Laatste nieuws

Marktwerking in de zorg of terug naar het ziekenfonds?
– Koen Kuijper

Marktwerking in de zorg of terug naar het ziekenfonds?

Marktwerking in de zorg of terug naar het ziekenfonds?

In 2006 is het ziekenfonds afgeschaft en vervangen door een gereguleerde marktwerking in de zorg, waardoor de markt voor zorgverzekering werd geprivatiseerd. Het doel was om de consument meer kostenbewust te maken en de concurrentie te stimuleren tussen zorgverzekeraars, ziekenhuizen en zorginstellingen.

Toch zijn de zorgkosten sinds de invoering alsmaar gestegen. Maar is de marktwerking in de zorg daarvan de reden?

Dekking van (sport)braces vanuit de zorgverzekering
– Koen Kuijper

Dekking van (sport)braces vanuit de zorgverzekering

Dekking van (sport)braces vanuit de zorgverzekering

Braces en ortheses kunnen erg nuttig zijn bij de ondersteuning van gewrichten en spieren. Ze kunnen een deel van de pijn wegnemen of problemen in de groei corrigeren en/of voorkomen.

Veel mensen weten niet dat er vanuit de basis- en aanvullende zorgverzekering vergoedingen zijn voor de aanschaf van een (sport)brace. Er gelden hiervoor echter wel bepaalde voorwaarden waaraan voldaan moet worden voordat de zorgverzekeraar de brace vergoedt.

Agis en Zilveren Kruis samen verder; wat verandert er?
– Koen Kuijper

Agis en Zilveren Kruis samen verder; wat verandert er?

Agis en Zilveren Kruis samen verder; wat verandert er?

Begin januari werd bekend gemaakt dat de zorgverzekeraars Agis en jongerenlabel TakeCareNow! ondergebracht zullen worden bij Zilveren Kruis. Allen vallen zij onder het Achmea concern. Dit vanwege het kunnen besparen op kosten in de toekomst.

Maar wat zal dat betekenen voor Nederlanders die op dit moment verzekerd zijn bij Agis of TakeCareNow!. In dit artikel vind je de mogelijke gevolgen…

Op vakantie? Let op je zorgverzekering!
– Koen Kuijper

Op vakantie? Let op je zorgverzekering!

Op vakantie? Let op je zorgverzekering!

Veel Nederlanders gaan binnenkort weer op zomervakantie. Een deel van hen hebben echter geen idee op welke medische dekkingen zij recht hebben in het buitenland en welke zaken zij op orde moeten hebben. Het daarom verstandig om even goed te kijken naar de eigen zorgverzekering en polisvoorwaarden.

Soms blijkt dat het bijvoorbeeld raadzaam is om je extra te verzekeren voor medische kosten en vaccinaties. Dan kun je echt met een gerust hart de zon opzoeken.

Compensatie eigen risico voortaan via gemeente
– Bart Koenraadt

Compensatie eigen risico voortaan via gemeente

Compensatie eigen risico voortaan via gemeente

De regeling Compensatie eigen risico (Cer) is sinds dit jaar door de gemeente afgeschaft. De geldbijdrage voor mensen met een laag inkomen en hoge zorgkosten zal voortaan lopen via de gemeenten. Dit als gevolg van de hervorming van de langdurige zorg, waardoor gemeenten verplicht zijn deze groep mensen financieel tegemoet te komen.

Deze bijdrage lag vorig jaar op 99 euro bij een eigen risico van 350 euro. De verwachting is dat in 2015 het eigen risico weer gaat stijgen.

Wat gaan zorgverzekeraars betekenen voor de thuiszorg?
– Koen Kuijper

Wat gaan zorgverzekeraars betekenen voor de thuiszorg?

Wat gaan zorgverzekeraars betekenen voor de thuiszorg?

In 2015 zal de hervorming van de langdurige zorg worden ingezet en zal er veel gaan veranderen, vooral waar je terecht moet voor de zorg die jij nodig hebt. Dat geldt ook voor thuiszorg, wat onderdeel gaat worden van de Zorgverzekeringswet (Zvw) en hierdoor de verantwoording voor de zorgverzekeraars.

Maar wat gaat er precies veranderen en bij wie moet ik terecht?

Vergoeding zorgverzekering voor schizofrenie en psychose
– Koen Kuijper

Vergoeding zorgverzekering voor schizofrenie en psychose

Vergoeding zorgverzekering voor schizofrenie en psychose

Er zijn mogelijkheden om schizofrenie en een psychose te bestrijden, die in dit artikel worden besproken. Het is daarbij ook belangrijk om te weten in hoeverre de zorgverzekering een vergoeding kan bieden.

Zo spelen medicijnen een belangrijke rol bij de bestrijding hiervan, maar hiervoor geldt wel vaak een eigen bijdrage, waar je jezelf voor kunt verzekeren.  Ook wordt zorg voor schizofrenie en psychose vaak geregeldeerste- of tweedelijns geestelijke gezondheidszorg (GGZ).

Wat kost een ziekenhuisbehandeling?
– Bart Koenraadt

Wat kost een ziekenhuisbehandeling?

Wat kost een ziekenhuisbehandeling?

Een behandeling in het ziekenhuis is onderdeel van de basisverzekering en zodoende kost het altijd alleen maar het eigen risico. Toch lopen de kosten voor een behandeling erg snel op. Om de patiënt meer kostenbewust te maken is er nu een lijst gepubliceerd die de prijzen weergeeft van alle ziekenhuisbehandelingen.

Daaruit blijkt dat het vaak goedkoper is om kleine ingrepen door de huisarts te laten doen.