Hoe is de zorgverzekering in andere landen geregeld?

Hoe is de zorgverzekering in andere landen geregeld?

Artikel door: Bart Koenraadt - 170 reacties

Hoe is de zorgverzekering in andere landen geregeld?

In Nederland kent men de basisverzekering, dit is een zorgverzekering die iedere Nederlander verplicht moet afsluiten en waarvoor men zorgpremie betaalt. De basisverzekering dekt de meest essentiële zorg, zoals bezoek aan de huisarts, medicijnen en medisch specialistische zorg in het ziekenhuis. Voor een volledig overzicht van de dekking in het basispakket kun je hier terecht. In Nederland betaalt iedereen aan de hand van zijn/haar inkomen een inkomensafhankelijke premie voor de AWBZ. Ook voor de Zorgverzekeringswet (Zvw) betaal je (meestal via de werkgever) een inkomensafhankelijke premie.

De percentages van beide premies worden over het inkomen geheven wat betekent dat hogere inkomens dus ietsje meer betalen. De kosten van de basisverzekering zijn echter geheel onafhankelijk van het inkomen. De zorgverzekeraar bepaalt zelf de hoogte van de premies voor de basisverzekering en aanvullende zorgverzekeringen. Arm of rijk: iedereen betaalt dezelfde premie. Juist om deze rede loont het om te vergelijken tussen verschillende zorgverzekeraars.

Kenmerken Nederlandse zorgverzekering:

 • Zorgpremie voor basisverzekering afhankelijk van zorgverzekeraar
 • Relatief hoge percentuele inkomensafhankelijke bijdrage (AWBZ en Zvw). Let op: er gelden wel maximumbedragen.
 • Dure aanvullende zorgverzekeringen
 • Minimale eigen risico gelijk voor iedereen
 • Alleen zorgtoeslag voor de laagste inkomens

In de meeste andere landen is de zorgverzekering en het zorgstelsel echter totaal anders geregeld. ZorgWijzer.nl deed daarom grondig onderzoek naar een aantal bekende (buur)landen en keek hoe de zorgverzekering daar is voorzien.

België

vlag-belgie

In België kent men, zoals vroeger in Nederland werd gevoerd, een ziekenfonds. Ongeveer 60 van deze fondsen zijn onderverdeeld in 5 landsbonden die verschillen in politieke of religieuze opvatting. Alle fondsen worden betaald door werknemers, werkgevers en/of via subsidies. In België is men verplicht om lid te worden van zo’n ziekenfonds als men werkzaam is, 24 jaar of ouder is en nog studeert of een werkloosheidsuitkering ontvangt. Het overige deel van de bevolking wordt via het gezinshoofd meeverzekerd tenzij men financieel onafhankelijk zijn.

Werknemers betalen een vast percentage (ongeveer 7,35 procent) van het loon aan het fonds en de werkgever draagt daar nog eens een gedeelte (ongeveer 3,8 procent) aan bij. De ziektekostenverzekering die uit de fondsen worden betaald kan worden uitgebreid met aanvullende zorgverzekeringen, net zoals in Nederland. Deze aanvullende pakketten worden door de verschillende ziekenfondsen aangeboden en kunnen qua inhoud en kosten van elkaar verschillen. Tevens kent men in België een zogenaamde premie voor eventuele opname en behandeling ziekenhuis. Die bedraagt ongeveer 100 euro per jaar. Een nadeel van het Belgische zorgstelsel zijn de medicijnen, die zijn namelijk een stuk duurder dan in Nederland.

Kenmerken:

 • Ziekenfonds betaald door werknemers, werkgevers en/of de subsidies
 • Kosten zorgverzekering is voor werknemers een vast percentage van het salaris (inkomensafhankelijk)
 • Medicijnen duurder dan in Nederland

Verenigd Koninkrijk

Vlag Verenigd Koninkrijk

Het verschil tussen de Nederlandse en Engelse zorgverzekering is gigantisch. In Engeland heeft iedere inwoner recht op gratis gezondheidszorg. Er worden geen zorgpremies betaald door de bevolking en men krijgt geen rekening voor het eigen risico. In plaats daarvan worden  de zorgkosten betaald uit de algehele staatskas die wordt gespekt uit overheidsinkomsten en belastingen die worden geheven. In essentie wordt alle zorg door de NHS (National Health Service) geregeld, waaronder: bezoek aan de huisarts, medische specialistische behandeling in het ziekenhuis, chronische zorg, geestelijke zorg en mondzorg.

Eventueel kan men zich tegen betaling nog extra verzekeren via een particuliere zorgverzekering. Deze service wordt echter door minder dan 8 procent van de bevolking gebruikt. Het Engelse systeem is vergeleken met veel andere Europese landen erg sociaal, aangezien de meeste voorzieningen gratis en toegankelijk zijn.

Kenmerken:

 • Een zorgverzekering is “gratis” voor iedere inwoner.
 • Kosten gezondheidszorg worden vanuit de overheidschatkist betaald
 • Aanvullende zorg is duurder en wordt maar door een klein deel van de bevolking gebruikt 

Duitsland

vlag_duitsland

In Duitsland hanteert men de zogenaamde GKV (Gesetzliche Krankenversicherung) voor midden- en lage inkomens. Deze zorgverzekering is wettelijk bepaald en te vergelijken met een inkomensafhankelijke zorgpremie. Het gehanteerde systeem lijkt deels op het Belgische zorgstelsel. Een vast deel van het bruto-inkomen wordt afgedragen aan de GKV. Voor werknemers is dit 8,2 procent van het loon en voor werkgevers 7,3 procent van het loon.

Wie in Duitsland meer dan grofweg 51.000 euro per jaar verdiend kan kiezen voor een particuliere verzekering in plaats van de GKV. Deze biedt voordelen op het gebied van kosten en dekking, maar is eigenlijk alleen voor individuen of tweeverdieners zonder gezin aantrekkelijk. Voor families met meerdere kinderen is de particuliere zorgverzekering over het algemeen veel te duur.

Kenmerken:

 • Kosten zorgverzekering zijn een vast percentage van het loon
 • Particuliere zorg alleen voor hogere inkomens beschikbaar

Frankrijk

vlag-frankrijk

Frankrijk staat volgens de WHO (World Health Organization) bekend als het land met het beste zorgverzekeringsstelsel. Iedereen in Frankrijk heeft recht op een zorgverzekering die via de werkgever of overheid (via belastingen) wordt betaald. Alleen werknemers dragen een deel van hun salaris bij aan zorgkosten. Het grote voordeel van Franse gezondheidszorg is het solidariteitsprincipe: hoe zieker je bent, hoe minder je betaalt aan zorg. Zo betalen chronisch zieken geen ziektekosten. In Nederland en de meeste andere landen kent men geen dergelijk solidariteitsprincipe voor de zorgverzekering.

Net zoals in België draagt men in Frankrijk een gedeelte van het salaris (ongeveer 5,5 procent) af aan een ziekenfonds. De rest wordt door de werkgever betaald. Deze ziekenfondsen bieden vrijwel identieke dekking en kosten nagenoeg hetzelfde op jaarbasis. Een Franse inwoner kan zelf kiezen uit een ziekenfonds, maar is wel verplicht zich te verzekeren tegen standaard gezondheidszorg. Verder kan men in Frankrijk een particuliere zorgverzekering afsluiten, deze biedt bijvoorbeeld dekking tegen speciale behandelingen, mondzorg en/of fysiotherapie. Deze aanvullende zorg is relatief goedkoper dan in andere Europese landen. 85 procent van de Franse bevolking maakt gebruik van aanvullende zorg. Om de stijgende kosten in de Franse gezondheidszorg te lijf te gaan, vraagt de overheid steeds vaker een eigen bijdrage. Zo moet een Fransman zelf 6,60 euro bijdragen bij bezoek aan een dokter. Voor behandeling en verblijf in het ziekenhuis betaalt men gemiddeld 16 tot 18 euro per dag. Daarentegen betaalt men geen zorgpremie los van de 5,5 procent die eventueel wordt ingehouden op het inkomen.

