Zorgverzekering 2018

Wat kost mijn zorgverzekering in 2018?

Alle premies zijn bekend voor 2018.  Gemiddeld gezien wordt de zorgverzekering ruim 25 euro duurder. In totaal kan er gekozen worden uit 64 verschillende zorgpolissen met uiteenlopende premies. Er valt in ieder geval genoeg te kiezen en dus ook te besparen.

Vergelijk nu de premies met je huidige verzekeraar op de zorgvergelijker 2018.

Premie grote verzekeraars

Zorgverzekering 2018

Zorgverzekering 2018 vergelijken

Nederlanders kunnen dit jaar een week langer zorgverzekeringen vergelijken voor 2018. Namelijk vanaf vandaag tot en met de jaarwisseling, waarbij de huidige zorgverzekering automatisch wordt opgezegd.

Het verschil tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekering is voor 2018 zo’n 380 euro. Het loont dus zeker de moeite om je zorgverzekering te vergelijken.

De financiële reserves van zorgverzekeraars raken langzaam op waardoor er steeds minder geld kan worden ingezet om de premie voor verzekerden te drukken.

Bekijk hier het overzicht met alle zorgpremies voor 2018.

Zorgpremie 2018

In Rijksbegroting staat de nominale premie voor de zorgverzekering in 2018 stijgt met 72 euro, ofwel 6 euro per verzekerde per maand. Gezondheidseconoom Wim Groot verwacht echter dat de premie veel harder stijgt, namelijk met zeker 250 euro per verzekerde, ofwel ruim 20 euro per maand.

De premiestijging kent vier belangrijke oorzaken:

 • Een financiële tegenvaller van 400 miljoen in de begroting van verzekeraars in 2016
 • Overheveling van AWBZ-taken naar de basisverzekering. De bekostiging van deze transitie kost 100 euro per verzekerde en wordt verspreid over een periode van vijf jaar.
 • Een aanzienlijke financiële injectie die nodig is om zorginstellingen binnen de langdurige zorg te behoeden voor verdere financiële problemen en faillissement
 • De inflatie

Tegen alle verwachtingen in verlaagt DSW de premie van de zorgverzekering in 2018 met 0,50 euro per maand. De toon is gezet voor de overige zorgverzekeraars.

Het eigen risico van de zorgverzekering is dit jaar gelijk gebleven op een bedrag van 385 euro per verzekerde.

Eigen risico in 2018

En ook in 2018 blijft het eigen risico steken op 385 euro per verzekerde.

Vanuit de zorgsector zijn er juist veel geluiden om het eigen risico te verlagen:

 • De Nederlandse Patiëntenfederatie (voormalige NPCF) pleit voor een minimaal wettelijk eigen risico van 175 euro.
 • De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) wil het totale eigen risico gelijk houden, maar een maximaal eigen risico van 150 euro hanteren voor veel eenvoudige ziekenhuisbehandelingen, zelfs als de behandeling zelf een stuk duurder is.

Politiek Den Haag lijkt vooralsnog dus niets te voelen voor deze ideeën. De dag na Prinsjesdag is het definitieve eigen risico (lees: 385 euro) officieel bekend gemaakt.

In het huidige verzekeringsjaar is de zorgtoeslag gestegen: voor iemand met een minimuminkomen kwam er zo’n 5 euro per maand bij. Iets minder dan de gemiddelde premietoename van ruim 7,50 euro.

Zorgtoeslag in 2018

Voor iedereen die zorgtoeslag ontvangt, bijvoorbeeld studenten en mensen met een bijstandsuitkering, is er goed nieuws. Voor hen stijgt de zorgtoeslag aanzienlijk. Alleenstaanden krijgen er tot 11 euro per maand aan toeslag bij. Voor gezinnen is dat zelfs 16 euro per maand. Daarmee wordt de stijging van de premie en het eigen risico ruimschoots gecompenseerd.

De cijfers blijken uit de Rijksbegroting die het kabinet tijdens Prinsjesdag bekend heeft gemaakt. De eerste helft van dit bedrag (65 euro) is een automatische correctie als gevolg van de beoogde premiestijging komend jaar. Het tweede deel is een kabinetsmaatregel om de koopkracht van lagere inkomens op niveau te houden.

Voor huishoudens met een inkomen van boven de respectievelijk 28.000 (alleenstaanden) of 35.000 (meerpersoonshuishoudens) euro is er slecht nieuws: zij ontvangen geen zorgtoeslag en krijgen te maken met een hoger eigen risico en een stijging van de zorgpremie.

Door het Centraal Planbureau is onderzoek gedaan om de tandartskosten voor iedereen onder te brengen in het basispakket van de zorgverzekering. Dit gaat de overheid 1,2 miljard euro per jaar kosten, maar daardoor kan wel de premie voor een aanvullende verzekering omlaag gaan.

Basispakket 2018

Het basispakket wordt tot dusver op 2 of 3 punten gewijzigd:

 • Nieuwe vergoeding van 12 behandelingen fysiotherapie voor patiënten met artrose
 • Nieuwe vergoeding voor zittend ziekenvervoer voor oncologie patiënten die behandeld worden met immuuntherapie
 • Ten slotte worden er nieuwe geneesmiddelen beschikbaar gesteld ter behandeling van hepatitis C, borstkanker en verstopping van de darmen.

Verder:

 • De NIPT-test voor zwangere vrouwen blijft tot 2019 vergoed als onderdeel van een subsidieregeling.

Het laatste nieuws

 • Tarieven zorgverzekeraars en ziekenhuizen ontransparant?

