Zorgverzekering 2018

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

Premie grote verzekeraars

Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering 2018 vergelijken

Nederlanders kunnen dit jaar een week langer zorgverzekeringen vergelijken voor 2018. Namelijk vanaf vandaag tot en met de jaarwisseling, waarbij de huidige zorgverzekering automatisch wordt opgezegd.

Het verschil tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekering is voor 2018 zo’n 380 euro. Het loont dus zeker de moeite om je zorgverzekering te vergelijken.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand. Gezondheidseconoom Wim Groot verwacht echter dat de premie veel harder stijgt, namelijk met zeker 250 euro per verzekerde, ofwel ruim 20 euro per maand.

De premiestijging kent vier belangrijke oorzaken:

 • Een financiële tegenvaller van 400 miljoen in de begroting van verzekeraars in 2016
 • Overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar.
 • Een aanzienlijke financiële injectie die nodig is om zorginstellingen binnen de langdurige zorg te behoeden voor verdere financiële problemen en faillissement
 • De inflatie

Tegen alle verwachtingen in verlaagt DSW de premie van de zorgverzekering in 2018 met 0,50 euro per maand. De toon is gezet voor de overige zorgverzekeraars.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 11 euro per maand aan toeslag bij. Voor gezinnen is dat zelfs 16 euro per maand. Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

De cijfers blijken uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 28.000 (alleenstaanden) of 35.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Verschil goedkoopste en duurste zorgverzekering: € 380

  Er is in 2018 een verschil van 380 euro tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering. Dit onderlinge verschil is nog nooit zo hoog geweest. En dit kan best opvallend genoemd worden, aangezien de dekking vanuit basis zorgverzekering voor iedereen hetzelfde is. Maar hoe valt dit grote verschil dan alsnog te verklaren?

  Het verschil zit hem dus voornamelijk in het type zorgverzekering (budget v.s. restitutie), het aantal gecontracteerde ziekenhuizen en andere zorgaanbieders, service en mogelijkheid om ook op een andere manier contact te hebben dan digitaal.

  Lees meer
 • ‘Wederom uitstekende zorg voor iets hogere zorgpremie’

  Bij linkse politieke partijen, patiëntenorganisaties en veel Nederlanders heerst er nog steeds de nodige onvrede over het huidige zorgstelsel. Daar komt nog eens bovenop dat we volgend jaar enkele euro’s per maand meer aan premie voor de zorgverzekering moeten betalen. Reden voor nog meer ongenoegen, zou je denken.

  De werkelijkheid ligt toch iets anders. De Nederlandse zorg is toegankelijk, relatief betaalbaar en van hoge kwaliteit, zo blijkt uit verschillende onderzoeken van gerenommeerde instanties. Ook vergeleken met andere welvarende landen doen we het ‘gewoon’ goed.

  Lees meer
 • Overstappen zorgverzekering met betalingsachterstand mogelijk?

  In Nederland zijn er ongeveer 300.000 mensen die de premie van hun zorgverzekering niet kunnen betalen en zijn aangemeld als wanbetaler bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Voor hen geldt dat zij niet kunnen overstappen van zorgverzekering.

  Ook voor alle andere verzekerden die een premieachterstand hebben geldt dat men niet kan overstappen, zelfs met een betalingsregeling. Het is dus noodzakelijk om je volledige schuld af te lossen, alvorens je kunt wisselen van ziektekostenverzekeraar.

  Lees meer
 • Zorgverzekeraars bezuinigen op dekking fysiotherapie

  Een groot aantal zorgverzekeraars bezuinigen per 2018 op de dekking van fysiotherapie vanuit de aanvullende verzekeringen. Het aantal behandelingen dat wordt vergoed, neemt af of de aanvullende polis gaat in prijs omhoog. Er zijn zelfs verzekeraars die bepaalde verzekeringen met uitgebreide dekking voor fysiotherapie niet langer aanbieden.

  Veel mensen rekenen op een uitgebreide dekking voor fysiotherapie in verband met klachten aan hun beweegapparaat. Voor deze groep is het belangrijk om te checken of zij volgend jaar nog wel hetzelfde vergoed krijgen.

  Lees meer
 • Hoeveel korting bij jaarbetaling premie zorgverzekering?

  Een nieuwe zorgverzekering gekozen? Wellicht is het interessant om de betaling van de premie eenmalig voor het hele jaar te doen. In dat geval geven veel zorgverzekeraars een korting op de totale premie die op kan lopen tot drie procent. Een 2 persoonshuishouden kan op deze manier toch zo’n 100 euro besparen. De keerzijde is wel dat het bedrag (vaak meer dan 1.000 euro) in een keer vooruit betaald moet worden.

  In dit artikel is een overzicht geplaatst met alle jaarkortingen voor 2018 per zorgverzekeraar.

  Lees meer
 • Keuze uit 38 zorgverzekeraars: wie hoort bij wie?

  Een consument heeft voor 2018 de keuze uit 38 verschillende zorgverzekeraars, die in totaal 66 zorgpolissen aanbieden. Dat is minder dan andere jaren. Enkele zorgverzekeraars zijn gestopt te bestaan, omdat ze te weinig onderscheidend waren ten opzichte van een ander bestaande zorgverzekeraar. Ook is VGZ gestopt met het aanbieden van de goedkoopste polis.

  In totaal zijn er 10 concerns die deze 38 zorgverzekeraars onder hun hoede hebben. Maar wie hoort nou bij wie? In een infographic is dit nu inzichtelijk gemaakt.

  Lees meer
 • Wat is de goedkoopste zorgverzekering van 2018?

  Het afsluiten van alleen een basisverzekering wint aan populariteit en hetzelfde geldt voor het vrijwillig verhogen van het eigen risico. Nu de premies bekend zijn is het mogelijk om een top 5 te maken met de goedkoopste zorgverzekeringen voor 2018. Wie heeft de laagste zorgpremie bij een eigen risico van 385 en 885 euro? De goedkopere zorgpolissen hebben wel soms niet alle ziekenhuizen gecontracteerd en zijn alleen online af te sluiten.

  De onderlinge verschillen zijn overigens enorm. Zo is het maximale premieverschil in 2018 zo’n 380 euro voor – in feite – dezelfde basisdekking.

  Lees meer

Video

Infographic: zorg in 2018

Zorgverzekering 2018 infographic

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.