Kenmerken:

 • Zorgverzekering wordt vooral betaald door de werkgevers en in andere gevallen via de overheid
 • Er is feitelijk geen zorgpremie
 • Solidariteitsprincipe: hoe zieker je bent hoe goedkoper de zorgverzekering
 • Er geldt vaak een eigen bijdrage voor bezoek aan een huisarts of opname in het ziekenhuis

Verenigde Staten

vs_vlag

Het Amerikaanse zorgstelsel rust hevig op de particuliere zorgverzekering en is daarom vooral voor de rijkere Amerikanen betaalbaar en weggelegd. De private zorgverzekering vormt het belangrijkste deel van de dekking voor de meeste Amerikanen. Ongeveer 58 procent van de Amerikanen heeft een particuliere zorgverzekering en deze is in bijna alle gevallen via de werkgever of het pensioen betaalt. Voor het overige deel van de bevolking: werklozen, zwakkeren en minder rijke ouderen, is de particuliere zorgverzekering vrijwel altijd onbetaalbaar. Daarom heeft de Amerikaanse overheid – vooral sinds de aanstelling van Obama – een aantal programma’s opgezet zodat deze groepen (in veel staten) toch verplicht zijn verzekerd voor de meest essentiële zorg. Een voorbeeld is Obamacare, waarvan de bijkomende kosten worden betaald uit belastingen die door de landelijke en lokale overheden worden geheven. Ook kinderen uit gezinnen met lagere inkomens kunnen genieten van deze “gratis” gezondheidszorg. De dekking van deze programma’s zijn echter beduidend beperkter dan de Nederlandse basisverzekering.

Kenmerken:

 • Particuliere zorgverzekeringen worden direct betaald door de patiënt of via de werkgever
 • Rijkere personen kunnen zich de betere, particuliere zorgverzekeringen veroorloven.
 • Het zwakkere en armere deel van de bevolking zich moet redden met beperkte zorgprogramma’s opgezet door de overheid.

Japan

vlag japan

In Japan beschikt men in feite over twee typen zorgverzekeringen. De zogenaamde werknemerszorgverzekering en de nationale zorgverzekering. De eerste is bedoeld voor het werkende deel van de bevolking en de tweede voor de rest van de bevolking, waaronder zelfstandigen, kinderen, studenten en ouderen. Een deel van de kosten voor zorgverlening worden door de patiënt betaald, afhankelijk van het inkomen. Het andere deel wordt dus betaald door de overheid of werkgever. Iedere Japanner kan in principe in ieder Japans ziekenhuis terecht voor medische zorg, dat geldt ook voor de geprivatiseerde instellingen. Daarnaast kan men, in tegenstelling tot Nederland, ervoor kiezen om geen zorgverzekering af te sluiten, met alle gevolgen van dien. Ongeveer 10% van de Japanse bevolking is onverzekerd tegen zorg.

Kenmerken:

 • Iedereen kan zich relatief goedkoop verzekeren voor zorg via de overheid of hun werkgever
 • Afsluiten van een zorgverzekering is niet verplicht
 • Bij gebruik van zorg wordt een percentage van de zorgkosten direct door de patiënt betaald, afhankelijk van het inkomen

Conclusie

Nederlands zorgverzekeringsstelsel minder solidair dan bij buurlanden

Het is lastig om de Nederlandse basiszorgverzekering qua kosten per inwoner en dekking te vergelijken met andere landen. Dit komt omdat er grote verschillen zitten in het zorgverzekeringsstelsel. Wat wel opviel uit de vergelijking is het verschil in solidariteit. In Nederland is de zorgpremie niet afhankelijk van het inkomen, maar afhankelijk van de zorgverzekeraar. In andere landen is dat veel vaker andersom. Nu betaalt men in Nederland wel een inkomensafhankelijke bijdrage Zvw en AWBZ, maar deze zijn gekoppeld aan maximumbedragen, om precies te zijn:

 • Een maximumbedrag van 4.220 euro voor de AWBZ premie
 • Een maximumbedrag van 3.856 euro voor de Zvw premie

Hogere inkomens in Nederland merken dus veel minder van de percentuele bijdrages. Het Nederlandse zorgstelsel is dus helemaal niet zo solidair als men wellicht denkt. Zo betaalt men in Duitsland, België en Frankrijk een altijd vast percentage van het loon en kent men geen lage maximum bedragen of een verplicht eigen risico. De hoogste inkomens geven in deze landen dus aanzienlijk meer geld uit aan zorg dan de lagere inkomens. Er lijkt daarom meer solidariteit te zijn. In Nederland is men tot dusverre solidair dat alleen de lage inkomens deels worden ondersteund middels de zorgtoeslag. De zorgpremie is in ons land voor iedereen gelijk. Hetzelfde geldt voor het eigen risico, hoe jong of oud of rijk of arm je ook bent. Frankrijk is het toppunt van solidariteit, de zieken en zwakkeren (die niet kunnen werken) betalen daar namelijk veel minder (of helemaal niets) voor hun zorgverzekering. In Engeland is de zorgverzekering zelfs voor iedereen gratis, of worden althans vergoed vanuit de staatskas.

Toch is het misschien ook maar goed dat iedereen in Nederland kan rekenen op degelijke dekking tegen de meest belangrijke vormen van zorg. Vergeleken met landen zoals de VS, waar het afsluiten van een zorgverzekering niet eens verplicht is, doen wij het een stuk beter.

Welke land heeft volgens jou het zorgverzekeringsstelsel het best voor elkaar?

Bronnen: WHO (World Health Organization) and World Health Report

170 reacties

 • JJohan

  Ze denken hier in Nederland dat de zorg een van de beste van Europa is ,! ,
  Nauw, in Belgie is die een stuk beter dan hier !
  De kwaliteit is beter , en de doktoren zijn veel verder met hun techniek !
  Hier in Nederland is het gewoonweg een geldkwestie.
  De zorgverzekeraars sterven van het geld wat ze in kas hebben , maar
  ondanks al deze reserves word de zorg duurder.
  Voor vele mensen die in de financele problemen zitten , ligt de oorzaak
  bij het betalen van de maandelijkse premie !
  Die is gewoonweg te hoog !
  Alle omringende landen hebben een socialer
  en goedkoper systeem voor de zorg.
  Maar hier in Nederland willen ze gewoonweg
  het onderste uit pot zuigen , zodat de mensen
  afhankelijk worden van steun .
  Ik snap niet dat w7j dit blijven accepteren van
  deze regering !?

  • Hhero

   precies johan

  • BBart

   Precies, Hero.

 • EEstelle

  Jammer dat zo weinig mensen zich realiseren, dat de regering helemaal machteloos is als wij als burgers ons eindelijk eens verenigen en gewoon collectief weigeren nog langer aan dit hele geprivatiseerde shitsysteem mee te werken. Als iedereen nou gewoon collectief weigert de premies en het eigen risico te betalen, dan heeft de regering geen poot om op te staan. Ook de politie en de militairen worden onderbetaald en ook die hebben behoefte aan kostenverlaging en verlaging van de belastingdruk. Na 15 jaar individualisering en 1-op- 1 alle slechte dingen van Amerika overnemen onder het motto ieder voor zich en god voor ons allemaal wordt het tijd voor een frisse wind en eenheidsdenken i.p.v. individualisering en verdeel en heers politiek.

