Wat kost een zorgverzekering in andere landen?

Wat kost een zorgverzekering in andere landen?

Artikel door: Koen Kuijper - 50 reacties

Wat kost een zorgverzekering in andere landen?

Ben jij ontevreden over het huidige zorgstelsel en de uitvoering van de zorgverzekering? Vind je bijvoorbeeld de zorgpremie of het eigen risico te hoog? Hoe verhoudt de Nederlandse zorgverzekering zich ten opzichte met die in andere landen? Is het elders goedkoper en/of beter geregeld? Ik onderzocht hoeveel een verzekerde in een aantal andere grote (bekende) landen betaalt voor de zorgverzekering en wat zij daar qua zorg voor terugkrijgen. De landen die aan bod komen zijn: Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Verenigde Staten en Rusland. Een vergelijkbaar artikel is eind 2013 al gepubliceerd op ZorgWijzer.nl met hieronder het vervolg…

Hoeveel besteden de bovengenoemde landen van het Bruto Nationaal Product (BNP) aan gezondheidszorg? Het resultaat geeft ook direct een goede indicatie van de zorgkosten per inwoner.

Land BNP-uitgave aan gezondheidszorg
Nederland 11,9 %
Verenigde Staten 17,7 %
Duitsland 11,3 %
België 10,5 %
Verenigd Koninkrijk 9,4 %
Rusland 6,5 %

Bron: Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)

Hieronder wordt per land besproken hoe de zorgverzekering is geregeld en hoeveel men daar precies voor betaald.

Duitsland

DuitslandOns buurland Duitsland heeft een zorgstelsel met twee soorten zorgverzekeringen, namelijk een standaard, publiekelijk ziekenfonds die wordt gerund door de overheid, genaamd ‘Gesetzliche Krankenversicherung’ en een private ziektekostenverzekering, genaamd ‘Private Krankenversicherung’. Het standaard ziekenfonds is voor alle werknemers met een inkomen van minder dan 54.900 euro per jaar verplicht. Deze groep heeft echter geen toegang tot de particuliere zorgverzekering. Zelfstandigen, ambtenaren en werknemers met een inkomen van 54.900 of meer, mogen kiezen tussen beide zorgverzekeringen. Eenmaal gekozen is het echter alleen onder bepaalde omstandigheden mogelijk om te wisselen.

Hieronder de kenmerken van de twee Duitse zorgverzekeringen:

Publiekelijk ziekenfonds

 • Iedereen betaalt een vast percentage van zijn inkomen voor het ziekenfonds, namelijk 15,5 procent. Hiervan wordt 7,3 procent betaald door de werkgever. Het resterende deel (8,2) wordt ingehouden op het inkomen, maar is dus voor rekening van de werknemer. Iemand met een inkomen van 35.000 betaald dus effectief 2870 euro per jaar als inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekering.
 • Partners en kinderen zonder baan of studie zijn gratis meeverzekerd. Studenten betalen ongeveer 80 euro per maand.
 • Er is geen nominale premie per zorgverzekeraar/ziekenfonds, zoals in Nederland, maar ook geen compensatie, zoals een zorgtoeslag.
 • Verder wordt er voor vrijwel alle behandelingen en medicijnen altijd een eigen bijdrage gevraagd. Voor medicijnen vraagt men bijvoorbeeld standaard een eigen bijdrage van tien procent van de kostprijs van het medicijn met een minimum van vijf euro per medicijn en een maximum van tien euro voor duurdere recepten.
 • In het ziekenhuis wordt per dag 10 euro liggeld gevraagd.

