Halvering collectieve korting op zorgverzekering per 2020

Halvering collectieve korting op zorgverzekering per 2020

Artikel door: Koen Kuijper - 17 reacties

Halvering collectieve korting op zorgverzekering per 2020

9 op de 10 Nederlanders met een collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via de werkgever, weet niet dat zij in 2020 aanzienlijk meer premie gaan betalen. Dat blijkt uit een onderzoek van marktonderzoekbureau Q&A in opdracht van een vergelijkingssite.

De maximale korting die wordt gegeven op een collectieve zorgverzekering wordt in 2020 teruggeschroefd van 10 naar 5 procent.

Op jaarbasis scheelt het wegvallen van de korting al snel 70 tot 80 euro.

Daar komt ook nog bij dat de zorgpremie volgend jaar voor iedereen omhoog gaat met bijna 40 euro, aldus Haagse bronnen.

‘Goed kijken naar zorgverzekering’

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) raadt iedereen met een collectieve polis dringend aan om in november en december goed te kijken naar hun zorgverzekering. Die wordt in verhouding namelijk duurder dan verzekeringen waarop geen kortingen geboden worden, maar van zichzelf al scherp zijn geprijsd. Overstappen kan dus veel geld opleveren.

Koen Kuijper van Zorgwijzer denkt dat veel Nederlanders komend overstapseizoen nog meer geld gaan mislopen op hun zorgverzekering:

“Het grootste deel van de mensen met een collectieve zorgverzekering is nog nooit overgestapt en zal dat ook voor komend jaar niet doen. Dat is weggegooid geld. Naast het feit dat collectief verzekerden hun korting in rook zien opgaan, zijn veel van hen ook nog eens overbodig verzekerd. Zij betalen voor vergoedingen die niet of nauwelijks worden gebruikt. Mensen die hun collectief per 2020 blijven houden, lopen mogelijk een hoop geld mis.”

Twee op de drie

Twee op de drie Nederlanders heeft een collectieve zorgverzekering, bijvoorbeeld via de werkgever, een sportvereniging of een patiëntenvereniging. Meestal bij een van de grotere verzekeraars: Zilveren Kruis, VGZ, CZ of Menzis.

In 2018 liet minister Bruno Bruins van Medische Zorg blijken dat hij af wil van de hoge ‘nepkortingen’ die worden gegeven op deze verzekeringen. Dat wordt nu dus deels werkelijkheid. Hij erkent dat er hierover bij veel Nederlanders nog onvoldoende bekend is. Hij dringt er daarom bij zorgverzekeraars op aan dat ze hierover duidelijk communiceren richting klanten.

Op uiterlijk 12 november zijn de premies van alle (collectieve) zorgverzekeringen voor 2020 bekend. Op Zorgwijzer staat een overzicht van alle bekend gemaakte bedragen.

‘Collectieven afschaffen’

Chris Oomen, voormalig topman van zorgverzekeraar DSW ziet de collectieve zorgverzekering het liefst compleet van het toneel verdwijnen:

“Nederlanders denken gelijk: oh god, daar krijg ik korting op, dat doe ik. Maar waarom zou de één minder hoeven te betalen? Uiteindelijk wordt die korting door een ander betaald. Korting op een collectieve verzekering is waanzin, dat is eigenlijk gewoon stelen.’’ 

Oomen vindt het verder oneerlijk dat de een minder premie zou hoeven te betalen dan een ander. Iedereen die geen gebruik kan maken van een collectief betaalt volgens hem de hoofdprijs.

17 reacties

 • MMartijn

  Grote winst die valt te behalen is een enorme focus op de (facturatie/declaratie) processen van ons zorgsysteem.
  Ik denk dat er (nog steeds) heel veel te veel wordt gedeclareerd zonder dat inhoudelijk check van noodzaak en feitelijke passendheid.
  Daarnaast denk ik dat het tij van almaar stijgende kosten en krimpende vergoedingen ook gekeerd kan worden als de macht van de zorgverzekeraars van het bepalen hoe, wie en wat vergoed moet worden, wordt opgeheven.
  Een pittige klus maar de moeite waard den ik.

 • JJan Pieter

  Als het doel van afschaffing collectiviteitskorting is, het eerlijker verdelen van de zorgkosten, schaf dan ook het verplicht eigen risico af. Ook dient dan elke mogelijkheid van selectie, zoals, een hoger eigen risico, verzekeringen voor speciale groepen, niet mogelijk moeten zijn. De administratieve lasten worden lager en er ontstaat een eerlijker verdeling van de te betalen premie, die per saldo waarschijnlijk niets of nauwelijks hoger zal zijn.