 • MMandra

  Hier in Nederland is alles anders ook bij de zorgverzekering, denkelijk man de omringende landen zie jij gelijk dat in Nederland alles om de portefeuille van de boeven gaat, overheid verzekeraars. In Nederland was een goede regeling in de zorg, maar een regering moest dat zo nodig omzetten zodat er de zorg te duur geworden is en dat die verse figuren het dikke portemonnee nog dikker laat worden, het systeem is gewoon oplichterij en diefstal. Het is aan de tijd dat in Nederland deze oplichters opgepakt worden en voor gericht gesteld. Het is aan de tijd dat er een betaalbare zorg komt zonder eigen bijdrage zoals in de rest van Europa.Ik denk dat 80%van de Nederlander ook zo denkt. Wij worden in Nederland gewoon opgelicht op alle fronten.

 • MMandra

  Hier in Nederland is alles anders ook bij de zorgverzekering, denkelijk man de omringende landen zie jij gelijk dat in Nederland alles om de portefeuille van de boeven gaat, overheid verzekeraars. In Nederland was een goede regeling in de zorg, maar een regering moest dat zo nodig omzetten zodat er de zorg te duur geworden is en dat die verse figuren het dikke portemonnee nog dikker laat worden, het systeem is gewoon oplichterij en diefstal. Het is aan de tijd dat in Nederland deze oplichters opgepakt worden en voor een gericht gesteld

 • LLoeske

  We kunnen hier dus niks mee, we wonen in Nederland en zullen het daar mee moeten doen. Maar waarom kost alles zoveel, waarom heeft een arts iemand nodig voor aan de balie te zitten, dat kan hij ook zelf, iets minder patienten inplannen, maar wel gelijk alle onderzoeken op 1 dag en dezelfde dag de uitslag. Het kan wel degelijk zo! In Belgie werken specialisten zo, stel ik heb ‘s ochtends een afspraak, ik doe mijn verhaal, krijg een onderzoek, er worden foto’s/scan gemaakt, bloed geprikt en heb ‘s middags of laat in de ochtend mijn diagnose, een behandelplan, medicijnen, eventueel word ik ingepland voor een operatie. Er wordt gelijk door de arts een vervolgafspraak gemaakt. Dit alles in 1 dag door 1 persoon geregeld. Wachttijd voordat ik terecht kon,4 dagen.
  Nou Nederland kom maar op, ik wil dit ook zo.
  Afspraak in Nederland, wachttijd gemiddeld een maand, wachttijd in de wachtkamer een half uur zit je er zo. Oke dan ben ik binnen, vragen waar je voor komt, met een beetje geluk een onderzoek. Bloedprikken, foto’s, dit kan gelijk, een scan of een mri, wachttijd van 2 tot 6 weken, terug komen voor de uitslag, kost je weer een halve dag. Diagnose dus na 6 – 7 weken, medicijnen krijg je dan pas, want nu is er een diagnose gesteld. Kortom na een week of 7 weet ik wat er aan de hand is en kan de behandeling beginnen. In België 1 dag. In tussentijd ben ik niet gaan werken, want ik moet eerst even afwachten wat er aan de hand is, vaak gaat het zo. Misschien ben je wel gewoon aan het werk. Maar waarom duurt dit allemaal zo lang?? Terwijl het bij de buren in no- time geregeld is.
  Dan heb ik nog niks gezegd over een operatie, wachttijd gemiddeld 1 maand, dan ben je er, komt er een spoedgeval tussen, word je naar huis gestuurd. In België er komt een spoedgeval tussen, je moet langer wachten maar ze gaan niet naar huis voordat alle patiënten die op de planning staan geopereerd zijn.
  Geen secretaresse voor de afspraken, maar de arts die zelf de telefoon aan neemt en in plant, heerlijk toch. Wat ben ik toch blij dat in tegen de grens woon en een specialist in België heb.
  Het kan zoveel efficiënter en goedkoper!

  • GGonda

   Hallo Loeske, jij hebt blijkbaar geluk.Zo smootly als jij het beschrijft gaat het er in Belgie ook niet altijd aan toe.Vele specialisten hebben meerdere medische secretaressen zowel in de ziekenhuizen als in privepraktijken.En soms moet men heel lang wachten in de wachtzaal ook al heeft men een ‘afspraak ‘.Vaak moet men weken en ook maanden wachten eer men bij een specialist kan gaan of het moet echt dringend dringend zijn of men kan in nood steeds via spoed gaan.En idd.wordt men op het afgesproken tijdstip geopereerd en daarmee bedoel ik de afgeproken dag.

 • PPetra

  In nederland word de belastinginkomsten niet gebruikt om een socialere zorgstelsel te hebben.voor arm en rijk betaald evenveel chronische zieken betalen zich scheel en hebben vaker een minder inkomen. Je zou ook inkomensafhangelijke zorg aan kunnen bieden……..wat veel socialer is en participatie ten goede komt.
  Hier gaat de inkomsten van de staats kas naar de eu, vliegtuigjes kopen, ons koningshuis………en andere gekke dingen. Voor de mindere inkomen een lagere premie aanbieden.

  • MMarijke.

   Ook ik ben chronisch ziek en zit ieder jaar in april al aan mijn eigen risico en dit is alleeen al door mijn medicijn gebruik.Belachelijk hier in dit land ik ben zelf ook niet de jongste meer maar ik vind het triest voor de nog oudere.De aow blijft steken pensioen omlaag maar alle kosten omhoog.Dit is de dank voor 51 jaar hard werken.

 • MMarco

  Ik lees hier één en al kommer en kwel, mensen die het zogenaamd zo slecht hebben. Voorlopig zijn veel mensen die zo klagen allemaal van luxeartikelen voorzien, zoals de duurste smartphones, de uitgebreidste telefoniepakketten, een internetverbinding en een computer. Waarom klagen mensen toch zo?
  Moeten de mensen die wat meer verdienen nu werkelijk alles voor jullie betalen?
  Mensen die meer verdienen moeten meer belasting betalen, dus ze worden door de overheid gepakt. Als ze een huurhuis hebben die niet in de vrije sector valt moeten ze meer betalen, dus worden ze gepakt door de overheid. Zo zijn er 10-tallen regels die het leven voor iemand die wat meer verdient lastiger maakt.

  Er zijn zelfs al mensen die wat meer verdienen maar dankzij alles wat zij extra moeten aftikken, MINDER over houden dan mensen die een belastinggroep lager vallen. Is dat dan fair? Is dan alles wat telt de ikke-ikke-ikke mentaliteit?

  Kijk eens wat verder dan je neus lang is! Had zelf wat beter je best gedaan op school, had je diploma gehaald of steek je handen eens uit je mouwen!

  • AAdam Kuiper

   Wat je hier verteld kan ik me in vinden maar scheer niet iedereen over dezelfde kam.niet iedere neus is dezelfde. En niet iedereen kan goed leren en niet iedereen kan meer op toveren werken. Heb ik gedaan zolang ik kon en ben nu opgebrandt. Als ik nog kon dan graag.

  • AAnnette

   Hier gaan mijn nekharen van overeind staan……nadat ik 6 jaar als militair gewerkt heb en in een conflict situatie (ook voor uw veiligheid) geblesseerd raakte raakte ik mijn baan kwijt. Uiteindelijk belandde ik in de bijstand. Ik raakte van een zeer goed inkomen naar 700 euro per maand. Hiervan moet ik alles doen. Mijn huur van 350 euro (na aftrek van de huursubsidie) mijn gas water elektrisch van zo’n 130 euro mijn verzekeringen (wa etc) van zo’n 150 euro en mijn zorgverzekering van 100 euro…….dat is met elkaar 730 euro wat ik uitgeef aan vaste lasten terwijl ik eigenlijk ook nog moet eten…….helaas is mijn uitkering te hoog om recht te hebben op de voedselbank………..besparen op gwe wordt lastig, ik douche noodgedwongen 1x per week (terwijl dat normaliter 2x per dag was) en de afwas en de was spaar ik ook op tot 1 afwasbak water en 1 wasmachine per week. Verder heb ik in de winter veel kaarsen branden en een dikke trui. Ook heb ik geen televisie of dure smartphone. Wel heb ik een mini laptop aangeschaft omdat ALLES van uitkering tot bankzaken tegenwoordig via Internet moet.
   Ik schrijf zo’n 10 sollicitatie brieven per dag en toch zit ik thuis.
   Geloof me als ik zeg dat ik mij regelmatig afvraag waarom “de vijand” niet goed gemikt heeft………
   Wilt u met mij ruilen? Ik zou namelijk graag een lastig regeltjes pakket hebben omdat ik wat meer verdoem. ……
   Oh en ik wil absoluut graag werken, maar de “makkelijke” baantjes als callcenters en tomatenplukken ben ik met mijn HBO voor over gekwalificeerd. …….De HBO banen ben ik niet geschikt voor vanwege mijn “handicap” .
   Bij het lezen van hersenloze reacties als de uwe heb ik er spijt van dat ik die kogel voor dit volk heb gevangen……..