Private zorgverzekering

 • De premie is gebaseerd op het type polis dat de verzekerde heeft afgesloten met de verzekeraar, maar ook de leeftijd, het geslacht en de gezondheidsstatus van de aanvrager.
 • Biedt ruimere dekkingsmogelijkheden dan het standaard ziekenfonds en er worden geen eigen bijdragen gevraagd van de patiënt.
 • Is doorgaans een stuk duurder dan het publieke ziekenfonds. Premies starten rond de 300 euro per maand en lopen op tot ongeveer 500 a 600 euro voor een pakket zonder eigen risico en een zeer uitgebreide dekking.
 • Partners en kinderen zijn niet gratis meeverzekerd, maar kunnen worden meeverzekerd in ruil voor een hogere premie.
 • Mensen met een hoger inkomen kunnen zich ruimer verzekeren, bijvoorbeeld voor een eenpersoonskamer in het ziekenhuis.
 • Huisartsenpraktijken geven veel sneller de voorkeur aan mensen met een private zorgverzekering, met andere woorden, mensen met een hoger inkomen.
 • Tot slot is er qua kwaliteit van gezondheidszorg weinig verschil met Nederland.

België

BelgieNet als in Duitsland is ook in België een zorgverzekering verplicht. Deze wordt in België aangeduid als ‘ziekenfonds’ of ‘mutualiteit’.  Deze publieke ‘gratis’ zorgverzekering wordt door belastingen betaald en is verplicht voor iedereen die werkt of een uitkering ontvangt. Ook studenten van 25 jaar of ouder betalen een bijdrage voor het ziekenfonds. Net als in Nederland kan men in België de basisverzekering uitbreiden door een aanvullende verzekering.

Zorgkosten

 • Belgen betalen een inkomensafhankelijke bijdrage van ongeveer 13 procent van hun bruto salaris voor sociale zekerheid en ziektekosten. Daarnaast betalen werkgevers een percentage van het salaris (tussen de 15 en 22 procent) aan de overheid als bijdrage voor sociale zekerheid en ziektekosten.
 • Gezinsleden die financieel afhankelijk zijn, kunnen gratis worden meeverzekerd.
 • De vergoedingen van de ziektekostenverzekering in België zijn meestal minder dan de gemaakte kosten. Voor bezoek aan de dokter, behandelingen en medicijnen wordt namelijk vaak een eigen bijdrage gevraagd. In sommige gevallen, bijvoorbeeld voor mensen die veel zorg nodig hebben, kan de eigen bijdrage oplopen tot 1800 euro per jaar.
 • Voor opname in het ziekenhuis of bezoek aan een specialist betaal je bijvoorbeeld een eigen bijdrage van ongeveer 25 procent. Hier kan men zich voor verzekeren middels een aanvullende hospitalisatieverzekering.

Andere kenmerken

 • Vanwege de hoge eigen bijdragen wordt een aanvullende verzekering vaak afgesloten.
 • Medicijnen zijn fors duurder in België. Veel Belgen kopen medicatie daarom in Nederland.
 • De kwaliteit van gezondheidszorg is vergelijkbaar met Nederland.

Verenigd Koninkrijk

Verenigd KoninkrijkIn het Verenigd Koninkrijk wordt gezondheidszorg vrijwel volledig gefinancierd door belastinggeld. Dat verloopt via de National Health Service (NHS), ofwel Nationale gezondheidsdienst. De NHS voorziet inwoners ‘gratis’ van de benodigde zorg, bijvoorbeeld de huisarts, ambulancediensten, medicatie en behandeling in het ziekenhuis. Er is ook een private zorgverzekering, maar die is doorgaans alleen voor mensen met een hoger inkomen bereikbaar. De NHS heeft in de laatste 10 jaar veel structurele problemen ondervonden, zoals schrijnende wachtlijsten en verlies van kwaliteit en behandelingen. Steeds meer Britten met een hoger inkomen stappen daarom (via hun werkgever) over naar de private ziektekostenverzekering.

Zorgkosten

 • De geschatte kosten van de NHS liggen op ongeveer 2000 pond (2750 euro) per persoon per jaar. Dit bedrag wordt door middel van diverse belastingen binnengehaald.