  De afspraken die zorgverzekeraars en ziekenhuizen met elkaar maken over de kostprijs van een behandeling zijn nog steeds niet transparant. Opvallend is verder dat het tarief voor een bepaalde behandeling in hetzelfde ziekenhuis kan verschillen, afhankelijk van waar de patiënt een zorgverzekering heeft afgesloten.

  Om 20:30 vanavond (13 november) wordt hier in consumentenprogramma Radar aandacht aan besteed. Hoe komt het de tarieven nog steeds niet openbaar zijn?

  Lees meer
 • Anderzorg premie 2018 blijft stabiel

  De zorgverzekering van Anderzorg blijft in 2018 qua premie gelijk, namelijk 102 euro per maand. Ook de aanvullende verzekeringen en modules stijgen niet in de prijs. Anderzorg is een internet verzekeraar en onderdeel van Menzis, waarvan de premie ook stabiel blijft.

  Anderzorg biedt een hoge korting bij een vrijwillige verhoging van het eigen risico naar 885 euro. Dan ontvangt de verzekerde namelijk maandelijks 25 euro korting, ofwel 300 euro op jaarbasis. Hierin is de prijsvechter anno 2018 nog een van de weinige.

  Lees meer
 • Zorgverzekering 2018: alle premies bekend (overzicht)

  Alle premies voor 2018 zijn inmiddels bekend en het is tijd om de balans op te maken. In totaal kan er gekozen worden uit 61 zorgpolissen met een gemiddelde basispremie van 112,29 euro per maand. Dit is een stijging van ruim 2 euro ten opzichte van dit jaar. Daarmee is de zorgpremie minder hard gestegen dan de 6 euro die het kabinet eerder raamde. In dit artikel een overzicht van alle premies.

  Het verschil tussen de goedkoopste en duurste zorgverzekering bedraagt over heel 2018 zo’n 324 euro. Er valt dus ook veel te besparen op de kosten.

  Lees meer
 • Zorgpremie Promovendum en Besured fors omhoog

  Bijde  nieuwe risicodrager op de Nederlandse zorgverzekeringsmarkt, iptiQ, gaan de premies hard omhoog. Het gaat om de labels Besured, Promovendum en National Academic. Bij alle drie de verzekeraars stijgt de premie met ongeveer 10 euro per maand. Dat is 3 euro meer dan werd geraamd door de regering.

  Besured biedt de goedkoopste polis aan voor 107,25 euro bij een eigen risico van 385 euro. Bij alle drie de basisverzekeringen gaat het overigens om een naturapolis waarbij de verzekerde zelf zijn ziekenhuis kan kiezen.

  Lees meer
 • Ditzo zorgverzekering 24 euro duurder in 2018

  Verzekeraar Ditzo, onderdeel van ASR, voert een lichte premiestijging door van 2 euro per maand voor haar zorgverzekering. In 2018 is de premie vastgesteld op 102,95 euro bij een eigen risico van 385 euro. Door het eigen risico op te hogen, krijgt men een korting op de premie die oploopt tot 15 euro per maand bij een maximale verhoging.

  Verzekerden hebben ook in 2018 weer recht op vrije keuze uit ziekenhuizen. Ditzo is één van de laatste verzekeraars die de premie voor het nieuwe jaar bekend maakt.

  Lees meer
 • Zorgverzekering met onbeperkt fysiotherapie schaars én duur

  De premies en voorwaarden van de grootste zorgverzekeraar zijn inmiddels bekend. Nu wordt ook inzichtelijk of er nog veranderingen zijn in de hoogte van vergoedingen vanuit aanvullende verzekeringen. En dan met name in dit bericht betreffende onbeperkt fysiotherapie in 2018. Bij een rondgang bij de verzekeraars die dit aanbieden trekken we gelijk een conclusie: het is schaars en duur.

  Toch is het nog mogelijk om in 2018 een zorgverzekering af te sluiten met onbeperkt fysiotherapie. Hiervoor gelden dan wel aanvullende voorwaarden of een erg hoge maandelijkse premie.

  Lees meer
 • ONVZ en PNOzorg maken premie 2018 bekend

  Op de deadline heeft ONVZ de zorgverzekeringspremie voor 2018 onthuld. De aanbieder van de zuivere restitutiepolis stijgt met ruim 2 euro per maand. Een verhoging die de afgelopen dagen vaker voorbij is gekomen. Hetzelfde gebeurt met de premie van de labels van ONVZ, namelijk PNOzorg en het ledencollectief VvAA.

  De aanvullende verzekeringen van ONVZ bieden ook weer in 2018 een vergoeding voor onbeperkt fysiotherapie. Er geldt wel een medische selectie, waarbij er eerst gezondheidsvragen worden gesteld, alvorens je geaccepteerd wordt voor het aanvullend pakket. Voor de basisverzekering wordt iedereen standaard toegelaten.

  Lees meer

Video

Infographic: zorg in 2018

Zorgverzekering 2018 infographic

Belangrijke data

31 december 2017

De laatste dag om een nieuwe zorgverzekering voor 2018 te kiezen, waarbij de oude verzekeraar automatisch wordt opgezegd.

 

31 januari 2018

De laatste dag om een zorgverzekering aan te vragen, wanneer de oude verzekeraar al voor 2018 handmatig is opgezegd.

Zorgverzekering vergelijken 2018

Het is weer mogelijk om tot aan het nieuwe jaar van zorgverzekering te veranderen. Dit jaar wordt het voor de verzekerde gemakkelijker gemaakt om een zorgverzekering te vergelijken voor 2018.

 

De Nationale Zorgautoriteit (NZa) heeft namelijk een actieplan opgesteld, waardoor zorgverzekeraars hun polisaanbod en informatie transparanter moeten maken voor volgend jaar.

 

Ook wordt er een loket geopend door de NZa waar vragen gesteld kunnen worden over het vergelijk- en overstapproces.