  • AA

   Hoi Annette, puur uit interesse: kom jij niet in aanmerking voor zorgtoeslag?

  • HHenk

   Wie gaat er dan ook het leger in???

  • AAnita

   Ik weet niet waar dit op slaat Henk, de een zit in de bijstand de ander in het leger want die laatste hebben we ook zeer hard nodig. Een zeer ongepaste opmerking !!!!!!!!! De nederlandse regerering moet eens naar zijn buurlanden kijken want de zorg in bijvoorbeeld Belgie waar mijn man jaren bij diverse specialisten onder behandeling is geweest. /operaties/controles is goed geregeld. Wat ze hier in Nl doen is zoveel mogelijk uit de zorg schrappen en in Belgie wordt je zonder problemen geholpen. En de zorg is echt gericht op de patient, en je bent daar een mens en geen nr. Ja soms moet je langer wachten in de wachtkamer daar hebben wij geen probleem mee, want ze nemen toch de tijd voor je, hier in NL staan menig specialist nog net niet met een stopwatch klaar je de deur al uit te kijken.

  • CCorrien

   Marco, is het bezit van een smartphone, laptop en internet verbinding een luxe? Laat me niet lachen, tegenwoordig moet je voor de meeste zaken, dit gewoon allemaal hebben, de banken hebben hun personeel ontslagen en de deuren zijn op slot, bij de meeste gemeenten moet je een internet afspraak maken, een DiGiD code zonder internet bestaat niet. je ziektekosten per brief regelen is uit de tijd van Napoleon. Belachelijk verhaal van jou. Er zijn veel mensen die zich de pleuris hebben gewerkt en buiten hun omstandigheden arm zijn geraakt. Veel en goed leren was ook niet voor iedereen weggelegd, we verschillen gelukkig sterk van elkaar.
   In dit land waar je het als zgn asielzoeker vaak beter heeft dan de gemiddelde autochtone mens welke bij de sociale dienst terecht komt is een schanddaad in ons land. Mijn Somaliese buurman heeft 11 kinderen 3 vrouwen, werk nooit en heeft het beter dan mijn broer welke met een hartoperatie thuiszit.
   Dit land is verkloot en zal verder verkloot worden door mensen die met allerlei vooroordelen zoals jij rondlopen.
   Dan lees ik het zielige verhaal van de militair, zeg mij niet dat jij uit idealisme naar een conflict situatie ging, jij ging voor de bonussen die boven op jouw salaris kwamen denk ik. Bovendien waarom moeten wij in een ander land oorlog voeren? Wij hebben genoeg problemen hier, elke dag moorden in de grote steden.
   Het verzorgingsstelsel is verrot en veel te duur vanwege de gelukzoekers die hier komen en gewoon hun gezin achterlaten in de zo “gevaarlijke”landen. We worden dik belazerd, of zit je te slapen?

  • ZZonneveld

   Probeer eens rustig na te denken. Meningsvorming is belangrijker dan menigsuiting.
   “De hel dat zijn de anderen” sartre

  • FFritsl

   Marco niet iedereen heeft het geluk om in een normaal en goed functionerend gezin te zijn geboren en op 1 plek te wonen. Er zijn ook mensen die als kind gewoon moeten mee verhuizen van provincie naar provincie ,dorpen scholen ect.dus je moet steeds opniew beginnen,dan de omscholing waar je gegarandeerd een baan krijgt is ook flauwekul,solliciteren of je moet goeie papieren hebben(maar als je werkloos bent mag je niet gaan leren,je moet alleen solliciteren)Je schrijft leuk maar ik ben regelmatig op het arbeids bureau geweestt en als je ergens op reageert is het werk altijd al voorzien.Het is niet zo gemakkelijk met veel werklozen de bazen maken de regels,en dan de flauwekul dat Nederlanders sommige banen niet willen klopt ook niet helemaal ook ik heb voor werk in de kassen gesolliciteerd kwam ik niet voor in aanmerking,later hoorde ik dus dat ze Liever Polen hebben.

  • MMarijke

   Heb jij al 51 jaar gewerkt en als je pensioen hebt en steeds maar gekort word.Ik denk van niet want anders was je reactie waarschijnlijk ook anders als nu.

 • Jjan

  Al die mensen die klagen ik vind het ook erg dat wij zo moeten leven geen enkele dubbeltje voor een gewoon leven . Voor leuke dingen .kinderen . Heb ik geen geld over het is toch erg . Als we nou de premies en eigen risico.s een stop zetten . Dan denk ik dat we met z.n allen verder komen dan de straat op om te demonstreren . Hoe vaak is er al gedemonstrret voor zorg . Ze doen wat ze willen en zolang wij niet een nederland worden dan gaan ze door met alles duurder maken . 60miljoen voor huis op knappen abnormaal . Dure auto die ons konings paar heeft abnormaal .en dan de directeuren en ministers met zoveel loon per jaar . Het is gewoon verschrikkelijk wat ze met ons nederlanders doen . Alles is crimineel vanuit de regering . Laten ze die maar eens op water en brood zetten . Bah vieze nare nederland . En dan die verschrikelijke buitenlanders die hier voor het zeggen hebben . Laten e dat nog verder gebeuren . Ik doe mee om de verzekeraars te boycotten .

  • Jjan

   zolang wij hier klagen gebeurt er indd ook niets we krijgen steeds minder om uit te geven toch alles wordt maar duurder gemaakt en de zorgpremie springt daar torenhoog uit we moeten naar een ander systeem want dit komt niet goed hier we zouden de handen ineen moeten slaan en met zn allen hiertegen in gaan we zijn een zeer tam volkje geworden en den haag vind dit wel fijn veel mensen hebben geen geld om fatsoenlijk boodschappen te doen is toch niet best hier in dit land ben echt benieuwd waar dit schip strand want dat gaat gebeuren dit kan toch echt niet zo meer

 • Hhetti

  Wij slikken alles.maar dan ook echt aĺles. Zolang wij alles slikken zullen ze ons meer en meer afnemen. Klagen vanachter de oc heeft geen enkele zin. Is alleen maar slecht voor je bloeddruk. Dus mensen…. of de straat op en je laten horen of je stil houden. Mijn opa zou zeggen…. slecht? Nee zo slecht hebben we t niet anders lieten de mensen hun vuist wel zien…. opa ik denk dat je gelijk zou hebben. Het enige wat wij doen is klagen. Daar zijn we goed in.

 • JJoke Harcourt

  Mijn schoonouders wonen in Stockton-on-Tees in Engeland, zijn op hoge leeftijd en hebben totaal geen hulp in hun huishouden. Is er een mogelijkheid via de sociale voorzieningen dat ze bv. 1X per week een huishoudelijke hulp kunnen krijgen zoals in Nederland? Iemand die komt helpen met zwaardere huishoudelijke activiteiten zoals stofzuigen, keuken schoonmaken en dat soort dingen? Op dit moment zijn mijn man en ik te logeren bij hun. Mijn schoonmoeder word doof en schoonvader blind en dement.

