Kosten Zorgverzekeringswet (Zvw) met 1,5 miljard omhoog

Bart Koenraadt geen reacties

In 2018 zijn de kosten voor uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) met 3,5 procent gestegen ten opzichte van 2017. Dat komt neer op 1,5 miljard euro. De uitgaven voor medisch specialistische zorg stegen het hardst. Dat blijkt uit de ZorgCijfers Monitor april 2019 van Zorginstituut Nederland.

De kosten voor de Wet langdurige zorg (Wlz) stijgen in 2018 naar verwachting met 5 procent, ofwel 0,9 miljard euro. De grootste kostenpost in deze, is verblijf in een zorginstelling.

Zvw

In 2016 is de Zvw geïntroduceerd ter vervanging van het ziekenfonds. In deze wet is er meer ruimte voor marktwerking en krijgen consumenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars meer ruimte om zelf keuzes te maken.

De totale zorguitgaven binnen de Zvw komen neer op 44,3 miljard euro in 2018. Medisch specialistische zorg neemt ruim de helft van de kosten in beslag: 22,9 miljard euro. Dat is 635 miljoen euro meer dan in 2017.

In de geriatrische revalidatiezorg (revalidatiezorg voor ouderen) namen de zorgkosten het snelst toe (45 procent). Ook in de huisartsenzorg werd een stijging geconstateerd van 7 procent, maar die cijfers zijn nog niet definitief.

Lees ook: bekostiging Zorgverzekeringswet

Wlz

Voor zorg uit de Wlz stegen de kosten van 19,8 in 2017 naar 20,7 miljard in 2018. Verblijf in een zorginstelling heeft hierin een aandeel van ruim 80 procent.

Opvallend is de stijging van de kosten voor mondzorg binnen de Wlz, namelijk met 25 procent. En ook voor hulpmiddelen was er een flinke kostentoename: 11 procent.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.