Zorgverzekering (2021)

Het laatste nieuws over de zorg en zorgverzekering en alles wat je moet weten over aanstaande veranderingen (per 2021).

De 3 belangrijkste nieuwtjes tot dusver zijn:

#1 Reserves voor coronacrisis

Zorgverzekeraars werken tijdens de coronacrisis nauw samen. Concurrentie wordt nu even aan de kant gezet.

Wat betekent dit concreet?

  • Verzekeraars delen samen de lasten
  • Inzet financiële reserves waar nodig
  • Financiële regelingen voor zorgaanbieders

Mogelijk wordt de zorgverzekering in 2021 wel duurder vanwege de hogere zorgkosten in 2020. Echter hebben verzekeraars wel miljarden euro’s aan reserves.

#2 Zorgverzekering duurder

Als gevolg van de coronacrisis gaat de zorgpremie in 2021 mogelijk met 144 euro omhoog. Dat stellen gezondheidseconomen.

Zij noemen twee belangrijke oorzaken:

  • Door uitbraak van het coronavirus zijn de zorgkosten voor ziekenhuizen sterk gestegen.
  • Er is veel geld nodig om zorgaanbieders, zoals tandartsen, te compenseren voor hun omzetverlies.

De extra zorgkosten worden vrijwel zeker doorgerekend naar de burgers, wat zich vertaalt in een duurdere zorgverzekering.

#3 Einde collectieve verzekering?

De kans is aanwezig dat de collectieve zorgverzekering in 2021 volledig wordt geschrapt.

Zorgverzekeraars geven een korting op een verzekering die van zichzelf al hoog is geprijsd. Dit wordt gebruikt als lokkertje om klanten te winnen. Daar komt mogelijk een einde aan.

Volgens ex-minister Bruno Bruins van Medische Zorg:

  • Is het financiële voordeel van de collectieve verzekering eigenlijk nergens op gebaseerd
  • Is er sprake van een te groot aantal polissen die teveel op elkaar lijken

Laatste nieuws

Straks eigen bijdrage bij bezoek aan huisarts?

Straks eigen bijdrage bij bezoek aan huisarts?

5 reacties

Radioloog Erik-Jan Haanraadts wil dat de overheid een eigen bijdrage gaat invoeren voor ieder bezoek van verzekerden aan de huisarts. Hij stelt een eigen risico-bedrag voor van een paar euro per keer. Daarmee wordt voorkomen dat mensen voor ieder wissewasje naar de huisarts gaan. Ook doorverwijzingen naar het ziekenhuis worden daarmee voorkomen.

Volgens Haanraadts heeft corona laten zien dat er veel onnodige zorg wordt geleverd. De huisarts is de toegangspoort tot de zorg en kan daarmee een nuttige barrière vormen om onnodige zorg te beperken en zorgkosten terug te dringen.

Lees het volledige artikel

Inhoud basispakket zorgverzekering staat onder druk

Inhoud basispakket zorgverzekering staat onder druk

3 reacties

Volgens de Sociaal-Economische Raad (SER) moet er de komende jaren kritischer worden gekeken naar wat er wel en niet in het basispakket van de zorgverzekering thuishoort. Het is een van de adviezen van het SER om de in rap tempo stijgende zorgkosten het hoofd te bieden.

Volgens Hamer, voorzitter van de SER drukt de coronacrisis ons met de neus op de feiten: het personeelstekort in de zorg is nijpend. Uit cijfers blijkt dat er in 20 jaar zo’n 700.000 nieuwe zorgmedewerkers nodig zijn. Daar liggen enorm grote uitdagingen.

Lees het volledige artikel

CBS-onderzoek: kenmerken wanbetalers zorgverzekering

CBS-onderzoek: kenmerken wanbetalers zorgverzekering

1 reactie

Meer dan de helft van alle mensen in Nederland die staan aangemerkt als wanbetaler van de zorgverzekering heeft een migratieachtergrond. Dat blijkt uit recente cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Vooral mensen een Antilliaanse, Surinaamse of Marokkaanse achtergrond hebben bovengemiddeld veel moeite met het betalen van de zorgpremie. Als dat zes maanden op rij gebeurt, wordt iemand aangemeld bij het CAK als wanbetaler.

Lees het volledige artikel

Minister: ‘Zorgpremie stijgt, maar minder dan verwacht’

Minister: ‘Zorgpremie stijgt, maar minder dan verwacht’

6 reacties

De premie van de zorgverzekering voor 2021 stijgt mogelijk slechts beperkt. Dat stelt Minister van Rijn van Medische Zorg. Een stijging van de premie is volgens Van Rijn onontkoombaar, maar het opvangen van de extra kosten gebeurt niet via een sterk verhoogde premie

Er gaan geluiden dat de zorgpremie volgend jaar flink kan gaan stijgen. Sommige deskundigen spreken zelfs van zo’n 150 euro per verzekerde. Die berekening zou gebaseerd zijn op de enkele miljarden die nodig zijn om de extra kosten voor coronazorg en het gemis van inkomsten uit ziekenhuizen op te vangen.

Lees het volledige artikel

Zorgkosten stijgen naar 6.120 euro per Nederlander

Zorgkosten stijgen naar 6.120 euro per Nederlander

5 reacties

De zorgkosten per Nederlander zijn in 2019 gestegen naar 6.120 euro per Nederlander, ofwel 263 euro meer dan in 2018. Met ruim 5 procent gaat het om de sterkste stijging van de zorguitgaven in 10 jaar tijd.

Oorzaak voor de verhoogde uitgaven zijn de extra kosten die zijn gemaakt voor personeel. In 2019 zijn er ruim 50.000 zorgmedewerkers bijgekomen. De zorgkosten stegen het snelst in de sector kinderopvang en huisartsenzorg.