 • Wwouter

  Vergelijking iz erg beperkt en financieel, financieel zijn we gewoon niet meer sociaal door inkomensafhankelijkheid te schrappen. Dat asociale neemt alleen toe

  Maar bijv alleen in Nederland heb je een verwijzing van je arts nodig voor bezoek specialist. We zijn super betuttelend.. Ook is wat zgn alternatief is ook in elk land behoorlijk verschillend. Tevens worden bepaalde ziektes in bepaalde landen totaal genegeerd en ben je op familie en vrienden aangewezen voor hulp….

  Dus een veel te beperkt beeld dit …

 • Bbello

  Zolang de gulden niet terug komt zullen we nooit meer welvaart kennen dankzij harry potter balkende die nu bij zorgverzekeringen werkt die ons met euromunt en verplichte zorg heeft genaaid heb ik een ding te zeggen val k…. dankzij jullie is dit land naar klotte

 • KKarel

  Wanneer staan wij NL op ik hoop dat dit voor ons een PUNT is bij de volgende verkiezingen. Laten wij 1 zorgverzekering krijgen en niet zoveel waar allemaal miljoenen liggen. Terwijl er mensen zijn die echt de premie niet meer kunnen betalen. Er komen partijen bij allemaal eigenbelang hun portemonnee spekken maar opkomen voor de medeburgers ho maar.
  Ik hoop dat iedere NL eens kritische kijk, en anders gewoon thuis blijft als er gestemd moet worden dit is de enige manier, Laten wij nu allemaal eens opkomen dat het zo niet langer kan!!!

  • TTresia

   het gaat totaal de verkeerde kant op ,
   zo het land word om zeep geholpen op deze manier,
   Geen werk en weinig inkomsten voor velen
   De kosten rijzen de pan uit,en voor velen onbetaalbaar het systeem van vroeger was beter,boven de 45.000 per jaar particulier weer verzekeren de rest ziekenfonds ,
   Ik vind dat er tegenwoordig meer zakken vullers in de regering zitten
   dan er voor de bevolking opkomen in zitten,
   jammer want zo help je je eigen land om zeep

 • MMiranda

  handig om je in te verdiepen als je emigratiewensen hebt!

  • BBart

   Heb je dat dan? Ik hoop het niet, Miranda 😉

 • Tthea

  Weet iemand mij te vertellen hoe de zorgverzekering gesteld is op curacao?
  En als particulier?

 • CCarla

  Tsja ik weet niet goed wat ik van dit bericht moet vinden? hebben wij hier wat aan?
  geen idee! jullie wel? Ja goedkoper in een ander land jaja daar heb ik wat aan

  • JJ

   Ja, er zijn mensen die naar een ander land gaan en dus hier veel aan hebben…

  • BBart

   Miranda van hierboven wil misschien emigreren, dus dan is het wel handig.

 • Lleo

  Lijkt bijna op de zorg usa hier in Nederland.
  Wij zijn Nederlanders en pikken het gewoon allemaal

  • Ddennis

   in zo verre… dat wat zij gratis krijgen betalen wij dik voor, namelijk een enorm uitgekleed zorgpakket.
   en dit gaat alleen maar erger worden.

  • AANTON AUS TIROL

   carla doe niet zo dom gekkie

 • Ee.kipp

  in dit mooie nederland kan iedere een die kamerlid is zijn zaken makkelijk vullen .
  zet de burger in de kou neem hun geld ( spaargeld ,eigen huis af ) door veel belasting te laten betalen stop iedereen in een bejaarden tehuis en laat ze zelf de kosten voor zorg maar betalen dan ook ff verplicht verzekeren zo dat wij als kamerlid een bij baantje kunnen neme als commissaris in een verzekeringsmaatschappij die we door de strot van de Nederlanders douwen en zo ook ff veel belasting aftrek maken door veel te reizen en ja de kosten die we maken voor de luch of een nieuwjaars pary kunnen we ook wel declaren en wij als lullige nederlanders pikken dit wanneer g

 • Rrene

  het hier verschrikkelijk met het ziekenzorg en de ziekenfondsen boeven , niet luisteren naar de klanten en mensen in de schulden zetten , dat kunnen ze als de beste . DUS ik zeg van af 2016 niet meer betalen voor de mafia zorg ,JA MAFIA ZORG
  ben er echt klaar mee , en ik denk ik niet de enige dus betaal niet meer , wij in de schulden en de bazen van het ziekenfonds bedrijf maanden op vakantie en bonussen
  :((

 • JJenni

  Nederland is verschrikkelijkkkk met de zorgsysteem. Het liefst zie ik een hele grote zware protest waar heel Nederland en kabinet op zijn kop staat want er mag heel wat veranderen in de Nederlandse zorgsysteem. Nl mag een voorbeeld nemen aan Frankrijk of Engeland!! Verder kan je ook nog als nederlandse burger flink dokken hier aan belastinggeld. totaal niet omkijkend naar de burgers met lagere inkomens. Ze maken het ons ook nog eens moeilijk door de zorgverzekering te verplichten waardoor de verzekeraar alle macht heeft op de burgers . Mijn vader bv. gaat nooit naar huisarts en nooit naar tandarts hier(gaat in het buitenland naar tandarts en betaald zelf de kosten)maakt ook totaal geen gebruik van de zorgpakket en nog moet hij ongv 120 euro betalen en zorgpremie en eigen risco is toch absurd? ik noem dit piraterij maffia die aan de macht zijn! Bahhhhh bahhhhhhh

  • Jjenny

   Wees blij dat je Vader nooit ziek is, voordeel van Franse gezondheidszorg is het solidariteitsprincipe: hoe zieker je bent, hoe minder je betaalt aan zorg. Zo betalen chronisch zieken geen ziektekosten,dat zou hier ook moeten zijn .

  • Vverhofstad

   ik betaal wel aanvullende verzekering ik heb suikerziekte ik woon in frankrijk en ik ben dan ook chronisch ziek

 • JJaap mooyer

  Hier in dit K . T land steelt de roverheid ook nog eens 70 miljard van ons zorg premie. Dit heeft staats secretaris van Rijn een paar weken geleden zelf opgebiecht want dat geld hadden ze nodig voor andere zaken. zoals Brussel en uitkeringen voor asielzoekers en voor de rechtszaken tegen minister Opstelten zijn pedofile vriendjes. Dit land is gewoon het duurste land van de euro zone.

 • MMartien

  Heb u de nieuwe berekening van de zorgtoeslag al thuis ???
  Krijgt u nog zorgtoeslag ???
  Weg met die dieven in Den Haag !!!!

 • Mmaria

  tuurlijk heb je hier geen wachtlijsten meer omdat de mensen met een laag inkomen het eigen risico niet kunnen betalen.dan wordt het vanzelf rustiger in het ziekenhuis. wacht maar tot we 20 jaar verder zijn als deze mensen met een ernstige aandoening een dure behandeling nodig hebben wat dat gaat kosten.
  dan worden inderdaad de zorgkosten duur

  • MMemo

   @maria hoi je zegt dat er geen wachtlijst is hier in Nederland wel degelijk heb je wacht lijst voor een oog arts krijg ik afspraak over 6 maanden en dan heb nog niet over de onkunde gehad verkeerde diagnose stellen is Nederland wereld kampioen er sterven jaarlijks ongeveer 1600 mensen onnodig door klungel werk van artsen is dit beste zorg systeem

 • WWijma

  Van ons stelsel wordt een klein select groepje stinkend rijk! De graaiers hebben het voor het zeggen. Hier moeten wij allemaal voor betalen. Wanneer wordt Nederland eens GOED wakker! Direct afschaffen alle zorgverzekeraars. Terug naar het oude vertrouwde ziekenfonds!

