Meerderheid tevreden over ‘budget’ zorgverzekering

Thomas van Campenhout geen reacties

Een ruime meerderheid van de Nederlanders met een ‘budget’ zorgverzekering is daar tevreden over. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op basis van ruim 13.000 respondenten.

Sinds een aantal jaren kunnen verzekerden in Nederland kiezen voor een nieuw soort zorgverzekering met beperkende voorwaarden: de ‘budgetpolis’. Dit is strikt genomen een naturapolis, waarbij er sprake is van een beperkte contractering van medisch specialistische zorgaanbieders.

70 procent

Maar liefst 70 procent van de verzekerden met een budgetpolis is daar helemaal of deels tevreden over. 42 procent beveelt dit type zorgverzekering zelfs aan.

Slechts 14 procent is (deels) ontevreden over zijn/haar polis met beperkende voorwaarden. 16 procent heeft geen uitgesproken mening.

‘Goedkoper’

De lage zorgpremie is de meest genoemde reden voor het kiezen van een polis met beperkende voorwaarden. Ruim de helft van de respondenten gaf deze reden op.

Ook het zorggebruik speelt een rol: een kwart koos voor de budgetpolis, omdat ze zelf weinig zorg gebruiken.

De 4 budgetpolissen

Er zijn in 2020 vier polissen die vallen onder de categorie ‘budgetpolis’:

RisicodragerLabelPolis
UnivéZEKURGewoon ZEKUR zorg
AchmeaZilveren KruisBasis Budget
AchmeaZieZoSelectief
AchmeaProLifePrincipe Polis Budget

Bij deze verzekeringen is een beperkt aantal ziekenhuizen gecontracteerd. Bij de polis van ZEKUR gaat dit om een 43 procent van de ziekenhuizen. Bij de verzekeringen van Achmea gaat het om 56 procent.

Verzekeraars zijn wel gebonden aan de zorgplicht. Dat betekent dat ze in iedere regio voldoende medisch specialistische zorg moeten inkopen.

Lees ook: Welke zorgpolissen zijn er?

Zelf bijbetalen

Verzekerden die kiezen voor een zorgaanbieder zonder contract moeten zelf een deel van de zorgnota betalen (een eigen bijdrage). Daarnaast geldt het wettelijk verplichte eigen risico.

Voor spoedeisende zorg maakt het niet uit of een ziekenhuis wel of niet is gecontracteerd. De zorg wordt dan gewoon vergoed. Wel betaal je altijd (een deel) je eigen risico.

Opvallend uit het Nivel-onderzoek is dat 61 procent van de respondenten die naar een zorgaanbieder is gegaan niet volledig werd vergoed, maar alsnog koos voor deze zorgaanbieder. Dit geldt met name voor ziekenhuiszorg.

Onwetendheid

Van de ruim 4.000 verzekerden die in de afgelopen 12 maanden naar het ziekenhuis is geweest, moest de helft daarvan bijbetalen voor zorg die zij in het ziekenhuis ontvingen. In 39 procent van de gevallen kwam dat omdat de zorgverlener niet was gecontracteerd door de verzekeraar.

‘Onaangename’ verrassing

Voor twee derde van de verzekerden gold dit als een onaangename verrassing. Zij wisten van te voren niet dat er een eigen bijdrage van toepassing zou zijn, omdat de zorg niet was gecontracteerd.

Een slechte zaak stelt Koen Kuijper van Zorgwijzer:

Er bestaat blijkbaar onwetendheid of onduidelijkheid onder mensen. Het zou daarom goed zijn als de patiënt tijdig wordt geïnformeerd over de geldende beperkingen, bijvoorbeeld op het moment dat hij/zij door een huisarts of andere zorgverlener naar een ziekenhuis wordt doorverwezen.

In het onderzoek wordt ook benadrukt dat er behoefte is aan betere informatievoorziening:

  • 19 procent van de respondenten is niet bekend met de voorwaarden van zijn/haar basisverzekering.
  • 44 procent weet niet precies of ongeveer hoeveel zorgaanbieders op het gebied van ziekenhuis volledig worden vergoed.
  • 59 procent weet niet wat het maximale vergoedingspercentage is voor zorg die niet is gecontracteerd.

Informatie goed vindbaar

Positief is wel dat verzekerden redelijk overtuigd zijn dat de informatie over de contractering en beperkingen redelijk goed vindbaar zijn.

Een ruime meerderheid (78 procent) gaf aan dat de informatie over de voorwaarden van hun basisverzekering redelijk of heel makkelijk te vinden is. Al vindt 42 procent het wel redelijk tot heel moeilijk om te achterhalen hoeveel er dan precies bijbetaald moet worden als zij kiezen voor een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

2021

Binnenkort wordt duidelijk hoeveel budgetpolissen er in 2021 worden aangeboden. Uiterlijk 12 november moeten de zorgverzekeraars hun nieuwe polisvoorwaarden en premies bekend maken.

Tot dusver is DSW de enige verzekeraar die haar premie voor volgend jaar bekend heeft gemaakt.

Bron:

Bovengenoemde resultaten hebben betrekking op groep A uit het onderzoek. Dit betreft ruim 13.000 verzekerden die een polis met selectieve contractering van ziekenhuiszorg hebben.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.