Lees het volledige artikel

‘Zorgpremie 2021 omhoog met 144 euro’

‘Zorgpremie 2021 omhoog met 144 euro’

177 reacties

In 2021 stijgt de premie van onze zorgverzekering met 12 euro per verzekerde per maand. Ook de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet gaat stijgen. Dat stelt Wim Groot in het programma AvondGasten.

De hogere premie en bijdragen voor burgers zijn het allemaal gevolg van de huidige coronacrisis. Ziekenhuizen hebben te maken met extra kosten rondom coronazorg, denk aan de intensieve IC-zorg voor ernstig zieke patiënten. Daarnaast hebben de ziekenhuizen te maken met omzetverlies, omdat er veel reguliere zorg niet is geleverd.

Lees het volledige artikel

Is vitamine K dé oplossing voor het coronavirus?

Is vitamine K dé oplossing voor het coronavirus?

21 reacties

Artsen hebben een verband gevonden tussen het vitamine K-gehalte in het bloed en het verloop van Covid-19 bij coronapatiënten. Wat blijkt? Mensen die ernstig ziek worden van het coronavirus of zelfs op de IC terecht komen hebben vrijwel altijd een te lage hoeveelheid vitamine K in het bloed.

Dat betekent mogelijk ook dat een gezond gehalte vitamine K een ernstig verloop van Covid-19 kan voorkomen, al is daar meer onderzoek voor nodig. Vitamine K is van nature aanwezig in verschillende voedingsmiddelen, maar kan desgewenst ook als supplement worden ingenomen.

Lees het volledige artikel

Coronavirus: wie draait op voor de zorgkosten?

Coronavirus: wie draait op voor de zorgkosten?

1 reactie

De zorg in Nederland staat als gevolg van de coronacrisis behoorlijk op zijn kop. Ziekenhuizen hebben extra kosten moeten maken door de uitbraak van het coronavirus, maar hebben net als andere zorgaanbieders ook een verlies aan omzet voor de reguliere zorg.

De hamvraag is wie de het financiele gat gaat opvullen. Zijn het de zorgverzekeraars via hun financiële buffers? De overheid via hogere belastingen of toch in een meer directe vorm de burger door middel van een hogere zorgpremie? Zorgwijzer brengt de opties voor je in kaart.

Lees het volledige artikel

Zorgverzekering vergelijken 2021

Vanaf halverwege november is het weer mogelijk om op Zorgwijzer alle zorgverzekeringen te vergelijken op basis van prijs, kwaliteit en inhoud.

De verwachting is dat er wederom zo’n 1 tot 1,5 miljoen Nederlanders gaan overstappen.

Maar wat moet je weten voordat je gaat overstappen?

  • De zorg en zorgpremie worden namelijk alsmaar duurder. Dat maakt het wisselen van zorgverzekeraar interessant.
  • De voorwaarden van je huidige zorgverzekering worden misschien gewijzigd. Er is waarschijnlijk een andere verzekering die beter past.
  • Mogelijk gaat de collectieve zorgverzekering op de schop. Tweederde van de Nederlanders heeft zo’n polis.

Wijzigingen

Wat zijn de wijzigingen voor de zorgverzekering in 2021?

Basispakket

Ieder jaar wordt het basispakket aangepast, op advies van Zorginstituut Nederland. Op moment van schrijven zijn er nog geen grote wijzigingen bekend voor het basispakket in 2021.

Eigen risico

2021 is het laatste jaar dat het eigen risico bevroren blijft op 385 euro. Dus dit bedrag zal volgend jaar nog hetzelfde blijven.

De kans is aanwezig dat het jaar daarop de hoogte van het eigen risico wel weer wordt aangepast (omhoog of omlaag).

Zorgpremie

Gezondheidseconomen verwachten dat de zorgpremie in 2021 gaat stijgen met 12 euro per maand, ofwel ruim 140 euro per verzekerde. Daarnaast gaat de inkomensafhankelijke bijdrage, die iedereen betaald over zijn inkomen, stijgen.

Het coronavirus, dat nu al zijn stempel drukt op de zorgkosten, speelt een grote rol bij een mogelijke verhoging van de zorgpremie volgend jaar.

Zorgtoeslag

Het kabinet wil het liefste af van het toeslagensysteem. Hiervoor zijn nog geen concrete plannen. 7 miljoen Nederlanders ontvangen zorgtoeslag.

Belangrijke data

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste data voor de zorgverzekering in 2021.

Op Prinsjesdag en worden de veranderingen van de zorg en zorgverzekering voor volgend jaar bekend gemaakt. Denk hierbij aan het eigen risico (blijft 385 euro), zorgpremie, zorgtoeslag en inkomensafhankelijke bijdrage.

Een week na Prinsjesdag zal zorgverzekeraar DSW als eerste de premie voor 2021 bekend maken.


Dit is de laatste dag dat de zorgverzekeraars de premies en aanvullende verzekeringen voor 2021 bekend kunnen maken.

Het gros van de verzekeraars zullen ook gaan wachten tot aan deze laatste dag. De reden hiervoor is dat ze heel erg naar elkaar kijken om het prijsniveau zo concurrerend mogelijk neer te zetten.


De laatste dag van het jaar is de laatste moment waarop je kunt overstappen van zorgverzekering voor 2021.

Als je dat op deze dag doet, dan word je oude zorgpolis nog automatisch voor je opgezegd.


Als je de zorgverzekering vóór 31 december 2020 handmatig hebt opgezegd, dan kun je de hele maand januari (2021) nog gebruiken om een nieuwe zorgverzekering uit te kiezen.

Consumenten die niets doen behouden hun huidige zorgverzekering met dezelfde aanvullende pakketten.