  • PPiet

   Niet gebaseerd op feiten. Lees statistieken van CBS en CPB voordat je deze PVV/SP onzin roept. Er is geen enkel bewijs dat ziekenfonds goedkoper wordt, wel zijn er tig redenen waarom het nog veel duurder wordt.

  • AAndre Kalkwarf

   Graag een onderbouwing van je reactie Piet .

  • PPeters

   @Andre. Een onderbouwing van Piet is in dit geval niet nodig. Er juist bewijs nodig dat het ziekenfonds goedkoper zou zijn dan de huidige gereguleerde marktwerking.

   Het klopt dat de PVV/SP geen enkel onderzoek en geen enkel bewijs heeft over dat het ziekenfonds goedkoper zou zijn of beter zou werken. Zorg dan voor dat bewijs en overtuig ons SP! Maar roep geen onzin. Onderbouwing van deze partijen zou op zijn plaats zijn, maar die is er gewoon niet.

   Ziekenfonds zus, ziekenfonds zo. Onderbuikgevoelens zijn het. Niet meer dan dat.

  • Jjan

   ik vind dat heel goed gezegd wijma volgens mij denken we er allemaal zo over

  • MMaiwald

   Juist!

 • HHans

  Zo zie jemaar weer.. In België betaal je echt niet veel voor de zorg! Belgen staan versteld als je verteld dat je 120 euro pm betaald en ook nog eens 375 euro eigenrisico!
  In België betaal je als GEZIN rond 90 euro per jaar!. Hier betaal je pp rond 120 euro per maand!

  Belgen betalen veeeeeeeel minder aan zorgverzekering
  Belgen betalen veeeeeeeel minder aan de rot autobelasting (ik betaal 270 per kwartaal, en voor de zelfde auto betaal je in België 300 euro per jaar!!!!)
  In Frankrijk heb je helemaal geen autobelasting, en de zorgkosten zijn super laag!

  En hier blijven ze verdorie de premies verhogen. Elke jaar een tientje bij! Onbegrijpelijk, terwijl ze zeggen dat de medicatie etc goedkoper is geworden voor inkoop. Bahh bahh

  • KKarel Leijtens

   Straks bij de verkiezingen maar gewoon VVD en CDA stemmen. ( zeker vergeten wie voor deze ziektekosten verzekering hebben gestemd?) Wel allemaal klagen maar nooit eens een actie ondernemen. Na 10 jaar klagen is het alleen maar slechter en oneerlijker geworden. Nog nooit heeft iemand ook maar 1 steentje tegen het raam in Den Haag gegooid. We zijn een stel makke schapen geworden en ook de PVDA. We krijgen wat we verdienen. De rijke rijker en de arme dommer en armer.

 • Hharr

  In Engeland het beste .

  • Jjohan de croon

   Hehe, eindelijk eens een reactie op de vraag, namelijk hoe het in andere landen geregeld is, namelijke “welk land heeft het het beste voor elkaar”. Toch zal het ook in Engeland niet gratis zijn (wat zo op het eerste gezicht wel het geval lijkt te zijn), de kosten voor de NHS zullen ongetwijfeld een groot deel van de belastinginkomsten opslokken en die worden ook door de inwoners betaald.

 • Hharr

  ouderen zijn de pispaal met de kerst.
  Geen konijn of kip helaas.
  Je wordt er boos over dit hadden vele ouderen niet gedacht.
  Witte kerst was vroerger leuker als nu.

 • Hharr

  De overheidsschatkist blijft hier in Nederland dichter en dichter.
  Iedere Nederlander zou gratis zorg moeten krijgen wat betaald wordt door de overheid en geen eigenrisico.
  Op naar het Engelse systeem.

  • Llia

   Op papier wel. In de praktijk heb je ellenlange wachtlijsten.

 • Jjan

  Klagen helpt niet. Het stemmen op een partij die NIET het privatiseren en commercialiseren hoog in het vaandel heeft staan helpt wel.

 • BBoss

  En in de basisverzekering nog steeds niet de meest voorkomende behandelingen zoals fysiotherapie. (die van daaruit dan volledig vergoed wordt) Waarom wel kraamzorg en dergelijke in de basis, gooi dat bijvoorbeeld in de aanvullende verzekering. Meer mensen zullen gebruik maken van fysio en niet van kraamzorg. Maak op maat verzekeringen. Heb je in ieder geval meer keuze, nu wordt de basisverzekering je door je strot geduwd. En wat gebruik je daarvan? In het algemeen huisarts, medicijnen en ziekenhuiszorg en meer niet.

 • Hharr

  Dan kan deze regering toch nog veel van Engeland leren.

  • Rrodger

   In de hele westerse wereld is het wat kosten betreft hetzelfde…ongeveer 10% van je nettoloon aan ziektekostenverzekering betalen is echt heel redelijk. Engeland kent ellenlange wachtlijsten of je moet weer naar een ziekenhuis 700 km verderop voor een bv een dagbehandeling.
   DIT ONDERZOEK IS VEEL TE BEPERKT
   Jolanda je huisarts wordt gewoon vergoed. ZO zwaar overdreven
   Het vroegere ziekenfonds kostte ook ruim 8% van je loon , dat is iedereen vergeten, en dan moest je ook nog bijverzekeren kostte ook nog zo’n 60 euro .
   GRATIS BESTAAT NIET

 • JJolanda

  Vanaf 2015 ga ik niet meer naar de huisarts of welke arts dan ook.
  Wij kunnen het niet meer betalen en mocht ik onverhoopt een arm o.i.d breken,dan haal ik wel een rolletje ductape bij de Action.
  En mochten we iets ergers krijgen,jammer dan.
  Dan gaan we toch dood,dat is precies wat ze willen in Den Haag.
  Ze gaan letterlijk over lijken,ze willen alleen nog maar een superras overhouden.
  Wie wilde dat zo’n 70 jaar geleden ook??????

 • Llondon

  De informatie over Engeland klopt niet. Men betaalt wel degelijk voor de zorg door middel van national insurance, een percentage van je salaris. Buiten dat betalen veel werkgevers niet door bij ziekte.

 • JJohan J

  De zorgverz in Nederland kost per 1 Jan 2015 1368€ +375€ eigenbijdrage ,dus in totaal 1743€ op jaarbasis , zo zie je maar , je word naakt uit gekleed . en de verzekeringsmaatschappijen de potten vullen , is dat gerechtigheid.

 • EErik

  Lang leve het vrije Nederland waar men verplicht is een basis verzekering af te sluiten.. 4000 per gezin per jaar is niks, daar bovenop eventueel medicijnen, wil je geen verzekering omdat je van mening bent je eigen zorg betalen goedkoper is, dan mag dit niet..

  Geen klaagzang, maar een serieuze oproep aan iedereen om hier over na te denken, 4000 Euro in de lucht gooien kan altijd nog

 • Jjohn degast

  het wordt dehoogste tijd dat we een europeesche zorg verzekeringkrijgen waar alle landen hun verzekeringen in doen en dan komt er waarschijnlijk een goede ge middelde uit aceppbaar voor iedereen dus ook voor ouderen

  • RRob

   Als alles zo nodig via Brussel geregeld moet worden…waarom dan de zorg niet? Laat alle lidstaten een vast bedrag per inwoner afstaan en regel de zorg door heel Europa hetzelfde. Nu gaan mensen voor snellere behandeling naar het buitenland en declareren de reiskosten. Bovendien zijn alle problemen rond wanbetaling van zorgpremie (uit armoede) meteen van de baan als alles door de overheid wordt geregeld. Weg met die graaiers van de zorgverzekeraars met hun decadente bonussen etc. !