Andere kenmerken

 • Hoewel de meeste zorg ‘gratis’ is, bestaan er wel vaste kosten voor bijvoorbeeld medicijnvoorschriften, brillen/lenzen en tandheelkundige behandelingen.
 • Een grote minderheid van de bevolking maakt gebruik van de duurdere, maar veel betere private zorgverzekering
 • Veel NHS-ziekenhuizen kennen lange wachtlijsten voor behandelingen
 • De kwaliteit van de gezondheidszorg in ziekenhuizen en klinieken is minder dan in Nederland

Verenigde Staten

VSGezondheidszorg in de Verenigde Staten (VS) is grotendeels georganiseerd door private ondernemingen en zorgprogramma’s. Het merendeel van de bevolking is via zijn werkgever verzekerd tegen ziektekosten. Daarin zitten veel verschillen, afhankelijk van het bedrijf en het inkomen. Familieleden kunnen vaak via de verzekering van de grootverdiener worden meeverzekerd. De rest van de Amerikaanse bevolking is niet verzekerd of sluit ‘gratis’ een beperkte zorgverzekering af via Obamacare. De VS is in feite ook het enige welvarende land waarin het afsluiten van een zorgverzekering niet verplicht is.

 • De meeste mensen zijn via hun werkgever particulier verzekerd. Er zit echter veel verschil in de dekkingsgraad van de verzekering. Dit is vooral afhankelijk van het inkomen en het bedrijf waar iemand werkzaam is.
 • Mensen met een lager inkomen zijn vaak via de werkgever wel verzekerd voor de meest essentiële zorg en medicatie, maar dienen vaak grote bedragen voor bepaalde behandelingen en zorg uit eigen zak te betalen.
 • Alleen rijkere Amerikanen kunnen zich de betere particuliere zorgverzekeringen veroorloven.
 • Werklozen en het armere deel van de bevolking kunnen gebruik maken van ‘gratis’ zorgprogramma’s van de overheid, zoals medicare en medicaid.
 • Voor de particuliere zorgverzekeringen geldt geen acceptatieplicht. Voor iemand met een omvangrijk zorgverleden loopt de premie zeer sterk op.

Rusland

RuslandIn Rusland bestaat er een verplichte ‘gratis’ zorgverzekering (OMC) die beschikbaar is voor alle Russen. Daarnaast kan men in Rusland kiezen voor een particuliere zorgverzekering, ook bekend als DMC. DMC wordt dikwijls via de werkgever geregeld en heeft doorgaans een veel betere dekking dan OMC. De kwaliteit van de Russische gezondheidszorg is echter over het algemeen is stuk minder dan in Westerse landen. Alleen duurdere privé klinieken kunnen het niveau halen van Westerse zorg. Verder wordt er in veel Russische ziekenhuizen geen woord Engels gesproken.

Zorgkosten

 • De Russische federatie voorziet alle burgers van ‘gratis’ verplichte gezondheidszorg, door dekking te bieden via OMC. Deze zorgverzekering wordt net als in Verenigd Koninkrijk volledig bekostigd uit belastinggeld en andere overheidsinkomsten. De geschatte kosten van OMC zijn ongeveer 1140 euro per inwoner per jaar.
 • DMC kost, afhankelijk van de dekking, tussen de 165 en 750 euro per jaar.

Andere kenmerken

 • OMC biedt geen dekking voor veel essentiële behandelingen en medicijnen.
 • Op basis van OMC wordt de patiënt alleen vergoed in één of enkele ziekenhuizen in de nabije woonomgeving, tenzij er sprake is van een ongeluk of noodgeval.
 • De particuliere zorgverzekering (DMC) is eigenlijk alleen bereikbaar voor Russen met een redelijk tot goed inkomen. De private Russische zorgverzekering wordt dan ook veel afgesloten vanwege de beperkte dekking en voorwaarden van OMC. Vooral bedrijven kopen in grote getale particuliere zorgverzekeringen op voor hun werknemers.
 • Toch kent zelfs de particuliere zorgverzekering beperkende voorwaarden en wordt bijvoorbeeld niet alles gedekt. Het is bijvoorbeeld zeer lastig om je te verzekeren voor oncologische zorg als je al de eerste verschijnselen van kanker vertoond.

