Sinds 2006: premie zorgverzekering 446 euro hoger

Sinds 2006: premie zorgverzekering 446 euro hoger

Artikel door: Bart Koenraadt - geen reacties

Sinds 2006: premie zorgverzekering 446 euro hoger

De premie die Nederlanders betalen voor hun zorgverzekering is sinds de invoering van het huidige zorgstelsel (2006) met 446 euro gestegen. Het verplichte eigen risico is in 10 jaar tijd meer dan verdubbeld: van 150 euro in 2008 naar 385 euro nu. 

Dat blijkt uit een berekening van Zorgwijzer op basis van de ‘Marktscan Zorgverzekeringen 2019’ van de Nationale Zorgautoriteit (NZa).

Onze zorgkosten zijn in meer dan 10 jaar sterk toegenomen. De totale zorguitgaven stijgen in 2020 zelfs naar gemiddeld 5.528 euro, bestaande uit zorgpremie, inkomensafhankelijke bijdragen en eigen betalingen.

2006

Volgens de marktscan van de NZa betaalden Nederlanders in 2006 gemiddeld 1028,66 euro aan zorgpremie. Dat bedrag was inclusief een no-claim van 255 euro. Daarvan kregen verzekerden gemiddeld 91 euro terug.

Effectief kostte een zorgverzekering in 2006 dus zo’n 938 euro, omgerekend 78 euro per maand.

In 2006 werd het ziekenfonds vervangen voor het huidige zorgverzekeringsstelsel.

2019

Op dit moment betalen Nederlanders gemiddeld 115,35 euro per maand (Monitor NZa) aan zorgpremie. Dat is 446 euro meer dan in 2006.

Het gaat hier om een stijging van ruim 47 procent. Dat is aanzienlijk, zeker gezien het modaal inkomen met slechts 20 procent is gestegen tussen 2006 en 2019 (MEV CPB).

Naast een hogere zorgpremie betalen verzekerden tegenwoordig ook nog 385 euro aan verplicht eigen risico als ze gebruik maken van zorg.

In 2006 bestond het eigen risico nog niet. Die is pas in 2008 ingevoerd en bedroeg toen 150 euro per verzekerde.

Groei van het eigen risico over de jaren:

2020

In 2020 gaan de premies van de zorgverzekering verder omhoog. Volgens ramingen van het kabinet met gemiddeld 37 euro.

Zorgverzekeraar DSW kondigde echter al een stijging aan van maar liefst 72 euro.

Op basis van dit gegeven komt de gemiddelde premie volgend jaar uit op maar liefst 121,35 euro in de maand.

Het eigen risico blijft komend jaar wel gelijk (lees: 385 euro)

Hoeveel de premie in 2020 gaat stijgen hangt af van de inzet van reserves door zorgverzekeraars. Vorig jaar is de inzet enigszins beperkt gebleven, waardoor de verwachting is dat er dit jaar extra geld wordt gebruikt om de premie te drukken. Ook gezien het feit dat de collectiviteitskorting voor iedereen wordt gehalveerd.

Koen Kuijper – Zorgwijzer

Zorgkosten naar 5.500 euro

Volgens cijfers uit de Rijksbegroting besteden we volgend jaar gemiddeld 5.528 euro per persoon per jaar aan zorgkosten. Volgens het CBS was dat in 2006 ‘slechts’ 4.000 euro. Een verschil van 38 procent.

De NZa roept zorgaanbieders en zorgverzekeraars op om in actie te komen, omdat de betaalbaarheid en toegankelijkheid van onze zorg onder druk komt te staan.

De toezichthouder wil dat er betere afspraken worden gemaakt over welke zorg ‘waar’ en ‘door wie’ wordt geleverd. 

Bronnen

  • Monitor Zorgverzekeringsmarkt 2006 en 2019 – NZa
  • Rijksbegroting VWS 2020
  • Macro Economische Verkenning (MEV) – CPB
  • CBS
  • Volkskrant

Schrijf een reactie

Het e-mailadres blijft prive.