 • AAderitus Dakhi

  En hoe zit met Italië? ik moet over Italië zorgstelsel en het verschil met de zorgstelsel in Nederland op school presenteren.
  Ik hoop dat iemand mij hier kan helpen 🙂

  • PPiet

   In Italië was lange tijd genoeg geld met een populaire president, die naar het volk luisterde. Italië is nu zo goed als failliet, maar dat is geloof ik een bijzaak.

 • RRene

  Klaag Klaag Klaag , daar zijn we als individu erg goed in hier in Nederland wanneer in Brazilie het buskaartje 25 cent duurder word dan staan er duizenden op straat om te demonstreren en wij hier roepen dan, wat een rare mensen daar , maar wanneer onze fijne regering ons weer meer geld voor de zorg uit ons zak klopt dan doen we niets , we gaan door met klagen als individu ook omdat we niet sociaal en solidair meer zijn hier in Nederland en dat is precies waar s’lands regering ons wil hebben een klagend individu die domweg zijn verhoogde zorgpremie weer maandelijks betaald !

  • AAlicia

   Beste Rene,
   Niet domweg betaalt, want doe je dat niet dan krijg je van alle kanten “haaien” die toesnellen om dat laatste eigen van jou weg te happen. Probeer niet te betalen en jouw leven zal ellendig worden.
   Mocht je op een gegeven moment toch nog gelijk gegeven worden, dan blijft er van jouw zorgtoeslag toch ergens een paar honderd euros achter hangen en alle partijen blijven de vinger wijzen naar de andere, terwijl er drie vingers naar hen toe wijzen.
   Ik heb het opgegeven. Laat ze maar stelen want zelfs de rechters doen mee aan deze diefstal.

  • Aandre

   Ik ben het helemaal met je eens Alicia. Rovers zijn het en geven het voorbeeld aan het volk om te frauderen. Velen kunnen al niet anders meer omdat ze de vaste laten niet meer kunnen betalen. Dit allemaal voor de grote goden in Den Haag die na hun periode naar Brussel verhuizen en nog meer zakken kunnen vullen.

 • AAndries Pascal

  Na 1 jaar in NL te wonen verbaast me idd hoe dat mensen enorme sommen jaarlijks moeten betalen zijnde ” zorgpremie ” . Waar is dan de financiële tegemoetkoming om de “zorg ” te kunnen betalen ? Wat doet NL met deze miljarden dan ? Gelukkig kan ik in B bij het ziekenfonds blijven, prima service, geen financiële zorgen en dat beetje maandelijkse afhouding op mijn loonfiche voel ik gewoonweg niet. Dus ca 150 Euro per jaar basisbijdrage is ok + bijna alle bedrijven in B kennen de ” hospitalisatieverzekering ” ..mee ingebouwd in loonsystheem. Ik begrijp nu hoe frustrerend de Nederlanders hierover zijn. Als je het hele jaar door gezond bent geweest…pech gehad en niet kunnen profiteren van die maandelijkse 100 euro…toch ? In NL staan ze op vele zaken vooruit tov van B …maar dit systheem is middeleeuws te noemen , jammer.

  • AAlbert stoter

   Eindelijk een reactie van iemand die ervaring heeft met beide systemen.
   Laat iedereen die ons zorgsysteem probeert recht te praten, dit lezen.
   Verder kommentaar overbodig lijkt me.

 • LLeo

  Even iets over het Belgische systeem van verzekeringen.
  In België moet je je rekeningen van de dokter/het ziekenhuis al dan niet meteen betalen. M.a.w., voorschieten. De verzekering betaalt terug, maar je krijgt niet alles terug. Je betaalt per behandeling dus een eigen bijdrage. Sommige mensen hebben wel recht op een verhoogde teruggave, gehandicapten, werklozen, maar dat is inkomensafhankelijk van het gezin.
  Voor de rest klopt het wel wat er allemaal in staat.

 • Llampoe

  woon met een klein prepensioen in frankrijk MOET maandelijks afdragen aan het CVZ ;
  172,51 AWBZ,CVZ bijdrage,66,04 CVZ nominale premie CVZ,91,05ZVW,CVZ en ik woon iet eens in NL ik mag mij in Frankrijk niet verzekeren,het MOET via CVZ door dit Moet en ben ik alleen per jaar al 3955,20 Euro kwijt en dan ben ik nog niet langs één dokter geweest laatstaan één ziekenhuiswaar ik ook nog eens een groot gedeelte zelf van de medicijnen en zorg moet betalen.
  AWBZ betaal ik maandelijks omdat het MOET, ik woon in frankrijk en zal niet terug keren in Nederland, ik betaal dus niet voor mij zelf maar voor de Kat zijn K..
  En dan in 2015 wordt het ook voor mij financieel er ook niet beter op, Nederland het land van de grote HARK en de GRAAIERS heb ik zo hard voor gewerkt in mijn leven.

 • CCarola en Rinus Bijkerk

  Vandaag een rekening ontvangen van onze zorgverzekeraar 588 euro en of we maar even 265euro willen betalen. En waarvoor……….. Het verwijderen van darmpoliepen bij mijn man in december 2013. Lekker snel zijn ze !!!!!
  Betalen voor ons samen voor 2014 2820 euro aan zorgpremie. Mijn man wordt doorgestuurd naar het ziekenhuis en “mag/moet” een behandeling ondergaan met als eindresultaat deze rekening.
  Werd al helemaal groen en geel van ellende want ik heb in 2013 een 30tal bestralingen gehad en bedacht me dat ik daar nog wel eens een rekening van kon gaan krijgen. Snel gebeld maar “gelukkig” was mijn eigen risico al op.
  Een ding weten wij heel zeker……… we gaan nu nog minder snel naar de huisarts want stel je voor dat ze je gaan doorsturen naar het ziekenhuis.
  Ben bang dat meer mensen zo zullen denken……..nee niet de regeringsmensen want die verdienen zat.

 • Jjan a de jong

  De zorgverzekering is voor veel nederlanders onbetaalbaar , 100 euro p/m en dan nog 350 euro eigenbijdrage , waar betaal ik die 100 euro voor als ik 350 euro eerst zelf moet betalen als ik een bezoek brengt aan de dokter of specialist en de medicijnen ,
  Als de zorgverzekeraars 1,5 miljard winst maken waarom word zorgverzekering elk jaar weer duurder , alles word schreeuwend duur in nederland het is niet meer op te brengen voor iemand met een pensioen . IK WIL HET ZIEKENFONDS TERUG

  • Jjohn degast

   min idee het zieken fonds terug zonder de grote graaier swe hebben langnoeg ge buffeld om een knappe zorg te verkrijgen maar de gelden verdwijn en en de graa iers vieren feest ook de fabrikanten van medicijnen

 • Ddiny

  Ik ben voor het oude systeem, want nu betalen we ons scheel en wat krijg je ervoor niks, voorbeeld: als je in het weekend kiespijn krijgt, neem maar een pilletje ergens finsdag schuif ik u er wel tussen, van te voren wel ff vragen of je verzekerd bent want bij sommige behandelingen is vooraf afspraken maken nodig, voorbeeld 2, mw jongsma in het verzorgingshuis, mag 1keer per week douchen en mag 1 keer per week even in de buitenlucht zitten, zelfs de gevangenis is beter, wanneer ik oud ben pleeg ik een overval!! En zo zijn er nog meer schrikbarende voorbeelden.. wie worden er nu gediscrimineerd en wie worden er uitgekleed door de refering!

 • WWillemien

  Voor de maandelijkse premie aanvullend en eigen bijdrage maak ik mij grote zorgen, mag al niet meer bij de 2 x jaarlijkse bezoek komen ( ben diabeet ) bij de internist komen een diabetisch .De maandpremie word duurder en over de eigen maar te zwijgen. Mijn vraag is deze wat doen ze met de maandelijkse betaling als je eerst je 365 euro moet opmaken? En nu word het nog duurder in 2015 ,je houd niets over aan het eind van de maand als alle rekeningen betaald zijn en dan moet ik nog eten. Dat gaat dan ook niet meer. Als het 1 europa is waarom dan niet ook dezelfde prijzen voor de zorg?

