Zorgverzekering 2018

 • Wijzigingen
 • Zorgpremie
 • Eigen risico
 • Aanvullend

Over de wijzigingen en samenstelling van de zorgverzekering in 2018 is inmiddels het een en ander bekend. Zo is er al begroot dat de kosten uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) zullen stijgen naar in totaal 51,8 miljard euro. Een forse stijging met de jaren daarvoor.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:
• Nieuwe vergoeding van 12 behandeling fysiotherapie voor patiënten met artrose
• Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie.
• De eigen bijdrage van 341,31 euro die geldt voor een ziekenhuisbevalling zonder medische noodzaak wordt mogelijk afgeschaft.
Op deze pagina wordt het laatste nieuws omtrent het Nederlandse zorgstelsel bijgehouden met betrekking tot het jaar 2018.

Verder: door slimme bezuinigingen bespaart de overheid 318 miljoen euro op het basispakket in 2018.

De vier grote zorgverzekeraars, Achmea, VGZ, CZ en Menzis, hebben over het boekjaar 2016 verlies geleden op de basisverzekering. Zo blijkt uit de jaarcijfers van de concerns. De financiële reserves van de zorgverzekeraars raken daarom langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken. In 2017 steeg de premie al fors met ruim 100 euro op jaarbasis.

Zorgpremie 2018

De verwachting is dat de premie van de zorgverzekering in 2018 weer verder gaat stijgen met enkele euro’s per maand. Echter is hierover nog niets concreet bekend. Tijdens Prinsjesdag komende september zal er meer duidelijk komen.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven, namelijk 385 euro.

Eigen risico in 2018

Op dit moment is er nog niets bekend over de hoogte ervan in 2018.

De kans is wel groot dat het eigen risico volgend jaar weer gaat stijgen. De verhoging staat meestal gelijk aan de stijging van de zorgkosten.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Laatste Nieuws

 • ‘Verhogen eigen risico zorgverzekering afschaffen’

  ‘Verhogen eigen risico zorgverzekering afschaffen’
  door: Bart
  - Reacties 2

  De topman van zorgverzekeraar DSW wil het vrijwillig verhogen van het eigen risico afschaffen. Hij vindt dat hierdoor gezonde mensen worden bevooroordeeld, omdat zij meer profiteren van de kortingen die gegeven worden door de verzekeraars. Dit gaat volgens de topman tegen het solidaire zorgverzekeringsstelsel in.

  Hetzelfde geldt voor de collectieve zorgverzekeringen die uitgegeven worden door werkgevers en verenigingen. Ook dit is indirect een manier om gezonde mensen te selecteren.

  Lees meer
 • Hooikoorts: wat vergoedt de zorgverzekering?

  Hooikoorts: wat vergoedt de zorgverzekering?
  door: Koen
  - geen reacties

  De eerste bomen en planten beginnen te bloeien en hun pollen los te laten, dat betekent dat het hooikoortsseizoen weer van start is gegaan. Dat zorgt bij veel mensen weer voor de nodige klachten: niezen, een verstopte neus en jeuk in de ogen zijn alom bekend.

  Gelukkig zijn er verschillende middelen beschikbaar om de klachten aan te pakken. Denk aan voorgeschreven medicijnen, zelfzorgmiddelen en alternatieve geneeswijzen. Daarnaast zijn er meerdere dingen die je kunt doen om aanraking met pollen te beperken. In dit artikel bespreek ik het allemaal.

   

  Lees meer
 • Kostbare medicijnen jaarlijks 100 miljoen duurder

  Kostbare medicijnen jaarlijks 100 miljoen duurder
  door: Koen
  - geen reacties

  De kosten van dure medicijnen die in het ziekenhuis worden voorgeschreven, stijgen jaarlijks met zo’n 100 miljoen euro. Dat blijkt uit gegevens van het informatiecentrum Vektis.

  De kostenstijging kent verschillende oorzaken, waaronder de overheveling van bepaalde medicijngroepen van de apotheek naar het ziekenhuis.

  Lees meer
 • Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling

  Vraag je zorgverzekeraar om wachtlijstbemiddeling
  door: Koen
  - geen reacties

  Je zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling loont, blijkt uit een rondgang van BNR onder een aantal zorgverzekeraars. Van alle 30.000 verzekerden die bij hun zorgverzekeraar een verzoek hebben gedaan tot wachtlijstbemiddeling werd ruim twee derde sneller geholpen.

  Toch is de voorlichting van zorgverzekeraars omtrent wachtlijstbemiddeling onvoldoende, stelt de NPCF. Meer patiënten zouden veel sneller geholpen kunnen worden als de informatievoorziening beter op orde was geweest.

  Lees meer
 • Basispakket zorgverzekering uitgebreid in 2018

  Basispakket zorgverzekering uitgebreid in 2018
  door: Bart
  - Reactie 1

  Artrosepatiënten ontvangen vanaf 2018 twaalf behandelingen oefentherapie uit de basisverzekering. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Ook ziekenvervoer voor immuuntherapie voor oncologiepatiënten wordt volgend jaar vanuit het basispakket van de zorgverzekering vergoed.

  Het ministerie meldt bovendien dat er geen behandelingen worden geschrapt volgend jaar.

  Lees meer
 • Huidkankerdag in teken van controle en bescherming

  Huidkankerdag in teken van controle en bescherming
  door: Koen
  - Reactie 1

  Aanstaande zaterdag (20 mei 2017) is de vijfde nationale huidkankerdag op meer dan 80 locaties in Nederland. Waar je jezelf gratis kunt laten controleren op huidkanker en tevens ontvang je ook adviezen over hoe je jouw huid zelf het beste kunt beschermen en controleren.

  Vanwege hoge populariteit van de dag is het niet langer mogelijk jezelf aan te melden. Om je toch vooruit te helpen geeft Zorgwijzer.nl enkele tips over hoe je jezelf kunt controleren en beschermen en wat eventueel door een zorgverzekering wordt vergoed.

  Lees meer
 • Zorgkosten wederom minder hard gestegen

  Zorgkosten wederom minder hard gestegen
  door: Koen
  - geen reacties

  Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is er in de laatste vier jaar in geslaagd om de zorgkosten onder controle te houden: de zorgkosten stegen namelijk minder hard dan de economie groeide.

  In 2016 werd bijvoorbeeld 1,8 miljard euro minder uitgegeven aan de gezondheidszorg dan aanvankelijk werd begroot door het ministerie. Dat stelt de algemene rekenkamer.

  Lees meer

Wijzigingen zorgverzekering 2018

Belangrijke data

 • 19 september 2017

Tijdens Prinsjesdag wordt door het kabinet de inhoud van het basispakket, hoogte van het eigen risico en de zorgpremie bekend gemaakt.

 • 11 november 2017

De uiterste datum dat de zorgverzekeraars de premie voor 2018 bekend hebben gemaakt. Dat is dit jaar een week eerder dan voorheen. Nederlanders hebben dus een week langer de tijd om over te stappen.

 • 31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 • 31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Vanaf halverwege november is het weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering over te stappen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.