Vergelijking met Nederland

Er zit een wezenlijk verschil tussen het ziektekostenstelsel in Nederland en die in Duitsland en België. Dat is dat medische zorg (en uitkeringen) die een verband houden met arbeidsongevallen en beroepsziekten in een afzonderlijke verzekering zijn ondergebracht met een afzonderlijke financiering, premiebetaling en uitvoering. Dit heeft uiteraard ook gevolg voor de omvang van de aanspraken in de ‘gewone’ ziektekostenverzekering en de premiestelling daarvan. Ook met de andere landen (VS, Rusland en Verenigd Koninkrijk) zijn grote verschillen te ontdekken. Zo is de VS zeer gericht op de private zorgverzekering en wordt de zorg in Engeland erg centraal (vanuit één overheidsinstantie) georganiseerd en gefinancierd.

Als we verder kijken naar de gemiddelde zorgkosten per inwoner in andere Westerse landen valt te concluderen dat burgers gemiddeld meer betalen voor hun zorgverzekering dan in andere Europese landen. Er moet echter niet vergeten worden dat de kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg met kop en schouders boven de meeste Europese landen (en de VS en Rusland) uitsteekt. Dit kwam eerder al naar voren in een uitgebreid onderzoek van het Zweedse Health Consumer Powerhouse (HCP). Er zijn nauwelijks wachtlijsten en patiënten geven aan dat de ziekenhuiszorg, qua voedsel, hygiëne, bedden en specialistische zorg van hoge kwaliteit is.

Bronnen: WHO, OECD, Justlanded, Expatica

50 reacties

 • JJ. de Hoop

  De grootste “ziekte” van de gezondheidszorg zijn de farmaceutische reuzen. Met hun monopoly positie staan ze volledig vrij om belachelijke prijzen te rekenen voor medicatie.

 • WWim

  De zorg verzekering in Nederland is niet goed veel te duur
  Kijk nu eens naar het vroegere ziekenfonds dat was veel beter we kunnen zo terug naar het ziekenfonds maar nee dan levert dat. weer niets op voor de staats kas de gewonen burger kan de koste nu niet op brengen. Niet. gek dat zo veel mensen schulden Hebben

  Groet wim

 • TTeus Sukel

  Hoeveel kost een ziektekosten verzekering in Brazil.

 • AAlogtown

  Politici die beloven dat ze me verlossen van deurwaarders en zorgverzekeraars krijgen mijn stem. Ik weet dat het niet gaat lukken, deze wetteloze gasten hebben zoveel macht om de regering omver te werpen en een oorlog in te slepen, maar zo een gebaar is een mooi pleistertje op de wonden. Complimenten voor de mensen die zorg aanbieden om wille van de mens.

 • LLeon ringma

  De zorg is hier beter wordt er beweerd
  1 doosje diclofenac 75 in Spanje bv €2,00 in Nederland €15,00 hoezo beter en dat geld voor Heelveel medicijnen dat die hier vele malen duurder zijn dan elders.

 • PPaul t Gilde

  Hoe is het mogelijk zoveel ongelijkheid in een verenigd Europa schaam je eigen daar in Brussel

 • MMemo27

  Ik vind beetje onzin dat hier in Nederland gezondheid zorg beter is men weet haast niet meer waarvoor ze verzekert zijn bijna elke bezoek bij aphotheek moet je bij betalen terwijl bij veel landen dat niet zo is noem je dat goede zorg dat is gewoon oplichterij geen wonder dat zorgverzekeraars per jaar ruim 2 miljard winst maken en maar de kas spekken voor bestuursleden die per jaar miljoenen krijgen en bonussen noem maar op

 • NNaam

  Kijk anders ff naar broek zijn reactie….hij is de beste xxxx anoniem

 • PPaul van der Cingel

  Het is zeker waar dat de verzorging in Ned, ziekenhuizen over het algemeen heel goed is, maar of de med. zorg zoveel beter is? Ik woon in Frankrijk en de gebouwen waar ziekenhuizen in gevestigd zijn, zijn sterk verouderd om het mild uit te drukken en de voedselvoorziening is een schande voor een land dat zich laat voorstaan op haar culinaire traditie. Maar de med. behandeling is prima, geen gehaast, tekst en uitleg en dossier mee naar huis en niet in de archieven van het ziekenhuis. De huisarts hier is niet alleen veel goedkoper, 23 euro, tegen 90+ in Nederland, hij neemt de tijd om alles rustig te doen. Er worden hier wel teveel medicijnen voorgeschreven, dat weer wel.

