings: VBDO
  • Journal of Sustainable Finance & Investment: Alexander Bassen, Timo Busch, and Gunnar Friede, “ESG and financial performance: Aggregated evidence from more than 2000 empirical studies”

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.