  • Hhenning

   Waarom,is landen als denemarken,zweden enz,niet genoemt ??? Kijk naar,.— op you tube—cnn–denmarks healt care system. (archive) & quistions about the high cost of US,care ( Prelude ) Alles daar,is betalt via de belastingen, Ziekenfonds, plus alle bijdraage voor ziekenkosten.Awbz enz.. EIGEN bijdrage ligt on de inkomens. Een deense AOW,er,betalt via zn belasting ca,23 euro pr,md.ziekenfonds. En met aleen een aow,plus een kleine pension-ATP: is eigen bijdraage voor antibiotica, 15 CENT, omgerekent van kronen. NL;heb USA, systeem ingevoert.EN,het lijkt,als het is overgedraagen aan de maffia in NL:

  • Hhenning

   I spanie, betaalt de AOW,ers,geen zorgpremie.Gratis artz,medicine,ziekenhuis enz. Potugal 220 euro pr,jaar.TOP. Er staaet, daat medicijnen zijn duurder in belgie,NEEE.goedkoopere. Zelve i spain. En waat kost de zorgverzekering in Italie, Griekenland. Toen i woonde in Frankrig,had ik gratis verzekering van MALADIE. En een top verzekering voor maar 32 euro pr,md. Ik betalte 20 euro voor vizite bij de artz.En krijgte 19 euro terug,van maladie. Betalte nietz voor mijn medicine !

 • KKlaas

  dan nog aan E.J. Kuijper:

  Leven is slecht voor de gezondheid, je gaat er altijd aan dood.

  Deels heb je gelijk, maar ik vind dit zo’n dooddoener. Met jouw voorbeelden kunnen we hier tig A4-tjes vol typen wat je allemaal niet moet doen.

  Ik kan u er eentje bij geven: Verbied woningen te bouwen met beton. Beton is namelijk RADIOACTIEF (radon straling) en verhoogd de kans op longkanker met 20X

  Je kunt ook gewoon permanent binnen blijven zitten en niet verplaatsen, dan loop je het minste risico iets p te lopen.

  Het gaat er vooral om WANBELEID en ZAKKENVULLERIJ.

  Dat heeft als eens tot een oorlog geleid nog niet zo lang geleden. En omdat iedereen te stom is om eens een boek open te slaan, zijn we weer stomverbaasd. Ander probleem in dit land is: “Zo lang ik er maar geen last van heb is het goed”

  Ik heb zelf in diverse ziekenhuizen gewerkt als specialist en van de 40 uur werken kwam ik niet verder dan 20 uur van mijn kostbare tijd te kunne besteden aan onderzoek omdat er de godganse tijd vergaderd en her vergaderd wordt. Dan de debiel hoge salarissen, debiel hoge declaraties en ga zo maar door.
  En kijk eens naar verzekeringsmaatschappijen met hun MARMEREN gebouwen, Gispen interieur: DUUR DUUR DUUR DUUR en nog eens DUUR alleen het ALLER en ALLER duurste wordt gekocht en 3 jaar gebruikt en dan weer vervangen.
  Wist u dat 1 bureaustoel die in dit soort sectoren gekocht worden minimaal 3000 euro kosten???

  • WWillemien

   Klopt heb altijd gewerkt bij grote bedrijven,.om de 1a2 jaar werden de kamers van de hoge omes vernieuwd . En je wilt niet weten wat een burostoel en dan nog het buro en de vergadertafel koste dan nog de duurste vloerbedekking de verbouwing bij iedere nieuwe directie het opnieuw verven enz.Want ja je wilt toch indruk maken op je zakenpartners enz. Ik als schoonmaakster had de nog nieuw vloerbedekking of meubels graag voor een redelijk prijsje willen meenemen.maar dat mocht niet. Stel je voor dat ik ook nog eens zo,n dure kamer zou krijgen dat past niet bij mijn beroep ,hoewel die eerlijk was.

 • EE.J.Kuijper

  In plaats van alleen naar ziektekostenverzekering kijken wil ik graag een lans breken voor meer aandacht voor preventie in de gezondheidzorg !
  De gezondheidszorg is nu vooral ingericht op : heeft u klachten, dan gaan wij behandelen… Moet zijn : hoe voorkom ik dat ik dit soort klachten krijg
  Preventie tegen kanker, tegen hart en vaatziekten en CARA, .
  Begint bij de meest voorkomende oorzaken in beeld brengen.
  Begint met maatregelen treffen tegen roken, fijnstof, geknoei van voedingsmiddelenindustrie met ons voedsel, meer dagelijkse beweging enz.
  Als je bij de huisarts komt moet eerst de vraag vooraan staan of iemand wel gezond leeft. Holistische benadering van gezondheidszorg. Dat kan heeeeel veel persoonlijke elende voorkomen en is een belangrijke weg richting het betaalbaar
  maken van onze gezondheidszorg. Maar de farmaceutische industrie en naar geld jagende dure specialisten hebben daar niets aan. Het gaat ten koste van hun boterham. De gezondheidszorg als springplank naar rijkdom en succes, over de rug van zieke mensen. Totaal verkeerde grondhouding. Arts is een beroep geen baan.

  Sorry, moest even van mijn hart

 • Ddo

  Ik mis de vergelijking met de Scandinavische landen. Volgens mij zijn ze ook meer solidaire dan Nederland.

 • Jjaap

  naast de opm van DJ Zuiver wil ik nog toevoegen dat door zorgtoeslag de premie via een omweg inkomens afhankelijk is. in zijn geheel een omslachtige werkwijze maar goed dat is een andere discussie

 • DD.J. Zuiver

  “…Wat wel opviel uit de vergelijking is het verschil in solidariteit. In Nederland is de zorgpremie niet afhankelijk van het inkomen, maar afhankelijk van de zorgverzekeraar…”

  Aantoonbaar onjuist en kwalijk dat de schrijver van het artikel dit zo formuleert: Elke maand wordt bij werknemers een (percentuele? dus inkomensafhankelijke!) premie ZVW ingehouden. Waar wordt deze dan voor gebruikt?

  Dus in tegenstelling tot wat Bart als schrijver van dit stuk poogt te schetsen is ook in Nederland de financiering van de zorg wel degelijk inkomensafhankelijk. De maandelijkse premie aan de verzekering wellicht niet, maar de inhouding ZVW die elke maand een hap uit het bruto salaris neemt wel degelijk!

  • TToon

   Ik lees dat er maximumbedragen gelden waardoor de hoogste inkomens er vrijwel niets van merken. Zorg is wel inkomensafhankelijk maar de armeren betalen in verhouding dus veel meer. Dat kan en mag toch niet waar zijn! Nederland is helemaal niet solidair… Wanneer gaan we de straten op om te protesteren.

  • DD.J. Zuiver

   Het maximum ligt rond een jaarsalaris van 50K.
   Armen betalen in verhouding voor alles meer: als ik de helft verdien van jou en wij kopen hetzelfde brood is dat voor mij in verhouding duurder. Zou dat brood dan voor mij ook de helft moeten kosten? Alles lekker inkomensafhankelijk maken, zodat geld verdienen of succesvol zijn nog verder afgestraft wordt. Bril-jant plan…

   FEIT: Hogere inkomens betalen in euro’s al aanzienlijk meer dan gemiddeld, EN! zij hebben een lagere zorgconsumptie. Dus het meeste betalen en het minste gebruik maken. En jij wilt dat nog verder doortrekken?

   Nederland is een en al gedwongen solidariteit… ik zou liever zelf meer overhouden zodat ik zelf kan bepalen wie ik daarbij extra ondersteun (bv. arme familieleden) en hoe ik dat doe.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.