Zorgverzekering 2018

 • Wijzigingen
 • Basispakket
 • Zorgpremie
 • Eigen risico

Wijzigingen zorgverzekering in 2018

Over de wijzigingen en samenstelling van de zorgverzekering in 2018 is op dit moment nog maar weinig bekend. Wel is er al begroot dat de kosten uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) zullen stijgen naar in totaal 51,8 miljard euro. Een forse stijging met de jaren daarvoor. Dat kan er toe leiden dat de premie voor de basisverzekering en mogelijk eigen risico ook gaat stijgen.

Op deze pagina wordt het laatste nieuws omtrent het Nederlandse zorgstelsel bijgehouden met betrekking tot het jaar 2018.

De Zorgverzekering 2018 pagina is beoordeeld met: 9.1 uit 1627 klantbeoordelingen

Basispakket in 2018

Door slimme bezuinigingen bespaart de overheid 318 miljoen euro op het basispakket in 2018.

Ook is er onderzoek gedaan door het CPB om tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Zorgpremie 2018

Doordat de reserves van de zorgverzekeraars langzaam opraken kan er ieder jaar minder geld worden ingezet om de premie enigszins te drukken. Zo is de zorgpremie dit jaar fors gestegen met ruim 100 euro op jaarbasis.

De verwachting is dat de premie van de zorgverzekering in 2018 weer gaat stijgen met enkele euro’s per maand.

Tijdens Prinsjesdag komende september zal er meer duidelijk komen.

Eigen risico in 2018

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven, namelijk 385 euro. Op dit moment is er nog niets bekend over de hoogte ervan in 2018.

De kans is wel groot dat het eigen risico volgend jaar weer gaat stijgen. De verhoging staat meestal gelijk aan de stijging van de zorgkosten.

Laatste Nieuws

 • Tandartskosten in 2018 gedekt door basisverzekering?

  Tandartskosten in 2018 gedekt door basisverzekering?
  door: Bart
  - Reacties 8

  Het Centraal Plan Bureau (CPB) heeft berekend wat het kost om mondzorg volledig onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Het zou neer komen op een kostenplaatje van 1,2 miljard euro voor de overheid, waarbij al 700 miljoen euro is afgehaald van het eigen risico wat eerst betaald moet worden door verzekerden.

  Wanneer de tandartskosten worden verplaatst naar het basispakket, kunnen de premies voor de aanvullende tandartsverzekering omlaag. De effecten zijn berekend door het CPB voor het jaar 2018.

  Lees meer
 • Kosten zorgverzekering stijgen tot aan 2018

  Kosten zorgverzekering stijgen tot aan 2018
  door: Bart
  - geen reacties

  De kosten voor de uitvoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) stijgen de komende jaren naar 51,8 miljard euro per jaar in 2018. De Zvw is de wet die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het basispakket en geldt voor iedereen met een Nederlandse zorgverzekering. De grootste kostenpost is ziekenhuis met een jaarlijks kostenplaatje van ruim 20 miljard euro.

  Doordat de zorgkosten tot aan 2018 zeker omhoog lopen is de kans groot dat de premiebetaler hier ook onder gaat lijden. Afhankelijke van de inzet van reserves zal de zorgpremie de komende jaren gaan stijgen.

  Lees meer

Wijzigingen zorgverzekering 2018

Belangrijke data

 • 19 september 2017

Tijdens Prinsjesdag wordt door het kabinet de inhoud van het basispakket, hoogte van het eigen risico en de zorgpremie bekend gemaakt.

 • 11 november 2017

De uiterste datum dat de zorgverzekeraars de premie voor 2018 bekend hebben gemaakt. Dat is dit jaar een week eerder dan voorheen. Nederlanders hebben dus een week langer de tijd om over te stappen.

 • 31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 • 31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Vanaf halverwege november is het weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering over te stappen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.