Dit gaat er veranderen aan je zorgverzekering in 2025 (verwachting)

Dit gaat er veranderen aan je zorgverzekering in 2025 (verwachting)

Artikel door: Koen Kuijper - geen reacties

Dit gaat er veranderen aan je zorgverzekering in 2025 (verwachting)

Per 1 januari 2025 worden er een aantal belangrijke veranderingen in de zorgverzekering verwacht die van invloed kunnen zijn op jouw portemonnee, dekking en keuzes.

In dit artikel probeer ik al deze wijzigingen zo goed mogelijk in kaart te brengen en uit te leggen wat ze voor je kunnen betekenen.

Premie omhoog, maar met hoeveel?

Dat de zorgpremie in 2025 weer zal stijgen, is zo goed als zeker. Er zijn meerdere duidelijke signalen die hierop wijzen.

De uitgaven onder de Zorgverzekeringswet (Zvw), die de basis vormt voor de verplichte zorgverzekering, blijven alsmaar toenemen.

JaarUitgaven Zvw
202251,1 miljard*
202354,6 miljard
202460,8 miljard
202563,8 miljard
202666,9 miljard
Cijfers begroting 2024 | *Cijfers 2e suppletoire begroting 2023 | bron

De vraag is dus niet of, maar met hoeveel de premies komend jaar gaan stijgen.

De gevolgen voor jou:

 • Als ik kijk naar hoe de zorgkosten en premie zich de afgelopen tijd hebben ontwikkeld en extrapoleer, verwacht ik zelf een stijging tussen de 8 en 12 euro per maand voor de basisverzekering.
 • Stel, je bent met een familie van twee volwassenen en twee kinderen. Dan betekent dit een stijging van 16 tot 24 euro per maand aan maandelijkse lasten. Kinderen blijven ‘gratis’ meeverzekerd via de ouders.

In 2024 steeg de basispremie met gemiddeld 9 euro per maand.

Waarom stijgt de zorgpremie in 2025?

De gemiddelde leeftijd van de Nederlandse bevolking neemt toe en we worden steeds ouder. Er is sprake van vergrijzing op vergrijzing en er komen steeds meer chronisch zieken bij.

Dat drijft de kosten op. Verzekeraars zijn daarom meer geld kwijt zijn aan het vergoeden van ziekenhuizen en andere zorgverleners. De rekening komt uiteindelijk op het bordje van de verzekerde: jij dus.

Zorgverzekeraars zijn in feite genoodzaakt om hun premies te verhogen. Een andere optie is dat de overheid bepaalde belastingen verhoogt.

Nederland staat internationaal gezien op plaats 9 als wordt gekeken naar de zorguitgaven per inwoner, blijkt uit cijfers van de OECD en het CBS.

Zorgverzekeraars moeten zorgplicht nakomen

In 2025 zou de zorgpremie zelfs nog met meer dan normaal kunnen stijgen. Zorgverzekeraars zijn dan namelijk meer geld kwijt aan het nakomen van de zorgplicht.

Ik zal je proberen uit te leggen hoe dit precies zit.

De vier grootste zorgverzekeraars van Nederland, Zilveren Kruis, CZ, VGZ en Menzis, voldoen op dit moment niet volledig aan de zogeheten zorgplicht. Zij moeten de invulling hiervan op korte termijn verbeteren, omdat ze op dit moment niet volledig voldoen aan de gestelde normen.

De gevolgen voor jou:

 • Er moet meer zorg worden ingekocht, wat de wachtlijsten voor behandelingen van bepaalde verzekerden kan verkorten.
 • Het nakomen van de zorgplicht kost verzekeraars veel geld, honderden miljoen is de verwachting. Dat bedrag wordt uiteindelijk door de verzekerden opgehoest, via een verhoogde premie.

Wachtlijsten nemen toe in de regio

In bepaalde regio’s zijn de wachtlijsten voor behandelingen boven de gestelde norm gekomen, doordat verzekeraars niet aan de zorgplicht voldoen. Verzekerden moeten soms veel langer dan normaal wachten voordat ze behandeld kunnen worden.

Twee verzekeraars, Menzis en CZ, schieten zelfs zo ernstig tekort, dat ze van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een formele waarschuwing hebben gekregen. Wat er precies in de waarschuwing staat, is niet bekend. Dit komt pas naar buiten als de verzekeraars binnen een half jaar onvoldoende verbetering laten zien.

