Zorgverzekering 2018

 • Wijzigingen
 • Zorgpremie
 • Eigen risico
 • Aanvullend

Over de wijzigingen en samenstelling van de zorgverzekering in 2018 is inmiddels het een en ander bekend. Zo is er al begroot dat de kosten uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) zullen stijgen naar in totaal 51,8 miljard euro. Een forse stijging met de jaren daarvoor.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:
• Nieuwe vergoeding van 12 behandeling fysiotherapie voor patiënten met artrose
• Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie.
• De eigen bijdrage van 341,31 euro die geldt voor een ziekenhuisbevalling zonder medische noodzaak wordt mogelijk afgeschaft.

Verder: door slimme bezuinigingen bespaart de overheid 318 miljoen euro op het basispakket in 2018.

Op deze pagina wordt het laatste nieuws omtrent het Nederlandse zorgstelsel bijgehouden met betrekking tot het jaar 2018.

De vier grote zorgverzekeraars, Achmea, VGZ, CZ en Menzis, hebben over het boekjaar 2016 verlies geleden op de basisverzekering. Zo blijkt uit de jaarcijfers van de concerns. De financiële reserves van de zorgverzekeraars raken daarom langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. In 2017 steeg de premie al fors met ruim 100 euro op jaarbasis.

Zorgpremie 2018

De verwachting is dat de premie van de zorgverzekering in 2018 weer verder gaat stijgen met enkele euro’s per maand. Echter is hierover nog niets concreet bekend. Tijdens Prinsjesdag komende september zal er meer duidelijk komen.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven, namelijk 385 euro.

Eigen risico in 2018

Op dit moment is er nog niets bekend over de hoogte ervan in 2018.

De kans is wel groot dat het eigen risico volgend jaar weer gaat stijgen. De verhoging staat meestal gelijk aan de stijging van de zorgkosten.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Laatste Nieuws

 • ‘Eigen risico zorgverzekering verlagen naar 175 euro’

  ‘Eigen risico zorgverzekering verlagen naar 175 euro’
  door: Bart
  - Reacties 5

  Een eigen risico van 175 euro voor de zorgverzekering? Op dit moment ligt het bedrag zo’n 210 euro hoger, maar als het aan de Patiëntenfederatie Nederland ligt wordt het eigen risico voor 2018 fors verlaagd. Dat verzoeken zij in een open brief aan de zorgverzekeraars.

  De verlaging is vooral gunstig voor chronisch zieken die op dit moment kind van de rekening zijn. En moet worden opgevangen door een kleine premiestijging van de zorgverzekering.

  Lees meer
 • ‘Achmea (Zilveren Kruis) voorziet premiestijging in 2018’

  ‘Achmea (Zilveren Kruis) voorziet premiestijging in 2018’
  door: Bart
  - geen reacties

  Het zorgverzekeringsconcern Achmea heeft na het bekend maken van de halfjaarcijfers gehint op een premiestijging in 2018. De reserves van de verzekeraars zouden zijn opgebrand en de stijging van de zorgkosten zouden minder gecompenseerd worden volgend jaar.

  Dit is voor veel mensen een doorn in het oog, aangezien Achmea met onder andere Zilveren Kruis ruim dertig procent van de markt als klant heeft. Mogelijk dat andere verzekeraars in Nederland hun zorgverzekering ook duurder gaan maken.

  Lees meer
 • ‘Zorgpremie 2018 stijgt met minimaal 70 euro’

  ‘Zorgpremie 2018 stijgt met minimaal 70 euro’
  door: Koen
  - Reacties 13

  De minimale stijging van 30 euro voor de premie van 2018, die Chris Oomen van DSW vorige week noemde, zou wel eens fors hoger kunnen uitpakken. Dat zegt Rob Adolfsen, oprichter van Anno12 en eigenaar van zorgaspect.nl.

  Vanwege overheveling van AWBZ-taken en de inflatie komt er nog eens 40 euro bovenop de genoemde 30 euro. Een verzekerde gaat er dus al gauw 5 euro per maand op achteruit.

  Lees meer
 • Zorgkosten over ruim 20 jaar verdubbeld

  Zorgkosten over ruim 20 jaar verdubbeld
  door: Bart
  - geen reacties

  De Nederlandse zorguitgaven zullen per 2040 twee keer zo hoog zijn als nu. Dat blijkt uit een trendanalyse van het RIVM. Een Nederlander besteed per 2040 gemiddeld 9.600 euro aan zorg, zoals ziektekostenpremies en eigen betalingen. Dat bedrag ligt nu op ongeveer 5.000 euro .

  De rappe toename in de zorgkosten zijn te wijten aan de bevolkingsgroei, vergrijzing en vooruitgangen op medisch gebied.

  Lees meer
 • Zorgverzekering minimaal 30 euro duurder in 2018

  Zorgverzekering minimaal 30 euro duurder in 2018
  door: Koen
  - Reacties 31

  Door een financiële tegenvaller uit het zorgverzekeringsfonds stijgt de premie in 2018 met minimaal 30 euro per verzekerde. Dat vertelt Chris Oomen van DSW aan de NOS.

  Na herberekeningen krijgen verzekeraars gezamenlijk 400 miljoen euro minder uit dit fonds. De financiële reserves moeten daarom worden aangesproken, waardoor er minder geld zal zijn op de premie in 2018 te drukken.

  Lees meer
 • Zorgverzekeraars eerder onderworpen aan controle NZa

  Zorgverzekeraars eerder onderworpen aan controle NZa
  door: Koen
  - geen reacties

  Nederlandse ziektekostenverzekeraars krijgen al op korte termijn te maken met controles van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op het gebied van juistheid en volledigheid, bijvoorbeeld van informatie op de website, de telefonische klantenservice en Twitter webcare.

  Met de maatregel hoopt de NZa de transparantie te vergroten, zodat de verzekerde beter weet waar hij aan toe is.

  Lees meer
 • Voorkom hoge zorgkosten tijdens je vakantie

  Voorkom hoge zorgkosten tijdens je vakantie
  door: Bart
  - geen reacties

  Voor iedereen die op vakantie gaat, is het slim om de dekking van de zorgverzekering nog eens grondig door te nemen. En dan met name op het gebied van spoedeisende zorg in buitenland.

  De basisverzekering vergoedt namelijk alleen behandelingen tot aan de tarieven en maatstaven die in Nederland gelden, waardoor je als verzekerde een deel van de rekening zelf moet betalen.

  Lees meer

Wijzigingen zorgverzekering 2018

Belangrijke data

 • 19 september 2017

Tijdens Prinsjesdag wordt door het kabinet de inhoud van het basispakket, hoogte van het eigen risico en de zorgpremie bekend gemaakt.

 • 11 november 2017

De uiterste datum dat de zorgverzekeraars de premie voor 2018 bekend hebben gemaakt. Dat is dit jaar een week eerder dan voorheen. Nederlanders hebben dus een week langer de tijd om over te stappen.

 • 31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 • 31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Vanaf halverwege november is het weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering over te stappen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.