  • MMarleen Nijland

   @Paul van der Cingel. Ik betaal nu (2019), hooguit 19 euro voor een consult bij de huisarts (10 minuten). Soms ben ik er korter geweest en betaal ik 9 euro (dat betaal ik niet zelf, maar dat is wat de huisarts krijgt van de verzekering). Er gaat maandelijks nog wel een paar euro naar de huisarts voor vaste administratieve dingen, ook via de ziektekosten. Maar ja, als je de jaarlijkse premie meerekent en de eigen bijdrage, tikt dat lekker aan. Als je hier één keer naar een specialist gaat, ben je al door je eigen bijdrage heen.

 • Llaura

  Hi Koen, dank u voor je informatieve website.

  Ik vroeg me af (wegens academische/onderzoeksinteresse) of terugbetaling voor verschillende radiotherapiebehandeling zich onderscheiden of men nu een gehospitaliseerde patiënt of een ambulatoire patient is?

  Tweedens zou ik graag weten, aub, (en wegens deze vraag kwam ik ook uw website tegen) of er een verschil is tussen de kostprijs en of terugbetaling van radiotherapien voor PRIVE en PUBLIEKE gezondheid-verzekerde patienten?

  Ik hoop spoedig van u te horen! danku voor uw tijd, groetjes, laura

 • Eeddie

  Laat me niet lachen….als je hier in Nederland iets hebt en gaat naar de huisarts wordt je naar huis gestuurd met antwoord “neem maar een paracetamol “!!! Zorg in Nederland wordt iets voor de elite des te meer je betaalt des te meer je krijgt. Maar het moet niet te ingewikkeld worden anders kan je beter een buitenlandse huisarts zoeken. Ik betaal 285 euro per maand voor mij en mijn vrouw en heb daarbij een eigen risico te betalen ( helaas chronisch ziek ) van 385 per persoon : 770 per jaar kwijt plus krijg geen zorgtoeslag meer 840 per jaar kwijt en krijg geen hulp meer van het CAK : 100 tot 300 euro per jaar…totaal verschil 1600 tot 1800 euro per jaar dat is 130 tot 150 euro per maand omgerekend.
  Kan ik beter naar Frankrijk emigreren of wachten op betere omstandigheden ?
  Ik schaam me om Nederlander te zijn

  • KKD

   DK, ga je schamen.

 • BBirgit

  De NL zorg lijkt goed maar kennis niveau van zorggevers is ver beneden niveau. Onze gebouwen en apparaten en alle materiële dingen mogen dan wel heel erg mooi en prachtig lijken in Nederland. Maar gezondheidszorg gaat over kennis, kunde en mentaliteit. Iets waar het zwaar aan ontbreekt in het koude kikkerlandje en wat in een héél aantal andere landen een stuk beter is.
  Per slot van rekening lig ik liever in een ziekenhuis met verouderd onderhoud maar heb ik te maken mét een dokter die veel meer kennis heeft en een betere mentaliteit.
  Helaas wordt dát dan weer niet gemeten….

  • MMemo

   Je hebt gelijk Birgit mijn moeder heeft 3 jaar lang met rugpijn rond gelopen zij heeft zelfs morfine gekeregen voor haar ondragelijke pijnen omdat ze dik was durft men niet te opereren maar in turkije werdt ze wel geholpen nu kan ze wel alles doen zonder pijn dat Is dan Nederlandse zorg einige wat ze weten is. Paracetamol. En spierpijn. Dat is het

 • HHenk

  Beste Koen,
  Wat is het belang van Zorgwijzer om de zorgsector in kaart te brengen? Komt zorgwijzer niet terecht in een belangenverstrengeling ?

 • HHenk

  De zorgkosten in Spanje zijn per hoofd van de bevolking minder dan de helft van de in Nedereland.
  Terwijl de kwaliteit beter is en de salarissen echt niet op het niveau van ontwikkelingslanden ligt.
  De medische zorg levert diensten en geen produkten. De totale medische is regionaal georganiseerd en is geen handel maar een dienstverlenende organisatie met zuivere doelstellingen. Daar zit de kneep. Lage kosten en eerlijk gemotiveerd personeel.