Verbetering gaat gepaard met premiestijging

De verwachting is dat verzekeraars zich op korte termijn zullen verbeteren.

Tot op heden waren verzekeraars vooral bezig met elkaar te beconcurreren door scherp zorg in te kopen en een zo laag mogelijke premie neer te zetten. Daar gaat nu een verschuiving in plaatsvinden.

Er moet een nieuwe balans worden gevonden, het is echter lastig te voorspellen waar die precies ligt. Maar het zal zeker gepaard gaan met een premiestijging

Xander Koolman – gezondheidseconoom

Eigen risico naar 150 euro per behandeling

De kans is groot dat het eigen risico per 2025 naar maximaal 150 euro per behandeling gaat. Dat valt te lezen op de website van de Rijksoverheid.

Voormalig zorgminister Ernst Kuipers heeft de eerste stappen gezet om de vormgeving van het verplicht eigen risico aan te passen voor medisch-specialistische zorg. De financiële drempel naar het ziekenhuis zorg wordt daarmee lager, waardoor mensen minder snel van zorg afzien wanneer ze deze wel nodig hebben.

De gevolgen voor jou:

 • Voor medisch-specialistische zorg ben je in 2025 nog maar 150 euro per behandeling kwijt
 • Het eigen risico blijft tot en met 2025 gelijk op 385 euro, dat is al afgesproken.
 • Er wordt gekeken of de maximering van het eigen risico ook in andere sectoren wordt toegepast, bijvoorbeeld voor medicijnen.

Alleen een nieuw kabinet of stemming in de Tweede Kamer zou eventueel nog iets kunnen wijzigen aan deze plannen.

Voorbeeld hoe de nieuwe vormgeving van het eigen risico werkt:

 • Stel dat je in februari (2025) een afspraak hebt bij de cardioloog en in juli (2025) nog een bezoek brengt aan de orthopeed.
 • Voor elk van deze behandelingen zal je verplichte eigen risico maximaal 150 euro bedragen.
 • Dat komt neer op een totaal van 300 euro voor beide consulten.

Eigen risico blijft op 385 euro (en wordt voorlopig niet afgeschaft)

In de Tweede Kamer is er een meerderheid die het eigen risico wil afschaffen of drastisch wilt verlagen. De PVV stemde echter onlangs tegen afschaffing, omdat de partij deze omvangrijke wijziging wil vastleggen in een regeerakkoord. Dat kan op zijn vroegst pas per 1 januari 2026, want het huidige demissionaire kabinet heeft het eigen risico tot en met 2025 bevroren op 385 euro.

Voor een dergelijke wetswijziging van de Zorgverzekeringswet staat sowieso minimaal 1,5 jaar, laat het ministerie van Volksgezondheid weten aan Zorgwijzer. De kans dat het eigen risico in 2026 wordt afgeschaft, lijkt dus klein.

Fysiotherapie terug in basispakket?

Ruim vier miljoen Nederlanders hebben geen aanvullende verzekering voor fysiotherapie, wat betekent dat een groot deel van hen de zorg die ze nodig hebben, niet krijgt. Dit leidt tot een kloof tussen mensen die wel en niet kunnen betalen voor fysiotherapie.

Het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt daarom of fysiotherapie vanaf 2025 weer terug in het basispakket kan, maar het is nog onduidelijk hoe dit precies vorm gaat krijgen.

Veel mensen met lichamelijke klachten worden nu nog vaak doorverwezen naar het ziekenhuis, terwijl fysiotherapie in veel gevallen kan helpen om klachten te verlichten of te voorkomen dat ze erger worden. Dit zou niet alleen beter zijn voor de patiënt, maar ook goedkoper.

De gevolgen voor jou (als de plannen doorgaan):

 • Fysiotherapiebehandelingen worden bij veel meer soorten klachten tot een bepaald maximum vergoed via de basisverzekering.
 • Het toevoegen van fysiotherapie aan het basispakket kan de basispremie met 4 tot 5 euro per maand verhogen.

Zorginstituut Nederland brengt naar verwachting op korte termijn een nieuw advies uit over passende fysiotherapiezorg in het basispakket.

Blijf op de hoogte

Wil jij op de hoogte blijven van de laatste veranderingen in 2025 rondom de zorgpremie, het eigen risico, het basispakket en de zorgtoeslag?

Zet dan deze pagina bij je favorieten of volg ons via X.

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.