Zorgverzekering terug naar ziekenfonds is onbetaalbaar

Zorgverzekering terug naar ziekenfonds is onbetaalbaar

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Zorgverzekering terug naar ziekenfonds is onbetaalbaar

ziekenhuisIn 2006 is het ziekenfonds vervangen voor de Zorgverzekeringswet (Zvw), waarmee de markt voor zorgverzekeringen is geprivatiseerd. Met destijds als doel om de marktwerking in de zorg te stimuleren tussen de verschillende verzekeraars. Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft in opdracht van tien politieke partijen berekend wat het kost om nu terug te gaan naar het ziekenfonds waarbij alles wordt geregeld door staatsinstellingen.

Peperduur

Het afschaffen van de commerciële zorgverzekeraars – op dit moment zo’n 40 partijen – blijkt in ieder geval een peperduur verhaal. Dit zou ruim 5 miljard euro gaan kosten, waarbij er nog eens 21 miljard euro extra moet worden uitgegeven voor het schadeloos stellen van de verzekeraars. Een plan was ingediend om een centrale – door de overheid bestuurde – zorgverzekeraar in te voeren, maar is gezien het bijkomende kostenplaatje onbetaalbaar geworden.

Ziekenfonds

Het terugdraaien van de basisverzekering naar het ziekenfonds zou volgens het CPB jaarlijks 660 miljoen euro kosten, waarbij het niet te berekenen is wat het op de lange termijn zal opleveren. In een ander artikel wordt het verschil en gevolgen van de marktwerking in de zorg en het oude ziekenfonds al uitgebreid besproken.

Zorgbudget

Op basis van ingediende plannen van de politieke partijen – die anoniem zijn ingediend – heeft het CPB verschillende berekeningen gemaakt. Dit vanwege de alsmaar stijgende kosten, zoals: zorgkosten, premie en eigen risico en uiteenlopende kritiek op het huidige zorgverzekeringsstelsel. En het blijkt dat geen van de plannen dit probleem kan gaan indammen. In het meest positieve geval kunnen er enkele miljoenen euro’s bespaard worden op een zorgbudget van ruim 70 miljard euro.

Eigen risico

Ook is er berekend wat de gevolgen zijn wanneer het verplichte eigen risico van de zorgverzekering gehalveerd wordt. Op dit moment is het 375 euro, maar bij een halvering van dat bedrag gaat dat 1,8 miljard euro kosten per jaar. Dat komt neer op 150 euro extra per verzekerde. Het eigen risico is ingevoerd ten tijde van de Zorgverzekeringswet in 2006 en is sindsdien ieder jaar omhoog gegaan. In de wet staat ook vastgesteld dat het eigen risico meegroeit (of daalt) met de totale groei van de zorgkosten.

2016

De zorgkosten zullen in 2016 verder stijgen, maar zal gedeeltelijk worden gecompenseerd door een rijksbijdrage en mogelijk door het inzetten van reserves door de zorgverzekeraars. De verwachting is wel dat de zorgpremie – net als dit jaar – lichtelijk gaat stijgen, evenals het eigen risico. Wel ontvangen de verzekeraars een financiële meevaller van 800 miljoen euro, die omgerekend een besparing van 80 euro per premiebetaler kan betekenen.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.