  • MMat

   De medische zorg levert diensten en geen producten. Dat is de best denkbare formulering als je spreekt over vergelijkingen in de gezondheidszorg. In Nederland zijn verzekerden handelswaar. (En met een neoliberaal pr-sausje is daar ook nog wel een menselijke draai aan te geven.) Als ervaringsdeskundige in zowel NL, D, B en F, kan ik alleen maar zeggen: in NL ben je alleen beter af als je in het hospitaal ligt (en dan beter niet in een academisch ziekenhuis). Alles daarbuiten is een ramp.

 • Llouise

  Nou zò goed vind ik het niet in NL…..neem eens een voorbeeld aan b.v. Spanje
  als je daar in een ziekenhuis terecht komt voor een klacht ….wordt alles maar dan ook alles achter elkaar gedaan scan`s onderzoek ,bloedafname , hartfilmpje,longfoto e.d.daarna als alles is gebeurd ga je naar een wachtkamer met rustbedden wachten op de uitslagen …geen wachtlijsten en niet terugkomen nee niet alles in etappe`s….gewoon alles op die dag …klaar.

 • FF.W. van der heiden

  Hoe is de ziekenzorg in Polen geregeld ? Een vriendin van mij die naar nederland komt wil wel de Nederlandse belasting en sociale premies betalen maar wil haar ziekenzorgverzkering in Polen houden. Is dit mogelijk ?

 • Aanoniem

  een erg zinvol artikel voor mijn studie toegepaste gerontologie, een studie die zich richt op de ouder wordende medemens. Graag zou ik naar de documenten willen verwijzen die ten grondslag liggen aan dit document. Is het mogelijk om mij de originele bronnen via het opgegeven emailadres kunnen mailen?

 • Bbulgur

  beste mensen ik denk heel anders over hier in nederland wordt ons wijs gemaakt dat wij hier aller beste zorg krijgen dat is niet waar na dat we in turkije een ziekenhuis hebben bezocht dacht ik dat we in een 5 sterren hotel zijn aangekomen en de mensen betalen daar maar per maand ongeveer 40 euro en je nergens geen eigen bijdragen te betalen mijn oom gebruikt in turkije voor 600 euro kostende medicijnen per maand hij hoeft geen cent te betalen hoe kan dat dan is turkije rijker dan nederland nee hier wordt je gewoon uitgemolken tot dat er geen melk meer is en de top mensen van de zorg moet jaarlijks miljoenen binnen halen voor hun bonussen die geld moet toch ergens vandaan komen ja van jan met de pet groetjes

  • CCor

   Als je af en toe een zin afbreekt met een “punt” dat is je tekst misschien te lezen.

  • Mmina

   ga dan ook naar turkije als het daar zo goed is

  • NNavros

   Neem eens kritiek van harte, zou ik zeggen. Je smijt de deur hiermee dicht terwijl je met je neus op de feiten wordt gedrukt. We zouden alerter moeten worden en dit soort reacties serieus nemen in plaats van mensen meteen weer weg te wijze. Die racistische houding van je maakt meer kapot dan je lief is.

  • TTomislav

   Het enige waarmee de meeste Nederlanders kunnen reageren is met zo’n racistische opmerking. Die reactie van jou is tekenend voor wat voor soort land Nederland is geworden in de afgelopen 20 jaar

 • Vvrind

  Nu wij 1 europa zijn kan ik mijn ziektekosten verzekering in het buitenland ook afsluiten.
  Ik woon zelf hier in Nederland.

 • Zzorg-uitmelkers

  Ik heb nu een aantal artikelen gelezen en mijn complimenten voor alle propaganda voor de Nederlandse zorgverzekeraars. Alles wordt goedgepraat, geen spoortje kritiek, op bv de topsalarisen van zorgverzekeraars, alle administratieve taken van verpleegkundig personeel omdat de verzekeraar de kosten ikm kaart wil hebben. Doen ze niet met eigen mensen, die verloren uren gaan ten kostte van patienten. Vraag me af of deze zorgwijzer door de overheid gefinancierd wordt . Zou leuk zijn, betalen we deze propaganda zelf ook nog eens! Net zoals alle reclame spotjes! Om gek van te worden. Mogelijk gemaakt door uw zorgpremie!!!!

