Zorgverzekering 2022

Alles wat je moet weten over je zorgverzekering in 2022.

Zorgpremie gaat omhoog

De zorgpremie zal per 2022 wederom stijgen, is de voorspelling. Hoeveel is nog onzeker.

De premie stijgt omdat:

  • Er meer zorgpersoneel nodig is en hun salarissen stijgen
  • De vergrijzing verder toeneemt
  • De reserves van verzekeraars afnemen

Aanpassing eigen risico

De kans is groot dat het eigen risico in 2022 op een iets andere manier wordt geregeld of misschien zelfs wordt verlaagd of afgeschaft.

Onder de huidige partijen in het kabinet wordt gesproken over een systeem waarbij je nooit in één keer je volledige eigen risico hoeft te betalen.

Tijdens Prinsjesdag (september) wordt hier mogelijk meer over bekend.

Onbewezen zorg uit basispakket

Het Zorginstituut gaat strenger screenen op zorg in het basispakket. Dat kan beteken dat bepaalde behandelingen of medicijnen in 2022 mogelijk niet meer worden vergoed.

Hieronder valt bijvoorbeeld zorg of medicatie waarvan blijkt dat deze onvoldoende effectief is gebleken of waarbij de kosten niet opwegen tegen de gezondheidswinst.

Laatste nieuws

Aanvullende zorgverzekering wint aan populariteit

Aanvullende zorgverzekering wint aan populariteit

geen reacties

Nederlanders kiezen in 2021 vaker voor zekerheid als het aankomt op hun zorgverzekering. Corona zou hierin mogelijk een rol spelen. Zo werden er meer aanvullende verzekeringen afgesloten en verhoogden minder mensen hun eigen risico. Dat blijkt uit cijfers uit de Vektis Zorgthermometer.

In de cijfers van het onderzoeksbureau komen ook de marktaandelen van de zorgverzekeraars naar voren. Daaruit blijkt dat vooral a.s.r. en VGZ er veel klanten hebben bijkregen.

Lees het volledige artikel

Duurste medicijn ter wereld straks vergoed door zorgverzekering?

Duurste medicijn ter wereld straks vergoed door zorgverzekering?

3 reacties

Op vrijdag 23 april oordeelt een adviescommissie van Zorginstituut Nederland over de toelating van het allerduurste geneesmiddel ter wereld in het basispakket. Het gaat om Zolgensma, een gentherapie tegen de progressieve spierziekte SMA.

Het medicijn wordt voorgeschreven bij baby’s en kost bijna 2 miljoen euro per patiënt. Bij de beoordeling wordt met name gekeken naar de kosteneffectiviteit.

Lees het volledige artikel

Hoge premie belangrijkste reden voor overstappen zorgverzekering

Hoge premie belangrijkste reden voor overstappen zorgverzekering

geen reacties

Niet de kwaliteit van een zorgverzekering, maar de prijs blijkt de belangrijkste reden te zijn voor mensen om bij een andere zorgverzekeraar een zorgpolis af te sluiten. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel. Van alle verzekerden die zijn overgestapt, is gemiddeld 31 procent ontevreden over de hoogte van de totale zorgpremie. En 21 procent is ontevreden over de hoogte van de basispremie.

Nivel onderzocht ook waarom mensen juist blijven bij de huidige verzekeraar. Hier blijkt de dekking van de zorgverzekering de doorslag te geven. 54 procent stapt niet over, omdat zij tevreden zijn over de totale dekking in hun pakket.

Lees het volledige artikel

Burn-out behandeling ten onrechte vergoed door zorgverzekeraar

Burn-out behandeling ten onrechte vergoed door zorgverzekeraar

geen reacties

Hoewel de behandeling van een burn-out al sinds 2013 niet meer vergoed wordt via de Zorgverzekeringswet, worden de kosten in veel gevallen toch gedeclareerd bij de zorgverzekeraar. Dat blijkt uit onderzoek van Pointer. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een creatieve oplossing.

Psychologen declareren de kosten bij verzekeraars door bijvoorbeeld de diagnose depressie op te geven. Bij een depressie of angststoornis moet de verzekeraar namelijk opdraaien voor de kosten.

Lees het volledige artikel

Dit zijn de standpunten voor de zorg en zorgverzekering per politieke partij

Dit zijn de standpunten voor de zorg en zorgverzekering per politieke partij

20 reacties

Ook bij de komende verkiezingen is de gezondheidszorg een centraal thema. De politieke ideeën en standpunten van de politieke partijen verschillen enorm. Zo willen linkse partijen het stelsel grondig hervormen, terwijl de partijen in het midden en aan de rechterkant meer zien in het oplossen van problemen en doorvoeren van verbeteringen in het huidige zorgstelsel.

Zorgwijzer zet de belangrijkste zorgstandpunten van de politieke partijen voor je op een rij, zodat je keuze hopelijk een stukje gemakkelijker wordt.

Lees het volledige artikel

Minder Nederlanders mijden zorg vanwege kosten

Minder Nederlanders mijden zorg vanwege kosten

31 reacties

Minder mensen in Nederland mijden toegang tot medische behandeling of medicijnen vanwege de zorgkosten. Dat blijkt uit onderzoek van Nivel. Ongeveer 7 procent van de bevolking ziet af van zorg vanwege het eigen risico, een eigen bijdrage of andere kostenpost. Dat is ruim twee keer lager dan in 2016 (toen nog 16 procent).

Er is sprake van een dalende trend onder het aantal zorgmijders. De oorzaak zou onder meer liggen in het groeiende kennisniveau onder Nederlanders ten aanzien van het eigen risico en de zorgtoeslag. Desalniettemin blijft het eigen risico een belangrijk politiek thema.

Lees het volledige artikel

Zorgverzekeraars willen ‘gezondheidsplicht’ voor heel de zorg

Zorgverzekeraars willen ‘gezondheidsplicht’ voor heel de zorg

5 reacties

Overgewicht en een slechte leefstijl zijn een groeiend probleem in Nederland. Drie grote zorgverzekeraars willen daar iets aan doen. Zij stellen een gezondheidsplicht voor waar allen partijen in de zorg zich aan moeten houden. Op die manier komt er meer aandacht voor preventie en kunnen de zorgkosten misschien zelfs omlaag.

Binnen de gezondheidsplicht moet er maatwerk geleverd worden om zo de problemen die er per regio zijn aan te pakken. Dus minder overgewicht, meer bewegen en minder spanning en stress.

Lees het volledige artikel

‘Vrijwillig eigen risico zorgverzekering zorgt voor meer ongelijkheid’

‘Vrijwillig eigen risico zorgverzekering zorgt voor meer ongelijkheid’

5 reacties

Het feit dat mensen de keuze hebben om hun eigen risico vrijwillig te verhogen, zorgt voor meer ongelijkheid. Dat wordt geconcludeerd door onderzoekers, verbonden aan de London School of Economics.

Vooral gezonde en hoogopgeleide mensen kunnen profiteren van een lagere zorgpremie door verhoging van het eigen risico. Zij blijken beter in staat om verstandige keuzes te maken dan mensen die lager of middelbaar zijn opgeleid. Betekent dit dan automatisch dat we de keuze voor een vrijwillig eigen risico onmogelijk moeten maken? Dat lijkt vooral een politiek dilemma.

Lees het volledige artikel