Zorgverzekering 2018

 • Wijzigingen
 • Zorgpremie
 • Eigen risico
 • Aanvullend

Over de wijzigingen en samenstelling van de zorgverzekering in 2018 is inmiddels het een en ander bekend. Zo is er al begroot dat de kosten uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) zullen stijgen naar in totaal 51,8 miljard euro. Een forse stijging met de jaren daarvoor.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:
• Nieuwe vergoeding van 12 behandeling fysiotherapie voor patiënten met artrose
• Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie.
• De eigen bijdrage van 341,31 euro die geldt voor een ziekenhuisbevalling zonder medische noodzaak wordt mogelijk afgeschaft.
Op deze pagina wordt het laatste nieuws omtrent het Nederlandse zorgstelsel bijgehouden met betrekking tot het jaar 2018.

Verder: door slimme bezuinigingen bespaart de overheid 318 miljoen euro op het basispakket in 2018.

De vier grote zorgverzekeraars, Achmea, VGZ, CZ en Menzis, hebben over het boekjaar 2016 verlies geleden op de basisverzekering. Zo blijkt uit de jaarcijfers van de concerns. De financiële reserves van de zorgverzekeraars raken daarom langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. In 2017 steeg de premie al fors met ruim 100 euro op jaarbasis.

Zorgpremie 2018

De verwachting is dat de premie van de zorgverzekering in 2018 weer verder gaat stijgen met enkele euro’s per maand. Echter is hierover nog niets concreet bekend. Tijdens Prinsjesdag komende september zal er meer duidelijk komen.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven, namelijk 385 euro.

Eigen risico in 2018

Op dit moment is er nog niets bekend over de hoogte ervan in 2018.

De kans is wel groot dat het eigen risico volgend jaar weer gaat stijgen. De verhoging staat meestal gelijk aan de stijging van de zorgkosten.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Laatste Nieuws

 • Eerste 20 behandelingen fysiotherapie vergoed in 2018?

  Eerste 20 behandelingen fysiotherapie vergoed in 2018?
  door: Koen
  - geen reacties

  Het basispakket moet goedkoper en uitgebreider. Daarvoor pleiten de Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(en) in een brief aan minister Schippers van Volksgezondheid. Een belangrijke maatregel die zij voorstellen is dat de dekking van fysiotherapie, voor aandoeningen die staan op de chronische lijst, wordt uitgebreid.

  Concreet wordt voorgesteld dat volgend jaar ook de eerste 20 behandelingen gedekt worden door de zorgverzekering. Dat houdt in dat chronisch zieken enkel het eigen risico nog maar hoeven te betalen voor behandeling van hun aandoening.

  Lees meer
 • ‘Verzekerde krijgt zorgtoeslag niet meer op eigen rekening’

  ‘Verzekerde krijgt zorgtoeslag niet meer op eigen rekening’
  door: Koen
  - Reacties 65

  Het zou veel efficiënter zijn als de belastingdienst de zorgtoeslag direct naar de zorgverzekeraar overmaakt in plaats van naar de verzekerden. Dat adviseert de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in het rapport ‘Eenvoud loont. Oplossingen om schulden te voorkomen’.

  Veel Nederlanders zouden met schulden te maken krijgen doordat zij verschillende toeslagen voor heel andere doeleinden gebruiken dan waar ze eigenlijk voor zijn bedoeld.

  Lees meer
 • ’Schaf eigen bijdrage ziekenhuisbevalling af’

  ’Schaf eigen bijdrage ziekenhuisbevalling af’
  door: Koen
  - geen reacties

  ‘Schaf de eigen eigen bijdrage van 341,31 euro voor een bevalling in het ziekenhuis af’. Dat stellen politieke partijen, adviseurs en zorgverzekeraars. Minister Edith Schippers wil hier vooralsnog geen wijziging in aanbrengen.

  Zwangere vrouwen betalen op dit moment een deel van de rekening zelf als zij ervoor kiezen om te bevallen in het ziekenhuis zonder dat daar een medische indicatie voor is. Alleen een thuisbevalling wordt altijd volledig vergoed door de verzekeraar.

  Lees meer
 • Zorgverzekeraars krijgen meer geld voor chronisch zieke

  Zorgverzekeraars krijgen meer geld voor chronisch zieke
  door: Bart
  - geen reacties

  Als het aan minister Edith Schippers van Volksgezondheid ligt, krijgen zorgverzekeraars met relatief veel chronisch zieke verzekerden vanaf 2018 een hogere financiële compensatie uit het vereveningsfonds van de Zorgverzekeringswet (Zvw). Anderzijds krijgen verzekeraars met relatief veel ‘gezonde’ verzekerden juist een lagere vereveningsbijdrage. Dat schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer.

  Door de maatregel zou het voor zorgverzekeraars bovendien interessanter worden om verzekerden met een chronische ziekte te werven. Dit zou al met al ten goede komen aan de doelmatigheid en solidariteit van het zorgstelsel.

  Lees meer
 • Zorgverzekeringskaart in 2018 ook bij aanvullende verzekering

  Zorgverzekeringskaart in 2018 ook bij aanvullende verzekering
  door: Koen
  - geen reacties

  Eind dit jaar komt er een zorgverzekeringskaart voor aanvullende zorgpolissen. Dat maakt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) op maandag 19 juni bekend. Voor de basisverzekering werd de informatiekaart eind 2016 geïntroduceerd.

  Op de nieuwe informatiekaart komt nu ook gestandaardiseerde informatie over de dekking, polisvoorwaarden en premie van aanvullende verzekeringen. Dat maakt het voor consumenten die willen overstappen makkelijker om een goede vergelijking uit te voeren.

  Lees meer
 • ‘Meer echo’s vergoed uit zorgverzekering’

  ‘Meer echo’s vergoed uit zorgverzekering’
  door: Koen
  - geen reacties

  Zorgverzekeraars zouden niet twee maar vijf echo’s moeten vergoeden vanuit de basis zorgverzekering. Dat stelt Eva Pajkrt, Hoogleraar verloskunde bij de het AMC in Amsterdam.

  Met de maatregelen kan babysterfte worden teruggedrongen en kunnen groeiachterstanden eerder worden ontdekt. Uitbreiding van het basispakket op dit vlak zou zo’n 200 euro kosten.

  Lees meer
 • ‘Ruimere vergoeding fysiotherapie voor reumapatiënten’

  ‘Ruimere vergoeding fysiotherapie voor reumapatiënten’
  door: Bart
  - geen reacties

  Het Reumafonds pleit voor ruimere vergoeding voor fysiotherapie door zorgverzekeraars. Op dit moment worden er gemiddeld 10 vergoed vanuit  een aanvullende verzekering. Echter hebben reumapatiënten er in veel gevallen 25 per jaar nodig. De kosten die daar extra bij komen kijken, zijn niet voor iedereen te betalen.

  Daar komt bij kijken dat reumapatiënten niet altijd een betaalde baan hebben en dat ook het eigen risico van 385 euro in veel gevallen volledig betaald moet worden.

  Lees meer

Wijzigingen zorgverzekering 2018

Belangrijke data

 • 19 september 2017

Tijdens Prinsjesdag wordt door het kabinet de inhoud van het basispakket, hoogte van het eigen risico en de zorgpremie bekend gemaakt.

 • 11 november 2017

De uiterste datum dat de zorgverzekeraars de premie voor 2018 bekend hebben gemaakt. Dat is dit jaar een week eerder dan voorheen. Nederlanders hebben dus een week langer de tijd om over te stappen.

 • 31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 • 31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Vanaf halverwege november is het weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering over te stappen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.