Record: zorguitgaven Nederland naar 100 miljard euro

Koen Kuijper 1 reactie
Prinsjesdag zorg 2017

De Nederlandse zorguitgaven zijn in 2018 gestegen naar 100 miljard euro. Dat is een stijging van 3 miljard ten opzichte van 2017. Al zes jaar op rij stijgen de zorgkosten minder hard dan de Nederlandse economie. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van nieuwe, voorlopige cijfers.

De groei van de zorguitgaven is met 3,1 procent het hoogste na 2010. Van het bruto binnenlands product (bbp), de totale geldwaarde van de in Nederland geproduceerde goederen en diensten, gaat 12,9 procent op aan de zorg. Dat is 0,3 procent minder dan in 2017. In 2012 bedroeg dit nog 13,9 procent. Naar internationale richtlijnen komen de Nederlandse zorguitgaven uit op 9,9 procent van het bbp.

Overzicht

Bij de berekening van het CBS wordt rekening gehouden met alle zorgkosten binnen de sector zorg en welzijn. Daartoe behoort onder meer medisch specialistische zorg, huisartsenzorg, verpleging en verzorging, kinderopvang en maatschappelijke opvang.

Een overzicht van de kosten per sector:

Zorgkosten 2018

De Zorgverzekeringswet blijft de grootste kostenpost binnen de zorg. Via deze wet wordt onder andere de huisartsenzorg, geneesmiddelenzorg en ziekenhuiszorg gefinancierd.

Grootste stijgers

Vooral zorgkosten binnen de volgende sectoren stegen flink in 2018:

 • Kinderopvang: +10,1%
 • Verpleging en verzorging: +5,7%
 • Huisartsen zorg: 5,2%

Uitgaven binnen de medische specialistische zorg stegen met 2,9 procent naar een totaal van 27,7 miljard euro. Daarmee is het de grootste kostenpost binnen de Nederlandse zorg.

Oorzaak stijging

Een oorzaak voor de stijgende kosten wordt gevonden in het groeiend aantal mensen dat werkzaam is binnen de gezondheidszorg. In het laatste kwartaal van 2018 werd een groei geconstateerd van 38.000 werknemers ten opzichte van een jaar eerder.

De uitgaven binnen de kinderopvang nemen toe doordat het aantal kinderen met kinderopvangtoeslag fors is toegenomen.

Binnen de verpleging en verzorging stegen de uitgaven vanwege extra financiële middelen voor het verbeteren van zorg in verpleeghuizen.

De uitgaven in de huisartsenzorg nemen toe, omdat het beleid er steeds meer op gericht is om de zorg dicht bij huis te organiseren. Huisartsen nemen daarom veel taken over van de tweedelijnszorg.

Zorgkosten per persoon

De zorgkosten per persoon komen in 2018 uit op 5.805 euro. Een stijging van 140 euro ten opzichte van 2017. In dit kostenplaatje wordt rekening gehouden met kosten voor de overheid, verzekeringen en eigen betalingen.

De verwachting is dat de zorgkosten in 2019 en 2020 wederom zullen toenemen. Burgers zullen dit gaan merken, bijvoorbeeld middels een hogere zorgpremie.

1 reactie

 • HHarrie

  Den Haag heeft boter op haar hoofd. Hoezo onbetaalbaar? Marktwerking in de zorg? Enig idee
  hoeveel DAT kost? Het is ronduit schandalig dat daar door het pluche schorem niets aan
  gedaan wordt. Graaiende schoften kunnen hier ongehinderd hun gang gaan. Verslaafden
  worden op kosten van de ziektekosten verzekering naar Zuid-Afrika gestuurd om te
  “helen”, terwijl hier nauwelijks geld is voor de zorg van ouderen. Patsers van eigenaren van zorginstellingen die rondscheuren in dikke bakken en binnen twee jaar miljonair zijn. Van de
  zorggelden! En dan heb ik het nog niet eens gehad over de farmaceutische maffia die
  zonder blikken of blozen kapitalen vraagt (en krijgt).
  Het bestrijden van fraude, oplichting en het schaamteloos misbruik maken dienen de
  speerpunten te zijn waarop de stijgende kosten een halt toegeroepen moet worden.
  Pas als dat opgelost is kunnen wij de juiste conclusies trekken. Maar eerst die schoften de
  zorg uit.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.