  Nu betalen chronisch zieken elk jaar weer het volle pond. Ten opzichte van de gezonde medemens hebben zij de ziekte, hebben minder vrije tijd doordat ze regelmatig hulpverleners moeten bezoeken, hebben daardoor extra kosten, en moeten ook nog eens meer premie betalen. Dit is in strijd met de stelling dat de sterkste schouders de zwaarste lasten moeten dragen.

  Ik begrijp dat de regering de collectiviteit wil afschaffen. Maar als ik dan in de krant lees dat de gemeente Midden-Groningen dat mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten zich in 2020 collectief kunnen verzekeren, een premiekorting van Menzis krijgen en bij de het kiezen van de meest uitgebreide verzekering zelfs geen eigen risico hoeven te betalen, begrijp ik hier niets meer van. Overigens begrijp ik best dat mensen die minder draagkrachtig zijn geholpen moeten worden, maar dat kan ook op een andere manier.

 • Iimala

  Hoeveel levert het verlagen van de collectiviteitskorting eigenlijk op?
  Waar blijft dat geld?
  Komt niet bij mij terecht, want mijn premie gaat weer omhoog.
  Zijn er misschien zakkenvullers bij gekomen?

 • JJo Habets

  Fijn die extra inkomsten voor de verzekeraars die 5% collectieviteits korting extra plus nog die jaarlijkse verhoging van enkelle euro’s per maand dit kabinet zorgt wel erg goed voor zijn vrienden!!!!!!!!!!!

 • MMath

  Voor dezelfde verzekeringen betaalde ik bij VGZ als vrijgezel met collectiviteit korting, jaarpremie over 2019 Euro 1.967,88; over 2020 is die jaarpremie Euro 2.094,24. Dat betekent een toename van 6,4 %! De collectiviteitskorting over de Basisverzekering was meer dan gehalveerd; over de Aanvullende verzekering(en) bleek deze korting zelfs ietsje verhoogd.

 • AAvdb

  Stephan jij hebt waarschijnlijk nooit collectiviteit korting genoten. Ik heb al jaren korting via mijn werkgever kunnen krijgen 5% op basis en 10% op aanvullende zorgverz. En dat scheelt per maand aan premie in mindering al bijna 10 euro. Dus vooral behouden die collectiviteit korting via werkgever.

 • JJack

  Die Chris Oomen praat ook maar wat in het rond als iedereen gelijke premie’s moet betalen waarom asielzoekers dan minder. Laat dan ook iedereen het zelfde salaris verdienen hoor je mij ook niet zeuren over hoge premies

 • JJolanda

  Weer een leuke streek van de regering we gaan er zogenaamd op vooruit???. Nu kan 2/3 van Nederland i.p.v. de genoemde 4 Euro per maand 13 of 14 Euro meer gaan betalen. Hoezo meer geld overhouden!

 • Lleo

  Een zorgverzekeraar is een commercieel bedrijf toch!
  Stel ik heb een bedrijf dat consumentengoederen verkoopt, ik kom in contact met iemand en spreek daarmee af dat, als hij een collectief kan vormen van 100 personen waarmee hij inkoopt, zij een bepaald percentage aan korting krijgen, Dit kun je ook zien als staffelkorting.
  Hoe kan het nu zijn dat de overheid, zich daarmee bemoeit en daar een limit aan stelt?

 • CCor

  Vreemd dat in 2012 zorgkosten 50.000.000.000 (50 Miljard) en in 2019 opgelopen tot:
  100.000.000.000 (100 Miljard) En Er niks meer vergoed word. Terwijl per Persoon Per Jaar Minimaal 1500 Euro word ingehouden… Voor een Verzekering. Dan komt er een extra woordje van de Staat erbij. Eigen Risico; Dit heeft natuurlijk niks meer met een verzekering te maken!
  En alle Zorg valt nu onder de noemer: Eigen Risico. Dus mag je alsnog bijna alle kosten zelf ophoesten.

  Bron Wiki: Een verzekering of assurantie is een overeenkomst tussen een verzekeringsmaatschappij en een verzekeringnemer. Met een verzekering poogt de verzekeringnemer de financiële gevolgen van een risico af te dekken die hij zelf niet kan of wil dragen. Daarvoor betalen we met ze alle.

  En de boetes? Dat is geen stelen? 1 Miljoen mensen met een betaling’s achterstand. Minimaal 40 Euro Per maand. 480 Miljoen Incasso Kosten Extra… KATSJING! KASSA

  • MMarcel

   @Cor

   Wat een nonsense-reactie. Vooral een hoop blabla, die nergens op gebaseerd is behalve dan op een berg frustratie.

