Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering vergelijken 2018

Inmiddels is het niet meer mogelijk om over te stappen voor 2018. Echter komende november/december kan dat wel weer voor volgend jaar. Benieuwd naar het laatste nieuws? Bekijk dan de zorgverzekering 2019-pagina.

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen. Overstappers betalen namelijk tot 300 euro minder per jaar.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. Toch blijft de premiestijging enigszins beperkt.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat dat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand.

Uiteindelijk bleek deze verwachting van de regering te hoog. De gemiddelde premie komt 2,15 euro per verzekerde per maand hoger uit voor de basispolis. Een basisverzekering kost in 2018 gemiddeld 111,77 euro per maand bij een eigen risico van 385 euro. Enkele verzekeraars verlagen de premie, waaronder Stad Holland, DSW en Zorg en Zekerheid.

De lichte gemiddelde premiestijging kan men vooral toekennen  aan de overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar. Ook de inflatie speelt een rol.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 10 euro per maand aan toeslag bij. Voor de minima gaat de zorgtoeslag met 6 euro omhoog (voor alleenstaanden en toeslagpartners). Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

Eerder was sprake van een verhoging van ongeveer 130 per persoon. Deze cijfers waren afkomstig uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 29.000 (alleenstaanden) of 36.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Losse aanvullende zorgverzekering in 2018? Dit moet je weten

  Ben je van plan om een losse aanvullende zorgverzekering af te sluiten? Dan is het wel zo handig dat je weet bij welke verzekeraars dit mogelijk is en of er extra voorwaarden van toepassing zijn, zoals een medische selectieprocedure of een toeslag op de standaard premie.

  Houdt er wel rekening mee dat een losse aanvullende ziektekostenpolis soms wel onhandig kan zijn. Je moet namelijk bij twee verschillende partijen declareren.

  Lees meer
 • Overstappen van zorgverzekering? Dit is de laatste mogelijkheid

  Als verzekerde heb je nog tot en met 31 januari 2018 de tijd om een nieuwe zorgpolis af te sluiten bij een verzekeraar naar keuze. Dan moet je wel je oude zorgverzekering al hebben opgezegd voor het einde van vorig jaar. Anders ben je weer voor 1 jaar gebonden aan je huidige polis.

  Indien je uiterlijk 31 januari een zorgverzekering afsluit, gaat deze met terugwerkende kracht in werking. Een behandeling die heeft plaatsgevonden voordat je de polis hebt afgesloten, wordt dus gewoon vergoed door de verzekeraar, conform de polisvoorwaarden.

  Lees meer
 • Verzekeraar Menzis wint klanten door gelijkhouden premie

  Ziektekostenverzekeraar Menzis heeft als enige verzekeraar de premie hetzelfde gehouden in 2018. De goedkoopste basisverzekering is in 2018 af te sluiten voor 103,00 per maand. Doordat de zorgpremie gelijk is gebleven, heeft Menzis het klantenbestand weten te vergroten met 38.000.

  Vorig jaar ging de premie bij Menzis nog omhoog met maar liefst 12 euro per maand. Bij de andere grote verzekeraars steeg de premie toen minder hard, maar in 2018 wel met enkele euro’s.

  Lees meer
 • Zorgaanbieder sluit minder vaak contract met verzekeraar

  In de Geestelijke gezondheidszorg (ggz) en wijkverpleging is een trend gaande waarbij steeds meer zorgaanbieders er voor kiezen om geen contract af te sluiten met de ziektekostenverzekeraar voor de prijs en kwaliteit van behandelingen. Dit heeft tot gevolg dat de zorg duurder wordt voor de patient en de samenleving.

  Bij de meeste zorgverzekeringen wordt niet-gecontracteerde voor 75 procent vergoed door de verzekeraar. De overige 25 procent betreft een eigen bijdrage die de patiënt in principe zelf dient te betalen.

  Lees meer
 • Aantal overstappers zorgverzekering bereikt laagste punt

  Iets meer dan 1 miljoen mensen zijn in 2018 overgestapt naar een andere zorgverzekering. Dat blijkt uit een onderzoek van Vektis en cijfers van zorgverzekeraars. Het percentage overstappers (5,9) is sinds 2011 nog nooit zo laag geweest. Het gaat echter wel om een voorlopige meting, dus het definitieve aantal verzekerden dat is gewisseld van verzekeraar kan nog hoger uitkomen.

  ZorgWijzer.nl voorspelde vorig najaar een nog lager percentage overstappers: 5,4 procent. De belangrijkste motivator voor een overstap blijft de premie.

  Lees meer
 • Vrijwillig eigen risico blijft gelijk op 500 euro

  Minister Bruins van Medische Zorg wil niet tornen aan het vrijwillige eigen risico van de zorgverzekering. Zorgverzekeraars Nederland deed een oproep aan de minister om het maximale eigen risico in te perken tot 650 euro per verzekerde. DSW pleit zelfs voor een volledige afschaffing.

  De kans is echter klein dat dit op korte termijn gaat veranderen. In elk geval niet zolang het huidige kabinet aan de macht blijft.

  Lees meer