  • KKoen

   Dank voor uw reactie op onze site.

   Wij publiceren geen propaganda, maar informatie gebaseerd op feiten en onderzoek. Het is verder niet aan ons om onze mening te ventileren of kritiek te geven. Dat laten we over aan u, de bezoeker.

  • JJ

   Ik sluit me volledig bij uw stelling aan. Nederland heeft geen enkele links progressieve media meer. We leven momenteel in de dictatuur van het bedrijfsleven.

  • TTom V

   @J

   Wat een kolder. De media is juist links van aard.

  • Ddn

   ga toch weg man dit land is van link naar recht verhuisd.
   dit is het land van zuivel, niet omdat we koeien hebben maar omdat de mens uitgemolken wordt.
   en er wordt jaarlijks 150 miljoen euro besteed door zorgverzekeraars aan reclame en de winst ligt elk jaar boven de 1 miljard. belachelijk dit

  • MMat

   Heerlijk, deze reactie! Klopt als een bus, in het land dat ernstig te lijden heeft onder de volendamisering en Grachtengordelroos

 • GGeorgetta

  Ik wil graag weten wat zijn de dagelijks kost patient zelf moet betalen zonder verzekering of hulp van andere instaties in Nedeland. bijvoorbeeld een kanker patient. heb je wetenschapelijk artikels aan de hand? Ik wil hem graag lezen hoor.

 • Mmerea

  Ik vind jammer dat er wordt gezegd dat de kwaliteit van de zorg met kop en schouders boven de andere Europese landen steekt. Misschien bevestigen de statistieken dat maar ik zie om mij heen ontzettend veel mensen die de zorgkosten niet meer kunnen betalen en dus bezuinigen op een aanvullende polis, en zelfs gewoon helemaal niet meer naar de dokter gaan of specialistische hulp zoeken voor bepaalde problemen. De zorgkosten zijn gewoon te hoog en zeker in vergelijking met andere EU landen, daarin steekt Nederland dan ook met kop en schouders bovenuit. Ik heb zelf in Engeland gewoond en ja misschien zijn voor bepaalde dingen de wachtlijsten wat langer echter zullen ze je niet dood laten gaan. Als jij iets acuuts hebt wordt je acuut geholpen. Je hebt daar ook gewoon een 1e hulp en alle specialistische afdelingen en artsen. De zorg heb ik daar als zeer goed ervaren. Goh het uiterlijk van de ziekenhuizen was dan misschien wat minder. Maar men hoeft niet supermoderne gebouwen met high-tech apparatuur maar gewoon goed en betaalbaar voor iedereen – m.i. is dat belangrijker.

  • MMeesters

   De kwaliteit van zorg en de zorgkosten staan toch los van elkaar. Je betoog raakt daarom kant noch wal. De kwaliteit van de gezondheidszorg in Nederland is bijzonder goed in vergelijking met de rest van de wereld. Vind je het gek dat we daar flink voor moeten betalen.

  • BBroek

   Betaalbaarheid is wel degelijk een kwaliteitsatttibuut en zou, wanneer voor een groot deel van de gebruikers niet in verhouding, zeker inlvoed moeten hebben op de algehele kwaliteitsscore.

   Als de tandarts in land A zijn werk 2x zo snel kan doen en alle apparatuur splinternieuw is, maar vervolgens de helft van de bevolking het niet kan betalen, terwijl in land B iedereen dat wel kan en het alleen iets langer duurt en de apparatuur wat ouder is, zou ik zeggen dat in land B de algehele kwaliteit van zorg toch echt beter is dan land A.