 • EEvert Salverda

  Als ik over wil stappen loop ik er tegenaan dat ik mijn tandartsverzekering eerst kan verlengen na een beoordeling door een tandarts. Het is dan maar de vraag of ik een gelijkwaardige dekking krijg. De dekking van de aanvullende verzekering is ook zoiets: ik heb afgelopen jaren meerdere keren uitgezocht of het goedkoper of beter is bij een ander verzekering. Nee dus want het pakket -afgestemd op mijn behoefte- zoals ik dat nu heb kan ik daar niet krijgen. Ik zit dus min of meer in de tang van mijn huidige zorgverzekeraar. Basispolis en AV/tandarts zitten gekoppeld….Nee ik wordt hier dus niet vrolijk van, want extra kosten. Als de pensioenen dan ook nog onder druk staan, dan denk ik waar zijn we toch mee bezig in dit land. Mijn verzekering spiegelt mij nu mooie preventieprogramma’s voor als compensatie, maar preventie heb ik zelf wel in de hand: zit ik dus niet op te wachten.

  • RRon

   @Evert Salverda

   Ik denk ook dat het ingrijpen in de collectiviteitskorting een verstoring van de bedoelde marktwerking is. Het is nu eenmaal zo dat we als we gezamenlijk kunnen inkopen dingen eenmaal goedkoper worden. Denk bv aan het groots inkopen van grote bedrijven die een product goedkoop op de markt kunnen zetten en ik als kleine ondernemer de hoofdprijs betaal en het product dus niet concurrerend in de markt kan zetten. Ik zou het graag anders zien, maar zo werkt het helaas.
   Tip: De aanvullende tandverzekering heb ik voor enkele tijd al opgezegd maar dit premiebedrag op een aparte rekening gereserveerd. De tandartskosten betaal in dan uit deze rekening. Inmiddels is deze rekening al opgelopen naar ruim € 2400. Dit is het bedrag dat ik dus al die tijd teveel zou hebben betaald en nu in eigen zak houd.

  • XXander

   @Ron

   Eindelijk iemand die het snapt; ik doe al jaren zo, en gelijk ook met alle aanvullende zorgverzekeringen. Daarnaast heb ik op mijn polis en die van mijn vrouw een vrijwillig eigen risico van € 500 genomen hetgeen ook weer enkele tientjes premie per maand scheelt; het eigen risico haalden wij beiden bij lange na toch al nooit dus dat risico durfde ik wel te nemen. Alles wat ik sindsdien niet meer uitgaf aan mijn zorgverzekeraar heb ik, net als jij, elke maand netjes op een aparte rekening gezet.

   Alle aanvullende medisch gerelateerde kosten die wij sindsdien hebben gehad en die niet onder de basisverzekering vielen heb ik van die rekening voldaan, daarbij ook eigen bijdragen zoals bijvoorbeeld voor bepaalde ADHD-medicatie die ik anders nog naast de aanvullende premies betaald zou moeten hebben. Ook hanteer ik een nogal ruime interpretatie van ‘medisch gerelateerd’; zaken bijvoorbeeld als paracetamol, sporttape en massagetherapie voldoe ik ook van deze rekening.

   Maar zelfs nu nog blijft er geld over, en dat staat dus op mijn rekening en niet op die van de zorgverzekeraar !

   Tenslotte heeft deze constructie nog een (mogelijk) voordeel, nl. alle zorgkosten die je maakt en waarvoor je niet verzekerd bent zijn fiscaal aftrekbaar terwijl zorgpremies dat niet zijn. Maar of dit daadwerkelijk voordeel oplevert is afhankelijk òf en hoeveel van die kosten boven een bepaalde drempel uitkomen, en die drempel is weer inkomensafhankelijk.

 • AAnouk

  En waarom is het goed nieuws als je nog meer moet gaan betalen??
  En hoezo “nepkorting”, als ik ergens anders zonder collectief goedkoper uit zou zijn zou ik echt wel overgestapt zijn maar dat is dus niet zo… Idioten die zelf bulken van het geld verzinnen dit soort dingen.

 • SStephan

  Dit klinkt heel negatief, maar dit is juist gewoon heel goed nieuws mensen.

  Collectiviteitskortingen slaan namelijk helemaal nergens op. Helemaal afschaffen zou nog veel beter zijn.

  • Iidgas

   @Stephan

   Oké. Bedankt voor je mening.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.