Zorgverzekering 2018

 • Wijzigingen
 • Basispakket
 • Zorgpremie
 • Eigen risico

Wijzigingen zorgverzekering in 2018

Over de wijzigingen en samenstelling van de zorgverzekering in 2018 is op dit moment nog maar weinig bekend. Wel is er al begroot dat de kosten uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) zullen stijgen naar in totaal 51,8 miljard euro. Een forse stijging met de jaren daarvoor. Dat kan er toe leiden dat de premie voor de basisverzekering en mogelijk eigen risico ook gaat stijgen.

Op deze pagina wordt het laatste nieuws omtrent het Nederlandse zorgstelsel bijgehouden met betrekking tot het jaar 2018.

De Zorgverzekering 2018 pagina is beoordeeld met: 9.1 uit 1630 klantbeoordelingen

Basispakket in 2018

Door slimme bezuinigingen bespaart de overheid 318 miljoen euro op het basispakket in 2018.

Ook is er onderzoek gedaan door het CPB om tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Zorgpremie 2018

Doordat de reserves van de zorgverzekeraars langzaam opraken kan er ieder jaar minder geld worden ingezet om de premie enigszins te drukken. Zo is de zorgpremie dit jaar fors gestegen met ruim 100 euro op jaarbasis.

De verwachting is dat de premie van de zorgverzekering in 2018 weer gaat stijgen met enkele euro’s per maand.

Tijdens Prinsjesdag komende september zal er meer duidelijk komen.

Eigen risico in 2018

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven, namelijk 385 euro. Op dit moment is er nog niets bekend over de hoogte ervan in 2018.

De kans is wel groot dat het eigen risico volgend jaar weer gaat stijgen. De verhoging staat meestal gelijk aan de stijging van de zorgkosten.

Laatste Nieuws

 • Kiezers willen zorgverzekering geregeld door overheid

  Kiezers willen zorgverzekering geregeld door overheid
  door: Bart
  - geen reacties

  Een meerderheid van de kiezers wil dat het zorgverzekeringsstelsel weer in handen komt van de overheid. Dat blijkt uit onderzoek, uitgevoerd in opdracht van Trouw. Al 11 jaar lang wordt de zorg geregeld vanuit de Zorgverzekeringswet (Zvw) die uitgevoerd wordt door de zorgverzekeraars.

  Volgens velen is de marktwerking niet geslaagd en is de zorg alleen maar duurder geworden. Zij willen dan ook terug naar een nieuw stelsel, zoals het vroegere ziekenfonds.

  Lees meer
 • Ruim 1 miljoen overstappers zorgverzekering

  Ruim 1 miljoen overstappers zorgverzekering
  door: Bart
  - geen reacties

  1,08 miljoen verzekerden stapten dit jaar over naar een andere zorgverzekering. Dat is 0,1 procent meer dan vorig jaar. Ondanks de hoge premiestijging van ruim 90 euro op jaarbasis was er dus geen sprake van een overstappersrecord, zoals die door sommige vergelijkingssites werd verwacht.

  Een flinke groep verzekerden stapt vrijwel nooit over, omdat zij collectief zijn verzekerd, bijvoorbeeld via de werkgever. Toch valt er juist voor deze groep veel te besparen.

  Lees meer
 • Zorgverzekeraar Menzis verliest 47.000 klanten

  Zorgverzekeraar Menzis verliest 47.000 klanten
  door: Koen
  - Reacties 2

  Verzekeraar Menzis uit Groningen verloor afgelopen overstapseizoen voor de zorgverzekering 47.000 klanten. De hoge premie bij de verzekeraar was voor veel verzekerden reden om op zoek te gaan naar een andere, goedkopere zorgpolis.

  De premie van Menzis is dit jaar minstens twaalf euro hoger dan vorig jaar. Bij de overige zorgverzekeraars komt de gemiddelde premie toename uit op iets minder dan acht euro.

   

  Lees meer
 • Nederlandse zorgstelsel functioneert het beste

  Nederlandse zorgstelsel functioneert het beste
  door: Koen
  - geen reacties

  Net als in 2015 en 2014 is het Nederlandse zorgstelsel als hoogst genoteerd in de European Health Consumer Index (EHCI), een ranglijst die is samengesteld aan de hand van een onderzoek, uitgevoerd door het Health Consumer Powerhouse (HCP) in Zweden. Het is nu de zevende keer dat ons zorgstelsel als beste naar voren komt. Nederland scoorde 927 van de 1000 punten.

  Toch is er ook kritiek op ons zorgstelsel. Sommige politieke partijen willen terug naar het ziekenfonds waarbij alles via de overheid wordt aangestuurd en er geen zorgverzekeraars meer zijn.

  Lees meer
 • Stijging zorgkosten in 2017 en 2018

  Stijging zorgkosten in 2017 en 2018
  door: Koen
  - geen reacties

  Er wordt jaarlijks 95 miljard gespendeerd aan de zorg en dat bedrag zal de komende jaren alleen nog maar meer toenemen. ING en CPB voorspellen een kostenstijging van 2,5 procent in 2017 en 3,5 procent in 2018. Er zijn daarom nieuwe maatregelen nodig om ervoor te zorgen dat de burger niet teveel premie betaalt.

  De komende verkiezingen zullen in dat kader een centraal thema vormen. Economen voelen bijvoorbeeld weinig voor een Nationaal Zorgfonds die de prikkel om kosten te beheersen juist zou weghalen.

  Lees meer
 • ‘Zorgeloos zorgverzekering start per 2018’

  ‘Zorgeloos zorgverzekering start per 2018’
  door: Bart
  - Reacties 11

  Zorgeloos Care heeft de ambitie om vanaf 2017 een zorgverzekering tegen een lage premie aan te bieden. De Nationale Zorgautoriteit (NZa) meldt echter in de ‘Zorgverzekeringsmarktscan’ dat de verwachting is dat de nieuwe verzekeraar niet eerder start dan 2018.

  Als Zorgeloos bestaansrecht ontvangt van De Nederlandsche Bank (DNB) zou dat een unicum zijn. Sinds de start van het zorgverzekeringsstelsel zijn er namelijk geen nieuwe
  verzekeraars van start gegaan.

  Lees meer
 • Tandartskosten in 2018 gedekt door basisverzekering?

  Tandartskosten in 2018 gedekt door basisverzekering?
  door: Bart
  - Reacties 8

  Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft berekend wat het kost om mondzorg volledig onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Het zou neer komen op een kostenplaatje van 1,2 miljard euro voor de overheid, waarbij al 700 miljoen euro is afgehaald van het eigen risico wat eerst betaald moet worden door verzekerden.

  Wanneer de tandartskosten worden verplaatst naar het basispakket, kunnen de premies voor de aanvullende tandartsverzekering omlaag. De effecten zijn berekend door het CPB voor het jaar 2018.

  Lees meer

Wijzigingen zorgverzekering 2018

Belangrijke data

 • 19 september 2017

Tijdens Prinsjesdag wordt door het kabinet de inhoud van het basispakket, hoogte van het eigen risico en de zorgpremie bekend gemaakt.

 • 11 november 2017

De uiterste datum dat de zorgverzekeraars de premie voor 2018 bekend hebben gemaakt. Dat is dit jaar een week eerder dan voorheen. Nederlanders hebben dus een week langer de tijd om over te stappen.

 • 31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 • 31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Vanaf halverwege november is het weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering over te stappen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.