  • BBroek

   Vergelijk anders even de tanden van de mensen uit beide landen en kom dan tot een conclusie 😉

  • TTomislav

   “De kwaliteit van zorg en de zorgkosten staan toch los van elkaar” Beste mijnheer Meesters, dan is het einde toch echt goed zoek als die los van elkaar staan. Waar betalen we dan in vredesnaam dan 1 januari van elk jaar meer dan 10 Euro zorgpremie voor? Voor hogere salarissen en bonussen van bestuursleden van de zorgverzekeringsmaatschappijen? U zegt het min of meer al zelf in die 1e zin

 • RRoelof Evenhuis

  Ze zeggen wel eens; Een leider ( Rutte/Samson ) is groot,groots is hij als hij er voor iedereen is ( en niet alleen voor de rijken ).

 • MMirella

  In Zeden betaal je geen zorgverzekering, je betaald alleen een eigen bijdrage als je gebruik maakt van de zorg of van medicatie. De eigen bijdrage voor doktorsbezoeken ligt rond de 115 euro (1100sek) per jaar, alles daarna is gratis. En de eiegn bijdrage voor medicatie ligt rond de 230 euro (2200sek) per jaar.

 • RRonald

  Ik vergat Frankrijk nog als één van de beste zorgstelsels in Europa. Hoe zieker je daar bent, hoe goedkoper de zorgverzekering. Zo zou het in Nederland ook moeten zijn! Verder is opvallend dat landen met een uitstekende gezondheidszorg niet worden genoemd in het artikel. Voorbeelden zijn Frankrijk, Zweden, Noorwegen, Denemarken, Cuba en Canada. Gemiddeld zijn hier de netto zorgverzekeringskosten per inwoner een stuk lager dan in Nederland.

 • RRonald

  In vergelijking met landen als Duitsland en Engeland (ik heb er gewoond) komt Nederland er qua kosten voor een zorgverzekering slecht vanaf. Tevens betaal je in Nederland een eigen bijdrage voor medicijnen plus een steeds hoger eigen risico. Steeds meer medicijnen worden buiten het basispakket gehouden en/of vervangen door goedkopere varianten. Nederland is neoliberaal in vergelijking met bijvoorbeeld Duitsland, Zweden of Denemarken. Ik prefereer veel meer het Scandinavische model. Je kunt als vader dan bijvoorbeeld ook een paar maanden (of een jaar) onbezorgd je jonge kind verzorgen, terwijl je gewoon krijgt doorbetaald..

 • VVogelvrije Huisarts

  Volmaakte onzin om te refereren naar de EHCI publicatie van het Zweedse Health Consumer Powerhouse (HCP). Nog de WHO, OESO nemen het serieus…

  • HHenry van der Burgh

   En vergelijk de zorgkosten nu eens met Cuba….

   Daar betaald de burger helemaal niets voor de zorgverzekering!

  • SSJackie

   Heb je geen leven ook daar…geen vergelijking man!!

  • HHans

   Het zorgsysteem is daar redelijk goed gezien de beperkte financiële middelen, maar ik zou voor geen goud willen ruilen met Nederland. Er is in Cuba bijv. geen recht op privacy voor patiënten en de relatie patiënt-arts. De overheid kijkt met alles mee! Verder is er geen recht op een second opinion of heeft men het recht om een dokter of ziekenhuis voor gemaakte fouten aan te klagen. Verder wordt er veel gerommeld aan gezondheidsstatistieken, zo wordt de kindersterfte kunstmatig laag door het uitvoeren van abortus bij de minste geringste afwijking in de baarmoeder.

  • Rron

   Zorgverzekeraars in Nederland schenden dikwijls het medisch geheim. Dossiers van patiënten liggen ongevraagd op straat, terwijl verzekeraars steeds meer op de stoel van bijvoorbeeld huisartsen gaat zitten. Marktwerking zorgt dat alles alleen wordt uitgedrukt in geld en rendement. Nederland is op deze manier op weg naar Amerikaanse toestanden.

  • HHenk

   Correct, het zegt bv niets over de toegankelijkheid van de zorg. Weer geldklopperij.

  • KKlaas

   Ik ben 65 plus en moet nog 5 maanden wachten dat ik mijn AOW ontvang van de Maffia overheid.
   Dan ga ik heel snel naar ons buurtland Duitsland wonen waar het nog een beetje melk en honing is.
   Ik hoop dat de PVV nog wat kan redden in dit foute land maar ik betreur het

   Groet van een blije Duitser

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.